Bảng Giá Linh Kiện Sony


Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán
 
Sony Xperia / X10 / X10i / X10a / SO-01B - Cảm ứng trắng --- SNCU-0001 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Sony Xperia / X10 / X10i / X10a / SO-01B - Cảm ứng đen --- SNCU-0002 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Sony Xperia / X10 / X10i / X10a / SO-01B - Màn hình --- SNMH-0020 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Sony Xperia / X10 / X10i / X10a / SO-01B - CPU Qualcomm QSD 8250 --- HTC-0001 --- 250.000đ
Sony Xperia / X10 / X10i / X10a / SO-01B - Flash --- SN-0001 --- 20.000đ


Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Bộ vỏ màu đen --- SN-0006 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Bộ vỏ màu trắng --- SN-0005 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Chuông --- SN-0043 --- 15.000đ
Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Dây mic --- SN-0046 --- 10.000đ
Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Đuôi sạc --- SN-0051 --- 10.000đ
Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Loa --- SN-0038 --- 15.000đ
Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0001 --- 450.000đ --- (3) - Tạm Hết
Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Pin --- SN-0021 --- 90.000đ --- - Tạm Hết

Sony LT22i / Xperia P / Nypon - Bộ vỏ màu trắng --- SN-0063 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT22i / Xperia P / Nypon - Bộ vỏ màu đen --- SN-0064 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT22i / Xperia P / Nypon - Bộ vỏ màu đỏ --- SN-0065 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT22i / Xperia P / Nypon - Màn hình nguyên bộ, không khung --- SNMH-0011 --- 600.000đ
Sony LT22i / Xperia P / Nypon - Màn hình nguyên bộ, có khung --- SNMH-0025 --- 650.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT22i / Xperia P / Nypon - Pin --- SN-0100 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

Sony LT25i / Xperia V / Xperia AX / Sony Tsubasa / SO-01E - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0016 --- 620.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT25i / Xperia V / Xperia AX / Sony Tsubasa / SO-01E - Pin --- SN-0022 --- 100.000đ

Sony LT26i / Xperia S / Xperia Acr HD / Xperia NX / Sony Zonomi / SO-02D - Bộ vỏ màu trắng --- SN-0056 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT26i / Xperia S / Xperia Acr HD / Xperia NX / Sony Zonomi / SO-02D - Bộ vỏ màu đen --- SN-0057 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT26i / Xperia S / Xperia Acr HD / Xperia NX / Sony Zonomi / SO-02D - Dây nguồn --- SN-0082 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT26i / Xperia S / Xperia Acr HD / Xperia NX / Sony Zonomi / SO-02D - IC Chuông --- SN-0077 --- 100.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Sony LT26i / Xperia S / Xperia Acr HD / Xperia NX / Sony Zonomi / SO-02D - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0007 --- 480.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT26i / Xperia S / Xperia Acr HD / Xperia NX / Sony Zonomi / SO-02D - Ổ sim --- SN-0132 --- 220.000đ
Sony LT26i / Xperia S / Xperia Acr HD / Xperia NX / Sony Zonomi / SO-02D - Pin --- SN-0023 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

Sony LT26w / Xperia Acro S / Xperia Acro HD / Sony Hikari - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0018 --- 270.000đ --- - Tạm Hết

Sony LT28i / LT28at / AOBA / Xperia Ion LTE - Bộ vỏ màu đen --- SN-0058 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT28i / LT28at / AOBA / Xperia Ion LTE - Bộ vỏ màu đỏ --- SN-0059 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT28i / LT28at / AOBA / Xperia Ion LTE - Dây mic --- SN-0128 --- 100.000đ
Sony LT28i / LT28at / AOBA / Xperia Ion LTE - Dây nút nguồn volume --- SN-0127 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT28i / LT28at / AOBA / Xperia Ion LTE - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0009 --- 550.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT28i / LT28at / AOBA / Xperia Ion LTE - Ổ sim --- SN-0007 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT28i / LT28at / AOBA / Xperia Ion LTE - Pin --- SN-0024 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

Sony LT29i / Xperia TX / Xperia GX - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0019 --- 650.000đ --- (*) - Tạm Hết

Sony LT30i / LT30at / LT30p / Sony Mint / Xperia T - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0017 --- 650.000đSony C1505 / Xperia E - Cảm ứng --- SNCU-0014 --- 120.000đ
Sony C1505 / Xperia E - Màn hình --- SNMH-0028 --- 170.000đ

Sony C1905 / Xperia M - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0026 --- 130.000đ
Sony C1905 / Xperia M - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0027 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Sony C1905 / Xperia M - Màn hình --- SNMH-0048 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Sony C1905 / Xperia M - IC nguồn --- SN-0075 --- 150.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành

Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Cảm ứng --- SNCU-0047 --- 95.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Cảm ứng --- SNCU-0048 --- 95.000đ --- - Tạm Hết
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Cụm cáp sạc --- SN-0167 --- 50.000đ
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Cáp ổ sim --- SN-0170 --- 50.000đ
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Dây nút nguồn --- SN-0166 --- 70.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Lưng màu trắng --- SN-0168 --- 50.000đ
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Lưng màu đen --- SN-0169 --- 55.000đ
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Màn hình full nguyên bộ zin new màu trắng --- SNMH-0067 --- 650.000đ --- (*)
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Màn hình full nguyên bộ zin new màu đen --- SNMH-0068 --- 600.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony Xperia M4 Aqua - Pin --- SN-0153 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Sony Xperia M5 / M5 Dual / E5633 / E5643 / E5663 / E5603 / E5606 / E5653 - Màn hình màu trắng --- SNMH-0098 --- 850.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony Xperia M5 / M5 Dual / E5633 / E5643 / E5663 / E5603 / E5606 / E5653 - Màn hình màu đen --- SNMH-0099 --- 850.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony Xperia XA / F3111 / F3113 / F3115 - Màn hình màu trắng --- SNMH-0089 --- 1.400.000đ --- - Tạm Hết
Sony Xperia XA / F3111 / F3113 / F3115 - Màn hình màu đen --- SNMH-0090 --- 1.400.000đ
Sony Xperia XA / F3111 / F3113 / F3115 - Màn hình màu gold --- SNMH-0091 --- 1.400.000đ
Sony Xperia XA / F3111 / F3113 / F3115 - Màn hình màu hồng --- SNMH-0092 --- 1.400.000đ --- - Tạm Hết
Sony Xperia XA Ultra Dual / F3211 / F3212 / F3213 / F3215 / F3216 - Màn hình màu gold --- SNMH-0093 --- 1.650.000đ
Sony Xperia XA Ultra Dual / F3211 / F3212 / F3213 / F3215 / F3216 - Màn hình màu trắng --- SNMH-0094 --- 1.600.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony Xperia XA Ultra Dual / F3211 / F3212 / F3213 / F3215 / F3216 - Màn hình màu đen --- SNMH-0095 --- 1.650.000đ --- - Tạm Hết
Sony C2104 / C2105 / S36h / Xperia L - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0023 --- 150.000đ
Sony C2104 / C2105 / S36h / Xperia L - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0022 --- 150.000đ
Sony C2104 / C2105 / S36h / Xperia L - Lưng màu đen --- SN-0171 --- 150.000đ
Sony C2104 / C2105 / S36h / Xperia L - Màn hình --- SNMH-0045 --- 450.000đ --- - Tạm Hết

Sony C2305 / Xperia C - Bộ vỏ màu đen --- SN-0151 --- 130.000đ
Sony C2305 / Xperia C - Bộ vỏ màu trắng --- SN-0152 --- 130.000đ
Sony C2305 / Xperia C - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0019 --- 120.000đ
Sony C2305 / Xperia C - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0020 --- 110.000đ
Sony C2305 / Xperia C - Màn hình --- SNMH-0041 --- 330.000đ --- - Tạm Hết
Sony C2305 / Xperia C - Pin --- SN-0148 --- 160.000đ
Sony C5302 / Xperia SP - Bộ vỏ màu trắng --- SN-0149 --- 220.000đ
Sony C5302 / Xperia SP - Bộ vỏ màu đen --- SN-0150 --- 220.000đ
Sony C5302 / Xperia SP - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0017 --- 120.000đ
Sony C5302 / Xperia SP - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0018 --- 120.000đ
Sony C5302 / Xperia SP - Màn hình --- SNMH-0040 --- 320.000đ
Sony C5302 / Xperia SP - Pin --- SN-0147 --- 130.000đ

Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Cảm ứng --- SNCU-0036 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Chuông --- SN-0042 --- 15.000đ
Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Dây mic --- SN-0045 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Đuôi sạc --- SN-0053 --- 20.000đ
Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Loa --- SN-0037 --- 10.000đ
Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Màn hình nguyên bộ, zin new --- SNMH-0036 --- 900.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Màn hình nguyên bộ, zin làm lại --- SNMH-0066 --- 650.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Pin --- SN-0030 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

Sony C6502 / C6503 / C6506 / LT35 / Xperia ZL - Dây mic --- SN-0133 --- 80.000đ
Sony C6502 / C6503 / C6506 / LT35 / Xperia ZL - Dây nút nguồn volume --- SN-0129 --- 70.000đ
Sony C6502 / C6503 / C6506 / LT35 / Xperia ZL - Dây tai nghe --- SN-0130 --- 70.000đ
Sony C6502 / C6503 / C6506 / LT35 / Xperia ZL - Đuôi sạc --- SN-0084 --- 15.000đ
Sony C6502 / C6503 / C6506 / LT35 / Xperia ZL - Màn hình màu trắng --- SNMH-0046 --- 700.000đ --- (*)
Sony C6502 / C6503 / C6506 / LT35 / Xperia ZL - Màn hình màu đen --- SNMH-0047 --- 700.000đ --- (*)

Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Bộ phím sườn màu trắng --- SN-0190 --- 55.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Bộ phím sườn màu đen --- SN-0191 --- 55.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Bộ phím sườn màu tím than --- SN-0192 --- 55.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Camera sau --- SN-0080 --- 180.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Camera trước --- SN-0081 --- 80.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Cảm ứng --- SNCU-0016 --- 150.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Chuông --- SN-0040 --- 15.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Cụm chuông + Rung --- SN-0134 --- 110.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Dây cảm biến --- SN-0124 --- 80.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Dây nút nguồn --- SN-0131 --- 60.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Mic --- SN-0045 --- 30.000đ --- Xài chung Z1, ZR, Z Ultra - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Dây socket màn hình --- SN-0071 --- 70.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Đuôi sạc --- SN-0048 --- 15.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - IC công suất --- SN-0014 --- 50.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - IC chuông --- SN-0076 --- 100.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - IC nguồn nhỏ (PM 8921) --- SN-0072 --- 60.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - IC nguồn lớn (PM 8921) --- SN-0072-1 --- 200.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Keo dán viền mặt trước chống nước --- SN-0105 --- 10.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Keo dán viền mặt sau chống nước --- SN-0106 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Khung sườn trắng --- SN-0090 --- 80.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Khung sườn đen --- SN-0091 --- 100.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Khung sườn tím --- SN-0092 --- 100.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Loa --- SN-0034 --- 10.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng loại 2, màu đen --- SN-0235 --- 25.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng tháo máy, màu trắng --- SN-0008 --- 40.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng tháo máy, màu đen --- SN-0009 --- 40.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng tháo máy, màu tím --- SN-0010 --- 40.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng NFC, màu đen --- SN-0120 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng NFC, màu trắng --- SN-0121 --- 65.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng zin new, màu trắng --- SN-0008-1 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng zin new, màu đen --- SN-0009-1 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng zin new, màu tím --- SN-0010-1 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Màn hình nguyên bộ, zin tháo máy --- SNMH-0087 --- 750.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Màn hình nguyên bộ, không khung zin new --- SNMH-0056 --- 800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Màn hình nguyên bộ, không khung zin làm lại --- SNMH-0022 --- 600.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Màn hình nguyên bộ, luôn khung, màu trắng --- SNMH-0030 --- 800.000đ --- (*)
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Màn hình nguyên bộ, luôn khung, màu đen --- SNMH-0029 --- 1.400.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Màn hình nguyên bộ, luôn khung, màu tím --- SNMH-0038 --- 1.900.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Miếng phản quang --- SN-0015 --- 60.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Rung --- SN-0054 --- 50.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Pin --- SN-0017 --- 100.000đ

Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Cảm ứng zin --- SNCU-0031 --- 350.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Camera sau --- SN-0146 --- 200.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Chuông --- SN-0041 --- 25.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Dây tai nghe + cảm biến --- SN-0126 --- 80.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Mic --- SN-0045 --- 30.000đ --- Xài chung Sony Z, Z1, ZR - Tạm Hết
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Đuôi sạc --- SN-0050 --- 20.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Loa --- SN-0036 --- 25.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Lưng màu trắng --- SN-0011 --- 55.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Lưng màu đen --- SN-0012 --- 55.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0032 --- 900.000đ --- (*)
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Màn hình tháo máy màu đen --- SNMH-0034 --- 3.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Màn hình tháo máy màu trắng --- SNMH-0035 --- 3.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Miếng phản quang --- SN-0016 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Pin --- SN-0020 --- 130.000đ

Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Bộ phím sườn màu trắng --- SN-0193 --- 90.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Bộ phím sườn màu đen --- SN-0194 --- 90.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Bộ phím sườn màu tím --- SN-0195 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Camera sau --- SN-0078 --- 200.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Camera trước --- SN-0079 --- 90.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Cảm ứng --- SNCU-0025 --- 170.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Chuông --- SN-0040 --- 15.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Mic --- SN-0045 --- 30.000đ --- Xài chung Sony Z, ZR, Z Ultra - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Dây nút nguồn + volume + mic --- SN-0125 --- 100.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Đuôi sạc --- SN-0049 --- 10.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Film màn hình --- DC-0214 --- 13.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - IC nguồn (PM 8941) --- SN-0073 --- 60.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Loa --- SN-0035 --- 10.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Keo dán viền mặt trước chống nước --- SN-0107 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Keo dán viền mặt sau chống nước --- SN-0108 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Keo dán viền khung giữa chống nước --- SN-0109 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Keo dán viền lưng chống nước --- SN-0110 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Khung sườn màu trắng --- SN-0093 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Khung sườn màu đen --- SN-0094 --- 400.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Khung viền màn hình màu trắng --- SN-0095 --- 100.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Khung viền màn hình màu đen --- SN-0096 --- 80.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Lưng màu trắng --- SN-0018 --- 40.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Lưng màu trắng (loại 2) --- SN-0210 --- 25.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Lưng màu đen --- SN-0018-1 --- 40.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Lưng màu đen (loại 2) --- SN-0211 --- 25.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Màn hình nguyên bộ, zin new --- SNMH-0031 --- 800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Màn hình nguyên bộ, zin làm lại --- SNMH-0082 --- 650.000đ --- (*)
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Màn hình nguyên bộ, zin tháo máy không khung --- SNMH-0065 --- 1.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Màn hình nguyên bộ, zin tháo máy có khung đen --- SNMH-0062 --- 1.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Màn hình nguyên bộ, zin tháo máy có khung trắng --- SNMH-0063 --- 1.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Miếng phản quang --- SN-0122 --- 55.000đ --- Số lượng giá 40k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Pin --- SN-0019 --- 110.000đ

Sony C6916 / Xperia Z1s T-Mobile - Cảm ứng zin --- SNCU-0035 --- 220.000đ
Sony C6916 / Xperia Z1s T-Mobile - Màn hình nguyên bộ, zin new --- SNMH-0052 --- 850.000đ --- (*)
Sony C6916 / Xperia Z1s T-Mobile - Màn hình nguyên bộ, zin tháo máy --- SNMH-0064 --- 850.000đ --- (*)
Sony C6916 / Xperia Z1s T-Mobile - Lưng --- SN-0159 --- 50.000đ

Sony D2202 / D2203 / D2206 / D2212 / D2243 / Xperia E - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SNMH-0059 --- 550.000đ
Sony D2202 / D2203 / D2206 / D2212 / D2243 / Xperia E - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SNMH-0060 --- 550.000đ

Sony D2303 / D2305 / D2306 / D2403 / D2406 / M2 - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0045 --- 100.000đ
Sony D2303 / D2305 / D2306 / D2403 / D2406 / M2 - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0046 --- 100.000đ
Sony D2302 / D2303 / D2305 / D2306 / M2 / M2 Dual - Dây nút nguồn volume --- SN-0164 --- 70.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony D2302 / D2303 / D2305 / D2306 / M2 / M2 Dual - Đuôi sạc --- SN-0172 --- 20.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony D2302 / D2303 / D2305 / D2306 / M2 / M2 Dual - Lưng màu trắng --- SN-0155 --- 60.000đ
Sony D2302 / D2303 / D2305 / D2306 / M2 / M2 Dual - Lưng màu đen --- SN-0156 --- 60.000đ
Sony D2303 / D2305 / D2306 / D2403 / D2406 / M2 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SNMH-0053 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Sony D2303 / D2305 / D2306 / D2403 / D2406 / M2 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SNMH-0054 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Sony D2303 / D2305 / D2306 / D2403 / D2406 / M2 - Ổ sim --- SN-0154 --- 90.000đ
Sony D2303 / D2305 / D2306 / D2403 / D2406 / M2 - Pin --- SN-0227 --- 100.000đ

Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Bộ phím sườn xanh lá --- SN-0181 --- 60.000đ
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Bộ phím sườn trắng --- SN-0182 --- 60.000đ
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Bộ phím sườn đen --- SN-0183 --- 60.000đ
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0039 --- 160.000đ
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0040 --- 160.000đ
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Lưng nguyên bộ màu trắng --- SN-0173 --- 100.000đ
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Lưng nguyên bộ màu đen --- SN-0174 --- 100.000đ
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SNMH-0076 --- 800.000đ
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SNMH-0088 --- 800.000đ --- - Tạm Hết
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Pin --- SN-0223 --- 110.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2

Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Bộ phím sườn xanh lá --- SN-0184 --- 60.000đ
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Bộ phím sườn trắng --- SN-0185 --- 60.000đ
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Bộ phím sườn đen --- SN-0186 --- 60.000đ
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0043 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0044 --- 140.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Lưng màu trắng --- SN-0175 --- 90.000đ
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Lưng màu đen --- SN-0176 --- 90.000đ
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SNMH-0079 --- 850.000đ
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SNMH-0080 --- 1.000.000đ
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Pin --- SN-0224 --- 110.000đ

Sony D5303 / D5306 / D5316 / XM50 / Tianchi / Xperia T2 Ultra - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0037 --- 200.000đ
Sony D5303 / D5306 / D5316 / XM50 / Tianchi / Xperia T2 Ultra - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0038 --- 200.000đ
Sony D5303 / D5306 / D5316 / XM50 / Tianchi / Xperia T2 Ultra - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SNMH-0043 --- 800.000đ
Sony D5303 / D5306 / D5316 / XM50 / Tianchi / Xperia T2 Ultra - Màn hình nguyên bộ, zin new màu đen --- SNMH-0051 --- 650.000đ

Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Cảm ứng --- SNCU-0034 --- 140.000đ
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Keo dán viền mặt trước chống nước --- SN-0115 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Keo dán viền mặt sau chống nước --- SN-0116 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Màn hình nguyên bộ, zin new --- SNMH-0055 --- 750.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Lưng trắng --- SN-0160 --- 50.000đ
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Lưng trắng (loại 2) --- SN-0215 --- 25.000đ
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Lưng đen --- SN-0161 --- 50.000đ
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Lưng vàng --- SN-0162 --- 60.000đ
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Lưng hồng --- SN-0163 --- 60.000đ
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Pin --- SN-0141 --- 120.000đ

Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0032 --- 170.000đ
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0033 --- 170.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Keo dán viền khung giữa chống nước --- SN-0117 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Keo dán viền mặt trước chống nước --- SN-0118 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Keo dán viền mặt sau chống nước --- SN-0119 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Màn hình nguyên bộ, zin new màu trắng --- SNMH-0069 --- 900.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Màn hình nguyên bộ, zin new màu đen --- SNMH-0070 --- 900.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Màn hình nguyên bộ, zin làm lại màu trắng --- SNMH-0074 --- 900.000đ
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Màn hình nguyên bộ, zin làm lại màu đen --- SNMH-0075 --- 860.000đ
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Màn hình nguyên bộ, zin, màu đen linh kiện --- SNMH-0086 --- 800.000đ --- hàng copy
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Lưng trắng --- SN-0157 --- 40.000đ
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Lưng trắng (loại 2) --- SN-0222 --- 25.000đ
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Lưng đen --- SN-0158 --- 40.000đ
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Pin --- SN-0165 --- 130.000đ

Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Bộ phím sườn trắng --- SN-0196 --- 80.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Bộ phím sườn đen --- SN-0197 --- 80.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Bộ phím sườn tím --- SN-0198 --- 80.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Camer sau --- SN-0135 --- 200.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Camera trước --- SN-0137 --- 90.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Cảm ứng zin --- SNCU-0028 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Keo dán viền mặt trước chống nước --- SN-0111 --- 10.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Keo dán viền mặt sau chống nước --- SN-0112 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Khung sườn màu trắng --- SN-0097 --- 400.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Khung sườn màu đen --- SN-0098 --- 400.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Khung sườn màu tím --- SN-0099 --- 400.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Lưng màu trắng --- SN-0089 --- 45.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Lưng màu trắng (loại 2) --- SN-0214 --- 25.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Lưng màu đen --- SN-0088 --- 45.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Màn hình nguyên bộ, zin new --- SNMH-0039 --- 950.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Màn hình nguyên bộ, zin tháo máy --- SNMH-0061 --- 950.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Màn hình nguyên bộ, zin làm lại --- SNMH-0084 --- 850.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Miếng phản quang --- SN-0123 --- 80.000đ --- - Tạm Hết --- Số lượng giá 40k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Pin --- SN-0139 --- 110.000đ --- Số lượng giá 40k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl

Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Bộ phím sườn trắng --- SN-0199 --- 70.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Bộ phím sườn đen --- SN-0200 --- 70.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Bộ phím sườn gold --- SN-0202 --- 70.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0030 --- 150.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0029 --- 130.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Camera sau --- SN-0136 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Camera trước --- SN-0138 --- 90.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Dây nút nguồn volume --- SN-0144 --- 130.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Keo dán viền mặt trước chống nước --- SN-0113 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Keo dán viền mặt sau chống nước --- SN-0114 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Khung sườn màu trắng --- SN-0101 --- 200.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Khung sườn màu đen --- SN-0102 --- 200.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Khung sườn màu vàng --- SN-0103 --- 200.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Khung sườn màu xanh --- SN-0104 --- 470.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Loa --- SN-0143 --- 20.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Lưng màu đen --- SN-0085 --- 45.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Lưng màu đen (loại 2) --- SN-0221 --- 25.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Lưng màu trắng --- SN-0086 --- 45.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Lưng màu trắng (loại 2) --- SN-0212 --- 25.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Lưng màu đồng --- SN-0087 --- 45.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Lưng màu đồng (loại 2) --- SN-0213 --- 25.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Màn hình nguyên bộ, zin new màu trắng --- SNMH-0049 --- 850.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Màn hình nguyên bộ, zin làm lại màu trắng --- SNMH-0083 --- 800.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Màn hình nguyên bộ, zin new màu đen --- SNMH-0050 --- 850.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Màn hình nguyên bộ, zin làm lại màu đen --- SNMH-0085 --- 800.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Pin --- SN-0140 --- 130.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2

Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Bộ phím sườn trắng --- SN-0203 --- 70.000đ
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Bộ phím sườn đen --- SN-0204 --- 70.000đ
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Bộ phím sườn gold --- SN-0205 --- 70.000đ
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0041 --- 220.000đ
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0042 --- 220.000đ
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Khung sườn màu đen --- SN-0228 --- 350.000đ
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Khung sườn màu trắng --- SN-0229 --- 350.000đ
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Khung sườn màu gold --- SN-0230 --- 350.000đ
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Lưng màu đen (loại 2) --- SN-0220 --- 25.000đ
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Lưng màu đen --- SN-0178 --- 50.000đ
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Lưng màu trắng (loại 2) --- SN-0236 --- 25.000đ
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Lưng màu trắng --- SN-0177 --- 50.000đ
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SNMH-0072 --- 1.000.000đ --- (*)
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SNMH-0073 --- 1.000.000đ --- (*) - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Pin --- SN-0225 --- 110.000đ

Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Bộ phím sườn trắng --- SN-0206 --- 70.000đ
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Bộ phím sườn đen --- SN-0207 --- 70.000đ
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Bộ phím sườn gold --- SN-0208 --- 70.000đ
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Bộ phím sườn xanh lá --- SN-0209 --- 70.000đ
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0049 --- 180.000đ
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0050 --- 200.000đ
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Khung sườn màu đen --- SN-0231 --- 350.000đ
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Khung sườn màu trắng --- SN-0232 --- 350.000đ
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Khung sườn màu gold --- SN-0233 --- 350.000đ
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Khung sườn màu xanh --- SN-0234 --- 350.000đ
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Lưng màu trắng --- SN-0179 --- 60.000đ
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Lưng màu đen --- SN-0180 --- 60.000đ
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SNMH-0077 --- 1.200.000đ --- (*)
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SNMH-0078 --- 1.250.000đ --- (*) - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Màn hình nguyên bộ, zin làm lại màu đen --- SNMH-0097 --- 950.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Pin --- SN-0226 --- 110.000đ

Sony Xperia Z5 Premium / Z5 Plus / E6853 / E6883 - Màn hình màu đen --- SNMH-0096 --- 1.250.000đ

Sony E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra / C5 Ultra Dual - Bộ phím sườn xanh lá --- SN-0187 --- 60.000đ
Sony E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra / C5 Ultra Dual - Bộ phím sườn trắng --- SN-0188 --- 60.000đ
Sony E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra / C5 Ultra Dual - Bộ phím sườn đen --- SN-0189 --- 60.000đ
Sony E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra / C5 Ultra Dual - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SNMH-0071 --- 1.300.000đ --- (*)
Sony E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra / C5 Ultra Dual - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SNMH-0081 --- 1.300.000đ --- (*) - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2

Dòng MT
Sony MT11i / Xperia Neo V - Cảm ứng --- SNCU-0004 --- 300.000đ --- (2) - Tạm Hết
Sony MT11i / Xperia Neo V - Màn hình --- SNMH-0003 --- 350.000đ --- (2) - Tạm Hết

Sony MT15i / Xperia Neo - Cảm ứng --- SNCU-0004 --- 300.000đ --- (2) - Tạm Hết
Sony MT15i / Xperia Neo - Màn hình --- SNMH-0003 --- 350.000đ --- - Tạm Hết

Sony MT25i / Xperia Neo L - Cảm ứng --- SNCU-0003 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Sony MT25i / Xperia Neo L - Màn hình --- SNMH-0012 --- 130.000đ
Sony MT25i / Xperia Neo L - IC Công suất --- SN-0013 --- 100.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Sony MT25i / Xperia Neo L - Pin --- SN-0029 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Sony MT27i / Xperia Sola / Pepper - Cảm ứng --- SNCU-0008 --- 150.000đ
Sony MT27i / Xperia Sola / Pepper - Màn hình --- SNMH-0008 --- 300.000đ --- - Tạm Hết

Dòng R
Sony R800 / Xperia Play - Cảm ứng --- SNCU-0003 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Sony R800 / Xperia Play - Dây nút nguồn volume --- SN-0066 --- 50.000đ
Sony R800 / Xperia Play - Dây nguồn --- SN-0004 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Sony R800 / Xperia Play - Màn hình --- SNMH-0012 --- 130.000đ
Sony R800 / Xperia Play - Pin --- SN-0031 --- 90.000đ

Dòng SK
Sony SK17 / SK17i / Xperia Mini Pro - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SNMH-0021 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
Sony SK17 / SK17i / Xperia Mini Pro - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SNMH-0027 --- 400.000đ --- - Tạm Hết

Dòng ST
Sony ST15 / ST15i / Xperia Mini - Màn hình --- SNMH-0013 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

Sony ST17 / ST17i / Xperia Active - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0004 --- 300.000đ --- - Tạm Hết

Sony ST18 / ST18i / Xperia Ray - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0005 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST18 / ST18i / Xperia Ray - Pin --- SN-0025 --- 120.000đ

Sony ST21 / ST21i / Xperia Tipo - Cảm ứng --- SNCU-0012 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST21 / ST21i / Xperia Tipo - Màn hình --- SNMH-0026 --- 170.000đ --- - Tạm Hết

Sony ST23 / ST23i / Xperia Micro - Cảm ứng --- SNCU-0010 --- 120.000đ
Sony ST23 / ST23i / Xperia Micro - Màn hình --- SNMH-0024 --- 170.000đ

Sony ST25 / ST25i / Xperia U / Kumquat - Cảm ứng --- SNCU-0005 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST25 / ST25i / Xperia U / Kumquat - Màn hình --- SNMH-0010 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST25 / ST25i / Xperia U / Kumquat - Pin --- SN-0026 --- 70.000đ --- - Tạm Hết

Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Cảm ứng --- SNCU-0011 --- 120.000đ
Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Chuông --- SN-0044 --- 15.000đ
Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Dây mic --- SN-0047 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Đuôi sạc --- SN-0052 --- 20.000đ
Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - IC nguồn (PM 89029) --- SN-0074 --- 60.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Loa --- SN-0039 --- 10.000đ
Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Màn hình --- SNMH-0023 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Pin --- SN-0027 --- 90.000đ

Sony ST27 / ST27i / Xperia Go - Bộ vỏ màu trắng --- SN-0060 --- 180.000đ
Sony ST27 / ST27i / Xperia Go - Bộ vỏ màu đen --- SN-0061 --- 180.000đ
Sony ST27 / ST27i / Xperia Go - Bộ vỏ màu vàng --- SN-0062 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST27 / ST27i / Xperia Go - Cảm ứng --- SNCU-0009 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST27 / ST27i / Xperia Go - Đuôi sạc --- SN-0083 --- 20.000đ
Sony ST27 / ST27i / Xperia Go - Màn hình --- SNMH-0015 --- 220.000đ
Sony ST27 / ST27i / Xperia Go - Pin --- SN-0028 --- 90.000đ

Dòng WT
Sony WT18 / WT18i / Xperia Arco / Walkman - Cảm ứng đen --- SNCU-0006 --- 220.000đ --- (7) - Tạm Hết
Sony WT18 / WT18i / Xperia Arco / Walkman - Cảm ứng trắng --- SNCU-0007 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
Sony WT18 / WT18i / Xperia Arco / Walkman - Màn hình --- SNMH-0006 --- 150.000đ --- -8
Sony WT19 / WT19i / Coconut / Xperia Live with Walkman - Cảm ứng đen --- SNCU-0006 --- 220.000đ --- (7) - Tạm Hết
Sony WT19 / WT19i / Coconut / Xperia Live with Walkman - Cảm ứng trắng --- SNCU-0007 --- 220.000đ --- (7) - Tạm Hết
Sony WT19 / WT19i / Coconut / Xperia Live with Walkman - Màn hình --- SNMH-0006 --- 150.000đ --- -8
Sony WT19 / WT19i / Coconut / Xperia Live with Walkman - Pin --- SN-0033 --- 50.000đ --- - Tạm Hết

Sony W20 / Zylo - Dây nút nguồn --- SN-0055 --- 30.000đ
Sony W20 / Zylo - Pin --- SN-0032 --- 50.000đ

Dòng WT
Xperia Tablet Z LTE / SO-03E / SGP321 - Cảm ứng --- SNCU-0015 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
Xperia Tablet Z LTE / SO-03E / SGP321 - Màn hình full nguyên bộ --- SNMH-0057 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết

Xperia Tablet Z2 - Màn hình full nguyên bộ --- SNMH-0058 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết

Đăng nhập thành viên

Email đăng nhập:
Mật khẩu:
 
 Tự động đăng nhập lần sau

Đăng ký mới | Quên mật khẩu

 

Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại:
Mật khẩu mới:
Xác nhận mật khẩu:
 

Đổi mật khẩu

Bạn đã đổi mật khẩu thành công.

Quên mật khẩu

Vui lòng nhập email mà bạn đã dùng để đăng ký để nhận hướng dẫn thay đổi mật khẩu

Email đăng nhập:
 

Quên mật khẩu

Thông tin hướng dẫn khôi phục mật khẩu đã được gửi đến email của bạn, nếu không tìm thấy vui lòng kiểm tra trong spam.

Đăng ký thành viên

Thông tin tài khoản

Email đăng nhập:
*
Mật khẩu:
*
Nhập lại mật khẩu:
*

Thông tin cá nhân

Họ tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
Mã xác minh:
*
 
 

Đăng ký nhanh bằng tài khoản:

Đăng ký thành viên

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công. click vào dây để đăng nhập

[[notifyMessage]]