Linh Kiện Samsung

Bảng Giá Linh Kiện Samsung


Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán

Samsung - Bộ sạc nhanh (Cốc + Cáp) --- SS-0540 --- 110.000đ --- - Tạm Hết

H1 / I8320 - Cảm ứng zin --- SSCU-0002 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy A3 / A300 - Camera trước --- SS-0481 --- 100.000đ
Galaxy A3 / A300 - Camera sau --- SS-0484 --- 190.000đ
Galaxy A3 / A300 - Cụm cáp sạc --- SS-0516 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy A3 / A300 - Dây socket màn hình + cảm ứng --- SS-0449 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy A3 / A300 - Khung bezel --- SS-0444 --- 60.000đ
Galaxy A3 / A300 - Mặt kính loại A+ màu trắng --- SS-0416 --- 28.000đ
Galaxy A3 / A300 - Mặt kính loại A+ màu đen --- SS-0417 --- 28.000đ
Galaxy A3 / A300 - Mặt kính trắng zin --- SS-0409 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy A3 / A300 - Mặt kính đen zin --- SS-0410 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy A3 / A300 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, không khung, tháo máy --- SSMH-0152 --- 1.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A3 / A300 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, không khung, zin new --- SSMH-0139 --- 1.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A3 / A300 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, không khung, zin làm lại --- SSMH-0195 --- 1.550.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A3 / A300 - Màn hình nguyên bộ, màu đen, không khung, zin new --- SSMH-0140 --- 1.800.000đ --- (*)
Galaxy A3 / A300 - Nắp lưng màu trắng --- SS-0438 --- 100.000đ
Galaxy A3 / A300 - Nắp lưng màu đen --- SS-0439 --- 100.000đ
Galaxy A3 / A300 - Pin --- SS-0472 --- 120.000đ

Galaxy A3 2016 / A310 - Mặt kính loại A+ màu trắng --- SS-0567 --- 32.000đ
Galaxy A3 2016 / A310 - Mặt kính loại A+ màu đen --- SS-0568 --- 32.000đ
Galaxy A3 2016 / A310 - Mặt kính gold, loại A+ --- SS-0569 --- 32.000đ
Galaxy A3 2016 / A310 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0229 --- 1.750.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy A5 / A500 - Camera trước --- SS-0482 --- 90.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Galaxy A5 / A500 - Camera sau --- SS-0485 --- 250.000đ
Galaxy A5 / A500 - Dây socket màn hình + cảm ứng --- SS-0450 --- 90.000đ
Galaxy A5 / A500 - Khung bezel --- SS-0445 --- 70.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính loại A+ màu trắng --- SS-0418 --- 28.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính trắng zin --- SS-0411 --- 45.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính loại A+ màu đen --- SS-0419 --- 22.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính đen zin --- SS-0412 --- 40.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính vàng zin --- SS-0413 --- 40.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính vàng, loại A+ --- SS-0433 --- 28.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính hồng zin --- SS-0414 --- 40.000đ
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, không khung, zin new --- SSMH-0133 --- 2.050.000đ --- (*)
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, không khung, tháo máy --- SSMH-0167 --- 2.100.000đ --- (*)
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, không khung, zin làm lại --- SSMH-0193 --- 1.900.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu gold, không khung --- SSMH-0134 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu gold, không khung, tháo máy --- SSMH-0148 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu gold, không khung, zin làm lại --- SSMH-0194 --- 1.900.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu xám, không khung --- SSMH-0141 --- 2.050.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu xám, không khung, zin new --- SSMH-0142 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu đen, không khung, tháo máy --- SSMH-0168 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ zin làm lại màu đen --- SSMH-0248 --- 2.100.000đ --- (*)
Galaxy A5 / A500 - Năp lưng màu trắng --- SS-0440 --- 180.000đ
Galaxy A5 / A500 - Năp lưng màu đen --- SS-0441 --- 180.000đ
Galaxy A5 / A500 - Năp lưng màu gold --- SS-0547 --- 170.000đ
Galaxy A5 / A500 - Pin --- SS-0473 --- 120.000đ

Galaxy A5 2016 / A510 - Lưng màu trắng --- SS-0552 --- 90.000đ
Galaxy A5 2016 / A510 - Lưng màu đen --- SS-0553 --- 90.000đ
Galaxy A5 2016 / A510 - Lưng màu gold --- SS-0554 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy A5 2016 / A510 - Màn hình nguyên bộ màu trắng zin new --- SSMH-0219 --- 2.500.000đ
Galaxy A5 2016 / A510 - Màn hình nguyên bộ màu xanh zin new --- SSMH-0220 --- 2.500.000đ
Galaxy A5 2016 / A510 - Mặt kính màu trắng --- SS-0541 --- 35.000đ
Galaxy A5 2016 / A510 - Mặt kính màu đen --- SS-0542 --- 35.000đ
Galaxy A5 2016 / A510 - Mặt kính màu gold --- SS-0543 --- 35.000đ

Galaxy A7 / A700 - Camera trước --- SS-0483 --- 90.000đ
Galaxy A7 / A700 - Dây socket màn hình + cảm ứng --- SS-0451 --- 90.000đ
Galaxy A7 / A700 - Khung bezel --- SS-0446 --- 80.000đ
Galaxy A7 / A700 - Mặt kính loại A+ màu trắng --- SS-0420 --- 30.000đ
Galaxy A7 / A700 - Mặt kính loại A+ màu đen --- SS-0421 --- 30.000đ
Galaxy A7 / A700 - Mặt kính đen zin --- SS-0415 --- 45.000đ
Galaxy A7 / A700 - Màn hình nguyên bộ zin new màu trắng --- SSMH-0135 --- 2.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A7 / A700 - Màn hình nguyên bộ zin làm lại màu trắng --- SSMH-0192 --- 2.400.000đ --- (*)
Galaxy A7 / A700 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0170 --- 2.400.000đ --- (*)
Galaxy A7 / A700 - Màn hình nguyên bộ màu gold, zin làm lại --- SSMH-0196 --- 2.400.000đ --- (*)
Galaxy A7 / A700 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0136 --- 2.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A7 / A700 - Màn hình nguyên bộ zin làm lại màu đen --- SSMH-0241 --- 2.400.000đ --- (*)
Galaxy A7 / A700 - Nắp lưng màu trắng --- SS-0442 --- 230.000đ
Galaxy A7 / A700 - Nắp lưng màu đen --- SS-0443 --- 230.000đ
Galaxy A7 / A700 - Nắp lưng màu gold --- SS-0548 --- 220.000đ
Galaxy A7 / A700 - Pin --- SS-0474 --- 120.000đ

Galaxy A7 2016 / A710 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0232 --- 3.400.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy A7 2016 / A710 - Màn hình nguyên bộ màu trắng zin new --- SSMH-0221 --- 3.400.000đ
Galaxy A7 2016 / A710 - Màn hình nguyên bộ màu xanh zin new --- SSMH-0222 --- 3.400.000đ
Galaxy A7 2016 / A710 - Mặt kính màu trắng --- SS-0544 --- 35.000đ
Galaxy A7 2016 / A710 - Mặt kính màu đen --- SS-0545 --- 35.000đ
Galaxy A7 2016 / A710 - Mặt kính màu gold --- SS-0546 --- 35.000đ

Galaxy A8 / A800 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0186 --- 3.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A8 / A800 - Màn hình nguyên bộ zin làm lại màu đen --- SSMH-0242 --- 3.300.000đ --- (*)
Galaxy A8 / A800 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0190 --- 2.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A8 / A800 - Màn hình nguyên bộ zin làm lại màu trắng --- SSMH-0197 --- 3.300.000đ --- (*)
Galaxy A8 / A800 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0191 --- 2.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A8 / A800 - Màn hình nguyên bộ màu gold, zin làm lại --- SSMH-0198 --- 3.300.000đ --- (*)

Galaxy Ace / S5830 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0010-1 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace / S5830 - Cảm ứng --- SSCU-0003 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace / S5830 - Camera sau --- SS-0306 --- 200.000đ
Galaxy Ace / S5830 - Chuông --- SS-0300 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace / S5830 - Loa --- SS-0322 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace / S5830 - Lưng --- SS-0010 --- 120.000đ
Galaxy Ace / S5830 - Màn hình --- SSMH-0008 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace / S5830 - Pin --- SS-0273 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Ace / S5830I - Màn hình --- SSMH-0035 --- 120.000đ

Galaxy Ace 3 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0042 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace 3 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0043 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace 3 / S7270 / S7272 / S7275 - Màn hình --- SSMH-0122 --- 300.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Ace W / I8150 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0013 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace W / I8150 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0013-1 --- 120.000đ
Galaxy Ace W / I8150 - Màn hình --- SSMH-0018 --- 270.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace W / I8150 - Pin --- SS-0116 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Ace II / I8160 - Cảm ứng --- SSCU-0008 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace II / I8160 - Màn hình --- SSMH-0043 --- 450.000đ
Galaxy Ace II / I8160 - Pin --- SS-0088 --- 140.000đ

Galaxy Bean / I8530 - Cảm ứng --- SSCU-0020 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Bean / I8530 - Màn hình --- SSMH-0050 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Bean / I8530 - Pin --- SS-0265 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Core / Core Duos / I8260 / I8262 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0285 --- 120.000đ
Galaxy Core / Core Duos - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0284 --- 120.000đ
Galaxy Core / Core Duos / I8260 / I8262 - Cảm ứng màu trắng loại không camera trước --- SSCU-0083 --- 160.000đ
Galaxy Core / Core Duos - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0060 --- 150.000đ
Galaxy Core / Core Duos - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0060-1 --- 150.000đ
Galaxy Core / Core Duos - Loa + chuông màu đen --- SS-0316 --- 60.000đ
Galaxy Core / Core Duos - Loa + chuông màu trắng --- SS-0316-1 --- 60.000đ
Galaxy Core / Core Duos - Pin --- SS-0268 --- 150.000đ

Galaxy Core 2 Duos / G355H - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0078 --- 120.000đ
Galaxy Core 2 Duos / G355H - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0079 --- 120.000đ
Galaxy Core 2 Duos / G355H - Màn hình --- SSMH-0147 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Core Prime / G360 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0090 --- 150.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Galaxy Core Prime / G360 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0093 --- 110.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2

Galaxy E5 / E500 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0479 --- 150.000đ
Galaxy E5 / E500 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0480 --- 150.000đ
Galaxy E5 / E500 - Mặt kính màu loại A+ màu trắng --- SS-0424 --- 35.000đ
Galaxy E5 / E500 - Mặt kính màu loại A+ màu đen --- SS-0425 --- 35.000đ
Galaxy E5 / E500 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0159 --- 1.800.000đ --- (*)
Galaxy E5 / E500 - Màn hình nguyên bộ zin làm lại màu trắng --- SSMH-0233 --- 1.700.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy E5 / E500 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0160 --- 1.700.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy E5 / E500 - Màn hình nguyên bộ màu đen zin làm lại --- SSMH-0204 --- 1.700.000đ --- (*)
Galaxy E5 / E500 - Pin --- SS-0475 --- 120.000đ

Galaxy E7 / E700 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0513 --- 280.000đ
Galaxy E7 / E700 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0514 --- 280.000đ
Galaxy E7 / E700 - Cụm cáp sạc --- SS-0515 --- 150.000đ
Galaxy E7 / E700 - Mặt kính màu loại A+ màu trắng --- SS-0426 --- 35.000đ
Galaxy E7 / E700 - Mặt kính màu loại A+ màu đen --- SS-0427 --- 35.000đ
Galaxy E7 / E700 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0161 --- 2.100.000đ --- (*)
Galaxy E7 / E700 - Màn hình nguyên bộ zin làm lại màu trắng --- SSMH-0217 --- 2.050.000đ --- (*)
Galaxy E7 / E700 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0162 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy E7 / E700 - Màn hình nguyên bộ zin làm lại màu đen --- SSMH-0243 --- 2.050.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy E7 / E700 - Màn hình nguyên bộ màu xah, zin làm lại --- SSMH-0252 --- 2.050.000đ --- (*)
Galaxy E7 / E700 - Pin --- SS-0476 --- 120.000đ

Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0291 --- 90.000đ
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0290 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Camera sau --- SS-0119 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Camera trước --- SS-0120 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0030 --- 150.000đ
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Cảm ứng màu xanh --- SSCU-0031 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Cáp sạc --- SS-0328 --- 45.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Chuông màu đen --- SS-0301 --- 70.000đ
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Chuông màu trắng --- SS-0301-1 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Màn hình --- SSMH-0075 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9080 / I9082 - Pin --- SS-0271 --- 130.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Grand 2 / G7102 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0295 --- 130.000đ
Galaxy Grand 2 / G7102 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0294 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand 2 / G7102 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0071 --- 130.000đ
Galaxy Grand 2 / G7102 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0072 --- 130.000đ
Galaxy Grand 2 / G7106 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0069 --- 190.000đ
Galaxy Grand 2 / G7106 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0070 --- 190.000đ
Galaxy Grand 2 / G7102 - Chuông --- SS-0303 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand 2 / G7102 - Loa --- SS-0323 --- 70.000đ
Galaxy Grand 2 / G7102 / G7106 - Màn hình --- SSMH-0119 --- 380.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand 2 / G7102 - Pin --- SS-0274 --- 140.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy J - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0084 --- 190.000đ
Galaxy J - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0085 --- 190.000đ
Galaxy J - Màn hình --- SSMH-0165 --- 300.000đ

Galaxy J1 / J100 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0506 --- 80.000đ
Galaxy J1 / J100 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0507 --- 80.000đ

Galaxy J2 / J200 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0508 --- 120.000đ
Galaxy J2 / J200 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0509 --- 120.000đ
Galaxy J2 / J200 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0179 --- 1.450.000đ
Galaxy J2 / J200 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0180 --- 1.450.000đ
Galaxy J2 / J200 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0181 --- 1.450.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy J3 2016 / J320 - Mặt kính màu gold --- SS-0580 --- 35.000đ
Galaxy J3 2016 / J320 - Mặt kính màu trắng --- SS-0581 --- 35.000đ
Galaxy J3 2016 / J320 - Mặt kính màu đen --- SS-0582 --- 35.000đ
Galaxy J3 2016 / J320 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0245 --- 1.700.000đ
Galaxy J3 2016 / J320 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0246 --- 1.700.000đ
Galaxy J3 2016 / J320 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0247 --- 1.700.000đ

Galaxy J5 / J500 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0498 --- 110.000đ
Galaxy J5 / J500 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0499 --- 110.000đ
Galaxy J5 / J500 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0086 --- 190.000đ
Galaxy J5 / J500 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0087 --- 190.000đ
Galaxy J5 / J500 - Màn hình --- SSMH-0169 --- 650.000đ
Galaxy J5 / J500 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0182 --- 1.800.000đ --- (*)
Galaxy J5 / J500 - Màn hình nguyên bộ zin làm lại màu đen --- SSMH-0249 --- 1.600.000đ --- (*)
Galaxy J5 / J500 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0183 --- 1.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J5 / J500 - Màn hình nguyên bộ zin làm lại màu trắng --- SSMH-0199 --- 1.650.000đ --- (*)
Galaxy J5 / J500 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0184 --- 1.550.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J5 / J500 - Màn hình nguyên bộ màu gold, zin làm lại --- SSMH-0230 --- 1.650.000đ --- (*)
Galaxy J5 / J500 - Mặt kính màu trắng --- SS-0530 --- 40.000đ
Galaxy J5 / J500 - Mặt kính màu đen --- SS-0531 --- 40.000đ
Galaxy J5 / J500 - Mặt kính màu gold --- SS-0532 --- 40.000đ
Galaxy J5 / J500 - Mặt kính camera sau --- SS-0586 --- 30.000đ

Galaxy J5 2016 / J510 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0227 --- 1.400.000đ
Galaxy J5 2016 / J510 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0228 --- 1.400.000đ
Galaxy J5 2016 / J510 - Mặt kính loại A+ màu trắng --- SS-0571 --- 35.000đ
Galaxy J5 2016 / J510 - Mặt kính loại A+ màu đen --- SS-0572 --- 35.000đ
Galaxy J5 2016 / J510 - Mặt kính gold, loại A+ --- SS-0573 --- 35.000đ
Galaxy J5 2016 / J510 - Mặt kính camera sau --- SS-0588 --- 30.000đ
Galaxy J5 2016 / J510 - Lưng màu trắng --- SS-0555 --- 60.000đ
Galaxy J5 2016 / J510 - Lưng màu đen --- SS-0556 --- 60.000đ

Galaxy J7 / J700 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0500 --- 140.000đ
Galaxy J7 / J700 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0501 --- 140.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Galaxy J7 / J700 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0088 --- 180.000đ
Galaxy J7 / J700 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0089 --- 180.000đ
Galaxy J7 / J700 - Màn hình --- SSMH-0166 --- 650.000đ
Galaxy J7 / J700 - Màn hình zin làm lại màu gold --- SSMH-0200 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J7 / J700 - Màn hình zin làm lại màu trắng --- SSMH-0211 --- 2.100.000đ --- (*)
Galaxy J7 / J700 - Màn hình zin làm lại màu đen --- SSMH-0250 --- 2.100.000đ --- (*)
Galaxy J7 / J700 - Màn hình zin tháo máy màu trắng --- SSMH-0236 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J7 / J700 - Màn hình zin tháo máy màu gold --- SSMH-0235 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J7 / J700 - Màn hình zin màu gold --- SSMH-0185 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J7 / J700 - Màn hình zin màu trắng --- SSMH-0188 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J7 / J700 - Màn hình zin màu đen --- SSMH-0189 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J7 / J700 - Mặt kính loại A+ màu gold --- SS-0570 --- 30.000đ
Galaxy J7 / J700 - Mặt kính zin, màu trắng --- SS-0533 --- 38.000đ
Galaxy J7 / J700 - Mặt kính zin, màu đen --- SS-0534 --- 38.000đ
Galaxy J7 / J700 - Mặt kính zin, màu gold --- SS-0535 --- 38.000đ
Galaxy J7 / J700 - Mặt kính camera sau --- SS-0587 --- 30.000đ

Galaxy J7 2016 / J710 - Màn hình zin màu trắng --- SSMH-0239 --- 1.900.000đ --- (*)
Galaxy J7 2016 / J710 - Màn hình zin màu đen --- SSMH-0225 --- 1.900.000đ --- (*)
Galaxy J7 2016 / J710 - Màn hình zin màu gold --- SSMH-0226 --- 1.550.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J7 2016 / J710 - Màn hình zin luôn khung màu gold --- SSMH-0251 --- 1.900.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J7 2016 / J710 - Màn hình zin làm lại màu gold --- SSMH-0238 --- 1.900.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J7 2016 / J710 - Mặt kính loại A+ màu trắng --- SS-0574 --- 35.000đ
Galaxy J7 2016 / J710 - Mặt kính loại A+ màu đen --- SS-0575 --- 35.000đ
Galaxy J7 2016 / J710 - Mặt kính loại A+ màu gold --- SS-0576 --- 35.000đ
Galaxy J7 2016 / J710 - Mặt kính camera sau --- SS-0589 --- 30.000đ
Galaxy J7 2016 / J710 - Lưng màu trắng --- SS-0549 --- 100.000đ
Galaxy J7 2016 / J710 - Lưng màu đen --- SS-0550 --- 100.000đ
Galaxy J7 2016 / J710 - Lưng màu gold --- SS-0551 --- 100.000đ

Galaxy J7 Prime / G610 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0255 --- 1.450.000đ
Galaxy J7 Prime / G610 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0256 --- 1.450.000đ

Galaxy Mini / S5570 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0011 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mini / S5570 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0012 --- 140.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Mega 5.8" / I9150 / I9152 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0035 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mega 5.8" / I9150 / I9152 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0036 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mega 5.8" / I9150 - Chuông --- SS-0193 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mega 5.8" / I9150 - Dây loa tai nghe --- SS-0194 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mega 5.8" / I9150 / I9152 - Màn hình --- SSMH-0129 --- 500.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0292 --- 170.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0293 --- 180.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0065 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Cảm ứng màu xanh --- SSCU-0066 --- 200.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Camera sau --- SS-0307 --- 210.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Camera trước --- SS-0315 --- 60.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Chuông --- SS-0302 --- 120.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Khung bezel --- SS-0435 --- 110.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Khung sườn --- SS-0434 --- 120.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Loa --- SS-0324 --- 60.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu trắng - không cần chạm vẫn có cảm ứng --- SSMH-0091 --- 850.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đen - không cần chạm vẫn có cảm ứng --- SSMH-0092 --- 850.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đen - chạm tay mới có cảm ứng --- SSMH-0121 --- 1.200.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Mặt kính màn hình màu loại A+ màu trắng --- SS-0233 --- 45.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Mặt kính màn hình màu loại A+ màu đen --- SS-0234 --- 40.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Pin --- SS-0272 --- 120.000đ

Galaxy Note 8" / N5100 / N5110 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0061 --- 280.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 8" / N5100 / N5110 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0061-1 --- 250.000đ
Galaxy Note 8" / N5110 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0091 --- 0.0đ --- không lỗ loa - Tạm Hết
Galaxy Note 8" / N5100 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0092 --- 200.000đ --- có lỗ loa
Galaxy Note 8" / N5100 - Chuông + Mic --- SS-0312 --- 60.000đ
Galaxy Note 8" / N5100 - Dây cáp sạc --- SS-0332 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 8" / N5100 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SSMH-0149 --- 1.300.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 8" / N5100 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SSMH-0150 --- 1.500.000đ --- (*)
Galaxy Note 8" / N5110 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SSMH-0175 --- 1.900.000đ --- (không lỗ loa) - Tạm Hết
Galaxy Note 8" / N5110 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SSMH-0176 --- 1.900.000đ --- (không lỗ loa) - Tạm Hết
Galaxy Note 8" / N5100 - Pin --- SS-0333 --- 150.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2

Galaxy Note / N7000 - Bộ sạc --- SS-0023 --- 80.000đ
Galaxy Note / N7000 - Bộ vỏ + sườn màu đen --- SS-0005 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Bộ vỏ + sườn màu trắng --- SS-0074 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Sườn màu đen --- SS-0077 --- 100.000đ
Galaxy Note / N7000 - Cụm chuông --- SS-0006 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Camera sau --- SS-0025 --- 80.000đ
Galaxy Note / N7000 - Camera trước --- SS-0024 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Dây cáp sạc --- SS-0012 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Dây loa tai nghe --- SS-0013 --- 40.000đ
Galaxy Note / N7000 - Dây phím --- SS-0198 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Dây socket cảm ứng --- SS-0336 --- 30.000đ
Galaxy Note / N7000 - Dây socket màn hình --- SS-0335 --- 35.000đ
Galaxy Note / N7000 - Dây test màn hình --- SS-0180 --- 100.000đ
Galaxy Note / N7000 - IC Công suất --- SS-0101 --- 60.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note / N7000 - IC nguồn --- SS-0102 --- 70.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note / N7000 - Keo khô OCA 3 lớp 250u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- DC-0080 --- 9.000đ
Galaxy Note / N7000 - Keo dán viền --- SS-0356 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Khung bezel màu đen --- SS-0094 --- 50.000đ
Galaxy Note / N7000 - Khung bezel màu trắng --- SS-0094-1 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Khung sườn màu trắng --- SS-0057 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SSMH-0005 --- 1.700.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SSMH-0005-1 --- 1.700.000đ --- (*)
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Mặt kính màu loại A+ màu đen --- SS-0172 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Mặt kính màu loại A+ màu trắng --- SS-0173 --- 25.000đ
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Mặt kính màu đen, loại zin --- SS-0167 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Mặt kính màu trắng, loại zin --- SS-0168 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Main đo --- SS-0050 --- 100.000đ
Galaxy Note / N7000 - Ổ cứng --- SS-0111 --- 450.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note / N7000 - Rung --- SS-0029 --- 60.000đ
Galaxy Note / N7000 - Pin --- SS-0092 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / I717 - Mặt kính màu loại A+ màu đen --- SS-0243 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / I717 - Mặt kính màu loại A+ màu trắng --- SS-0244 --- 60.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Note 2 / N7100 - Bộ vỏ Màu trắng --- SS-0064 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0064-1 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Bút cảm ứng --- SS-0392 --- 120.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Bút cảm ứng --- SS-0393 --- 120.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Camera sau --- SS-0071 --- 120.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Cụm chuông --- SS-0066 --- 40.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Dây cảm biến --- SS-0065 --- 40.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Dây cáp sạc --- SS-0089 --- 50.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Dây socket cảm ứng --- SS-0338 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Dây socket màn hình --- SS-0337 --- 40.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Film màn hình --- DC-0100 --- 7.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - IC Công suất --- SS-0104 --- 100.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note 2 / N7100 - IC Cấp áp --- SS-0151 --- 150.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note 2 / N7100 - IC nguồn nhỏ --- SS-0105-1 --- 100.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note 2 / N7100 - IC nguồn --- SS-0105 --- 100.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note 2 / N7100 - Khung bezel trắng --- SS-0202 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Khung bezel đen --- SS-0203 --- 50.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Keo dán viền --- SS-0357 --- 8.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Loa --- SS-0317 --- 55.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu trắng --- SSMH-0025-1 --- 2.000.000đ --- (*)
Galaxy Note 2 / N7100 - Màn hình nguyên bộ, LUÔN khung, màu trắng --- SSMH-0131 --- 0.0đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đen --- SSMH-0025 --- 2.000.000đ --- (*)
Galaxy Note 2 / N7100 - Mặt kính màu titan, loại A+ --- SS-0213 --- 55.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Mặt kính màu loại A+ màu đen --- SS-0174 --- 30.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Mặt kính màu loại A+ màu trắng --- SS-0176 --- 35.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Mặt kính màu trắng, loại zin --- SS-0175 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Main đo --- SS-0149 --- 180.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Ổ Cứng --- SS-0103 --- 200.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note 2 / N7100 - Ổ sim --- SS-0327 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / E250S - Ổ sim --- SS-0389 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Rung --- SS-0072 --- 50.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Sườn trắng --- SS-0075 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Sườn đen --- SS-0076 --- 80.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Pin --- SS-0085 --- 130.000đ

Galaxy Note 2 10.1 / N8000 / N8010 / N8013 / N8020 - Cáp đuôi sạc --- SS-0084 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 10.1 / N8000 / N8010 / N8013 / N8020 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0045 --- 180.000đ
Galaxy Note 2 10.1 / N8000 / N8010 / N8013 / N8020 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0044 --- 180.000đ
Galaxy Note 2 10.1 / N8000 / N8010 / N8013 / N8020 - Pin --- SS-0278 --- 180.000đ

Galaxy Note 2 10.1 - 2014 / P600 / P601 / P605 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0062 --- 200.000đ

Galaxy Note 3 - Bộ sạc (Cốc + Cáp) --- SS-0232 --- 120.000đ
Galaxy Note 3 - Bút cảm ứng Màu trắng --- SS-0394 --- 120.000đ
Galaxy Note 3 - Bút cảm ứng màu đen --- SS-0395 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9003 - Camera trước --- ss-0210 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9003 - Camera sau --- SS-0228 --- 250.000đ
Galaxy Note 3 - Cáp sạc --- SS-0218 --- 110.000đ
Galaxy Note 3 - Chuông --- SS-0304 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 3 - Dây test màn hình --- SS-0255 --- 120.000đ
Galaxy Note 3 - Dây phím cảm ứng --- SS-0297 --- 70.000đ
Galaxy Note 3 - Dây socket cảm ứng --- SS-0340 --- 35.000đ
Galaxy Note 3 - Dây socket màn hình --- SS-0339 --- 40.000đ
Galaxy Note 3 - Film màn hình --- DC-0206 --- 8.500đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 3 - IC nguồn --- SS-0386 --- 250.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note 3 - Keo dán viền --- SS-0358 --- 9.000đ
Galaxy Note 3 - Keo khô OCA 3 lớp 250u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- DC-0205 --- 9.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N9000 - Khung viền bezel --- SS-0369 --- 100.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Galaxy Note 3 / N9005 - Khung viền bezel --- SS-0486 --- 150.000đ
Galaxy Note 3 / N9000 - Khung sườn --- SS-0504 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N9005 - Khung sườn --- SS-0563 --- 110.000đ
Galaxy Note 3 - Loa --- SS-0318 --- 60.000đ
Galaxy Note 3 - Lưng màu trắng --- SS-0257 --- 40.000đ
Galaxy Note 3 - Lưng màu đen --- SS-0258 --- 40.000đ
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9005 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, không khung --- SSMH-0096 --- 2.300.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9005 - Màn hình nguyên bộ, màu đen, không khung --- SSMH-0095 --- 2.300.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9005 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, có khung --- SSMH-0130 --- 3.200.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9005 - Màn hình nguyên bộ, màu đen, có khung --- SSMH-0095-1 --- 3.200.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9005 - Màn hình nguyên bộ, màu hồng, có khung --- SSMH-0114 --- 3.100.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9003 - Mặt kính màu loại A+ màu đen --- SS-0216 --- 38.000đ
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9004 - Mặt kính màu loại A+ màu trắng --- SS-0215 --- 38.000đ
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9004 - Mặt kính camera sau --- SS-0583 --- 30.000đ
Galaxy Note 3 - Main đo --- SS-0264 --- 230.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 3 - Ổ sim --- SS-0334 --- 80.000đ
Galaxy Note 3 - Pin --- SS-0223 --- 140.000đ
Galaxy Note 3 - Vĩ làm chân (Mã S5027) --- SS-0254 --- 30.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Mặt Kính màu loại A+ màu trắng --- SS-0402 --- 32.000đ
Galaxy Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Mặt Kính màu loại A+ màu đen --- SS-0403 --- 32.000đ
Galaxy Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng không khung --- SSMH-0137 --- 1.850.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Màn hình nguyên bộ, màu đen không khung --- SSMH-0138 --- 1.850.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng luôn khung --- SSMH-0116 --- 1.850.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Màn hình nguyên bộ, màu đen luôn khung --- SSMH-0117 --- 1.850.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy Note 4 - Bút cảm ứng trắng --- SS-0396 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 4 - Bút cảm ứng đen --- SS-0397 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 4 - Bút cảm ứng vàng --- SS-0398 --- 150.000đ
Galaxy Note 4 - Bút cảm ứng hồng --- SS-0399 --- 150.000đ
Galaxy Note 4 / N910 - Camera sau Version F --- SS-0404 --- 180.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Galaxy Note 4 / N910 - Camera sau Version C --- SS-0405 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 4 / N915 - Cáp sạc loại 2 sim --- SS-0505 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 4 - Dây socket màn hình --- SS-0436 --- 55.000đ
Galaxy Note 4 - Dây socket cảm ứng --- SS-0437 --- 50.000đ
Galaxy Note 4 / N910 - Keo dán viền --- SS-0400 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 4 - Khung bezel --- SS-0461 --- 200.000đ
Galaxy Note 4 - Khung sườn màu trắng --- SS-0462 --- 240.000đ
Galaxy Note 4 - Khung sườn màu đen --- SS-0460 --- 250.000đ
Galaxy Note 4 - Lưng màu trắng --- SS-0378 --- 80.000đ
Galaxy Note 4 - Lưng màu đen --- SS-0459 --- 80.000đ
Galaxy Note 4 / N915 / N910 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SSMH-0112 --- 3.100.000đ --- (*)
Galaxy Note 4 / N915 / N910 - Màn hình nguyên bộ, màu gold --- SSMH-0177 --- 3.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 4 / N915 / N910 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SSMH-0111 --- 3.100.000đ --- (*)
Galaxy Note 4 / N915 / N910 - Mặt kính loại A+ màu trắng --- SS-0379 --- 35.000đ
Galaxy Note 4 / N915 / N910 - Mặt kính loại A+ màu đen --- SS-0380 --- 40.000đ
Galaxy Note 4 / N915 / N910 - Mặt kính camera sau --- SS-0584 --- 30.000đ
Galaxy Note 4 / N915 / N910 - Ổ sim --- SS-0383 --- 80.000đ
Galaxy Note 4 / N910 - Pin --- SS-0401 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 4 / N910 - Pin loại linh kiện --- SS-0562 --- 100.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 23/2
Galaxy Note 4 - Vĩ làm chân --- SS-0388 --- 25.000đ

Galaxy Note 5 / N920 - Màn hình zin làm lại, màu gold --- SSMh-0202 --- 4.500.000đ --- (*) - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Galaxy Note 5 / N920 - Màn hình zin làm lại, màu trắng --- SSMH-0237 --- 4.400.000đ --- (*)
Galaxy Note 5 / N920 - Màn hình zin làm lại, màu xanh đen --- SSMh-0203 --- 4.400.000đ --- (*) - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Galaxy Note 5 / N920 - Màn hình zin tháo máy, màu xanh đen --- SSMH-0212 --- 3.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 5 / N920 - Màn hình zin, màu bạc --- SSMH-0171 --- 4.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 5 / N920 - Màn hình zin, màu gold --- SSMH-0172 --- 4.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 5 / N920 - Màn hình zin, màu xanh đen --- SSMH-0173 --- 4.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 5 / N920 - Mặt kính trắng --- SS-0536 --- 50.000đ
Galaxy Note 5 / N920 - Mặt kính đen --- SS-0537 --- 50.000đ
Galaxy Note 5 / N920 - Mặt kính gold --- SS-0538 --- 50.000đ
Galaxy Note 5 / N920 - Mặt kính loại zin, màu gold --- SS-0590 --- 140.000đ
Galaxy Note 5 / N920 - Mặt kính camera sau --- SS-0585 --- 30.000đ
Galaxy Note 5 / N920 - Lưng trắng --- SS-0557 --- 150.000đ
Galaxy Note 5 / N920 - Lưng đen --- SS-0558 --- 170.000đ
Galaxy Note 5 / N920 - Lưng gold --- SS-0559 --- 150.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Galaxy Note 5 / N920 - Pin --- SS-0560 --- 110.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 23/2

Galaxy Note Edge - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, có khung --- SSMH-0156 --- 3.700.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note Edge - Màn hình nguyên bộ, màu đen, có khung --- SSMH-0157 --- 3.700.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note Edge - Pin --- SS-0502 --- 110.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Nexus S / i9250 / i515 / SC-04D - Dây cáp sạc --- SS-0020 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Nexus S / i9250 / i515 / SC-04D - Loa/Mic --- SS-0019 --- 60.000đ
Galaxy Nexus S / i9250 / i515 / SC-04D - Mặt kính màu loại A+ màu đen --- SS-0221 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Nexus S / i9250 / i515 / SC-04D - Màn hình nguyên bộ --- SSMH-0017 --- 1.800.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy Nexus S / I9020 - Mặt kính màu loại A+ màu đen --- SS-0250 --- 25.000đ

Galaxy Nexus S / I9023 - Màn hình nguyên bộ --- SSMH-0012 --- 1.100.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy Prime / G530 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0447 --- 150.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Galaxy Prime / G530 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0448 --- 150.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Galaxy Prime / G530 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0076 --- 100.000đ
Galaxy Prime / G530 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0077 --- 100.000đ
Galaxy Prime / G530 - Màn hình --- SSMH-0132 --- 350.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Core 2 Duos / G355H - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0078 --- 120.000đ
Galaxy Core 2 Duos / G355H - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0079 --- 120.000đ

Galaxy R / I9103 - Màn hình nguyên bộ, không khung --- SSMH-0038 --- 900.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S / I9000 - Khung bezel đen --- SS-0143 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 - Khung bezel trắng --- SS-0080 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 - Main đo --- SS-0046 --- 130.000đ
Galaxy S / I9000 - Sườn màu trắng --- SS-0144 --- 40.000đ
Galaxy S / I9000 - Sườn màu đen --- SS-0145 --- 40.000đ
Galaxy S / I9000 - Nắp lưng + Sườn đen --- SS-0070 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 - Nắp lưng + Sườn trắng --- SS-0146 --- 90.000đ
Galaxy S / I9000 - Bộ Vỏ (Lưng + Sườn + Bezel) trắng --- SS-0208 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 / M110s - Dây loa tai nghe --- SS-0014 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 / M110s - Dây socket màn hình --- SS-0341 --- 30.000đ
Galaxy S / I9000 / M110s - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đen --- SSMH-0002 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 / M110s - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu trắng --- SSMH-0031 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 / M110s - Mặt kính màn hình màu loại A+ màu đen --- SS-0157 --- 25.000đ
Galaxy S / I9000 / M110s - Mặt kính màn hình màu loại A+ màu trắng --- SS-0158 --- 25.000đ
Galaxy S / I9000 / M110s - Ổ cứng --- SS-0002 --- 200.000đ --- Đối với M110s thì sau khi đóng ổ cứng này vào, repair boot chạy chương trình là ok - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 / M110s - Pin --- SS-0178 --- 90.000đ
Galaxy S / M110s - Bộ Vỏ (Lưng + Sườn + Bezel) --- SS-0152 --- 200.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S / Galaxy SL / I9003 - Dây loa tai nghe --- SS-0015 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / Galaxy SL / I9003 - Dây test màn hình --- SS-0179 --- 100.000đ
Galaxy S / Galaxy SL / I9003 - Mặt kính --- SS-0245 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / Galaxy SL / I9003 - Màn hình nguyên bộ, không khung --- SSMH-0003 --- 500.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / Galaxy SL / I9003 - Main đo --- SS-0047 --- 130.000đ
Galaxy S / Galaxy SL / I9003 - IC Nguồn --- SS-0115 --- 200.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S / Galaxy SL / I9003 - Ổ cứng --- SS-0100 --- 90.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành

Galaxy S Infuse 4G / I997 - Màn hình nguyên bộ, không khung --- SSMH-0021 --- 1.000.000đ --- (*)

Galaxy S T-Mobile / Galaxy S 4G / SGH-T959 - Mặt kính màu loại A+ màu đen --- SS-0242 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S T-Mobile / Galaxy S 4G / SGH-T959 - Màn hình nguyên bộ, luôn khung, đệm phím --- SSMH-0006 --- 1.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S T-Mobile / Galaxy S 4G / SGH-T959 - Màn hình màu đen, nguyên bộ, luôn khung, đệm phím --- SSMH-0052 --- 1.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S T-Mobile / Galaxy S 4G / SGH-T959 / SGH-T959V - Khung bezel --- SS-0056 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S T-Mobile / Galaxy S 4G / Vibrant / SGH-T959V - Màn hình nguyên bộ, không khung --- SSMH-0016 --- 950.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S / Captivate / SGH-I897 - Chuông --- SS-0097 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / Captivate / SGH-I897 - Màn hình nguyên bộ, luôn khung --- SSMH-0007 --- 1.100.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy S / Cetus / Focus I917 - Màn hình nguyên bộ, không khung --- SSMH-0020 --- 1.200.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy S Duos / S7562 - Cảm ứng đen --- SSCU-0021 --- 140.000đ --- Loại có camera trước
Galaxy S Duos / S7562 - Cảm ứng đen - hàng zin --- SSCU-0025 --- 150.000đ --- Loại có camera trước - Tạm Hết
Galaxy S Duos / S7562 - Cảm ứng trắng --- SSCU-0022 --- 140.000đ --- Loại có camera trước - Tạm Hết

Galaxy S Duos / S7562i - Cảm ứng đen --- SSCU-0017 --- 150.000đ --- Loại không có camera trước
Galaxy S Duos / S7562i - Cảm ứng trắng --- SSCU-0018 --- 150.000đ --- Loại không có camera trước
Galaxy S Duos / S7562i - Chuông --- SS-0087 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S Duos / S7562i - Màn hình --- SSMH-0041 --- 150.000đ

Galaxy S Advance / I9070 - Mặt kính màu loại A+ màu trắng --- SS-0252 --- 25.000đ
Galaxy S Advance / I9070 - Mặt kính màu loại A+ màu đen --- SS-0251 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S Advance / I9070 - Màn hình nguyên bộ, không khung --- SSMH-0037 --- 1.100.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy S2 / I9100 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0026 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0027 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Camera sau --- SS-0004 --- 190.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Camera trước --- SS-0003 --- 70.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0032 --- 100.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Cụm chuông màu đen --- SS-0032 --- 25.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Cụm chuông màu trắng --- SS-0032-1 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Dây cáp sạc --- SS-0022 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Dây loa tai nghe --- SS-0016 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Dây phím cảm ứng --- SS-0001 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Dây socket cảm ứng --- SS-0343 --- 35.000đ
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Dây socket màn hình --- SS-0342 --- 35.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Film màn hình --- DC-0132 --- 5.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Keo dán viền --- SS-0352 --- 7.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Khung bezel màu đen --- SS-0069 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Khung bezel màu trắng --- SS-0069-1 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Khung sườn màu đen --- SS-0156 --- 200.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Main đo --- SS-0048 --- 80.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Ổ cứng --- SS-0114 --- 500.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S2 / I9100 - Rung --- SS-0052 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Tai phone Màu trắng --- SS-0037 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Pin --- SS-0036 --- 90.000đ
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đen --- SSMH-0001 --- 1.000.000đ --- (*)
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu trắng --- SSMH-0001-1 --- 1.000.000đ --- (*)
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Mặt kính màu loại A+ màu đen --- SS-0161 --- 25.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Mặt kính màu loại A+ màu trắng --- SS-0162 --- 22.000đ
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Mặt kính màu đen zin --- SS-0159 --- 55.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Mặt kính màu trắng zin --- SS-0160 --- 40.000đ
Galaxy S2 / M250S - Khung bezel màu đen --- SS-0078 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / M250S - Khung bezel màu trắng --- SS-0079 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S2 T-Mobile / SGH - T989 - Mặt kính màn hình màu loại A+ màu đen --- SS-0246 --- 25.000đ
Galaxy S2 T-Mobile / SGH - T989 - Mặt kính màn hình màu loại A+ màu trắng --- SS-0247 --- 25.000đ
Galaxy S2 T-Mobile / SGH - T989 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đen --- SSMH-0023 --- 1.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S2 T-Mobile / SGH - T989 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu trắng --- SSMH-0032 --- 800.000đ --- (*)
Galaxy S2 T-Mobile / SGH - T989 - Pin --- SS-0265 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S2 AT&T Skyrocket / SGH-I727 - Mặt kính màu loại A+ màu đen --- SS-0248 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 AT&T Skyrocket / SGH-I727 - Mặt kính màu loại A+ màu trắng --- SS-0249 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 AT&T Skyrocket / SGH-I727 - Màn hình màu đen, nguyên bộ, không khung --- SSMH-0061 --- 1.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S2 AT&T Skyrocket / SGH-I727 - Pin --- SS-0265 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S2 AT&T JellyBam / SGH-I777 - Màn hình nguyên bộ, không khung màu đen --- SSMH-0054 --- 1.650.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S2 AT&T JellyBam / SGH-I777 - Màn hình nguyên bộ, không khung màu trắng --- SSMH-0033 --- 1.000.000đ --- (*)

Galaxy S2 LTE / Jelly Bean / I9210 - Màn hình màu đen, nguyên bộ, không khung --- SSMH-0062 --- 0.0đ --- - Tạm Hết

Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120L - Bộ vỏ màu đen --- SS-0283 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120L - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0282 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120S - Bộ vỏ màu đen --- SS-0281 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120S - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0280 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120S - Màn hình màu đen, nguyên bộ, không khung --- SSMH-0036 --- 1.000.000đ --- (*)
Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120S - Màn hình màu trắng, nguyên bộ, không khung --- SSMH-0051 --- 2.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120S - Ổ sim --- SS-0325 --- 55.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120S / E120L / E110S - Pin --- SS-0265 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S3 / I9300 - Bộ vỏ Màu trắng --- SS-0044 --- 60.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Bộ vỏ Màu xanh --- SS-0043 --- 60.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Anten sóng --- SS-0042 --- 30.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Cáp nút home --- SS-0061 --- 50.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Camera trước --- SS-0034 --- 100.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Camera sau --- SS-0071 --- 120.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0033 --- 150.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Cáp đuôi sạc --- SS-0142 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Cụm chuông màu đen --- SS-0028 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Cụm chuông màu trắng --- SS-0107 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - CPU --- SS-0150 --- 850.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Dây loa --- SS-0033 --- 40.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Dây loa tai nghe --- SS-0018 --- 110.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Dây socket cảm ứng --- SS-0345 --- 35.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Dây socket màn hình --- SS-0344 --- 35.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Film màn hình --- DC-0098 --- 7.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Hộp màu trắng --- SS-0106 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - IC Camera --- SS-0109 --- 300.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S3 / I9300 - IC cấp áp --- SS-0112 --- 200.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S3 / I9300 - IC Nguồn --- SS-0098 --- 50.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S3 / I9300 - IC Wifi --- SS-0099 --- 70.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S3 / I9300 - Keo dán viền --- SS-0353 --- 7.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Keo khô OCA 3 lớp 250u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- DC-0079 --- 6.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Màn hình nguyên bộ, có khung, màu trắng --- SSMH-0014 --- 1.500.000đ --- (*)
Galaxy S3 / I9300 - Màn hình nguyên bộ, có khung, màu xanh --- SSMH-0014-1 --- 1.500.000đ --- (*)
Galaxy S3 / I9300 - Màn hình nguyên bộ, có khung, màu đỏ --- SSMH-0014-2 --- 2.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Màn hình nguyên bộ, có khung, màu đen --- SSMH-0028 --- 2.450.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Màn hình nguyên bộ, có khung, màu titan --- SSMH-0047 --- 1.500.000đ --- (*)
Galaxy S3 / I9300 - Main đo --- SS-0049 --- 80.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Nút home màu trắng/xanh --- SS-0060 --- 25.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Khung bezel màu trắng --- SS-0055 --- 70.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Khung bezel màu xanh --- SS-0055-01 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Khung bezel màu đen --- SS-0113 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Khung bezel màu đỏ --- SS-0055-02 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Sườn màu trắng --- SS-0095 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Sườn màu đen --- SS-0096 --- 55.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Ổ cứng đã có data --- SS-0110 --- 100.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu trắng --- SSMH-0027-2 --- 1.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu xanh --- SSMH-0027 --- 1.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đỏ --- SSMH-0014-3 --- 1.500.000đ --- (*)
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đen --- SSMH-0027-1 --- 1.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu tím --- SSMH-0040 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu titan (xám) --- SSMH-0039 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu trắng, loại zin --- SS-0164 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu loại A+ màu trắng --- SS-0169 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu loại A+ màu đen --- SS-0163 --- 26.000đ
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu đen, loại B --- SS-0217 --- 25.000đ
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu đỏ, loại A+ --- SS-0211 --- 30.000đ
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt Kính màu xanh, loại A+ --- SS-0214 --- 35.000đ
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu titan, loại A+ --- SS-0212 --- 30.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Rung --- SS-0040 --- 40.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Ổ sim --- SS-0051 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Pin --- SSMH-0026 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Tai nghe --- SS-0038 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Vĩ làm chân --- SS-0148 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Vĩ làm chân CPU (JS5012) --- SS-0207 --- 30.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S3 mini / I8190 - Camera sau --- SS-0082 --- 150.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Camera trước --- SS-0313 --- 90.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Chuông màu trắng --- SS-0083 --- 60.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Chuông màu đen --- SS-0083-1 --- 60.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Dây socket cảm ứng --- SS-0347 --- 40.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Dây socket màn hình --- SS-0346 --- 35.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Loa --- SS-0319 --- 55.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Mặt kính màu loại A+ màu trắng --- SS-0224 --- 35.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Mặt kính màu xanh, loại A+ --- SS-0225 --- 35.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 mini / I8190 - Màn hình nguyên bộ - màu trắng --- SSMH-0045 --- 750.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Màn hình nguyên bộ - màu xanh --- SSMH-0044 --- 750.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 mini / I8190 - Pin --- SS-0267 --- 130.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S4 / I9500 - Anten sóng --- SS-0134 --- 20.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Camera trước --- SS-0124 --- 50.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Camera sau --- SS-0125 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9505 - Camera sau --- SS-0497 --- 160.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Cáp sạc --- SS-0132 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Chuông --- SS-0129 --- 60.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Dây tai nghe trong --- SS-0138 --- 70.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Dây phím cảm ứng --- SS-0296 --- 40.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Dây loa --- SS-0135 --- 50.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Dây socket cảm ứng --- SS-0349 --- 40.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Dây socket màn hình --- SS-0348 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Film màn hình --- DC-0099 --- 7.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Hộp luôn phụ kiện --- SS-0127 --- 120.000đ
Galaxy S4 / I9500 - IC cấp áp --- SS-0238 --- 200.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S4 / I9500 - IC cấp áp sạc --- SS-0197 --- 200.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S4 / I9500 - IC nguồn lớn --- SS-0387 --- 120.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S4 / I9505 - IC nguồn nhỏ --- SS-0236-1 --- 150.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S4 / I9505 - IC nguồn lớn --- SS-0236 --- 150.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S4 / I9500 / I9505 - IC Wifi --- SS-0237 --- 250.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S4 / I9500 - Keo khô OCA 3 lớp 250u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- DC-0078 --- 6.500đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Keo dán viền --- SS-0354 --- 7.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Khung bezel màu trắng --- SS-0121 --- 70.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Khung bezel màu xanh --- SS-0122 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I337 - Khung bezel --- SS-0526 --- 80.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Khung sườn --- SS-0140 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Lưng màu xanh đen --- SS-0131 --- 50.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Lưng màu trắng --- SS-0141 --- 50.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Màn hình nguyên bộ luôn khung màu trắng --- SSMH-0048 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Màn hình nguyên bộ luôn khung màu xanh --- SSMH-0049 --- 1.700.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Màn hình nguyên bộ không khung màu trắng --- SSMH-0081 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Màn hình nguyên bộ không khung màu đen --- SSMH-0090 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Main đo --- SS-0365 --- 150.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Main full chức năng --- SS-0137 --- 600.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Mặt Kính màu loại A+ màu trắng --- SS-0170 --- 19.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Mặt Kính màu loại A+ màu đen --- SS-0171 --- 19.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Mặt Kính màu xanh, loại A+ --- SS-0428 --- 19.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Mặt Kính màu trắng, loại zin --- SS-0165 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Mặt Kính màu đen, loại zin --- SS-0166 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Main đo --- SS-0222 --- 110.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Miếng dán guaranty màn hình --- SS-0147 --- 10.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Miếng đồng sau lưng màn hình --- SS-0478 --- 20.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Galaxy S4 / I9500 - Ổ cứng --- SS-0196 --- 600.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S4 / I9500 - Ổ sim --- SS-0133 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Rung --- SS-0130 --- 35.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Pin --- SS-0123 --- 130.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Tai nghe --- SS-0177 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Tem dán ốc - một con --- SS-0128 --- 0.0đ --- - Tạm Hết

Galaxy S4 / I337 - Cáp đuôi sạc --- SS-0367 --- 65.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S4 Active / I9295 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0390 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 Active / I9295 - Bộ vỏ màu xanh --- SS-0391 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 Active / I9295 - Cảm ứng zin, màu trắng --- SSCU-0073 --- 200.000đ
Galaxy S4 Active / I9295 - Cảm ứng màu xanh, zin --- SSCU-0074 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 Active / I9295 - Cảm ứng màu xanh --- SSCU-0075 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 Active / I9295 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SSMH-0105 --- 1.050.000đ --- (*)
Galaxy S4 Active / I9295 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SSMH-0106 --- 1.050.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy S4 Mini / I9190 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0289 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 Mini / I9190 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0288 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 Mini / I9190 - Camera sau --- SS-0310 --- 150.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 - Camera trước --- SS-0195 --- 70.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 - Chuông --- SS-0298 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 Mini / I9190 - Dây socket cảm ứng --- SS-0351 --- 35.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 - Dây socket màn hình --- SS-0350 --- 40.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 - Loa --- SS-0321 --- 60.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 - Mặt kính màu loại A+ màu trắng --- SS-0226 --- 32.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 - Mặt kính màu titan, loại A+ --- SS-0227 --- 32.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu titan --- SSMH-0070 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S4 Mini / I9190 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu trắng --- SSMH-0070-1 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S4 Mini / I9190 / I9195 - Ổ sim --- SS-0326 --- 70.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 / I9195 - Pin --- SS-0270 --- 150.000đ

Galaxy S5 / G900H - Bộ dây socket màn hình cảm ứng --- SS-0359 --- 80.000đ
Galaxy S5 / G900H - Camera sau --- SS-0309 --- 140.000đ
Galaxy S5 / G900H - Camera trước --- SS-0368 --- 50.000đ
Galaxy S5 / G900H - Cáp sạc --- SS-0241 --- 120.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Galaxy S5 / G900V - Cáp sạc --- SS-0494 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S5 / G900H - Chuông --- SS-0305 --- 20.000đ
Galaxy S5 / G900H - Dây test màn hình --- SS-0253 --- 120.000đ
Galaxy S5 / G900H - Film màn hình (dùng để ép kính) --- DC-0179 --- 7.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S5 / G900H - IC cấp áp (77804) --- SS-0262 --- 150.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S5 / G900H - IC nguồn (S2MPS11B4) --- SS-0261 --- 200.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S5 / G900H - IC Wifi --- SS-0263 --- 180.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S5 / G900H - Keo dán viền --- SS-0355 --- 7.000đ
Galaxy S5 / G900H - Khung bezel --- SS-0366 --- 90.000đ
Galaxy S5 / G900H - Khung sườn --- SS-0370 --- 100.000đ
Galaxy S5 / G900H - Lưng trắng --- SS-0374 --- 50.000đ
Galaxy S5 / G900H - Lưng đen --- SS-0375 --- 50.000đ
Galaxy S5 / G900H - Lưng vàng --- SS-0376 --- 50.000đ
Galaxy S5 / G900H - Lưng xanh --- SS-0377 --- 50.000đ
Galaxy S5 / G900H - Màn hình nguyên bộ không khung, màu đen --- SSMH-0120 --- 2.500.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy S5 / G900H - Màn hình nguyên bộ không khung, màu gold --- SSMH-0158 --- 2.500.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy S5 / G900H - Màn hình nguyên bộ không khung, màu trắng --- SSMH-0109 --- 2.500.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy S5 / G900H - Màn hình nguyên bộ không khung, zin, màu trắng tháo máy --- SSMH-0163 --- 2.600.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy S5 / G906S - Màn hình nguyên bộ không khung, màu đen --- SSMH-0143 --- 2.750.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy S5 / G900H - Main full --- SS-0239 --- 6.500.000đ
Galaxy S5 / G900H - Main đo --- SS-0256 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S5 / G900H - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0360 --- 30.000đ
Galaxy S5 / G900H - Mặt kính màu loại A+ màu đen --- SS-0361 --- 30.000đ
Galaxy S5 / G900H - Miếng đồng sau lưng màn hình --- SS-0477 --- 20.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Galaxy S5 / G900H - Ổ cứng (KMV3W000LM-B310) --- SS-0260 --- 800.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S5 / G900H - Pin --- SS-0266 --- 120.000đ
Galaxy S5 / G900H - Vĩ làm chân --- SS-0259 --- 25.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S6 / G920 - Camera sau --- SS-0577 --- 300.000đ
Galaxy S6 - Dây socket màn hình + cảm ứng --- SS-0452 --- 90.000đ
Galaxy S6 / G920 - Lưng bạc --- SS-0566 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 / G920 - Lưng gold --- SS-0489 --- 80.000đ
Galaxy S6 / G920 - Lưng trắng --- SS-0487 --- 80.000đ
Galaxy S6 / G920 - Lưng xanh đen --- SS-0488 --- 80.000đ
Galaxy S6 / G920 - Keo dán viền --- SS-0492 --- 12.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Galaxy S6 / G920 - Keo khô OCA 3 lớp 250u --- DC-0529 --- 8.000đ
Galaxy S6 / G920 - Khung sườn trắng --- SS-0510 --- 240.000đ
Galaxy S6 / G920 - Khung sườn xanh đen --- SS-0511 --- 240.000đ
Galaxy S6 / G920 - Khung sườn gold --- SS-0512 --- 240.000đ
Galaxy S6 / G920 - Màn hình zin làm lại, màu gold --- SSMH-0205 --- 2.950.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 / G920 - Màn hình zin làm lại, màu trắng --- SSMH-0218 --- 3.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 / G920 - Màn hình zin làm lại, màu xanh --- SSMH-0210 --- 3.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 / G920 - Màn hình zin tháo máy, màu gold --- SSMH-0231 --- 3.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 / G920 - Màn hình zin tháo máy, màu trắng --- SSMH-0234 --- 3.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 / G920 - Màn hình zin new, màu trắng --- SSMH-0144 --- 3.550.000đ --- (*)
Galaxy S6 / G920 - Màn hình zin new, màu xanh --- SSMH-0145 --- 3.550.000đ --- (*)
Galaxy S6 / G920 - Màn hình zin new, màu gold --- SSMH-0153 --- 3.550.000đ --- (*)
Galaxy S6 - Mặt kính zin, màu trắng --- SS-0406 --- 50.000đ
Galaxy S6 - Mặt kính zin, màu gold --- SS-0407 --- 100.000đ
Galaxy S6 - Mặt kính zin, màu xanh đen --- SS-0465 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 - Mặt kính zin, màu xanh lục bảo --- SS-0466 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 - Mặt kính zin, viền copy, màu gold --- SS-0467 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 - Mặt kính zin, viền copy, màu xanh đen --- SS-0468 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 - Mặt kính loại A+ màu đen --- SS-0525 --- 40.000đ
Galaxy S6 - Mặt kính loại A+ màu gold --- SS-0471 --- 40.000đ
Galaxy S6 - Mặt kính loại A+ màu trắng --- SS-0469 --- 40.000đ
Galaxy S6 - Mặt kính loại A+ màu xanh đen --- SS-0470 --- 40.000đ
Galaxy S6 - Miếng dán màn hình TPU --- PK-0269 --- 35.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 / G920 - Pin --- SS-0565 --- 100.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 23/2

Galaxy S6 Edge / G925 - Keo dán viền --- SS-0493 --- 12.000đ
Galaxy S6 Edge / G925 - Keo khô OCA 100u --- DC-0587 --- 11.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 24/2
Galaxy S6 Edge / G925 - Lưng trắng --- SS-0490 --- 120.000đ
Galaxy S6 Edge / G925 - Lưng gold --- SS-0491 --- 120.000đ
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình zin, màu gold --- SSMH-0146 --- 3.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình zin làm lại, màu gold --- SSMH-0206 --- 3.600.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình zin, màu trắng --- SSMH-0154 --- 3.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình zin làm lại, màu trắng --- SSMH-0201 --- 3.650.000đ --- (*)
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình zin, màu đen --- SSMH-0155 --- 3.800.000đ --- (*)
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình zin, màu xanh ngọc lục bảo --- SSMH-0187 --- 3.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình zin làm lại, màu xanh ngọc lục bảo --- SSMH-0207 --- 3.600.000đ --- (*)
Galaxy S6 Edge - Mặt kính zin, màu gold --- SS-0527 --- 160.000đ
Galaxy S6 Edge - Mặt kính zin, màu trắng --- SS-0408 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge - Mặt kính zin, màu xanh đen --- SS-0517 --- 160.000đ
Galaxy S6 Edge / G925 - Pin --- SS-0564 --- 120.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2

Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Màn hình zin làm lại, màu bạc --- SSMH-0214 --- 4.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Màn hình zin làm lại, màu gold --- SSMH-0213 --- 4.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Màn hình zin làm lại, màu trắng --- SSMH-0215 --- 4.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Màn hình zin, màu gold --- SSMH-0178 --- 4.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Màn hình zin, luôn khung, màu gold --- SSMH-0209 --- 6.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Màn hình zin, luôn khung, màu trắng --- SSMH-0244 --- 4.400.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Màn hình zin, luôn khung, màu xanh đen --- SSMH-0208 --- 6.000.000đ --- (*)
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Mặt kính zin làm lại, màu xanh --- SS-0523 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Mặt kính zin làm lại, màu gold --- SS-0524 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Mặt kính zin, màu trắng --- SS-0591 --- 160.000đ
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Miến dán pin --- SS-0528 --- 12.000đ
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Pin --- SS-0518 --- 110.000đ
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Socket USB trên main --- SS-0539 --- 80.000đ

Galaxy S7 / G930 - Keo khô OCA 3 lớp 250u --- DC-0530 --- 8.000đ
Galaxy S7 / G930 - Màn hình màu gold --- SSMH-0224 --- 2.800.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S7 / G930 - Màn hình màu trắng --- SSMH-0223 --- 2.800.000đ --- (*)
Galaxy S7 / G930 - Màn hình màu xanh đen --- SSMH-0240 --- 2.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S7 / G930 - Mặt kính loại A+ màu trắng --- SS-0597 --- 45.000đ
Galaxy S7 / G930 - Mặt kính loại A+ màu xanh đen --- SS-0598 --- 45.000đ
Galaxy S7 / G930 - Mặt kính loại zin, màu gold --- SS-0592 --- 160.000đ
Galaxy S7 / G930 - Pin --- SS-0578 --- 160.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 23/2

Galaxy S7 Edge / G935 - Keo khô OCA 100u --- DC-0588 --- 9.500đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 24/2
Galaxy S7 Edge / G935 - Màn hình màu gold --- SSMH-0257 --- 4.400.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S7 Edge / G935 - Màn hình màu xanh đen --- SSMH-0258 --- 4.400.000đ
Galaxy S7 Edge / G935 - Màn hình luôn khung, màu xanh đen --- SSMH-0216 --- 5.500.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S7 Edge / G935 - Mặt kính loại zin, màu gold --- SS-0593 --- 220.000đ
Galaxy S7 Edge / G935 - Mặt kính loại zin, màu trắng --- SS-0594 --- 220.000đ
Galaxy S7 Edge / G935 - Mặt kính loại zin, màu đen --- SS-0595 --- 220.000đ
Galaxy S7 Edge / G935 - Mặt kính loại zin, màu silver --- SS-0596 --- 220.000đ
Galaxy S7 Edge / G935 - Pin --- SS-0579 --- 16.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 23/2

Galaxy Trend / S7390 / S7392 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0080 --- 120.000đ
Galaxy Trend / S7390 / S7392 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0081 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Y / S5360 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0006 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Y / S5360 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0019 --- 120.000đ
Galaxy Y / S5360 - Màn hình --- SSMH-0009 --- 190.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy V / G313 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0063 --- 130.000đ
Galaxy V / G313 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0064 --- 130.000đ
Galaxy V / G313F - Màn hình --- SSMH-0110 --- 250.000đ
Galaxy V / G313H - Màn hình --- SSMH-0115 --- 250.000đ

Samsung Omnia 7 / I8700 - Màn hình nguyên bộ --- SSMH-0019 --- 1.650.000đ --- (*) - Tạm Hết

Samsung Wave / S8500 - Chuông + Sim --- SS-0011 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Samsung Wave / S8500 - Màn hình nguyên bộ --- SSMH-0011 --- 1.700.000đ --- (*) - Tạm Hết
Samsung Wave / S8500 - Pin --- SS-0108 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

Samsung Wave 2 / S8530 - Màn hình rời --- SSMH-0015-1 --- 150.000đ
Samsung Wave 2 / S8530 - Màn hình nguyên bộ --- SSMH-0015 --- 550.000đ --- - Tạm Hết

Samsung Wave 2 / S8530i - Màn hình --- SSMH-0035 --- 120.000đ

Samsung Win / I8550 / I8552 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0287 --- 120.000đ
Samsung Win / I8550 / I8552 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0286 --- 120.000đ
Samsung Win / I8550 / I8552 - Camera sau --- SS-0308 --- 90.000đ
Samsung Win / I8550 / I8552 - Camera trước --- SS-0314 --- 90.000đ
Samsung Win / I8550 / I8552 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0058 --- 100.000đ
Samsung Win / I8550 / I8552 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0059 --- 100.000đ
Samsung Win / I8550 / I8552 - Chuông màu đen --- SS-0299 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Samsung Win / I8550 / I8552 - Chuông màu trắng --- SS-0299-1 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Samsung Win / I8550 / I8552 - Loa --- SS-0320 --- 55.000đ
Samsung Win / I8550 / I8552 - Màn hình --- SSMH-0124 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Samsung Win / I8550 / I8552 - Pin --- SS-0269 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Tab 7" / P1000 - Bộ vỏ --- SS-0007 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7" / P1000 - Bộ sạc --- SS-0329 --- 70.000đ
Galaxy Tab 7" / P1000 - Cốc sạc --- SS-0330 --- 30.000đ
Galaxy Tab 7" / P1000 - Cảm ứng --- SSCU-0001 --- 160.000đ
Galaxy Tab 7" / P1000 - Màn hình --- SSMH-0004 --- 320.000đ --- -3
Galaxy Tab 7" / P1000 - Pin --- SS-0041 --- 150.000đ

Galaxy Tab 7" / P3100 / P310 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0009 --- 130.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Galaxy Tab 7" / P3100 / P310 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0023 --- 150.000đ
Galaxy Tab 7" / P3100 / P310 - Chuông + Mic --- SS-0311 --- 80.000đ
Galaxy Tab 7" / P3100 / P310 - Màn hình --- SSMH-0024 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7" / P3100 / P310 - Pin --- SS-0277 --- 130.000đ

Galaxy Tab 7" / P3110 / P3113 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0039 --- 160.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7" / P3110 / P3113 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0039-1 --- 190.000đ
Galaxy Tab 7" / P3110 / P3113 - Pin --- SS-0277 --- 130.000đ

Galaxy Tab 7" / P5100 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0014 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7" / P5100 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0034 --- 190.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7" / P5100 - Camera sau --- SS-0432 --- 100.000đ
Galaxy Tab 7" / P5100 / P5110 - Pin --- SS-0279 --- 200.000đ

Galaxy Tab 7.0 Plus / P6200 - Bộ vỏ --- SS-0009 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7.0 Plus / P6200 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0007 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7.0 Plus / P6200 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0007-1 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7.0 Plus / P6200 - Màn hình --- SSMH-0046 --- 350.000đ --- (3) - Tạm Hết
Galaxy Tab 7.0 Plus / P6200 - Pin --- SS-0053 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Tab 7.7 / P6800 - Bộ vỏ --- SS-0008 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7.7 / P6800 - Pin --- SS-0054 --- 200.000đ --- Hết hàng - Tạm Hết

Galaxy Tab 2 / P7300 - Cảm ứng --- SSCU-0010 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 2 / P7300 - Màn hình --- SSMH-0042 --- 1.150.000đ --- (*)

Galaxy Tab 3 Lite / T110 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0082 --- 160.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Tab 3 Lite / T111 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0048 --- 120.000đ
Galaxy Tab 3 Lite / T111 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0049 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 3 Lite / T111 - Màn hình --- SSMH-0128 --- 330.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 3 Lite / T110 / T111 - Pin --- SS-0385 --- 180.000đ

Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T210 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0028 --- 130.000đ
Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T210 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0029 --- 220.000đ
Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T210 - Pin --- SS-0372 --- 160.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2

Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T211 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0026 --- 180.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T211 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0027 --- 210.000đ
Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T211 - Camera sau --- SS-0430 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T211 - Màn hình --- SSMH-0127 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T211 - Pin --- SS-0372 --- 160.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2

Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T310 - Cảm ứng màu trắng (loại không có lỗ loa) --- SSCU-0037 --- 210.000đ
Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T310 - Cảm ứng màu đen (loại không có lỗ loa) --- SSCU-0038 --- 250.000đ
Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T311 - Film màn hình --- DC-0231 --- 25.000đ
Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T311 - Keo khô OCA 3 lớp 250u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- DC-0207 --- 40.000đ
Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T310 - Màn hình --- SSMH-0126 --- 800.000đ

Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T311 - Cảm ứng màu trắng (có lỗ loa) --- SSCU-0040 --- 210.000đ
Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T311 - Cảm ứng màu đen (có lỗ loa) --- SSCU-0041 --- 240.000đ
Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T311 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0123 --- 1.300.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T311 - Pin --- SS-0275 --- 160.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Tab 3 10.1" / P5200 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0067 --- 210.000đ
Galaxy Tab 3 10.1" / P5200 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0068 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 3 10.1" / P5200 - Camera sau --- SS-0431 --- 120.000đ
Galaxy Tab 3 10.1" / P5200 - Màn hình --- SSMH-0118 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 3 10.1" / P5200 - Pin --- SS-0384 --- 180.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 23/2

Galaxy Tab 4 / T230 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0057 --- 200.000đ
Galaxy Tab 4 / T230 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0057-1 --- 200.000đ
Galaxy Tab 4 / T231 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0050 --- 160.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 4 / T231 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0051 --- 130.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Galaxy Tab 4 / T230 / T231 - Màn hình --- SSMH-0113 --- 400.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Tab 4 / T331 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0054 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 4 / T331 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0053 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tap 4 / T330 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0055 --- 190.000đ
Galaxy Tap 4 / T330 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0056 --- 200.000đ
Galaxy Tap 4 / T330 / T331 - Pin --- SS-0371 --- 190.000đ

Galaxy Tab Pro 8.4 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0052 --- 350.000đ

Galaxy Tab 10" / P7100 - Pin --- SS-0429 --- 240.000đ

Galaxy Tab 10" / P7500 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0005 --- 170.000đ
Galaxy Tab 10" / P7500 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0005-1 --- 190.000đ
Galaxy Tab 10" / P7500 - Cáp màn hình --- SS-0081 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 10" / P7500 - Dây cáp sạc --- SS-0199 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 10" / P7500 - Màn hình --- SSMH-0013 --- 950.000đ
Galaxy Tab 10" / P7500 - Pin --- SS-0276 --- 230.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Tab E 9.6" / T560 / T561 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0253 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Tab E 9.6" / T560 / T561 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0254 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy Tab S / T705 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0164 --- 3.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Tab S / T705 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0174 --- 3.000.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy Tab S / T800 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0151 --- 3.600.000đ --- (*) - Tạm Hết

Đăng nhập thành viên

Email đăng nhập:
Mật khẩu:
 
 Tự động đăng nhập lần sau

Đăng ký mới | Quên mật khẩu

 

Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại:
Mật khẩu mới:
Xác nhận mật khẩu:
 

Đổi mật khẩu

Bạn đã đổi mật khẩu thành công.

Quên mật khẩu

Vui lòng nhập email mà bạn đã dùng để đăng ký để nhận hướng dẫn thay đổi mật khẩu

Email đăng nhập:
 

Quên mật khẩu

Thông tin hướng dẫn khôi phục mật khẩu đã được gửi đến email của bạn, nếu không tìm thấy vui lòng kiểm tra trong spam.

Đăng ký thành viên

Thông tin tài khoản

Email đăng nhập:
*
Mật khẩu:
*
Nhập lại mật khẩu:
*

Thông tin cá nhân

Họ tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
Mã xác minh:
*
 
 

Đăng ký nhanh bằng tài khoản:

Đăng ký thành viên

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công. click vào dây để đăng nhập

[[notifyMessage]]