ROM cứu máy cho OPPO F3

29/03/2018 1068

 ROM cứu máy cho OPPO F3

sec-15-mobile-ebcf5010c393ecc7d26d9bf793fb6273a90819fc.Rom Stock Oppo F3 - unbrick, treo logo ok

HƯỚN DẪN
+Sử dụng oppo Flash Tool ( cài đầy đủ driver)

Link

+ https://drive.google.com/file/d/0ByX_bKWufhpia0wtQmQ5bHNRcTA/view
+ https://drive.google.com/uc?id=0ByX_bKWufhpielZNa3FnWUR1VVU&export=download
Nguồn : https://vietfones.vn/forum/threads/rom-cuu-may-cho-oppo-f3-cph1609.1262149/

0.26781 sec| 1930.984 kb