Bảng Giá Linh Kiện Blackberry

29/03/2018 1419
Blackberry Javelin
Blackberry Javelin 8900 - Màn hình mã 002 --- 700.000 --- - Tạm Hết

Blackberry Bold
Blackberry Bold 9000 - Màn hình mã 001 --- 200.000
Blackberry Bold 9000 - Màn hình mã 002 --- 200.000
Blackberry Bold 9000 - Màn hình mã 003 --- 200.000

Blackberry Bold 9700 - Bộ vỏ đen --- 300.000
Blackberry Bold 9700 - Bộ vỏ trắng --- 300.000
Blackberry Bold 9700 / 9780 - Màn hình mã 001 --- 800.000
Blackberry Bold 9700 / 9780 - Màn hình mã 002 màu đen --- 750.000
Blackberry Bold 9700 / 9780 - Màn hình mã 002 màu trắng --- 800.000
Blackberry Bold 9700 / 9780 - Màn hình mã 003/004 --- 700.000 --- - Tạm Hết
Blackberry Bold 9700 - Pin --- 150.000

Blackberry Bold 9900 / 9930 - Cảm ứng --- 400.000 --- - Tạm Hết
Blackberry Bold 9900 / 9930 - Màn hình mã 001 --- 500.000
Blackberry Bold 9900 / 9930 - Màn hình mã 001 - full nguyên bộ --- 900.000
Blackberry Bold 9900 / 9930 - Màn hình mã 002 --- 600.000
Blackberry Bold 9900 / 9930 - Màn hình mã 002 - full nguyên bộ --- 900.000
Blackberry Bold 9900 - Pin --- 200.000 --- Hết hàng - Tạm Hết

Blackberry Storm
Blackberry Storm 9500 / 9530 - Màn hình dây vàng - full nguyên bộ --- 300.000
Blackberry Storm 9500 / 9530 - Màn hình dây xanh - full nguyên bộ --- 500.000
Blackberry Storm 9520 / 9550 - Màn hình full nguyên bộ --- 350.000

Blackberry Torch
Blackberry Torch 9800 - Bộ vỏ --- 250.000 --- - Tạm Hết
Blackberry Torch 9800 - Cảm ứng --- 150.000
Blackberry Torch 9800 - Dây nguồn --- 350.000
Blackberry Torch 9800 - Dây nguồn pin --- 80.000
Blackberry Torch 9800 - Màn hình --- 400.000 --- - Tạm Hết

Blackberry Torch 9860 - Cảm ứng --- 450.000 --- - Tạm Hết
Blackberry Torch 9860 - Màn hình --- 650.000

Blackberry Porsche
Blackberry Porsche 9981 - Dây nguồn phím --- 2.500.000 --- - Tạm Hết

Blackberry Q10
Blackberry Q10 - Màn hình full nguyên bộ màu đen --- 1.500.000
Blackberry Q10 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng --- 1.800.000

Blackberry - Bộ Sạc --- 90.000


0.31418 sec| 1985.039 kb