Bảng Giá Linh Kiện iPad

29/03/2018 1221
Dòng máy - Mã hàng - Linh Kiện  - Giá Bán
iPad Mini - Cảm ứng trắng --- 350.000 --- - Quý khách lưu ý, sản phẩm không bao test. Mong Quý khách cân nhắc kỹ trước khi mua hàng
iPad Mini - Cảm ứng đen --- 350.000 --- - Quý khách lưu ý, sản phẩm không bao test. Mong Quý khách cân nhắc kỹ trước khi mua hàng
iPad Mini - Cáp HDMI --- 200.000
iPad Mini - Cáp nút nguồn volume --- 150.000
iPad Mini - Camera trước --- 250.000
iPad Mini - Camera sau --- 250.000
iPad Mini - Cốc sạc 5v --- 100.000
iPad Mini - Cụm socket cảm ứng có IC --- 800.000 --- Gồm cả 2 phần
iPad Mini - Dây home --- 120.000
iPad Mini - Dây tai nghe đen --- 40.000
iPad Mini - Dây tai nghe trắng --- 40.000 --- - Tạm Hết
iPad Mini - Dây anten wifi --- 50.000
iPad Mini - Dây anten GPS --- 35.000
iPad Mini - Dây anten sóng --- 50.000 --- - Tạm Hết
iPad Mini - Hộp đen --- 70.000
iPad Mini - Hộp trắng --- 70.000
iPad Mini - IC nguồn --- 800.000 --- - Tạm Hết
iPad Mini - Lưng wifi - đen --- 700.000 --- - Tạm Hết
iPad Mini - Lưng wifi - trắng --- 750.000
iPad Mini - Lưng 3G - đen --- 950.000
iPad Mini - Lưng 3G - trắng --- 950.000 --- - Tạm Hết
iPad Mini - Màn hình --- 850.000
iPad Mini - Main đo --- 150.000
iPad Mini - Mic --- 60.000
iPad Mini - Nút home đen --- 20.000
iPad Mini - Nút home trắng --- 20.000
iPad Mini - Đuôi sạc trắng --- 120.000
iPad Mini - Đuôi sạc đen --- 120.000
iPad Mini - Đầu đọc thẻ --- 200.000
iPad Mini - Socket Cảm ứng --- 120.000 --- - Tạm Hết
iPad Mini - Pin --- 300.000Dòng máy - Mã hàng - Linh Kiện  - Giá Bán
iPad 4 - Camera sau --- 120.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Camera trước --- 150.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Cảm ứng đen --- 450.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Cảm ứng trắng --- 450.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Cảm ứng đen, có nút home và keo dán cảm ứng --- 500.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Cảm ứng trắng, có nút home và keo dán cảm ứng --- 500.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Cảm ứng đen, loại copy --- 350.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Cảm ứng trắng, loại copy --- 350.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Cốc sạc 12v --- 100.000
iPad 4 - Chuông --- 80.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Cáp nút nguồn volume --- 100.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Dây anten GPS --- 50.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Dây anten bên trái --- 30.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Dây anten bên phải --- 50.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Dây anten wifi --- 50.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Dây home --- 50.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Đuôi sạc đen --- 200.000
iPad 4 - Khay sim --- 20.000 --- - Tạm Hết
iPad 4 - Khung ron trắng --- 30.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Khung ron đen --- 30.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Lưng - 3G/4G --- 1.200.000
iPad 4 - Lưng wifi --- 950.000
iPad 4 - Hộp đen --- 85.000
iPad 4 - Hộp trắng --- 85.000
iPad 4 - Màn hình --- 950.000 --- (*) Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Main đo --- 120.000
iPad 4 - Miếng dán cảm ứng --- 10.000
iPad 4 - Nút home trắng --- 25.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Nút home đen --- 25.000 --- Xài chung với iPad 3
iPad 4 - Pin --- 250.000


Dòng máy - Mã hàng - Linh Kiện  - Giá Bán
iPad 3 - Camera trước --- 100.000
iPad 3 - Camera sau --- 120.000
iPad 3 - Cảm ứng đen --- 450.000
iPad 3 - Cảm ứng trắng --- 450.000
iPad 3 - Cáp nút nguồn volume --- 100.000
iPad 3 - Chuông --- 80.000
iPad 3 - Cáp đuôi sạc --- 120.000
iPad 3 - Dây cáp tai nghe wifi --- 750.000
iPad 3 - Dây cáp tai nghe 3g --- 850.000
iPad 3 - Dây cáp tai nghe 4g --- 100.000
iPad 3 - Dây tai nghe bluetooth --- 50.000
iPad 3 - Dây anten GPS --- 50.000
iPad 3 - Dây anten bên trái --- 30.000
iPad 3 - Dây anten phải --- 50.000
iPad 3 - Dây anten wifi --- 50.000
iPad 3 - IC nguồn - 343S0542-A2 --- 300.000
iPad 3 - Khay sim --- 20.000 --- - Tạm Hết
iPad 3 - Khung ron trắng --- 30.000
iPad 3 - Khung ron đen --- 30.000
iPad 3 - Lưng 3G --- 1000.000
iPad 3 - Lưng wifi --- 1.100.000
iPad 3 - Màn hình --- 950.000 --- (*)
iPad 3 - Main đo --- 100.000
iPad 3 - Mic --- 70.000
iPad 3 - Miếng dán khung ron --- 10.000
iPad 3 - Miếng dán cảm ứng --- 10.000
iPad 3 - Nút home màu trắng --- 25.000
iPad 3 - Nút home màu đen --- 25.000
iPad 3 - Ổ sim --- 50.000
iPad 3 - Pin --- 250.000


Dòng máy - Mã hàng - Linh Kiện  - Giá Bán
iPad 2 - Anten sóng --- 50.000
iPad 2 - Anten WiFi --- 50.000
iPad 2 - Cáp đuôi sạc --- 100.000
iPad 2 - Cáp camera --- 120.000
iPad 2 - Cáp liên kết giữa camera, nút nguồn, nút volume --- 300.000 --- Còn gọi là main giữa
iPad 2 - Cáp màn hình --- 180.000
iPad 2 - Cáp nút nguồn volume --- 80.000
iPad 2 - Cáp tai nghe loại wifi --- 150.000 --- - Tạm Hết
iPad 2 - Cảm ứng trắng --- 350.000
iPad 2 - Cảm ứng đen --- 350.000
iPad 2 - Cảm ứng trắng, copy --- 350.000
iPad 2 - Cảm ứng đen, copy --- 350.000
iPad 2 - Camera sau --- 50.000
iPad 2 - Camera trước --- 50.000
iPad 2 - Cốc sạc zin --- 50.000
iPad 2 - Cụm chuông --- 120.000
iPad 2 - Cáp đuôi sạc zin --- 100.000
iPad 2 - IC nguồn --- 250.000
iPad 2 - IC Wifi --- 400.000 --- - Tạm Hết
iPad 2 - Khay sim --- 20.000
iPad 2 - Khung ron trắng --- 30.000
iPad 2 - Khung ron đen --- 30.000
iPad 2 - Lưng 3G - mới, chưa khắc --- 1000.000
iPad 2 - Màn hình --- 1.100.000 --- (*)
iPad 2 - Miếng dán cảm ứng --- 10.000
iPad 2 - Micro --- 40.000
iPad 2 - Nút home đen --- 15.000
iPad 2 - Nút home trắng --- 15.000
iPad 2 - Nút nguồn --- 15.000
iPad 2 - Nút volume --- 15.000
iPad 2 - Ốc tính theo con --- 2.000
iPad 2 - Pin zin máy --- 200.000 --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 11/12


Dòng máy - Mã hàng - Linh Kiện  - Giá Bán
iPad 1 - Cáp màn hình --- 80.000
iPad 1 - Cáp nút nguồn volume --- 100.000
iPad 1 - Cáp ổ sim --- 180.000
iPad 1 - Cáp đuôi sạc wifi --- 450.000
iPad 1 - Cảm ứng không khung --- 450.000
iPad 1 - Cảm ứng có khung --- 700.000 --- hàng zin máy, luôn nút home, anten sóng - Tạm Hết
iPad 1 - Cốc sạc zin --- 50.000
iPad 1 - Cốc sạc copy --- 100.000
iPad 1 - Cụm chuông --- 150.000
iPad 1 - Dây tai nghe / micro --- 100.000
iPad 1 - Khay sim --- 20.000
iPad 1 - Khung ron loại wifi --- 120.000 --- - Tạm Hết
iPad 1 - Lưng 3G --- 800.000 --- - Tạm Hết
iPad 1 - Lưng wifi --- 500.000
iPad 1 - Màn hình --- 1.100.000 --- (*)
iPad 1 - Main đo --- 70.000
iPad 1 - Main GSM full --- 200.000
iPad 1 - Main xác PDA --- 350.000 --- - Tạm Hết
iPad 1 - Móc khung màn hình --- 5.000
iPad 1 - Nút home --- 15.000
iPad 1 - Nút nguồn --- 10.000
iPad 1 - Nút volume --- 7.000
iPad 1 - Ốc tính theo con --- 1.000
iPad 1 - Pin zin --- 200.000
iPad 1 - Thành nút home --- 15.000


0.20812 sec| 2104.648 kb