BẢNG GIÁ LINH KIỆN HTC

Bảng Giá Linh Kiện HTCDòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán

HTC - Bộ sạc --- HTC-0066 --- 50.000đ --- - Tạm Hết

HTC G1 / Dream / Era G1 / A711xx - Cảm ứng --- HTCCU-0001 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
HTC G1 / Dream / Era G1 / A711xx - Màn hình --- HTCMH-0001 --- 160.000đ
HTC G1 / Dream / Era G1 / A711xx - Dây nguồn --- HTC-0011 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
HTC G1 / Dream / Era G1 / A711xx - Dây cáp sạc, thẻ nhớ --- HTC-0028 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

HTC G2 / Shaphire / Magic / MyTouch 3G / A61xx - Cảm ứng --- HTCCU-0002 --- 140.000đ
HTC G2 / Shaphire / Magic / MyTouch 3G / A61xx - Màn hình --- HTCMH-0002 --- 190.000đ

HTC G3 / Hero / A62xx - Cảm ứng --- HTCCU-0023 --- 230.000đ --- - Tạm Hết
HTC G3 / Hero / A62xx - Màn hình --- HTCMH-0031 --- 280.000đ

HTC G4 / Click / Tatoo / A3232 / A3238 - Cảm ứng --- HTCCU-0003 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
HTC G4 / Click / Tatoo / A3232 / A3238 - Màn hình --- HTCMH-0003 --- 290.000đ

HTC G5 / Passion / Dragon / Nexus One / PB99100 / T8188 - Bộ vỏ --- HTC-0084 --- 400.000đ
HTC G5 / Passion / Dragon / Nexus One / PB99100 / T8188 - Cảm ứng --- HTCCU-0004 --- 290.000đ --- - Tạm Hết
HTC G5 / Passion / Dragon / Nexus One / PB99100 / T8188 - Cáp camera --- HTC-0026 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
HTC G5 / Passion / Dragon / Nexus One / PB99100 / T8188 - Cáp phím 4 chiều --- HTC-0025 --- 180.000đ
HTC G5 / Passion / Dragon / Nexus One / PB99100 / T8188 - Flash --- HTC-0039 --- 300.000đ
HTC G5 / Passion / Dragon / Nexus One / PB99100 / T8188 - Màn hình --- HTCMH-0004 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G5 / Passion / Dragon / Nexus One / PB99100 / T8188 - Pin --- HTC-0083 --- 110.000đ

HTC G6 / Legend / A6363 / PB76100 - Bộ vỏ --- HTC-0070 --- 400.000đ
HTC G6 / Legend / A6363 / PB76100 - Cảm ứng --- HTCCU-0005 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G6 / Legend / A6363 / PB76100 - CPU Qualcomm MSM 7227 --- HTC-0044 --- 400.000đ --- -11
HTC G6 / Legend / A6363 / PB76100 - Màn hình --- HTCMH-0005 --- 180.000đ
HTC G6 / Legend / A6363 / PB76100 - Pin --- HTC-0092 --- 110.000đ --- - Tạm Hết

HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Bẹ phím dưới --- HTC-0023 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Bộ vỏ --- HTC-0057 --- 140.000đ
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Cảm ứng --- HTCCU-0006 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Cáp camera --- HTC-0031 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Flash --- HTC-0003 --- 350.000đ
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Màn hình Loại dây đèn (Có IC) --- HTCMH-0006-1 --- 270.000đ --- - Tạm Hết
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Màn hình không dây đèn --- HTCMH-0006 --- 250.000đ
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Pin --- HTC-0093 --- 110.000đ --- - Tạm Hết

HTC G8 / Buzz / Wildfire / A3333 / PC49100 - Cảm ứng Có IC --- HTCCU-0007-1 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G8 / Buzz / Wildfire / A3333 / PC49100 - Cảm ứng Không IC --- HTCCU-0007 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
HTC G8 / Buzz / Wildfire / A3333 / PC49100 - CPU --- HTC-0017 --- 200.000đ
HTC G8 / Buzz / Wildfire / A3333 / PC49100 - Flash --- HTC-0018 --- 450.000đ
HTC G8 / Buzz / Wildfire / A3333 / PC49100 - Màn hình --- HTCMH-0007 --- 200.000đ --- - Tạm Hết

HTC G9 / Liberty / Aria / Intruder / A6366 / A6380 / PB92100 / PB92110 - Bộ vỏ --- HTC-0071 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G9 / Liberty / Aria / Intruder / A6366 / A6380 / PB92100 / PB92110 - Cảm ứng --- HTCCU-0008 --- 220.000đ
HTC G9 / Liberty / Aria / Intruder / A6366 / A6380 / PB92100 / PB92110 - CPU Qualcomm MSM 7227 --- HTC-0044 --- 400.000đ
HTC G9 / Liberty / Aria / Intruder / A6366 / A6380 / PB92100 / PB92110 - Màn hình --- HTCMH-0008 --- 200.000đ

HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Bộ vỏ (luôn sườn) --- HTC-0045 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Cảm ứng --- HTCCU-0009 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Dây nguồn (Cáp camera) --- HTC-0035 --- 200.000đ
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Flash --- HTC-0038 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Màn hình --- HTCMH-0026 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Khay sim --- HTC-0101 --- 35.000đ --- - Tạm Hết
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Ổ sim --- HTC-0029 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Pin --- HTC-0065 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

HTC G11 / Vivo / Incredible S / ADR6350 / PG32130 / S710e - Bộ vỏ --- HTC-0058 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G11 / Vivo / Incredible S / ADR6350 / PG32130 / S710e - Cảm ứng --- HTCCU-0010 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
HTC G11 / Vivo / Incredible S / ADR6350 / PG32130 / S710e - Flash --- HTC-0041 --- 450.000đ
HTC G11 / Vivo / Incredible S / ADR6350 / PG32130 / S710e - Màn hình --- HTCMH-0009 --- 300.000đ

HTC G12 / Saga / Desire S / S510e / PG88100 - Bộ vỏ --- HTC-0056 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e / PG88100 - Cảm ứng --- HTCCU-0011 --- 110.000đ
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e / PG88100 - Đuôi sạc --- HTC-0167 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e / PG88100 - Flash --- HTC-0004 --- 350.000đ
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e / PG88100 - IC nguồn --- HTC-0042 --- 250.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e / PG88100 - Màn hình --- HTCMH-0010 --- 380.000đ --- - Tạm Hết
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e / PG88100 - Pin --- HTC-0141 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

HTC G13 / Marvel / Wildfire S / A510e / PG76100 / PG76240 - Cảm ứng --- HTCCU-0012 --- 110.000đ
HTC G13 / Marvel / Wildfire S / A510e / PG76100 / PG76240 - CPU Qualcomm MSM 7227 --- HTC-0044 --- 400.000đ
HTC G13 / Marvel / Wildfire S / A510e / PG76100 / PG76240 - Màn hình --- HTCMH-0011 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
HTC G13 / Marvel / Wildfire S / A510e / PG76100 / PG76240 - Pin --- HTC-0188 --- 100.000đ

HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e - Bộ vỏ + sườn --- HTC-0059 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e / PG58100 / PG58110 / PG58120 - Cảm ứng Có chữ T-Mobile --- HTCCU-0013 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e / PG58100 / PG58110 / PG58120 - Cảm ứng Không có chữ T-Mobile --- HTCCU-0013 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e / PG58100 / PG58110 / PG58120 - Màn hình --- HTCMH-0012 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e / PG58100 / PG58110 / PG58120 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0078 --- 500.000đ
HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e / PG58100 / PG58110 / PG58120 - Pin --- HTC-0063 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

HTC G15 / Icon / Salsa / C510e - Cảm ứng --- HTCCU-0050 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC G15 / Icon / Salsa / C510e - Màn hình --- HTCMH-0039 --- 330.000đ

HTC G16 / Status / Chacha / A810a / A810e - Cảm ứng --- HTCCU-0032 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
HTC G16 / Status / Chacha / A810a / A810e - Màn hình --- HTCMH-0047 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

HTC G17 / Shooter / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 - Bộ vỏ màu đen --- HTC-0102 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
HTC G17 / Shooter / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 - Bộ vỏ màu trắng --- HTC-0102-1 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
HTC G17 / Shooter / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 - Cảm ứng --- HTCCU-0029 --- 120.000đ
HTC G17 / Shooter / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 - Màn hình --- HTCMH-0029 --- 270.000đ
HTC G17 / Shooter / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 - Pin --- HTC-0187 --- 110.000đ

HTC G18 / Pyramid LE / Sensation XE / Z715e - Bộ vỏ --- HTC-0104 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G18 / Pyramid LE / Sensation XE / Z715e - Cảm ứng --- HTCCU-0030 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
HTC G18 / Pyramid LE / Sensation XE / Z715e - Cáp camera --- HTC-0089 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G18 / Pyramid LE / Sensation XE / Z715e - Màn hình --- HTCMH-0028 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G18 / Pyramid LE / Sensation XE / Z715e - Pin --- HTC-0094 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

HTC G19 / Holiday / Vivid / Raider 4G / X710e - Cảm ứng --- HTCCU-0034 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
HTC G19 / Holiday / Vivid / Raider 4G / X710e - Màn hình --- HTCMH-0034 --- 350.000đ --- - Tạm Hết

HTC G20 / Rhyme / S510b - Cảm ứng --- HTCCU-0042 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC G20 / Rhyme / S510b - Màn hình --- HTCMH-0038 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G20 / Rhyme / S510b - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0085 --- 300.000đ --- - Tạm Hết

HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Cảm ứng --- HTCCU-0031 --- 150.000đ
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Cáp camera --- HTC-0096 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Camera --- HTC-0097 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Màn hình --- HTCMH-0030 --- 450.000đ --- (1) - Tạm Hết
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0030-1 --- 500.000đ
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Flash --- HTC-0072 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Pin --- HTC-0095 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Lưng --- HTC-0079 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Sườn --- HTC-0055 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

HTC G22 / Ruby / Amaze 4G / PH85110 - Cảm ứng Có chữ T-Mobile --- HTCCU-0036 --- 220.000đ
HTC G22 / Ruby / Amaze 4G / PH85110 - Cảm ứng Có chữ HTC --- HTCCU-0036 --- 220.000đ
HTC G22 / Ruby / Amaze 4G / PH85110 - Màn hình --- HTCMH-0035 --- 300.000đ

HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Bộ vỏ màu trắng, có luôn khay sim --- HTC-0103 --- 250.000đ
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Bộ vỏ màu đen, có luôn khay sim --- HTC-0103-1 --- 250.000đ
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Cảm ứng --- HTCCU-0044 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Camera sau --- HTC-0161 --- 100.000đ
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Camera trước --- HTC-0165 --- 80.000đ
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - CPU --- HTC-0091 --- 500.000đ --- - Tạm Hết
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Đuôi sạc --- HTC-0144 --- 30.000đ
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Loa --- HTC-0145 --- 20.000đ
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Mặt kính --- HTC-0122 --- 110.000đ --- - Tạm Hết
HTC G23 / One X / One VX / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 / PM36100 - Màn hình rời --- HTCMH-0042 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
HTC G23 / One X / One VX / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 / PM36100 - Màn hình nguyên bộ, ruột đặc, zin new --- HTCMH-0042-1 --- 600.000đ --- - Tạm Hết
HTC G23 / One X / One VX / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 / PM36100 - Màn hình nguyên bộ, ruột đặc, zin làm lại --- HTCMH-0076 --- 550.000đ
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Miếng phản quang --- HTC-0129 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - IC nguồn --- HTC-0106 --- 400.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Pin --- HTC-0100 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

HTC G24 / One V / Primo / T320e - Bộ vỏ --- HTC-0126 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
HTC G24 / One V / Primo / T320e - Cảm ứng --- HTCCU-0047 --- 100.000đ
HTC G24 / One V / Primo / T320e - Camera sau --- HTC-0158 --- 200.000đ
HTC G24 / One V / Primo / T320e - CPU --- HTC-0076 --- 500.000đ
HTC G24 / One V / Primo / T320e - Flash --- HTC-0073 --- 250.000đ
HTC G24 / One V / Primo / T320e - Màn hình --- HTCMH-0043 --- 300.000đ
HTC G24 / One V / Primo / T320e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0054 --- 350.000đ
HTC G24 / One V / Primo / T320e - Pin --- HTC-0108 --- 110.000đ

HTC G25 / One S / Ville / z520e / z560e - Bộ vỏ màu đen --- HTC-0155 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
HTC G25 / One S / Ville / z520e / z560e - Bộ vỏ màu trắng --- HTC-0156 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
HTC G25 / One S / Ville / z520e / z560e - Camera sau --- HTC-0157 --- 150.000đ
HTC G25 / One S / Ville / z520e / z560e - Flash (KLMAG2GE4A_A001) --- HTC-0183 --- 300.000đ
HTC G25 / One S / Ville / z520e / z560e - Mặt kính --- HTC-0121 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
HTC G25 / One S / Ville / z520e / z560e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0048 --- 450.000đ
HTC G25 / One S / Ville / z520e / z560e - Pin --- HTC-0143 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

HTC G26 / HTC Desire C / Golf / A320E - Bộ vỏ --- HTC-0114 --- 390.000đ --- - Tạm Hết
HTC G26 / HTC Desire C / Golf / A320E - Cảm ứng --- HTCCU-0051 --- 110.000đ --- - Tạm Hết
HTC G26 / HTC Desire C / Golf / A320E - Flash Samsung KSMJ000KM_B308 --- HTC-0182 --- 150.000đ
HTC G26 / HTC Desire C / Golf / A320E - Màn hình --- HTCMH-0046 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G26 / HTC Desire C / Golf / A320E - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0105 --- 350.000đ

HTC One X+ / S728e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0069 --- 650.000đ
HTC One X+ / S728e - Pin --- HTC-0136 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

HTC Artemis / P3300 / P800 - Cảm ứng --- HTCCU-0017 --- 80.000đ
HTC Artemis / P3300 / P800 - Màn hình --- HTCMH-0017 --- 230.000đ

HTC Butterfly / X920e - 4.7'' - Bộ vỏ màu đen --- HTC-0151 --- 500.000đ
HTC Butterfly / X920e - 4.7'' - Camera trước --- HTC-0164 --- 150.000đ
HTC Butterfly / X920e - 4.7'' - Loa --- HTC-0146 --- 30.000đ
HTC Butterfly / X920e - 4.7'' - Mặt kính --- HTC-0123 --- 110.000đ --- - Tạm Hết
HTC Butterfly / X920e - 4.7'' - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- HTCMH-0064 --- 750.000đ
HTC Butterfly / X920e - 4.7'' - Màn hình nguyên bộ màu đen --- HTCMH-0065 --- 550.000đ
HTC Butterfly / X920e - 4.7'' - Pin --- HTC-0138 --- 160.000đ

HTC Butterfly / X920d - 5'' / PL99110 - Bộ vỏ màu trắng --- HTC-0150 --- 500.000đ --- - Tạm Hết
HTC Butterfly / X920d - 5'' / PL99110 - Camera trước --- HTC-0163 --- 220.000đ
HTC Butterfly / X920d - 5'' / PL99110 - Đuôi sạc --- HTC-0147 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
HTC Butterfly / X920d - 5'' / PL99110 - Mặt kính --- HTC-0130 --- 90.000đ
HTC Butterfly / X920d - 5'' / PL99110 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0067 --- 650.000đ
HTC Butterfly / X920d - 5'' / PL99110 - Pin --- HTC-0180 --- 130.000đ

HTC Butterfly S - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0099 --- 650.000đ
HTC Butterfly S - Pin --- HTC-0215 --- 140.000đ

HTC Diamond / P3702 - Màn hình --- HTCMH-0019 --- 300.000đ

HTC Diamond 1 / P3700 - Cảm ứng --- HTCCU-0046 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
HTC Diamond 1 / P3700 - Màn hình --- HTCMH-0018 --- 230.000đ

HTC Diamond 2 / T5353 /Topaz - Cảm ứng --- HTCCU-0035 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
HTC Diamond 2 / T5353 /Topaz - Màn hình --- HTCMH-0032 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire L / T528w - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0081 --- 450.000đ

HTC Desire V / T328w / HTC Win / PL11100 - Cảm ứng --- HTCCU-0052 --- 110.000đ
HTC Desire V / T328w / HTC Win / PL11100 - Flash trắng mới 100% --- HTC-0125 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire V / T328w / HTC Win / PL11100 - Flash có dữ liệu mới 100% --- HTC-0124 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire V / T328w / HTC Win / PL11100 - Màn hình --- HTCMH-0049 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire V / T328w / HTC Win / PL11100 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0070 --- 450.000đ
HTC Desire V / T328w / HTC Win / PL11100 - Pin --- HTC-0098 --- 100.000đ

HTC Desire SV / T326e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0066 --- 470.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire SV / T326e - CPU --- HTC-0184 --- 300.000đ --- (MSM8225)

HTC Desire VC / T328D - Màn hình --- HTCMH-0055 --- 300.000đ

HTC Desire U / T327e - Cảm ứng --- HTCCU-0058 --- 200.000đ
HTC Desire U / T327e - CPU --- HTC-0181 --- 150.000đ
HTC Desire U / T327e - Màn hình --- HTCMH-0072 --- 440.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire U / T327e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0090 --- 430.000đ
HTC Desire U / T327e - Pin --- HTC-0142 --- 130.000đ

HTC Desire X / Proto / T328e - Cảm ứng --- HTCCU-0054 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire X / Proto / T328e - Đuôi sạc --- HTC-0168 --- 35.000đ
HTC Desire X / Proto / T328e - Màn hình --- HTCMH-0053 --- 350.000đ
HTC Desire X / Proto / T328e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0091 --- 450.000đ

HTC Desire Z / T-Mobile G2 / Vision / A7272 / PC10100 / PC10110 - Cảm ứng --- HTCCU-0022 --- 110.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire Z / T-Mobile G2 / Vision / A7272 / PC10100 / PC10110 - Màn hình --- HTCMH-0024 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire Z / T-Mobile G2 / Vision / A7272 / PC10100 / PC10110 - Bẹ phím 4 chiều --- HTC-0024 --- 200.000đ
HTC Desire Z / T-Mobile G2 / Vision / A7272 / PC10100 / PC10110 - Dây nguồn --- HTC-0074 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire Z / T-Mobile G2 / Vision / A7272 / PC10100 / PC10110 - Pin --- HTC-0115 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

HTC Desire 300 / D300 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0088 --- 450.000đ

HTC Desire 310 / D310 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0093 --- 450.000đ

HTC Desire 500 / D500 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0095 --- 490.000đ

HTC Desire 510 / D510 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0089 --- 480.000đ

HTC Desire 600 / D600 - Cáp ổ sim + thẻ nhớ --- HTC-0198 --- 180.000đ --- MSM8225Q
HTC Desire 600 / D600 - CPU --- HTC-0185 --- 350.000đ --- MSM8225Q
HTC Desire 600 / D600 - Cụm đuôi sạc + micro --- HTC-0199 --- 150.000đ --- MSM8225Q
HTC Desire 600 / D600 - Dây nút nguồn volume nguyên bộ --- HTC-0197 --- 200.000đ
HTC Desire 600 / D600 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0077 --- 480.000đ

HTC Desire 603 / D603 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0097 --- 550.000đ

HTC Desire 610 / D610 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0094 --- 480.000đ --- - Tạm Hết

HTC Desire 616 / D616 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0098 --- 700.000đ

HTC Desire 620 / D620 - Cảm ứng --- HTCCU-0075 --- 150.000đ
HTC Desire 620G - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0107 --- 500.000đ --- - Tạm Hết

HTC Desire 626 / D626 - Cảm ứng --- HTCCU-0072 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire 626 / D626 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0106 --- 500.000đ

HTC Desire 700 / D700 - Cáp ổ sim --- HTC-0201 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire 700 / D700 - Đuôi sạc --- HTC-0149 --- 30.000đ
HTC Desire 700 / D700 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0079 --- 700.000đ --- (*)

HTC Desire 816h / D816h - Cảm ứng zin --- HTCCU-0068 --- 500.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire 816h / D816h - Cảm ứng copy --- HTCCU-0074 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire 816 / D816 - Cảm ứng --- HTCCU-0067 --- 200.000đ
HTC Desire 816 / D816 - Camera trước --- HTC-0193 --- 150.000đ
HTC Desire 816 / D816 - Camera sau --- HTC-0190 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire 816 / D816 - Cụm đuôi sạc --- HTC-0189 --- 150.000đ
HTC Desire 816 / D816 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0092 --- 550.000đ
HTC Desire 816 / D816h - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0108 --- 580.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire 816 / D816 - Pin --- HTC-0194 --- 130.000đ --- - Tạm Hết

HTC Desire 820 / D820 - Cảm ứng --- HTCCU-0069 --- 180.000đ
HTC Desire 820 / D820 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0096 --- 550.000đ --- - Tạm Hết

HTC Desire 826 / D826 - Cảm ứng --- HTCCU-0071 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire 826 / D826 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0103 --- 550.000đ

HTC Desire Eye - Cảm ứng --- HTCCU-0073 --- 300.000đ
HTC Desire Eye - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0104 --- 750.000đ

HTC Doubleshot / Mytouch 4G Slide - Cảm ứng --- HTCCU-0028 --- 300.000đ
HTC Doubleshot / Mytouch 4G Slide - Màn hình --- HTCMH-0022 --- 280.000đ --- (10) - Tạm Hết

HTC Espresso / Mytouch 3G Slide / PB65100 - Cảm ứng --- HTCCU-0020 --- 150.000đ
HTC Espresso / Mytouch 3G Slide / PB65100 - Dây nguồn --- HTC-0010 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC Espresso / Mytouch 3G Slide / PB65100 - Màn hình --- HTCMH-0021 --- 330.000đ

HTC Explorer / A310e / A310a - Cảm ứng --- HTCCU-0057 --- 80.000đ
HTC Explorer / A310e / A310a - Màn hình --- HTCMH-0071 --- 250.000đ

HTC Evo 4G+ / Rider / X515e - Cảm ứng --- HTCCU-0059 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC Evo 4G+ / Rider / X515e - Màn hình --- HTCMH-0074 --- 450.000đ

HTC Flyer / P510e - Cảm ứng --- HTCCU-0043 --- 650.000đ --- - Tạm Hết
HTC Flyer / P510e - Màn hình --- HTCMH-0050 --- 1.300.000đ --- - Tạm Hết

HTC Glacier / Mytouch 4G / Panache / Thunderbolt / PD15100 - Cảm ứng --- HTCCU-0021 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
HTC Glacier / Mytouch 4G / Panache / Thunderbolt / PD15100 - Dây nguồn --- HTC-0032 --- 540.000đ
HTC Glacier / Mytouch 4G / Panache / Thunderbolt / PD15100 - Flash --- HTC-0043 --- 600.000đ --- - Tạm Hết
HTC Glacier / Mytouch 4G / Panache / Thunderbolt / PD15100 - Màn hình --- HTCMH-0022 --- 280.000đ --- (10) - Tạm Hết
HTC Glacier / Mytouch 4G / Panache / Thunderbolt / PD15100 - Pin --- HTC-0090 --- 100.000đ

HTC HD mini / Photon / T5555 / PB92100 - Cảm ứng --- HTCCU-0019 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD mini / Photon / T5555 / PB92100 - Màn hình --- HTCMH-0020 --- 230.000đ
HTC HD mini / Photon / T5555 / PB92100 - Cáp camera --- HTC-0027 --- 400.000đ

HTC HD1 / BlackStone HD / T8282 - Cảm ứng --- HTCCU-0014 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD1 / BlachStone HD / T8282 - Màn hình --- HTCMH-0013 --- 290.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD1 / BlackStone HD / T8282 - Pin --- HTC-0082 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Bộ vỏ Gồm cả vỏ và lưng --- HTC-0007 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Cảm ứng Socket gài --- HTCCU-0016 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Cảm ứng Socket hàn --- HTCCU-0015 --- 280.000đ
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Cáp camera --- HTC-0009 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Dây nguồn đệm phím --- HTC-0015 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Flash --- HTC-0016 --- 350.000đ
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Loa --- HTC-0037 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Màn hình Socket gài --- HTCMH-0015 --- 250.000đ
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Màn hình Socket hàn --- HTCMH-0014 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Nút phím bấm --- HTC-0014 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Pin --- HTC-0064 --- 100.000đ
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Socket màn hình --- HTC-0040 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Sườn --- HTC-0008 --- 150.000đ

HTC HD7 / Schubert / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Bộ vỏ --- HTC-0116 --- 250.000đ
HTC HD7 / Schubert / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Cảm ứng --- HTCCU-0024 --- 210.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD7 / Schubert / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Cáp camera --- HTC-0105 --- 340.000đ
HTC HD7 / Schubert / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Flash --- HTC-0002 --- 350.000đ
HTC HD7 / Schubert / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Màn hình --- HTCMH-0026 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD7 / Schubert / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Pin --- HTC-0062 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

HTC Herald / T-Mobile Wing / C800 / P4350 - Dây nguồn --- HTC-0034 --- 350.000đ

HTC Imagio / Whitestone / XV6975 - Cảm ứng --- HTCCU-0026 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
HTC Imagio / Whitestone / XV6975 - Màn hình --- HTCMH-0023 --- 140.000đ

HTC Kaiser / P4550 / TyTN II - Cảm ứng --- HTCCU-0037 --- 70.000đ
HTC Kaiser / P4550 / TyTN II - Dây nguồn --- HTC-0033 --- 200.000đ
HTC Kaiser / P4550 / TyTN II - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0036 --- 200.000đ

HTC Mega / Touch 2 / T3333 - Cảm ứng --- HTCCU-0018 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
HTC Mega / Touch 2 / T3333 - Màn hình --- HTCMH-0045 --- 290.000đ

HTC Mozart / T8698 - Cảm ứng --- HTCCU-0027 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
HTC Mozart / T8698 - Flash --- HTC-0019 --- 400.000đ
HTC Mozart / T8698 - Màn hình --- HTCMH-0025 --- 330.000đ

HTC One / E8 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0101 --- 600.000đ

HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Bộ vỏ màu đen --- HTC-0109 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Bộ vỏ màu trắng --- HTC-0118 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Camera sau --- HTC-0159 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Cảm ứng --- HTCCU-0060 --- 150.000đ
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - CPU (MDM9215M) --- HTC-0186 --- 300.000đ
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Cụm dây đuôi sạc + Micro --- HTC-0195 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Đuôi sạc --- HTC-0166 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Loa --- HTC-0169 --- 30.000đ
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0063 --- 450.000đ
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Pin --- HTC-0131 --- 130.000đ

HTC One / M8 - Bộ vỏ trắng --- HTC-0206 --- 700.000đ
HTC One / M8 - Bộ vỏ đen --- HTC-0207 --- 700.000đ
HTC One / M8 - Bộ vỏ xám --- HTC-0208 --- 700.000đ
HTC One / M8 - Bộ vỏ đỏ --- HTC-0209 --- 700.000đ
HTC One / M8 - Bộ vỏ xanh --- HTC-0210 --- 700.000đ
HTC One / M8 - Bộ vỏ gold --- HTC-0211 --- 750.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M8 - Cảm ứng --- HTCCU-0070 --- 150.000đ
HTC One / M8 - Cáp ổ sim --- HTC-0191 --- 220.000đ
HTC One / M8 - Chuông --- HTC-0174 --- 35.000đ
HTC One / M8 - Cụm dây đuôi sạc + Micro --- HTC-0196 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M8 - Loa --- HTC-0171 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M8 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0087 --- 600.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M8 - Mic 4 chân --- HTC-0177 --- 15.000đ --- Xài chung HTC 8x và Nokia 8800 - Tạm Hết
HTC One / M8 - Ổ sim --- HTC-0192 --- 100.000đ
HTC One / M8 - Pin --- HTC-0137 --- 140.000đ

HTC One / M9 - Bộ vỏ --- HTC-0212 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M9 - Bộ vỏ --- HTC-0213 --- 700.000đ
HTC One / M9 - Bộ vỏ nguyên bộ --- HTC-0214 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M9 - Cụm dây đuôi sạc + micro --- HTC-0203 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M9 - Dây nút nguồn, volume, dây cảm biến, ổ thẻ nhớ --- HTC-0204 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M9 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0100 --- 550.000đ
HTC One / M9 - Pin --- HTC-0205 --- 180.000đ

HTC One J / J One / HTL22 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0084 --- 1.100.000đ --- (*)

HTC One Max / 809D / T6 - Chuông --- HTC-0173 --- 35.000đ
HTC One Max / 809D / T6 - Mic --- HTC-0176 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
HTC One Max / 809D / T6 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0080 --- 740.000đ
HTC One Max / 809D / T6 - Pin (B0P3P100) --- HTC-0200 --- 180.000đ --- - Tạm Hết

HTC One Mini / M4 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0083 --- 500.000đ
HTC One Mini / M4 - Pin --- HTC-0202 --- 160.000đ --- - Tạm Hết


HTC One Mini 2 / M8 mini - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0102 --- 650.000đ

HTC One SC / T528D - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0082 --- 540.000đ

HTC One SV / C520E - Camera trước --- HTC-0162 --- 100.000đ
HTC One SV / C520E - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0058 --- 440.000đ --- - Tạm Hết
HTC One SV / C520E - Pin --- HTC-0120 --- 110.000đ --- - Tạm Hết

HTC One XC / X720d - Cảm ứng --- HTCCU-0061 --- 200.000đ

HTC One XL / X325 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0086 --- 700.000đ --- - Tạm Hết

HTC Radar / PIO6110 / C110E - Cảm ứng --- HTCCU-0040 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC Radar / PIO6110 / C110E - Màn hình --- HTCMH-0040 --- 330.000đ

HTC Rome / Smart / F3188 - Cảm ứng --- HTCCU-0033 --- 190.000đ --- - Tạm Hết
HTC Rome / Smart / F3188 - Màn hình --- HTCMH-0033 --- 280.000đ --- - Tạm Hết

HTC Supersonic / EVO 4G / A9292 / PC3600 / PG86200 - Cảm ứng --- HTCCU-0038 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC Supersonic / EVO 4G / A9292 / PC3600 / PG86200 - Màn hình --- HTCMH-0037 --- 350.000đ

HTC Surround / PD26100 / Mondrian / T8788 - Cảm ứng --- HTCCU-0041 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC Surround / PD26100 / Mondrian / T8788 - Cáp camera --- HTC-0117 --- 300.000đ
HTC Surround / PD26100 / Mondrian / T8788 - Dây nguồn --- HTC-0088 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC Surround / PD26100 / Mondrian / T8788 - Flash --- HTC-0020 --- 400.000đ
HTC Surround / PD26100 / Mondrian / T8788 - Màn hình --- HTCMH-0041 --- 350.000đ --- - Tạm Hết

HTC Titan / Eternity / Ultimate / X310e - Cảm ứng --- HTCCU-0053 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC Titan / Eternity / Ultimate / X310e - Màn hình --- HTCMH-0030 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
HTC Titan / Eternity / Ultimate / X310e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0073 --- 850.000đ --- - Tạm Hết

HTC Titan 2 / TITAN II / Radiant - Cảm ứng --- HTCCU-0056 --- 200.000đ
HTC Titan 2 / TITAN II / Radiant - Màn hình --- HTCMH-0051 --- 600.000đ --- - Tạm Hết
HTC Titan 2 / TITAN II / Radiant - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0060 --- 850.000đ --- - Tạm Hết

HTC Touch Pro / Raphael / T7272 - Cảm ứng --- HTCCU-0049 --- 60.000đ
HTC Touch Pro / Raphael / T7272 - Dây Nguồn --- HTC-0078 --- 340.000đ --- - Tạm Hết
HTC Touch Pro / Raphael / T7272 - Màn hình --- HTCMH-0044 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC Touch Pro / Raphael / T7272 - Pin --- HTC-0068 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

HTC Touch Pro 2 / T7373 - Cảm ứng --- HTCCU-0048 --- 100.000đ
HTC Touch Pro 2 / T7373 - Màn hình --- HTCMH-0027 --- 140.000đ
HTC Touch Pro 2 / T7373 - Dây nguồn --- HTC-0012 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
HTC Touch Pro 2 / T7373 - Pin --- HTC-0069 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

HTC Trophy / Spark / T8686 - Flash --- HTC-0060 --- 250.000đ
HTC Trophy / Spark / T8686 - Cảm ứng --- HTCCU-0055 --- 150.000đ
HTC Trophy / Spark / T8686 - Màn hình --- HTCMH-0052 --- 300.000đ --- - Tạm Hết

HTC Window Phone 8S - Bộ vỏ màu trắng --- HTC-0153 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
HTC Window Phone 8S - Bộ vỏ màu xanh chuối --- HTC-0154 --- 250.000đ
HTC Window Phone 8S - Bộ vỏ màu xanh dương --- HTC-0132 --- 250.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Cảm ứng màu trắng --- HTCCU-0063 --- 100.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Cảm ứng màu đỏ --- HTCCU-0064 --- 100.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Cảm ứng màu xanh dương --- HTCCU-0065 --- 100.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Cảm ứng màu xanh lá --- HTCCU-0066 --- 100.000đ
HTC Window Phone 8S - Đuôi sạc --- HTC-0148 --- 30.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Màn hình --- HTCMH-0057 --- 350.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- HTCMH-0061 --- 400.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Màn hình nguyên bộ, màu xanh dương --- HTCMH-0062 --- 400.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Màn hình nguyên bộ, màu xanh chuối --- HTCMH-0075 --- 450.000đ
HTC Window Phone 8S - Pin --- HTC-0140 --- 130.000đ

HTC Window Phone 8X - Bộ vỏ màu xanh chuối --- HTC-0152 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC Window Phone 8X - Bộ vỏ màu xanh dương --- HTC-0133 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC Window Phone 8X - Bộ vỏ màu đen --- HTC-0134 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC Window Phone 8X / HTC 8X / HTC Accord / C620e - Cảm ứng --- HTCCU-0062 --- 160.000đ
HTC Window Phone 8X - Camera sau --- HTC-0160 --- 230.000đ
HTC Window Phone 8X / C620e - Chuông --- HTC-0175 --- 35.000đ
HTC Window Phone 8X - Khay sim --- HTC-0135 --- 25.000đ --- - Tạm Hết
HTC Window Phone 8X - Loa --- HTC-0172 --- 25.000đ --- - Tạm Hết
HTC Window Phone 8X / HTC 8X / HTC Accord / C620e - Màn hình --- HTCMH-0056 --- 500.000đ --- - Tạm Hết
HTC Window Phone 8X / HTC 8X / HTC Accord / C620e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0059 --- 490.000đ
HTC Window Phone 8X - Mic 4 chân --- HTC-0178 --- 15.000đ --- Xài chung HTC One M8 và Nokia 8800 - Tạm Hết
HTC Window Phone 8X - Pin --- HTC-0139 --- 110.000đ

Đăng nhập thành viên

Email đăng nhập:
Mật khẩu:
 
 Tự động đăng nhập lần sau

Đăng ký mới | Quên mật khẩu

 

Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại:
Mật khẩu mới:
Xác nhận mật khẩu:
 

Đổi mật khẩu

Bạn đã đổi mật khẩu thành công.

Quên mật khẩu

Vui lòng nhập email mà bạn đã dùng để đăng ký để nhận hướng dẫn thay đổi mật khẩu

Email đăng nhập:
 

Quên mật khẩu

Thông tin hướng dẫn khôi phục mật khẩu đã được gửi đến email của bạn, nếu không tìm thấy vui lòng kiểm tra trong spam.

Đăng ký thành viên

Thông tin tài khoản

Email đăng nhập:
*
Mật khẩu:
*
Nhập lại mật khẩu:
*

Thông tin cá nhân

Họ tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
Mã xác minh:
*
 
 

Đăng ký nhanh bằng tài khoản:

Đăng ký thành viên

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công. click vào dây để đăng nhập

[[notifyMessage]]