Bảng giá linh kiện HTC

29/03/2018 2341
Dòng máy ------ Linh Kiện ------ Giá Bán ------ Ghi Chú
HTC ------ Bộ sạc ------ 150.000

HTC G1 / Dream / Era G1 / A711xx ------ Cảm ứng ------ 200.000
HTC G1 / Dream / Era G1 / A711xx ------ Màn hình ------ 200.000
HTC G1 / Dream / Era G1 / A711xx ------ Dây nguồn ------ 100.000
HTC G1 / Dream / Era G1 / A711xx ------ Dây cáp sạc, thẻ nhớ ------ 100.000

HTC G2 / Shaphire / Magic / MyTouch 3G / A61xx ------ Cảm ứng ------ 170.000
HTC G2 / Shaphire / Magic / MyTouch 3G / A61xx ------ Màn hình ------ 220.000

HTC G3 / Hero / A62xx ------ Cảm ứng ------ 250.000
HTC G3 / Hero / A62xx ------ Màn hình ------ 350.000

HTC G4 / Click / Tatoo / A3232 ------ Cảm ứng ------ 90.000
HTC G4 / Click / Tatoo / A3232 ------ Màn hình ------ 330.000

HTC G5 / Passion / Nexus One ------ Bộ vỏ ------ 600.000
HTC G5 / Passion / Nexus One ------ Cảm ứng ------ 300.000
HTC G5 / Passion / Nexus One ------ Cáp camera ------ 400.000
HTC G5 / Passion / Nexus One ------ Cáp phím 4 chiều ------ 200.000
HTC G5 / Passion / Nexus One ------ Flash ------ 400.000
HTC G5 / Passion / Nexus One ------ Màn hình ------ 400.000
HTC G5 / Passion / Nexus One ------ Pin ------ 180.000

HTC G6 / Legend / A6363 / PB76100 ------ Bộ vỏ ------ 850.000
HTC G6 / Legend / A6363 / PB76100 ------ Cảm ứng ------ 220.000
HTC G6 / Legend / A6363 / PB76100 ------ CPU Qualcomm MSM 7227 ------ 400.000 ------ (11)
HTC G6 / Legend / A6363 / PB76100 ------ Màn hình ------ 300.000
HTC G6 / Legend / A6363 / PB76100 ------ Pin ------ 165.000

HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 ------ Bẹ phím dưới ------ 200.000
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 ------ Bộ vỏ ------ 400.000
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 ------ Cảm ứng ------ 220.000
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 ------ Cáp camera ------ 550.000
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 ------ Flash ------ 400.000
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 ------ Màn hình Loại dây đèn (Có IC) ------ 400.000
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 ------ Màn hình không dây đèn ------ 400.000
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 ------ Pin ------ 200.000

HTC G8 / Buzz / Wildfire / A3333 ------ Cảm ứng Có IC ------ 300.000
HTC G8 / Buzz / Wildfire / A3333 ------ Cảm ứng Không IC ------ 150.000
HTC G8 / Buzz / Wildfire / A3333 ------ CPU ------ 250.000
HTC G8 / Buzz / Wildfire / A3333 ------ Flash ------ 600.000
HTC G8 / Buzz / Wildfire / A3333 ------ Màn hình ------ 250.000

HTC G9 / Liberty / Aria / Intruder / A6366 / A6380 ------ Bộ vỏ ------ 750.000
HTC G9 / Liberty / Aria / Intruder / A6366 / A6380 ------ Cảm ứng ------ 300.000
HTC G9 / Liberty / Aria / Intruder / A6366 / A6380 ------ CPU Qualcomm MSM 7227 ------ 400.000
HTC G9 / Liberty / Aria / Intruder / A6366 / A6380 ------ Màn hình ------ 300.000

HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 ------ Bộ vỏ ------ 450.000
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 ------ Cảm ứng ------ 300.000
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 ------ Dây nguồn (Cáp camera) ------ 590.000
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 ------ Flash ------ 450.000
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 ------ Màn hình ------ 400.000
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 ------ Khay sim ------ 50.000
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 ------ Ổ sim ------ 150.000
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 ------ Pin ------ 170.000

HTC G11 / Vivo / Incredible S / PG32130 ------ Bộ vỏ ------ 500.000
HTC G11 / Vivo / Incredible S / PG32130 ------ Cảm ứng ------ 200.000
HTC G11 / Vivo / Incredible S / PG32130 ------ Flash ------ 450.000
HTC G11 / Vivo / Incredible S / PG32130 ------ Màn hình ------ 450.000

HTC G12 / Saga / Desire S / S510e ------ Bộ vỏ ------ 450.000
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e ------ Cảm ứng ------ 200.000
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e ------ Flash ------ 500.000
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e ------ IC nguồn ------ 400.000
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e ------ Màn hình ------ 400.000

HTC G13 / Marvel / Wildfire S / PG76240 ------ Cảm ứng ------ 200.000
HTC G13 / Marvel / Wildfire S / PG76240 ------ CPU Qualcomm MSM 7227 ------ 400.000
HTC G13 / Marvel / Wildfire S / PG76240 ------ Màn hình ------ 300.000

HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e ------ Bộ vỏ + sườn ------ 450.000
HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e ------ Cảm ứng Có chữ T-Mobile ------ 400.000
HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e ------ Cảm ứng Không có chữ T-Mobile ------ 400.000
HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e ------ Màn hình ------ 500.000
HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e ------ Pin ------ 180.000

HTC G15 / Icon / Salsa / C510e ------ Cảm ứng ------ 350.000
HTC G15 / Icon / Salsa / C510e ------ Màn hình ------ 500.000

HTC G16 / Status / Chacha / A810E ------ Cảm ứng ------ 140.000
HTC G16 / Status / Chacha / A810E ------ Màn hình ------ 350.000

HTC G17 / Shooter / EVO 3D ------ Bộ vỏ ------ 580.000
HTC G17 / Shooter / EVO 3D ------ Cảm ứng ------ 230.000
HTC G17 / Shooter / EVO 3D ------ Màn hình ------ 600.000

HTC G18 / Pyramid LE / Sensation XE / Z715e ------ Bộ vỏ ------ 500.000
HTC G18 / Pyramid LE / Sensation XE / Z715e ------ Cảm ứng ------ 450.000
HTC G18 / Pyramid LE / Sensation XE / Z715e ------ Cáp camera ------ 800.000
HTC G18 / Pyramid LE / Sensation XE / Z715e ------ Màn hình ------ 500.000
HTC G18 / Pyramid LE / Sensation XE / Z715e ------ Pin ------ 200.000

HTC G19 / Holiday / Vivid / Raider 4G / X710e ------ Cảm ứng ------ 300.000
HTC G19 / Holiday / Vivid / Raider 4G / X710e ------ Màn hình ------ 600.000

HTC G20 / Rhyme ------ Cảm ứng ------ 350.000
HTC G20 / Rhyme ------ Màn hình ------ 350.000

HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e ------ Bộ vỏ ------ 600.000
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e ------ Cảm ứng ------ 350.000
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e ------ Cáp camera ------ 750.000
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e ------ Camera ------ 350.000
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e ------ Màn hình ------ 1.200.000 ------ (1)
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 1.500.000 ------ Quý khách vui lòng test tại chỗ
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e ------ Flash ------ 600.000
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e ------ Pin ------ 220.000
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e ------ Sườn ------ 600.000

HTC G22 / Ruby / Amaze 4G / PH85110 ------ Cảm ứng Có chữ T-Mobile ------ 400.000
HTC G22 / Ruby / Amaze 4G / PH85110 ------ Cảm ứng Có chữ HTC ------ 400.000
HTC G22 / Ruby / Amaze 4G / PH85110 ------ Màn hình ------ 600.000

HTC G23 / One X / S720 ------ Bộ vỏ màu trắng ------ 550.000
HTC G23 / One X / S720 ------ Bộ vỏ màu đen ------ 500.000
HTC G23 / One X / S720 ------ Cảm ứng ------ 300.000
HTC G23 / One X / S720 ------ CPU ------ 1.000.000
HTC G23 / One X / S720 ------ Màn hình ------ 750.000
HTC G23 / One X / S720 ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 1.200.000
HTC G23 / One X / S720 ------ IC nguồn full nguyên bộ ------ 450.000
HTC G23 / One X / S720 ------ Pin ------ 200.000

HTC G24 / One V ------ Cảm ứng ------ 300.000
HTC G24 / One V ------ CPU ------ 600.000
HTC G24 / One V ------ Flash ------ 500.000
HTC G24 / One V ------ Màn hình ------ 550.000
HTC G24 / One V ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 850.000

HTC Artemis / P3300 / P800 ------ Cảm ứng ------ 80.000
HTC Artemis / P3300 / P800 ------ Màn hình ------ 250.000

HTC Diamond / P3702 ------ Màn hình ------ 320.000

HTC Diamond 1 / P3700 ------ Cảm ứng ------ 80.000
HTC Diamond 1 / P3700 ------ Màn hình ------ 280.000

HTC Diamond 2 / T5353 /Topaz ------ Cảm ứng ------ 150.000
HTC Diamond 2 / T5353 /Topaz ------ Màn hình ------ 200.000

HTC Desire C / Golf / A320E ------ Cảm ứng ------ 350.000
HTC Desire C / Golf / A320E ------ Màn hình ------ 450.000

HTC Desire V / T328w / HTC Win / PL11100 ------ Cảm ứng ------ 350.000
HTC Desire V / T328w / HTC Win / PL11100 ------ Màn hình ------ 450.000
HTC Desire V / T328w / HTC Win / PL11100 ------ Pin ------ 220.000

HTC Desire VC / T328D ------ Màn hình ------ 500.000

HTC Desire X / Proto / T328e ------ Cảm ứng ------ 400.000
HTC Desire X / Proto / T328e ------ Màn hình ------ 500.000

HTC Desire Z / T-Mobile G2 / Vision / A7272 ------ Cảm ứng ------ 200.000
HTC Desire Z / T-Mobile G2 / Vision / A7272 ------ Màn hình ------ 400.000
HTC Desire Z / T-Mobile G2 / Vision / A7272 ------ Bẹ phím 4 chiều ------ 200.000
HTC Desire Z / T-Mobile G2 / Vision / A7272 ------ Dây nguồn ------ 450.000

HTC Doubleshot / Mytouch 4G Slide ------ Cảm ứng ------ 350.000
HTC Doubleshot / Mytouch 4G Slide ------ Màn hình ------ 500.000 ------ (10)

HTC Espresso / Mytouch 3G Slide ------ Cảm ứng ------ 350.000
HTC Espresso / Mytouch 3G Slide ------ Dây nguồn ------ 250.000
HTC Espresso / Mytouch 3G Slide ------ Màn hình ------ 430.000

HTC Flyer / P510e ------ Cảm ứng ------ 650.000
HTC Flyer / P510e ------ Màn hình ------ 1.300.000

HTC Glacier / Mytouch 4G / Panache / Thunderbolt ------ Cảm ứng ------ 300.000
HTC Glacier / Mytouch 4G / Panache / Thunderbolt ------ Dây nguồn ------ 550.000
HTC Glacier / Mytouch 4G / Panache / Thunderbolt ------ Flash ------ 600.000
HTC Glacier / Mytouch 4G / Panache / Thunderbolt ------ Màn hình ------ 500.000 ------ (10)
HTC Glacier / Mytouch 4G / Panache / Thunderbolt ------ Pin ------ 180.000

HTC HD mini / Photon / T5555 ------ Cảm ứng ------ 300.000
HTC HD mini / Photon / T5555 ------ Màn hình ------ 280.000
HTC HD mini / Photon / T5555 ------ Cáp camera ------ 600.000

HTC HD1 / BlackStone HD / T8282 ------ Cảm ứng ------ 200.000
HTC HD1 / BlachStone HD / T8282 ------ Màn hình ------ 350.000
HTC HD1 / BlackStone HD / T8282 ------ Pin ------ 150.000

HTC HD2 / Leo / T8585 ------ Bộ vỏ Gồm cả vỏ và lưng ------ 400.000
HTC HD2 / Leo / T8585 ------ Cảm ứng Socket gài ------ 350.000
HTC HD2 / Leo / T8585 ------ Cảm ứng Socket hàn ------ 350.000
HTC HD2 / Leo / T8585 ------ Cáp camera ------ 400.000
HTC HD2 / Leo / T8585 ------ Dây nguồn đệm phím ------ 150.000
HTC HD2 / Leo / T8585 ------ Flash ------ 350.000
HTC HD2 / Leo / T8585 ------ Loa ------ 15.000
HTC HD2 / Leo / T8585 ------ Màn hình Socket gài ------ 400.000
HTC HD2 / Leo / T8585 ------ Màn hình Socket hàn ------ 450.000
HTC HD2 / Leo / T8585 ------ Nút phím bấm ------ 200.000
HTC HD2 / Leo / T8585 ------ Pin ------ 180.000
HTC HD2 / Leo / T8585 ------ Socket màn hình ------ 80.000
HTC HD2 / Leo / T8585 ------ Sườn ------ 200.000

HTC HD7 / Schubert / T9292 ------ Cảm ứng ------ 350.000
HTC HD7 / Schubert / T9292 ------ Cáp camera ------ 400.000
HTC HD7 / Schubert / T9292 ------ Flash ------ 550.000
HTC HD7 / Schubert / T9292 ------ Màn hình ------ 400.000
HTC HD7 / Schubert / T9292 ------ Pin ------ 200.000

HTC Herald / T-Mobile Wing / C800 / P4350 ------ Dây nguồn ------ 350.000

HTC Imagio / Whitestone / XV6975 ------ Cảm ứng ------ 180.000
HTC Imagio / Whitestone / XV6975 ------ Màn hình ------ 200.000

HTC Kaiser / P4550 / TyTN II ------ Cảm ứng ------ 70.000
HTC Kaiser / P4550 / TyTN II ------ Dây nguồn ------ 350.000
HTC Kaiser / P4550 / TyTN II ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 300.000

HTC Mega / Touch 2 / T3333 ------ Cảm ứng ------ 120.000
HTC Mega / Touch 2 / T3333 ------ Màn hình ------ 350.000

HTC Mozart / T8698 ------ Cảm ứng ------ 350.000
HTC Mozart / T8698 ------ Flash ------ 550.000
HTC Mozart / T8698 ------ Màn hình ------ 450.000

HTC One S / Ville ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 2.450.000 ------ Quý khách vui lòng test tại chỗ

HTC Radar / PIO6110 / C110E ------ Cảm ứng ------ 400.000
HTC Radar / PIO6110 / C110E ------ Màn hình ------ 450.000

HTC Rome / Smart / F3188 ------ Cảm ứng ------ 200.000
HTC Rome / Smart / F3188 ------ Màn hình ------ 300.000

HTC Supersonic / EVO 4G / A9292 ------ Cảm ứng ------ 200.000
HTC Supersonic / EVO 4G / A9292 ------ Màn hình ------ 400.000

HTC Surround / PD26100 / Mondrian / T8788 ------ Cảm ứng ------ 350.000
HTC Surround / PD26100 / Mondrian / T8788 ------ Cáp camera ------ 400.000
HTC Surround / PD26100 / Mondrian / T8788 ------ Flash ------ 500.000
HTC Surround / PD26100 / Mondrian / T8788 ------ Màn hình ------ 450.000

HTC Titan / Eternity / Ultimate ------ Cảm ứng ------ 350.000
HTC Titan / Eternity / Ultimate ------ Màn hình ------ 1.200.000 ------ (1)

HTC Titan 2 / TITAN II / Radiant ------ Màn hình ------ 1.550.000

HTC Touch Pro / Raphael / T7272 ------ Cảm ứng ------ 80.000
HTC Touch Pro / Raphael / T7272 ------ Dây Nguồn ------ 400.000
HTC Touch Pro / Raphael / T7272 ------ Màn hình ------ 250.000
HTC Touch Pro / Raphael / T7272 ------ Pin ------ 150.000

HTC Touch Pro 2 / T7373 ------ Cảm ứng ------ 100.000
HTC Touch Pro 2 / T7373 ------ Màn hình ------ 220.000
HTC Touch Pro 2 / T7373 ------ Dây nguồn ------ 400.000
HTC Touch Pro 2 / T7373 ------ Pin ------ 190.000

HTC Trophy / Spark / T8686 ------ Flash ------ 400.000
HTC Trophy / Spark / T8686 ------ Cảm ứng ------ 300.000
HTC Trophy / Spark / T8686 ------ Màn hình ------ 400.000

HTC Window Phone 8X ------ Màn hình ------ 1.850.000
0.29840 sec| 2025.938 kb