Bảng Giá Linh Kiện / Phụ Kiện Xiaomi


Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán

Xiaomi Mi 2 - Cảm ứng --- XICU-0015 --- 120.000đ
Xiaomi Mi 2 / Mi 2S - Màn hình nguyên bộ --- XIMH-0007 --- 450.000đ

Xiaomi Mi 3 - Cảm ứng --- XICU-0001 --- 140.000đ
Xiaomi Mi 3 - Màn hình nguyên bộ --- XIMH-0002 --- 500.000đ
Xiaomi Mi 3 - Pin --- XI-0001 --- 130.000đ

Xiaomi Mi 3 - Lưng trắng --- XI-0018 --- 120.000đ
Xiaomi Mi 3 - Lưng đen --- XI-0019 --- 120.000đ

Xiaomi Mi 4 - Cảm ứng --- XICU-0002 --- 140.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 26/2
Xiaomi Mi 4 - Màn hình nguyên bộ --- XIMH-0001 --- 550.000đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Mi 4 - Lưng trắng --- XI-0014 --- 50.000đ
Xiaomi Mi 4 - Lưng đen --- XI-0015 --- 50.000đ
Xiaomi Mi 4 - Pin --- XI-0002 --- 130.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 23/2

Xiaomi Mi 4C / Mi 4i - Cảm ứng --- XICU-0011 --- 170.000đ
Xiaomi Mi 4C / Mi 4i - Màn hình nguyên bộ --- XIMH-0008 --- 500.000đ --- - Tạm Hết

Xiaomi Mi 4S - Cảm ứng màu trắng --- XICU-0012 --- 220.000đ
Xiaomi Mi 4S - Cảm ứng màu đen --- XICU-0013 --- 220.000đ
Xiaomi Mi 4S - Cảm ứng màu gold --- XICU-0014 --- 220.000đ
Xiaomi Mi 4S - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- XIMH-0009 --- 600.000đ
Xiaomi Mi 4S - Màn hình nguyên bộ màu đen --- XIMH-0010 --- 600.000đ
Xiaomi Mi 4S - Màn hình nguyên bộ màu gold --- XIMH-0011 --- 570.000đ
Xiaomi Mi 4S - Lưng màu trắng --- XI-0011 --- 90.000đ
Xiaomi Mi 4S - Lưng màu gold --- XI-0012 --- 90.000đ
Xiaomi Mi 4S - Lưng màu đen --- XI-0013 --- 90.000đ

Xiaomi Mi 5 - Mặt kính màu trắng --- XI-0006 --- 35.000đ
Xiaomi Mi 5 - Mặt kính màu đen --- XI-0007 --- 35.000đ
Xiaomi Mi 5 - Mặt kính màu gold --- XI-0008 --- 35.000đ
Xiaomi Mi 5 - Mặt kính màu hồng --- XI-0009 --- 35.000đ
Xiaomi Mi 5 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- XIMH-0017 --- 650.000đ
Xiaomi Mi 5 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- XIMH-0018 --- 650.000đ
Xiaomi Mi 5 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- XIMH-0019 --- 670.000đ
Xiaomi Mi 5 - Lưng màu trắng --- XI-0016 --- 70.000đ
Xiaomi Mi 5 - Lưng màu đen --- XI-0017 --- 70.000đ

Xiaomi Mi 5S - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- XIMH-0026 --- 1.150.000đ
Xiaomi Mi 5S - Màn hình nguyên bộ màu gold --- XIMH-0027 --- 1.150.000đ
Xiaomi Mi 5S - Pin --- XI-0025 --- 130.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2

Xiaomi Mi Max - Lưng màu trắng --- XI-0020 --- 190.000đ
Xiaomi Mi Max - Lưng màu gold --- XI-0021 --- 190.000đ
Xiaomi Mi Max - Màn hình nguyên bộ --- XIMH-0028 --- 600.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 25/2
Xiaomi Mi Max - Pin --- XI-0010 --- 160.000đ

Xiaomi Redmi 1 - Cảm ứng --- XICU-0006 --- 120.000đ

Xiaomi Redmi 2 - Cảm ứng --- XICU-0007 --- 130.000đ
Xiaomi Redmi 2 - Màn hình nguyên bộ --- XIMH-0013 --- 500.000đ
Xiaomi Redmi 2 - Pin --- XI-0003 --- 120.000đ

Xiaomi Redmi 3 - Cảm ứng màu trắng --- XICU-0008 --- 150.000đ
Xiaomi Redmi 3 - Cảm ứng màu đen --- XICU-0009 --- 150.000đ
Xiaomi Redmi 3 - Cảm ứng màu gold --- XICU-0010 --- 150.000đ
Xiaomi Redmi 3 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- XIMH-0015 --- 450.000đ
Xiaomi Redmi 3 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- XIMH-0016 --- 450.000đ
Xiaomi Redmi 3 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- XIMH-0014 --- 450.000đ

Xiaomi Redmi 4 - Cảm ứng màu trắng --- XICU-0020 --- 130.000đ
Xiaomi Redmi 4 - Cảm ứng màu đen --- XICU-0021 --- 130.000đ
Xiaomi Redmi 4 - Cảm ứng màu gold --- XICU-0022 --- 130.000đ
Xiaomi Redmi 4 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- XIMH-0023 --- 620.000đ
Xiaomi Redmi 4 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- XIMH-0024 --- 620.000đ
Xiaomi Redmi 4 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- XIMH-0025 --- 620.000đ

Xiaomi Redmi Note - Màn hình nguyên bộ --- XIMH-0003 --- 500.000đ

Xiaomi Redmi Note 2 - Cảm ứng --- XICU-0003 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Redmi Note 2 - Màn hình nguyên bộ --- XIMH-0012 --- 450.000đ
Xiaomi Redmi Note 2 - Pin --- XI-0004 --- 120.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 23/2

Xiaomi Redmi Note 3 - Cảm ứng màu trắng --- XICU-0004 --- 140.000đ
Xiaomi Redmi Note 3 - Cảm ứng màu đen --- XICU-0005 --- 140.000đ
Xiaomi Redmi Note 3 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- XIMH-0004 --- 500.000đ
Xiaomi Redmi Note 3 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- XIMH-0005 --- 500.000đ
Xiaomi Redmi Note 3 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- XIMH-0006 --- 500.000đ
Xiaomi Redmi Note 3 - Lưng màu trắng --- XI-0023 --- 150.000đ
Xiaomi Redmi Note 3 - Lưng màu đen --- XI-0024 --- 150.000đ
Xiaomi Redmi Note 3 - Pin --- XI-0005 --- 130.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 23/2

Xiaomi Redmi Note 4 - Cảm ứng màu trắng --- XICU-0017 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Redmi Note 4 - Cảm ứng màu đen --- XICU-0018 --- 120.000đ
Xiaomi Redmi Note 4 - Cảm ứng màu gold --- XICU-0019 --- 120.000đ
Xiaomi Redmi Note 4 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- XIMH-0020 --- 450.000đ
Xiaomi Redmi Note 4 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- XIMH-0021 --- 450.000đ
Xiaomi Redmi Note 4 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- XIMH-0022 --- 450.000đ
Xiaomi Redmi Note 4 - Lưng màu trắng --- XI-0022 --- 190.000đ

Xiaomi Mi Pad 2 - Cảm ứng màu đen --- XICU-0016 --- 350.000đ --- - Tạm Hết

Đăng nhập thành viên

Email đăng nhập:
Mật khẩu:
 
 Tự động đăng nhập lần sau

Đăng ký mới | Quên mật khẩu

 

Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại:
Mật khẩu mới:
Xác nhận mật khẩu:
 

Đổi mật khẩu

Bạn đã đổi mật khẩu thành công.

Quên mật khẩu

Vui lòng nhập email mà bạn đã dùng để đăng ký để nhận hướng dẫn thay đổi mật khẩu

Email đăng nhập:
 

Quên mật khẩu

Thông tin hướng dẫn khôi phục mật khẩu đã được gửi đến email của bạn, nếu không tìm thấy vui lòng kiểm tra trong spam.

Đăng ký thành viên

Thông tin tài khoản

Email đăng nhập:
*
Mật khẩu:
*
Nhập lại mật khẩu:
*

Thông tin cá nhân

Họ tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
Mã xác minh:
*
 
 

Đăng ký nhanh bằng tài khoản:

Đăng ký thành viên

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công. click vào dây để đăng nhập

[[notifyMessage]]