Linh Kiện iPad

Bảng Giá Linh Kiện iPad


iPad - Cốc sạc zin 12W --- IPA-0251 --- 110.000đ --- Giá vip và SL không đổi
iPad - Cốc sạc zin máy 12W --- IPA-0237 --- 150.000đ --- - Tạm Hết --- Giá vip và SL không đổi

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán
iPad Pro 12" - Keo Khô OCA --- DC-0608 --- 53.000đ --- - Tạm Hết
iPad Pro 12" - Màn hình màu trắng --- IPAMH-0019 --- 4.000.000đ --- - Tạm Hết

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán

iPad Pro 9.7" - Dây nút nguồn màu trắng --- IPA-0252 --- 110.000đ --- - Tạm Hết
iPad Pro 9.7" - Keo khô OCA 250u --- DC-0586 --- 41.000đ
iPad Pro 9.7" - Màn hình màu trắng --- IPAMH-0016 --- 4.600.000đ
iPad Pro 9.7" - Màn hình màu đen --- IPAMH-0017 --- 4.600.000đ
iPad Pro 9.7" - Mặt kính màu trắng, linh kiện --- IPA-0254 --- 120.000đ
iPad Pro 9.7" - Mặt kính màu đen, linh kiện --- IPA-0255 --- 120.000đ

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán
iPad Air 2 / iPad 6 - Anten GPS --- IPA-0214 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
iPad Air 2 / iPad 6 - Anten sóng --- IPA-0197 --- 50.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Anten wifi --- IPA-0198 --- 50.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Bộ nút màu đen --- IPA-0206 --- 25.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Bộ nút màu gold --- IPA-0205 --- 25.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Bộ nút màu trắng --- IPA-0240 --- 40.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Camera trước --- IPA-0195 --- 150.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Camera sau --- IPA-0196 --- 200.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Cảm ứng copy, màu đen --- IPACU-0043 --- 370.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Cảm ứng copy, màu trắng --- IPACU-0042 --- 370.000đ --- - Tạm Hết
iPad Air 2 / iPad 6 - Cảm ứng zin, màu đen --- IPACU-0038 --- 390.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Cảm ứng zin, màu trắng --- IPACU-0037 --- 390.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Cáp volume + mic --- IPA-0199 --- 50.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Cáp đuôi sạc màu trắng --- IPA-0219 --- 75.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Cáp đuôi sạc màu đen --- IPA-0220 --- 85.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Cáp nút nguồn + mic --- IPA-0200 --- 55.000đ --- - Tạm Hết
iPad Air 2 / iPad 6 - Chuông --- IPA-0201 --- 130.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Cụm dây anten nối từ main ra anten wifi --- IPA-0209 --- 75.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Dây tai nghe màu trắng --- IPA-0202 --- 70.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Dây tai nghe màu đen --- IPA-0203 --- 50.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Dây test màn hình màu đen --- IPA-0261 --- 180.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - IC wifi --- IPA-0243 --- 150.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Keo khô OCA 250u --- DC-0586 --- 41.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Khay sim màu gold --- IPA-0257 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPad Air 2 / iPad 6 - Lưng 3G zin, màu trắng tháo máy --- IPA-0241 --- 1.500.000đ --- - Tạm Hết
iPad Air 2 / iPad 6 - Lưng 3G màu gold --- IPA-0193 --- 1.000.000đ --- - Tạm Hết
iPad Air 2 / iPad 6 - Lưng 3G màu đen --- IPA-0204 --- 800.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Lưng wifi màu trắng, tháo máy --- IPA-0217 --- 900.000đ --- - Tạm Hết
iPad Air 2 / iPad 6 - Lưng wifi màu trắng, zin new --- IPA-0260 --- 850.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 1/5
iPad Air 2 / iPad 6 - Lưng wifi màu đen --- IPA-0221 --- 850.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Main full - wifi 64GB - màu đen --- IPA-0245 --- 3.000.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Main full - wifi 64GB - màu trắng --- IPA-0246 --- 3.000.000đ --- - Tạm Hết
iPad Air 2 / iPad 6 - Main full - wifi 16GB - màu trắng --- IPA-0247 --- 2.500.000đ --- - Tạm Hết
iPad Air 2 / iPad 6 - Màn hình zin làm lại, màu trắng --- IPAMH-0020 --- 2.700.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- IPAMH-0010 --- 2.800.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- IPAMH-0011 --- 2.800.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Mặt kính màu đen --- IPA-0259 --- 100.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Mặt kính màu trắng --- IPA-0258 --- 100.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Nút home + dây home màu trắng --- IPA-0211 --- 0.0đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Nút home + dây home màu đen --- IPA-0215 --- 0.0đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Pin --- IPA-0194 --- 190.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Thanh nối giữa anten sóng và main --- IPA-0207 --- 450.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Vĩ làm chân wifi --- IPA-0244 --- 25.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Vĩ làm chân --- IPA-0248 --- 25.000đ
iPad Air 2 / iPad 6 - Vĩ làm chân đa năng (A429) --- IPA-0250 --- 25.000đ

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán

iPad Air / iPad 5 - Cảm ứng copy all loại 2, màu đen --- IPACU-0049 --- 165.000đ
iPad Air / iPad 5 - Cảm ứng copy all loại 2, màu trắng --- IPACU-0044 --- 165.000đ
iPad Air / iPad 5 - Cảm ứng copy all loại tốt không sọc, màu đen --- IPACU-0033 --- 190.000đ
iPad Air / iPad 5 - Cảm ứng copy all loại tốt không sọc, màu trắng --- IPACU-0034 --- 190.000đ
iPad Air / iPad 5 - Cảm ứng kính copy dây zin, màu đen --- IPACU-0028 --- 280.000đ
iPad Air / iPad 5 - Cảm ứng kính copy dây zin, màu trắng --- IPACU-0027 --- 280.000đ
iPad Air / iPad 5 - Cảm ứng zin làm lại, màu trắng --- IPACU-0041 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
iPad Air / iPad 5 - Cảm ứng zin, màu đen --- IPACU-0023 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
iPad Air / iPad 5 - Cảm ứng zin, màu trắng --- IPACU-0024 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
iPad Air / iPad 5 - Cảm ứng zin, có nút home, màu đen --- IPACU-0029 --- 300.000đ
iPad Air / iPad 5 - Cảm ứng zin, có nút home, màu trắng --- IPACU-0030 --- 300.000đ
iPad Air / iPad 5 - Camera sau --- IPA-0170 --- 80.000đ
iPad Air / iPad 5 - Cáp nút nguồn volume --- IPA-0165 --- 30.000đ
iPad Air / iPad 5 - Chuông --- IPA-0190 --- 190.000đ
iPad Air / iPad 5 - Dây home --- IPA-0182 --- 45.000đ
iPad Air / iPad 5 - Đuôi sạc màu trắng --- IPA-0163 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
iPad Air / iPad 5 - Đuôi sạc màu đen --- IPA-0164 --- 50.000đ
iPad Air / iPad 5 - IC nguồn --- IPA-0152 --- 400.000đ --- IC mới, xài chung iPad mini 2 - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
iPad Air / iPad 5 - IC wifi --- IPA-0236 --- 170.000đ --- - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
iPad Air / iPad 5 - Khay sim màu trắng --- IPA-0167 --- 15.000đ
iPad Air / iPad 5 - Khay sim màu đen --- IPA-0166 --- 15.000đ
iPad Air / iPad 5 - Lưng 3G, màu trắng --- IPA-0188 --- 570.000đ
iPad Air / iPad 5 - Lưng 3G, màu đen --- IPA-0239 --- 450.000đ
iPad Air / iPad 5 - Lưng wifi, màu trắng --- IPA-0162 --- 500.000đ
iPad Air / iPad 5 - Lưng wifi, màu đen --- IPA-0238 --- 550.000đ
iPad Air / iPad 5 - Màn hình --- IPAMH-0005 --- 1.300.000đ --- - Tạm Hết
iPad Air / iPad 5 - Mic --- IPA-0169 --- 25.000đ
iPad Air / iPad 5 - Nút home màu trắng --- IPA-0160 --- 10.000đ
iPad Air / iPad 5 - Nút home màu đen --- IPA-0161 --- 10.000đ
iPad Air / iPad 5 - Ổ sim --- IPA-0168 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
iPad Air / iPad 5 - Pin --- IPA-0173 --- 200.000đ
iPad Air / iPad 5 - Vĩ làm chân IC wifi --- IPA-0235 --- 25.000đ --- - Tạm Hết

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán

iPad Mini 4 - Cảm ứng zin, màu trắng --- IPACU-0045 --- 400.000đ
iPad Mini 4 - Cảm ứng zin, màu đen --- IPACU-0046 --- 450.000đ
iPad Mini 4 - Dây nút home --- IPA-0253 --- 80.000đ
iPad Mini 4 - Khay sim màu gold --- IPA-0242 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPad Mini 4 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- IPAMH-0013 --- 2.200.000đ
iPad Mini 4 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- IPAMH-0014 --- 2.200.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 1/5

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán

iPad Mini 3 - Cảm ứng copy, màu trắng --- IPACU-0039 --- 130.000đ --- - Quý khách lưu ý, sản phẩm không bao test. Mong Quý khách cân nhắc kỹ trước khi mua hàng
iPad Mini 3 - Cảm ứng copy, màu đen --- IPACU-0040 --- 130.000đ --- - Quý khách lưu ý, sản phẩm không bao test. Mong Quý khách cân nhắc kỹ trước khi mua hàng
iPad Mini 3 - Cảm ứng zin, màu trắng, có IC socket cảm ứng --- IPACU-0047 --- 300.000đ --- - Quý khách lưu ý, sản phẩm không bao test. Mong Quý khách cân nhắc kỹ trước khi mua hàng
iPad Mini 3 - Cảm ứng zin, màu đen, có IC socket cảm ứng --- IPACU-0048 --- 300.000đ --- - Quý khách lưu ý, sản phẩm không bao test. Mong Quý khách cân nhắc kỹ trước khi mua hàng
iPad Mini 3 - Cảm ứng zin, màu đen --- IPACU-0036 --- 450.000đ --- - Quý khách lưu ý, sản phẩm không bao test. Mong Quý khách cân nhắc kỹ trước khi mua hàng - Tạm Hết
iPad Mini 3 - Cảm ứng zin, màu trắng --- IPACU-0035 --- 450.000đ --- - Quý khách lưu ý, sản phẩm không bao test. Mong Quý khách cân nhắc kỹ trước khi mua hàng - Tạm Hết
iPad Mini 3 - Màn hình xài chung iPad mini 2 --- IPAMH-0006 --- 1.400.000đ

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán

iPad Mini 2 - Cảm ứng copy, trắng - xài chung iPad mini 1 --- IPACU-0009 --- 100.000đ --- - Quý khách lưu ý, sản phẩm không bao test. Mong Quý khách cân nhắc kỹ trước khi mua hàng --- Giá vip và sl không đổi
iPad Mini 2 - Cảm ứng copy, đen - xài chung iPad mini 1 --- IPACU-0010 --- 100.000đ --- - Quý khách lưu ý, sản phẩm không bao test. Mong Quý khách cân nhắc kỹ trước khi mua hàng --- Giá vip và sl không đổi
iPad Mini 2 - Cáp đuôi sạc màu trắng --- IPA-0175 --- 35.000đ
iPad Mini 2 - Cáp đuôi sạc màu đen --- IPA-0176 --- 35.000đ
iPad Mini 2 - Dây tai nghe màu trắng --- IPA-0178 --- 40.000đ --- - Tạm Hết
iPad Mini 2 - Dây tai nghe màu đen --- IPA-0177 --- 40.000đ
iPad Mini 2 - Lưng wifi màu trắng --- IPA-0189 --- 450.000đ
iPad Mini 2 - Lưng wifi màu đen --- IPA-0223 --- 550.000đ
iPad Mini 2 - Lưng 3G màu trắng --- IPA-0222 --- 570.000đ
iPad Mini 2 - Lưng 3G màu đen --- IPA-0224 --- 600.000đ
iPad Mini 2 - Màn hình zin new --- IPAMH-0006 --- 1.400.000đ
iPad Mini 2 - Màn hình tháo máy --- IPAMH-0015 --- 1.300.000đ --- - Tạm Hết
iPad Mini 2 - Màn hình zin làm lại --- IPAMH-0018 --- 1.250.000đ
iPad Mini 2 - Micro --- IPA-0179 --- 30.000đ
iPad Mini 2 - IC nguồn --- IPA-0152 --- 400.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
iPad Mini 2 - Pin --- IPA-0183 --- 200.000đ

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán

iPad Mini 1 - Bộ nút màu đen --- IPA-0256 --- 30.000đ --- Giá vip và SL không đổi
iPad Mini 1 - Cảm ứng copy, màu trắng --- IPACU-0009 --- 100.000đ --- - Quý khách lưu ý, sản phẩm không bao test. Mong Quý khách cân nhắc kỹ trước khi mua hàng --- Giá vip và SL không đổi
iPad Mini 1 - Cảm ứng copy, đen --- IPACU-0010 --- 100.000đ --- - Quý khách lưu ý, sản phẩm không bao test. Mong Quý khách cân nhắc kỹ trước khi mua hàng --- Giá vip và sl không đổi
iPad Mini 1 - Cảm ứng copy, đen, có luôn IC Socket cảm ứng --- IPACU-0050 --- 210.000đ --- - Quý khách lưu ý, sản phẩm không bao test. Mong Quý khách cân nhắc kỹ trước khi mua hàng --- Giá vip và sl không đổi
iPad Mini 1 - Cảm ứng tháo máy, trắng, có luôn socket cảm ứng có IC, dây home và nút home --- IPACU-0025 --- 280.000đ --- - Quý khách lưu ý, sản phẩm không bao test. Mong Quý khách cân nhắc kỹ trước khi mua hàng
iPad Mini 1 - Cảm ứng tháo máy, đen, có luôn socket cảm ứng có IC, dây home và nút home --- IPACU-0025-1 --- 280.000đ --- - Quý khách lưu ý, sản phẩm không bao test. Mong Quý khách cân nhắc kỹ trước khi mua hàng
iPad Mini 1 - Cáp HDMI --- IPA-0073 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
iPad Mini 1 - Cáp nút nguồn volume --- IPA-0086 --- 30.000đ
iPad Mini 1 - Camera trước --- IPA-0110 --- 50.000đ
iPad Mini 1 - Camera sau --- IPA-0109 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
iPad Mini 1 - Cốc sạc 5v --- IPA-0125 --- 50.000đ
iPad Mini 1 - Cụm socket cảm ứng có IC --- IPA-0120 --- 100.000đ --- Gồm cả 2 phần - Tạm Hết
iPad Mini 1 - Cụm chuông --- IPA-0148 --- 40.000đ
iPad Mini 1 - Dây home --- IPA-0113 --- 35.000đ
iPad Mini 1 - Dây tai nghe đen --- IPA-0091 --- 30.000đ
iPad Mini 1 - Dây tai nghe trắng --- IPA-0092 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPad Mini 1 - Dây anten wifi --- IPA-0093 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPad Mini 1 - Dây anten GPS --- IPA-0094 --- 30.000đ
iPad Mini 1 - Dây anten sóng --- IPA-0095 --- 40.000đ --- - Tạm Hết
iPad Mini 1 - Đuôi sạc trắng --- IPA-0075 --- 35.000đ
iPad Mini 1 - Đuôi sạc đen --- IPA-0076 --- 35.000đ
iPad Mini 1 - Đầu đọc thẻ --- IPA-0074 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
iPad Mini 1 - Đế nạp ổ cứng iPhone 4/4s/5/iPad Mini 1/iPad 3/iPad 4 --- DC-0136 --- 1.500.000đ --- - Tạm Hết --- Đế rời, cho phép đặt ổ cứng và giao tiếp với thiết bị SN Dongle để đổi Serial Number cho máy. Mục đích đổi SN là để giải quyết các máy bị dính iCloud, vì thông tin iCloud được lưu trữ trong ổ cứng.
iPad Mini 1 - Hộp đen --- IPA-0097 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPad Mini 1 - Hộp trắng --- IPA-0098 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPad Mini 1 - IC âm thanh --- IPA-0172 --- 120.000đ --- IC mới, xài chung với iPad 4 - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
iPad Mini 1 - IC nguồn --- IPA-0121 --- 150.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
iPad Mini 1 - IC nguồn --- IPA-0136 --- 170.000đ --- Tháo máy - Tạm Hết
iPad Mini 1 - IC Wifi --- IP-0306 --- 80.000đ --- IC mới, xài chung với iPhone 5 --- IC mới không bảo hành
iPad Mini 1 - Khay sim trắng --- IPA-0145 --- 15.000đ --- zin mới
iPad Mini 1 - Khay sim đen --- IPA-0144 --- 15.000đ --- tháo máy - Tạm Hết
iPad Mini 1 - Lưng wifi - đen --- IPA-0088 --- 360.000đ
iPad Mini 1 - Lưng wifi - trắng --- IPA-0089 --- 360.000đ
iPad Mini 1 - Lưng wifi - trắng - copy --- IPA-0089-1 --- 490.000đ --- - Tạm Hết
iPad Mini 1 - Lưng wifi - trắng, hàng tháo máy --- IPA-0151 --- 350.000đ
iPad Mini 1 - Lưng 3G - đen --- IPA-0090 --- 420.000đ
iPad Mini 1 - Lưng 3G - trắng --- IPA-0131 --- 430.000đ
iPad Mini 1 - Màn hình --- IPAMH-0004 --- 650.000đ
iPad Mini 1 - Main đo --- IPA-0116 --- 40.000đ
iPad Mini 1 - Main test 4GB hư wifi --- IPA-0122 --- 900.000đ
iPad Mini 1 - Mic --- IPA-0096 --- 25.000đ
iPad Mini 1 - Nẹp nút nguồn --- IPA-0149 --- 10.000đ
iPad Mini 1 - Nẹp sắt màn hình --- IPA-0150 --- 10.000đ
iPad Mini 1 - Nút home đen --- IPA-0111 --- 10.000đ
iPad Mini 1 - Nút home trắng --- IPA-0112 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPad Mini 1 - Ổ cứng --- IPA-0159 --- 200.000đ
iPad Mini 1 - Socket Cảm ứng --- IPA-0105 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
iPad Mini 1 - Socket cảm ứng trên main --- IPA-0218 --- 15.000đ
iPad Mini 1 - Pin --- IPA-0083 --- 120.000đDòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán
iPad 4 - Camera sau --- IPA-0052 --- 90.000đ --- Xài chung với iPad 3 - Tạm Hết
iPad 4 - Camera trước --- IPA-0114 --- 40.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Cảm ứng loại thường, màu đen --- IPACU-0021 --- 100.000đ --- Xài chung với iPad 3 --- Giá vip và sl không đổi
iPad 4 - Cảm ứng loại thường, màu trắng --- IPACU-0020 --- 100.000đ --- Xài chung với iPad 3 --- Giá vip và sl không đổi
iPad 4 - Cảm ứng loại dây mềm, màu đen --- IPACU-0006 --- 180.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Cảm ứng loại dây mềm, màu trắng --- IPACU-0005 --- 180.000đ --- Xài chung với iPad 3 - Tạm Hết
iPad 4 - Cảm ứng có nút home và keo dán cảm ứng, màu đen --- IPACU-0017 --- 125.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Cảm ứng có nút home và keo dán cảm ứng, màu trắng --- IPACU-0016 --- 125.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Cốc sạc 12v --- IPA-0124 --- 55.000đ --- - Tạm Hết
iPad 4 - Chuông / Loa ngoài --- IPA-0065 --- 70.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Cáp nút nguồn volume --- IPA-0054 --- 25.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Dây anten GPS --- IPA-0058 --- 50.000đ --- Xài chung với iPad 3 - Tạm Hết
iPad 4 - Dây anten bên trái --- IPA-0059 --- 20.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Dây anten bên phải --- IPA-0060 --- 20.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Dây anten wifi --- IPA-0061 --- 25.000đ --- Xài chung với iPad 3 - Tạm Hết
iPad 4 - Dây home --- IPA-0126 --- 20.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Dây cáp tai nghe wifi --- IPA-0055 --- 150.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Dây cáp tai nghe 3g --- IPA-0056 --- 300.000đ --- Xài chung với iPad 3 - Tạm Hết
iPad 4 - Dây cáp tai nghe 4g --- IPA-0064 --- 50.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Đế nạp ổ cứng iPhone 4/4s/5/iPad Mini 1/iPad 3/iPad 4 đen --- DC-0136 --- 1.500.000đ --- - Tạm Hết --- Đế rời, cho phép đặt ổ cứng và giao tiếp với thiết bị SN Dongle để đổi Serial Number cho máy. Mục đích đổi SN là để giải quyết các máy bị dính iCloud, vì thông tin iCloud được lưu trữ trong ổ cứng.
iPad 4 - Đuôi sạc đen --- IPA-0077 --- 35.000đ
iPad 4 - IC âm thanh --- IPA-0172 --- 120.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
iPad 4 - IC CPU A6x --- IPA-0180 --- 700.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
iPad 4 - IC nguồn --- IPA-0147 --- 500.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
iPad 4 - Khay sim --- IPA-0070 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPad 4 - Khung ron trắng --- IPA-0049 --- 8.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Khung ron đen --- IPA-0050 --- 8.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Lưng - 3G/4G --- IPA-0087 --- 410.000đ
iPad 4 - Lưng wifi --- IPA-0108 --- 400.000đ
iPad 4 - Hộp đen --- IPA-0099 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPad 4 - Hộp trắng --- IPA-0100 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPad 4 - Màn hình zn new --- IPAMH-0008 --- 600.000đ --- Xài chung với iPad 3 - Có main test tại chỗ - Tạm hết, Sắp Về ngày 1/5 --- Màn hình zin new tính chất là hàng mới sản xuất nên xác suất lỗi sẽ ít hơn, không bị điểm chết sáng/tối, không bị ố.
iPad 4 - Màn hình tháo máy --- IPAMH-0003 --- 0.0đ --- Xài chung với iPad 3 - Có main test tại chỗ - Tạm Hết --- Màn hình tháo máy thì xác suất lỗi do điểm chết cao hơn do bản chất là hàng đã qua sử dụng. Các diode phát điện trên màn hình theo thời gian sẽ chết -> gây ra điểm chết sáng/tối hoặc hoạt động không đúng sẽ gây ra bị ố màn hình (ố vàng hoặc đốm sáng). Dù bản thân chúng ta khi lựa hàng cố gắng tìm màn hình không bị lỗi, nhưng xác suất sau khi đưa vào sử dụng không phải là không có.
iPad 4 - Main đo --- IPA-0107 --- 50.000đ
iPad 4 - Miếng dán cảm ứng --- IPA-0115 --- 5.000đ
iPad 4 - Nút home trắng --- IPA-0078 --- 8.000đ --- Xài chung với iPad 3 - Tạm Hết
iPad 4 - Nút home đen --- IPA-0079 --- 10.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Nút nguồn --- IPA-0140 --- 5.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Nút volume --- IPA-0141 --- 5.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Nút gạt khóa xoay màn hình --- IPA-0142 --- 5.000đ --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Ổ cứng --- IPA-0158 --- 280.000đ --- - Tạm Hết
iPad 4 - Pin --- IPA-0066 --- 240.000đ
iPad 4 - Vĩ làm chân CPU (A6X) --- IPA-0185 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPad 4 - Vĩ làm chân --- IPA-0184 --- 25.000đ --- - Tạm Hết
iPad 4 - Vĩ làm chân đa năng (26 kiểu) --- IPA-0135 --- 25.000đ --- - Tạm Hết

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán

iPad 3 - Camera trước --- IPA-0051 --- 40.000đ
iPad 3 - Camera sau --- IPA-0052 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
iPad 3 - Cảm ứng loại thường, màu đen --- IPACU-0021 --- 100.000đ --- Xài chung với iPad 3 --- Giá vip và Sl không đổi
iPad 3 - Cảm ứng loại thường, màu trắng --- IPACU-0020 --- 100.000đ --- Xài chung với iPad 3 --- Giá vip và Sl không đổi
iPad 3 - Cảm ứng loại dây mềm, màu đen --- IPACU-0006 --- 180.000đ --- Loại dây này là dây zin, mềm, tránh cấn gãy khi ráp vô máy, xác suất bảo hành thấp, loại tốt nhất trên thị trường --- Cảm ứng loại copy, nhưng dây zin, mềm. Dây mềm thì ưu điểm là khi gấp lại để ráp máy, không bị cấn gãy, rủi ro chết cảm ứng sẽ ít hơn là loại dây copy, cứng.
iPad 3 - Cảm ứng loại dây mềm, màu trắng --- IPACU-0005 --- 180.000đ --- Loại dây này là dây zin, mềm, tránh cấn gãy khi ráp vô máy, xác suất bảo hành thấp, loại tốt nhất trên thị trường - Tạm Hết --- Cảm ứng loại copy, nhưng dây zin, mềm. Dây mềm thì ưu điểm là khi gấp lại để ráp máy, không bị cấn gãy, rủi ro chết cảm ứng sẽ ít hơn là loại dây copy, cứng.
iPad 3 - Cảm ứng loại zin, màu đen --- IPACU-0032 --- 220.000đ --- - Tạm Hết --- Cảm ứng loại copy, nhưng dây zin, mềm. Dây mềm thì ưu điểm là khi gấp lại để ráp máy, không bị cấn gãy, rủi ro chết cảm ứng sẽ ít hơn là loại dây copy, cứng.
iPad 3 - Cảm ứng loại zin, màu trắng --- IPACU-0031 --- 220.000đ --- - Tạm Hết --- Cảm ứng loại copy, nhưng dây zin, mềm. Dây mềm thì ưu điểm là khi gấp lại để ráp máy, không bị cấn gãy, rủi ro chết cảm ứng sẽ ít hơn là loại dây copy, cứng.
iPad 3 - Cảm ứng có nút home và keo dán cảm ứng, màu đen --- IPACU-0017 --- 125.000đ --- Sản phẩm của mình cảm ứng là loại copy nhưng dây zin. Tính chất dây zin, mềm, rủi ro gập/gãy/cấn socket thấp, an toàn cho kỹ thuật ráp máy
iPad 3 - Cảm ứng có nút home và keo dán cảm ứng, màu trắng --- IPACU-0016 --- 125.000đ --- Sản phẩm của mình cảm ứng là loại copy nhưng dây zin. Tính chất dây zin, mềm, rủi ro gập/gãy/cấn socket thấp, an toàn cho kỹ thuật ráp máy
iPad 3 - Cáp nút nguồn volume --- IPA-0054 --- 25.000đ
iPad 3 - Chuông / Loa ngoài --- IPA-0065 --- 70.000đ
iPad 3 - Cáp đuôi sạc --- IPA-0053 --- 45.000đ
iPad 3 - Dây cáp tai nghe wifi --- IPA-0055 --- 150.000đ
iPad 3 - Dây cáp tai nghe 3g --- IPA-0056 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
iPad 3 - Dây cáp tai nghe 4g --- IPA-0064 --- 50.000đ
iPad 3 - Dây tai nghe bluetooth --- IPA-0057 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
iPad 3 - Dây anten GPS --- IPA-0058 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
iPad 3 - Dây anten bên trái --- IPA-0059 --- 20.000đ
iPad 3 - Dây anten phải --- IPA-0060 --- 20.000đ
iPad 3 - Dây anten wifi --- IPA-0061 --- 25.000đ --- - Tạm Hết
iPad 3 - Đế nạp ổ cứng iPhone 4/4s/5/iPad Mini 1/iPad 3/iPad 4 --- DC-0136 --- 1.500.000đ --- - Tạm Hết --- Đế rời, cho phép đặt ổ cứng và giao tiếp với thiết bị SN Dongle để đổi Serial Number cho máy. Mục đích đổi SN là để giải quyết các máy bị dính iCloud, vì thông tin iCloud được lưu trữ trong ổ cứng.
iPad 3 - IC nguồn - 343S0542-A2 --- IPA-0080 --- 70.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
iPad 3 - IC wifi --- IPA-0171 --- 100.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
iPad 3 - Khay sim --- IPA-0070 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPad 3 - Khung ron trắng --- IPA-0049 --- 8.000đ
iPad 3 - Khung ron đen --- IPA-0050 --- 8.000đ
iPad 3 - Lưng 3G --- IPA-0063 --- 410.000đ
iPad 3 - Lưng wifi --- IPA-0037-1 --- 400.000đ
iPad 3 - Màn hình zin new --- IPAMH-0008 --- 600.000đ --- Có main test tại chỗ - Tạm hết, Sắp Về ngày 1/5 --- Màn hình zin new tính chất là hàng mới sản xuất nên xác suất lỗi sẽ ít hơn, không bị điểm chết sáng/tối, không bị ố.
iPad 3 - Màn hình tháo máy --- IPAMH-0003 --- 0.0đ --- Có main test tại chỗ - Tạm Hết --- Màn hình tháo máy thì xác suất lỗi do điểm chết cao hơn do bản chất là hàng đã qua sử dụng. Các diode phát điện trên màn hình theo thời gian sẽ chết -> gây ra điểm chết sáng/tối hoặc hoạt động không đúng sẽ gây ra bị ố màn hình (ố vàng hoặc đốm sáng). Dù bản thân chúng ta khi lựa hàng cố gắng tìm màn hình không bị lỗi, nhưng xác suất sau khi đưa vào sử dụng không phải là không có.
iPad 3 - Main đo --- IPA-0072 --- 50.000đ
iPad 3 - Mic --- IPA-0071 --- 25.000đ --- - Tạm Hết
iPad 3 - Miếng dán khung ron --- IPA-0062 --- 3.000đ
iPad 3 - Miếng dán cảm ứng --- IPA-0115 --- 5.000đ
iPad 3 - Nút home màu trắng --- IPA-0078 --- 8.000đ --- - Tạm Hết
iPad 3 - Nút home màu đen --- IPA-0079 --- 10.000đ
iPad 3 - Nút nguồn --- IPA-0140 --- 5.000đ
iPad 3 - Nút volume --- IPA-0141 --- 5.000đ
iPad 3 - Nút gạt khóa xoay màn hình --- IPA-0142 --- 5.000đ
iPad 3 - Ổ sim --- IPA-0119 --- 30.000đ
iPad 3 - Ổ cứng --- IPA-0157 --- 200.000đ
iPad 3 - Pin --- IPA-0066 --- 240.000đ
iPad 3 - Vĩ làm chân CPU --- IPA-0132 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPad 3 - Vĩ làm chân IC nguồn --- IPA-0134 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
iPad 3 - Vĩ làm chân đa năng --- IPA-0135 --- 25.000đ --- - Tạm Hết


Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán

iPad 2 - Anten sóng --- IPA-0006 --- 20.000đ
iPad 2 - Anten WiFi --- IPA-0007 --- 30.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 1/5
iPad 2 - Cáp đuôi sạc --- IPA-0022 --- 30.000đ
iPad 2 - Cáp camera --- IPA-0015 --- 80.000đ
iPad 2 - Cáp liên kết giữa camera, nút nguồn, nút volume --- IPA-0016 --- 130.000đ --- Còn gọi là main giữa
iPad 2 - Cáp màn hình --- IPA-0012 --- 90.000đ
iPad 2 - Cáp nút nguồn volume --- IPA-0014 --- 28.000đ
iPad 2 - Cáp nút nguồn volume loại CDMA --- IPA-0014-1 --- 28.000đ
iPad 2 - Cáp tai nghe + ổ sim tai nghe 3G --- IPA-0010 --- 40.000đ
iPad 2 - Cáp tai nghe loại wifi --- IPA-0017 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
iPad 2 - Cảm ứng loại thường, màu đen --- IPACU-0019 --- 100.000đ --- Giá vip và sl không đổi
iPad 2 - Cảm ứng loại thường, màu trắng --- IPACU-0018 --- 100.000đ --- Giá vip và sl không đổi
iPad 2 - Cảm ứng loại dây mềm, màu đen --- IPACU-0003 --- 180.000đ --- Loại dây này là dây zin, mềm, tránh cấn gãy khi ráp vô máy, xác suất bảo hành thấp, loại tốt nhất trên thị trường --- Cảm ứng loại copy, nhưng dây zin, mềm. Dây mềm thì ưu điểm là khi gấp lại để ráp máy, không bị cấn gãy, rủi ro chết cảm ứng sẽ ít hơn là loại dây copy, cứng.
iPad 2 - Cảm ứng loại dây mềm, màu trắng --- IPACU-0002 --- 180.000đ --- Loại dây này là dây zin, mềm, tránh cấn gãy khi ráp vô máy, xác suất bảo hành thấp, loại tốt nhất trên thị trường - Tạm Hết --- Cảm ứng loại copy, nhưng dây zin, mềm. Dây mềm thì ưu điểm là khi gấp lại để ráp máy, không bị cấn gãy, rủi ro chết cảm ứng sẽ ít hơn là loại dây copy, cứng.
iPad 2 - Camera sau --- IPA-0019 --- 30.000đ
iPad 2 - Camera trước --- IPA-0018 --- 30.000đ
iPad 2 - Cốc sạc zin --- IPA-0123 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
iPad 2 - Cụm chuông --- IPA-0021 --- 45.000đ
iPad 2 - Cáp đuôi sạc zin --- IPA-0022 --- 30.000đ
iPad 2 - Đế nạp ổ cứng iPhone 4/4s/5/iPad Mini 1/iPad 3/iPad 4 --- DC-0136 --- 1.500.000đ --- - Tạm Hết
iPad 2 - IC nguồn --- IPA-0067 --- 60.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
iPad 2 - IC Wifi --- IPA-0048 --- 350.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
iPad 2 - Khay sim --- IPA-0024 --- 10.000đ
iPad 2 - Khung ron trắng --- IPA-0004 --- 8.000đ
iPad 2 - Khung ron đen --- IPA-0005 --- 8.000đ
iPad 2 - Lưng 3G - mới, chưa khắc --- IPA-0037 --- 380.000đ
iPad 2 - Lưng wifi - mới, chưa khắc --- IPA-0008 --- 360.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 1/5
iPad 2 - Màn hình zin làm lại --- IPAMH-0012 --- 800.000đ --- - Tạm Hết --- Màn hình zin new tính chất là hàng mới sản xuất nên xác suất lỗi sẽ ít hơn, không bị điểm chết sáng/tối, không bị ố.
iPad 2 - Màn hình tháo máy --- IPAMH-0002 --- 800.000đ --- Có main test tại chỗ - Tạm Hết --- Màn hình tháo máy thì xác suất lỗi do điểm chết cao hơn do bản chất là hàng đã qua sử dụng. Các diode phát điện trên màn hình theo thời gian sẽ chết -> gây ra điểm chết sáng/tối hoặc hoạt động không đúng sẽ gây ra bị ố màn hình (ố vàng hoặc đốm sáng). Dù bản thân chúng ta khi lựa hàng cố gắng tìm màn hình không bị lỗi, nhưng xác suất sau khi đưa vào sử dụng không phải là không có.
iPad 2 - Màn hình zin new --- IPAMH-0007 --- 800.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ --- Màn hình zin new tính chất là hàng mới sản xuất nên xác suất lỗi sẽ ít hơn, không bị điểm chết sáng/tối, không bị ố.
iPad 2 - Main đo --- IPA-0174 --- 50.000đ
iPad 2 - Micro --- IPA-0034 --- 20.000đ
iPad 2 - Miếng dán cảm ứng --- IPA-0115 --- 5.000đ
iPad 2 - Nút home đen --- IPA-0030 --- 8.000đ
iPad 2 - Nút home trắng --- IPA-0029 --- 8.000đ --- - Tạm Hết
iPad 2 - Nút gạt khóa xoay màn hình --- IPA-0040 --- 8.000đ
iPad 2 - Nút nguồn --- IPA-0027 --- 5.000đ
iPad 2 - Nút volume --- IPA-0033 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPad 2 - Ổ cứng --- IPA-0156 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
iPad 2 - Ốc tính theo con --- IPA-0043 --- 2.000đ --- - Tạm Hết
iPad 2 - Pin zin máy --- IPA-0002 --- 180.000đ
iPad 2 - Thành nút home (hàng tháo máy) --- IPA-0084 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
iPad 2 - Vĩ làm chân IC nguồn --- IPA-0133 --- 30.000đ --- - Tạm Hết

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán

iPad 1 - Cáp màn hình --- IPA-0011 --- 30.000đ
iPad 1 - Cáp nút nguồn volume --- IPA-0013 --- 20.000đ
iPad 1 - Cáp ổ sim --- IPA-0009 --- 50.000đ
iPad 1 - Cáp đuôi sạc wifi --- IPA-0035 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
iPad 1 - Cảm ứng không khung --- IPACU-0001 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
iPad 1 - Cảm ứng có khung --- IPACU-0001-1 --- 650.000đ --- hàng zin máy, luôn nút home, anten sóng
iPad 1 - Cốc sạc zin --- IPA-0123 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
iPad 1 - Cốc sạc copy --- IPA-0041 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
iPad 1 - Cụm chuông --- IPA-0020 --- 40.000đ
iPad 1 - Dây tai nghe / micro --- IPA-0031 --- 15.000đ
iPad 1 - Khay sim --- IPA-0023 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
iPad 1 - Khung ron loại wifi --- IPA-0106 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
iPad 1 - Lưng 3G, zin new --- IPA-0003 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
iPad 1 - Lưng 3G, tháo máy, có trầy --- IPA-0181 --- 400.000đ
iPad 1 - Lưng wifi --- IPA-0036 --- 200.000đ
iPad 1 - Màn hình tháo máy --- IPAMH-0001 --- 650.000đ --- Có main test tại chỗ - Tạm Hết
iPad 1 - Màn hình zin new --- IPAMH-0009 --- 650.000đ --- Có main test tại chỗ - Tạm Hết
iPad 1 - Main đo --- IPA-0069 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
iPad 1 - Main GSM full --- IPA-0044-1 --- 50.000đ
iPad 1 - Main xác PDA --- IPA-0044 --- 50.000đ
iPad 1 - Móc khung màn hình --- IPA-0025 --- 5.000đ --- - Tạm Hết
iPad 1 - Nút gạt khóa xoay màn hình --- IPA-0039 --- 8.000đ
iPad 1 - Nút home --- IPA-0028 --- 5.000đ
iPad 1 - Nút nguồn --- IPA-0026 --- 5.000đ
iPad 1 - Nút volume --- IPA-0038 --- 7.000đ
iPad 1 - Ốc tính theo con --- IPA-0042 --- 1.000đ --- - Tạm Hết
iPad 1 - Pin zin --- IPA-0001 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
iPad 1 - Thành nút home --- IPA-0032 --- 10.000đ


Đăng nhập thành viên

Email đăng nhập:
Mật khẩu:
 
 Tự động đăng nhập lần sau

Đăng ký mới | Quên mật khẩu

 

Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại:
Mật khẩu mới:
Xác nhận mật khẩu:
 

Đổi mật khẩu

Bạn đã đổi mật khẩu thành công.

Quên mật khẩu

Vui lòng nhập email mà bạn đã dùng để đăng ký để nhận hướng dẫn thay đổi mật khẩu

Email đăng nhập:
 

Quên mật khẩu

Thông tin hướng dẫn khôi phục mật khẩu đã được gửi đến email của bạn, nếu không tìm thấy vui lòng kiểm tra trong spam.

Đăng ký thành viên

Thông tin tài khoản

Email đăng nhập:
*
Mật khẩu:
*
Nhập lại mật khẩu:
*

Thông tin cá nhân

Họ tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
Mã xác minh:
*
 
 

Đăng ký nhanh bằng tài khoản:

Đăng ký thành viên

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công. click vào dây để đăng nhập

[[notifyMessage]]