BẢNG GIÁ LINH KIỆN KHÁC NGOÀI APPLE

29/03/2018 838
Bảng Giá Linh Kiện HTC


Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán
HTC - Bộ sạc --- HTC-0066 --- 50.000đ --- - Tạm Hết

HTC G1 / Dream / Era G1 / A711xx - Cảm ứng --- HTCCU-0001 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
HTC G1 / Dream / Era G1 / A711xx - Màn hình --- HTCMH-0001 --- 160.000đ
HTC G1 / Dream / Era G1 / A711xx - Dây nguồn --- HTC-0011 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
HTC G1 / Dream / Era G1 / A711xx - Dây cáp sạc, thẻ nhớ --- HTC-0028 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

HTC G2 / Shaphire / Magic / MyTouch 3G / A61xx - Cảm ứng --- HTCCU-0002 --- 140.000đ
HTC G2 / Shaphire / Magic / MyTouch 3G / A61xx - Màn hình --- HTCMH-0002 --- 190.000đ

HTC G3 / Hero / A62xx - Cảm ứng --- HTCCU-0023 --- 230.000đ --- - Tạm Hết
HTC G3 / Hero / A62xx - Màn hình --- HTCMH-0031 --- 280.000đ

HTC G4 / Click / Tatoo / A3232 / A3238 - Cảm ứng --- HTCCU-0003 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
HTC G4 / Click / Tatoo / A3232 / A3238 - Màn hình --- HTCMH-0003 --- 290.000đ

HTC G5 / Passion / Dragon / Nexus One / PB99100 / T8188 - Bộ vỏ --- HTC-0084 --- 400.000đ
HTC G5 / Passion / Dragon / Nexus One / PB99100 / T8188 - Cảm ứng --- HTCCU-0004 --- 290.000đ --- - Tạm Hết
HTC G5 / Passion / Dragon / Nexus One / PB99100 / T8188 - Cáp camera --- HTC-0026 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
HTC G5 / Passion / Dragon / Nexus One / PB99100 / T8188 - Cáp phím 4 chiều --- HTC-0025 --- 180.000đ
HTC G5 / Passion / Dragon / Nexus One / PB99100 / T8188 - Flash --- HTC-0039 --- 300.000đ
HTC G5 / Passion / Dragon / Nexus One / PB99100 / T8188 - Màn hình --- HTCMH-0004 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G5 / Passion / Dragon / Nexus One / PB99100 / T8188 - Pin --- HTC-0083 --- 110.000đ

HTC G6 / Legend / A6363 / PB76100 - Bộ vỏ --- HTC-0070 --- 400.000đ
HTC G6 / Legend / A6363 / PB76100 - Cảm ứng --- HTCCU-0005 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G6 / Legend / A6363 / PB76100 - CPU Qualcomm MSM 7227 --- HTC-0044 --- 400.000đ --- -11
HTC G6 / Legend / A6363 / PB76100 - Màn hình --- HTCMH-0005 --- 180.000đ
HTC G6 / Legend / A6363 / PB76100 - Pin --- HTC-0092 --- 110.000đ --- - Tạm Hết

HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Bẹ phím dưới --- HTC-0023 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Bộ vỏ --- HTC-0057 --- 140.000đ
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Cảm ứng --- HTCCU-0006 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Cáp camera --- HTC-0031 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Flash --- HTC-0003 --- 350.000đ
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Màn hình Loại dây đèn (Có IC) --- HTCMH-0006-1 --- 270.000đ --- - Tạm Hết
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Màn hình không dây đèn --- HTCMH-0006 --- 250.000đ
HTC G7 / Bravo / Desire / A8181 / HT05 / PP99200 / X06HT - Pin --- HTC-0093 --- 110.000đ --- - Tạm Hết

HTC G8 / Buzz / Wildfire / A3333 / PC49100 - Cảm ứng Có IC --- HTCCU-0007-1 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G8 / Buzz / Wildfire / A3333 / PC49100 - Cảm ứng Không IC --- HTCCU-0007 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
HTC G8 / Buzz / Wildfire / A3333 / PC49100 - CPU --- HTC-0017 --- 200.000đ
HTC G8 / Buzz / Wildfire / A3333 / PC49100 - Flash --- HTC-0018 --- 450.000đ
HTC G8 / Buzz / Wildfire / A3333 / PC49100 - Màn hình --- HTCMH-0007 --- 200.000đ --- - Tạm Hết

HTC G9 / Liberty / Aria / Intruder / A6366 / A6380 / PB92100 / PB92110 - Bộ vỏ --- HTC-0071 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G9 / Liberty / Aria / Intruder / A6366 / A6380 / PB92100 / PB92110 - Cảm ứng --- HTCCU-0008 --- 220.000đ
HTC G9 / Liberty / Aria / Intruder / A6366 / A6380 / PB92100 / PB92110 - CPU Qualcomm MSM 7227 --- HTC-0044 --- 400.000đ
HTC G9 / Liberty / Aria / Intruder / A6366 / A6380 / PB92100 / PB92110 - Màn hình --- HTCMH-0008 --- 200.000đ

HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Bộ vỏ (luôn sườn) --- HTC-0045 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Cảm ứng --- HTCCU-0009 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Dây nguồn (Cáp camera) --- HTC-0035 --- 200.000đ
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Flash --- HTC-0038 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Màn hình --- HTCMH-0026 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Khay sim --- HTC-0101 --- 35.000đ --- - Tạm Hết
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Ổ sim --- HTC-0029 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
HTC G10 / Ace / Desire HD / A9191 / PD98100 - Pin --- HTC-0065 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

HTC G11 / Vivo / Incredible S / ADR6350 / PG32130 / S710e - Bộ vỏ --- HTC-0058 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G11 / Vivo / Incredible S / ADR6350 / PG32130 / S710e - Cảm ứng --- HTCCU-0010 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
HTC G11 / Vivo / Incredible S / ADR6350 / PG32130 / S710e - Flash --- HTC-0041 --- 450.000đ
HTC G11 / Vivo / Incredible S / ADR6350 / PG32130 / S710e - Màn hình --- HTCMH-0009 --- 300.000đ

HTC G12 / Saga / Desire S / S510e / PG88100 - Bộ vỏ --- HTC-0056 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e / PG88100 - Cảm ứng --- HTCCU-0011 --- 110.000đ
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e / PG88100 - Đuôi sạc --- HTC-0167 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e / PG88100 - Flash --- HTC-0004 --- 350.000đ
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e / PG88100 - IC nguồn --- HTC-0042 --- 250.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e / PG88100 - Màn hình --- HTCMH-0010 --- 380.000đ --- - Tạm Hết
HTC G12 / Saga / Desire S / S510e / PG88100 - Pin --- HTC-0141 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

HTC G13 / Marvel / Wildfire S / A510e / PG76100 / PG76240 - Cảm ứng --- HTCCU-0012 --- 110.000đ
HTC G13 / Marvel / Wildfire S / A510e / PG76100 / PG76240 - CPU Qualcomm MSM 7227 --- HTC-0044 --- 400.000đ
HTC G13 / Marvel / Wildfire S / A510e / PG76100 / PG76240 - Màn hình --- HTCMH-0011 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
HTC G13 / Marvel / Wildfire S / A510e / PG76100 / PG76240 - Pin --- HTC-0188 --- 100.000đ

HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e - Bộ vỏ + sườn --- HTC-0059 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e / PG58100 / PG58110 / PG58120 - Cảm ứng Có chữ T-Mobile --- HTCCU-0013 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e / PG58100 / PG58110 / PG58120 - Cảm ứng Không có chữ T-Mobile --- HTCCU-0013 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e / PG58100 / PG58110 / PG58120 - Màn hình --- HTCMH-0012 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e / PG58100 / PG58110 / PG58120 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0078 --- 500.000đ
HTC G14 / Pyramid / Sensation / Z710e / PG58100 / PG58110 / PG58120 - Pin --- HTC-0063 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

HTC G15 / Icon / Salsa / C510e - Cảm ứng --- HTCCU-0050 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC G15 / Icon / Salsa / C510e - Màn hình --- HTCMH-0039 --- 330.000đ

HTC G16 / Status / Chacha / A810a / A810e - Cảm ứng --- HTCCU-0032 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
HTC G16 / Status / Chacha / A810a / A810e - Màn hình --- HTCMH-0047 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

HTC G17 / Shooter / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 - Bộ vỏ màu đen --- HTC-0102 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
HTC G17 / Shooter / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 - Bộ vỏ màu trắng --- HTC-0102-1 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
HTC G17 / Shooter / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 - Cảm ứng --- HTCCU-0029 --- 120.000đ
HTC G17 / Shooter / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 - Màn hình --- HTCMH-0029 --- 270.000đ
HTC G17 / Shooter / EVO 3D / X515m / PG86300 / PG86310 - Pin --- HTC-0187 --- 110.000đ

HTC G18 / Pyramid LE / Sensation XE / Z715e - Bộ vỏ --- HTC-0104 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G18 / Pyramid LE / Sensation XE / Z715e - Cảm ứng --- HTCCU-0030 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
HTC G18 / Pyramid LE / Sensation XE / Z715e - Cáp camera --- HTC-0089 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G18 / Pyramid LE / Sensation XE / Z715e - Màn hình --- HTCMH-0028 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G18 / Pyramid LE / Sensation XE / Z715e - Pin --- HTC-0094 --- 100.000đ

HTC G19 / Holiday / Vivid / Raider 4G / X710e - Cảm ứng --- HTCCU-0034 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
HTC G19 / Holiday / Vivid / Raider 4G / X710e - Màn hình --- HTCMH-0034 --- 350.000đ --- - Tạm Hết

HTC G20 / Rhyme / S510b - Cảm ứng --- HTCCU-0042 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC G20 / Rhyme / S510b - Màn hình --- HTCMH-0038 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC G20 / Rhyme / S510b - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0085 --- 300.000đ --- - Tạm Hết

HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Cảm ứng --- HTCCU-0031 --- 150.000đ
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Cáp camera --- HTC-0096 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Camera --- HTC-0097 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Màn hình --- HTCMH-0030 --- 450.000đ --- (1) - Tạm Hết
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0030-1 --- 500.000đ
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Flash --- HTC-0072 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Pin --- HTC-0095 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Lưng --- HTC-0079 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
HTC G21 / Runnymede / Sensation XL / X315e / PC36100 / BG39100 / PI39200 - Sườn --- HTC-0055 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

HTC G22 / Ruby / Amaze 4G / PH85110 - Cảm ứng Có chữ T-Mobile --- HTCCU-0036 --- 220.000đ
HTC G22 / Ruby / Amaze 4G / PH85110 - Cảm ứng Có chữ HTC --- HTCCU-0036 --- 220.000đ
HTC G22 / Ruby / Amaze 4G / PH85110 - Màn hình --- HTCMH-0035 --- 300.000đ

HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Bộ vỏ màu trắng, có luôn khay sim --- HTC-0103 --- 250.000đ
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Bộ vỏ màu đen, có luôn khay sim --- HTC-0103-1 --- 250.000đ
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Cảm ứng --- HTCCU-0044 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Camera sau --- HTC-0161 --- 100.000đ
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Camera trước --- HTC-0165 --- 80.000đ
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - CPU --- HTC-0091 --- 500.000đ --- - Tạm Hết
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Đuôi sạc --- HTC-0144 --- 30.000đ
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Loa --- HTC-0145 --- 20.000đ
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Mặt kính --- HTC-0122 --- 110.000đ --- - Tạm Hết
HTC G23 / One X / One VX / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 / PM36100 - Màn hình rời --- HTCMH-0042 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
HTC G23 / One X / One VX / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 / PM36100 - Màn hình nguyên bộ, ruột đặc, zin new --- HTCMH-0042-1 --- 600.000đ --- - Tạm Hết
HTC G23 / One X / One VX / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 / PM36100 - Màn hình nguyên bộ, ruột đặc, zin làm lại --- HTCMH-0076 --- 550.000đ
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Miếng phản quang --- HTC-0129 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - IC nguồn --- HTC-0106 --- 400.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Pin --- HTC-0100 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

HTC G24 / One V / Primo / T320e - Bộ vỏ --- HTC-0126 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
HTC G24 / One V / Primo / T320e - Cảm ứng --- HTCCU-0047 --- 100.000đ
HTC G24 / One V / Primo / T320e - Camera sau --- HTC-0158 --- 200.000đ
HTC G24 / One V / Primo / T320e - CPU --- HTC-0076 --- 500.000đ
HTC G24 / One V / Primo / T320e - Flash --- HTC-0073 --- 250.000đ
HTC G24 / One V / Primo / T320e - Màn hình --- HTCMH-0043 --- 300.000đ
HTC G24 / One V / Primo / T320e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0054 --- 350.000đ
HTC G24 / One V / Primo / T320e - Pin --- HTC-0108 --- 110.000đ

HTC G25 / One S / Ville / z520e / z560e - Bộ vỏ màu đen --- HTC-0155 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
HTC G25 / One S / Ville / z520e / z560e - Bộ vỏ màu trắng --- HTC-0156 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
HTC G25 / One S / Ville / z520e / z560e - Camera sau --- HTC-0157 --- 150.000đ
HTC G25 / One S / Ville / z520e / z560e - Flash (KLMAG2GE4A_A001) --- HTC-0183 --- 300.000đ
HTC G25 / One S / Ville / z520e / z560e - Mặt kính --- HTC-0121 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
HTC G25 / One S / Ville / z520e / z560e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0048 --- 450.000đ
HTC G25 / One S / Ville / z520e / z560e - Pin --- HTC-0143 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

HTC G26 / HTC Desire C / Golf / A320E - Bộ vỏ --- HTC-0114 --- 390.000đ --- - Tạm Hết
HTC G26 / HTC Desire C / Golf / A320E - Cảm ứng --- HTCCU-0051 --- 110.000đ --- - Tạm Hết
HTC G26 / HTC Desire C / Golf / A320E - Flash Samsung KSMJ000KM_B308 --- HTC-0182 --- 150.000đ
HTC G26 / HTC Desire C / Golf / A320E - Màn hình --- HTCMH-0046 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC G26 / HTC Desire C / Golf / A320E - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0105 --- 350.000đ

HTC One X+ / S728e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0069 --- 650.000đ
HTC One X+ / S728e - Pin --- HTC-0136 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

HTC Artemis / P3300 / P800 - Cảm ứng --- HTCCU-0017 --- 80.000đ
HTC Artemis / P3300 / P800 - Màn hình --- HTCMH-0017 --- 230.000đ

HTC Butterfly / X920e - 4.7'' - Bộ vỏ màu đen --- HTC-0151 --- 500.000đ
HTC Butterfly / X920e - 4.7'' - Camera trước --- HTC-0164 --- 150.000đ
HTC Butterfly / X920e - 4.7'' - Loa --- HTC-0146 --- 30.000đ
HTC Butterfly / X920e - 4.7'' - Mặt kính --- HTC-0123 --- 110.000đ --- - Tạm Hết
HTC Butterfly / X920e - 4.7'' - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- HTCMH-0064 --- 750.000đ
HTC Butterfly / X920e - 4.7'' - Màn hình nguyên bộ màu đen --- HTCMH-0065 --- 550.000đ
HTC Butterfly / X920e - 4.7'' - Pin --- HTC-0138 --- 160.000đ

HTC Butterfly / X920d - 5'' / PL99110 - Bộ vỏ màu trắng --- HTC-0150 --- 500.000đ --- - Tạm Hết
HTC Butterfly / X920d - 5'' / PL99110 - Camera trước --- HTC-0163 --- 220.000đ
HTC Butterfly / X920d - 5'' / PL99110 - Đuôi sạc --- HTC-0147 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
HTC Butterfly / X920d - 5'' / PL99110 - Mặt kính --- HTC-0130 --- 90.000đ
HTC Butterfly / X920d - 5'' / PL99110 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0067 --- 650.000đ
HTC Butterfly / X920d - 5'' / PL99110 - Pin --- HTC-0180 --- 130.000đ

HTC Butterfly S - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0099 --- 650.000đ
HTC Butterfly S - Pin --- HTC-0215 --- 160.000đ

HTC Diamond / P3702 - Màn hình --- HTCMH-0019 --- 300.000đ

HTC Diamond 1 / P3700 - Cảm ứng --- HTCCU-0046 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
HTC Diamond 1 / P3700 - Màn hình --- HTCMH-0018 --- 230.000đ

HTC Diamond 2 / T5353 /Topaz - Cảm ứng --- HTCCU-0035 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
HTC Diamond 2 / T5353 /Topaz - Màn hình --- HTCMH-0032 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire L / T528w - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0081 --- 450.000đ

HTC Desire V / T328w / HTC Win / PL11100 - Cảm ứng --- HTCCU-0052 --- 110.000đ
HTC Desire V / T328w / HTC Win / PL11100 - Flash trắng mới 100% --- HTC-0125 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire V / T328w / HTC Win / PL11100 - Flash có dữ liệu mới 100% --- HTC-0124 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire V / T328w / HTC Win / PL11100 - Màn hình --- HTCMH-0049 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire V / T328w / HTC Win / PL11100 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0070 --- 450.000đ
HTC Desire V / T328w / HTC Win / PL11100 - Pin --- HTC-0098 --- 100.000đ

HTC Desire SV / T326e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0066 --- 470.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire SV / T326e - CPU --- HTC-0184 --- 300.000đ --- (MSM8225)

HTC Desire VC / T328D - Màn hình --- HTCMH-0055 --- 300.000đ

HTC Desire U / T327e - Cảm ứng --- HTCCU-0058 --- 200.000đ
HTC Desire U / T327e - CPU --- HTC-0181 --- 150.000đ
HTC Desire U / T327e - Màn hình --- HTCMH-0072 --- 440.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire U / T327e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0090 --- 430.000đ
HTC Desire U / T327e - Pin --- HTC-0142 --- 130.000đ

HTC Desire X / Proto / T328e - Cảm ứng --- HTCCU-0054 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire X / Proto / T328e - Đuôi sạc --- HTC-0168 --- 35.000đ
HTC Desire X / Proto / T328e - Màn hình --- HTCMH-0053 --- 350.000đ
HTC Desire X / Proto / T328e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0091 --- 450.000đ

HTC Desire Z / T-Mobile G2 / Vision / A7272 / PC10100 / PC10110 - Cảm ứng --- HTCCU-0022 --- 110.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire Z / T-Mobile G2 / Vision / A7272 / PC10100 / PC10110 - Màn hình --- HTCMH-0024 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire Z / T-Mobile G2 / Vision / A7272 / PC10100 / PC10110 - Bẹ phím 4 chiều --- HTC-0024 --- 200.000đ
HTC Desire Z / T-Mobile G2 / Vision / A7272 / PC10100 / PC10110 - Dây nguồn --- HTC-0074 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire Z / T-Mobile G2 / Vision / A7272 / PC10100 / PC10110 - Pin --- HTC-0115 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

HTC Desire 300 / D300 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0088 --- 450.000đ

HTC Desire 310 / D310 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0093 --- 450.000đ

HTC Desire 500 / D500 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0095 --- 490.000đ

HTC Desire 510 / D510 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0089 --- 480.000đ

HTC Desire 600 / D600 - Cáp ổ sim + thẻ nhớ --- HTC-0198 --- 180.000đ --- MSM8225Q
HTC Desire 600 / D600 - CPU --- HTC-0185 --- 350.000đ --- MSM8225Q
HTC Desire 600 / D600 - Cụm đuôi sạc + micro --- HTC-0199 --- 150.000đ --- MSM8225Q
HTC Desire 600 / D600 - Dây nút nguồn volume nguyên bộ --- HTC-0197 --- 200.000đ
HTC Desire 600 / D600 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0077 --- 480.000đ

HTC Desire 603 / D603 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0097 --- 550.000đ

HTC Desire 610 / D610 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0094 --- 480.000đ --- - Tạm Hết

HTC Desire 616 / D616 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0098 --- 700.000đ

HTC Desire 620 / D620 - Cảm ứng --- HTCCU-0075 --- 150.000đ
HTC Desire 620G - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0107 --- 500.000đ --- - Tạm Hết

HTC Desire 626 / D626 - Cảm ứng --- HTCCU-0072 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire 626 / D626 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0106 --- 500.000đ

HTC Desire 700 / D700 - Cáp ổ sim --- HTC-0201 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire 700 / D700 - Đuôi sạc --- HTC-0149 --- 30.000đ
HTC Desire 700 / D700 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0079 --- 700.000đ --- (*)

HTC Desire 816h / D816h - Cảm ứng zin --- HTCCU-0068 --- 500.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire 816h / D816h - Cảm ứng copy --- HTCCU-0074 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire 816 / D816 - Cảm ứng --- HTCCU-0067 --- 200.000đ
HTC Desire 816 / D816 - Camera trước --- HTC-0193 --- 150.000đ
HTC Desire 816 / D816 - Camera sau --- HTC-0190 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire 816 / D816 - Cụm đuôi sạc --- HTC-0189 --- 150.000đ
HTC Desire 816 / D816 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0092 --- 550.000đ
HTC Desire 816 / D816h - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0108 --- 580.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire 816 / D816 - Pin --- HTC-0194 --- 180.000đ --- - Tạm Hết

HTC Desire 820 / D820 - Cảm ứng --- HTCCU-0069 --- 180.000đ
HTC Desire 820 / D820 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0096 --- 550.000đ

HTC Desire 826 / D826 - Cảm ứng --- HTCCU-0071 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
HTC Desire 826 / D826 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0103 --- 550.000đ

HTC Desire Eye - Cảm ứng --- HTCCU-0073 --- 300.000đ
HTC Desire Eye - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0104 --- 750.000đ

HTC Doubleshot / Mytouch 4G Slide - Cảm ứng --- HTCCU-0028 --- 300.000đ
HTC Doubleshot / Mytouch 4G Slide - Màn hình --- HTCMH-0022 --- 280.000đ --- (10) - Tạm Hết

HTC Espresso / Mytouch 3G Slide / PB65100 - Cảm ứng --- HTCCU-0020 --- 150.000đ
HTC Espresso / Mytouch 3G Slide / PB65100 - Dây nguồn --- HTC-0010 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC Espresso / Mytouch 3G Slide / PB65100 - Màn hình --- HTCMH-0021 --- 330.000đ

HTC Explorer / A310e / A310a - Cảm ứng --- HTCCU-0057 --- 80.000đ
HTC Explorer / A310e / A310a - Màn hình --- HTCMH-0071 --- 250.000đ

HTC Evo 4G+ / Rider / X515e - Cảm ứng --- HTCCU-0059 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC Evo 4G+ / Rider / X515e - Màn hình --- HTCMH-0074 --- 450.000đ

HTC Flyer / P510e - Cảm ứng --- HTCCU-0043 --- 650.000đ --- - Tạm Hết
HTC Flyer / P510e - Màn hình --- HTCMH-0050 --- 1.300.000đ --- - Tạm Hết

HTC Glacier / Mytouch 4G / Panache / Thunderbolt / PD15100 - Cảm ứng --- HTCCU-0021 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
HTC Glacier / Mytouch 4G / Panache / Thunderbolt / PD15100 - Dây nguồn --- HTC-0032 --- 540.000đ
HTC Glacier / Mytouch 4G / Panache / Thunderbolt / PD15100 - Flash --- HTC-0043 --- 600.000đ --- - Tạm Hết
HTC Glacier / Mytouch 4G / Panache / Thunderbolt / PD15100 - Màn hình --- HTCMH-0022 --- 280.000đ --- (10) - Tạm Hết
HTC Glacier / Mytouch 4G / Panache / Thunderbolt / PD15100 - Pin --- HTC-0090 --- 100.000đ

HTC HD mini / Photon / T5555 / PB92100 - Cảm ứng --- HTCCU-0019 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD mini / Photon / T5555 / PB92100 - Màn hình --- HTCMH-0020 --- 230.000đ
HTC HD mini / Photon / T5555 / PB92100 - Cáp camera --- HTC-0027 --- 400.000đ

HTC HD1 / BlackStone HD / T8282 - Cảm ứng --- HTCCU-0014 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD1 / BlachStone HD / T8282 - Màn hình --- HTCMH-0013 --- 290.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD1 / BlackStone HD / T8282 - Pin --- HTC-0082 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Bộ vỏ Gồm cả vỏ và lưng --- HTC-0007 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Cảm ứng Socket gài --- HTCCU-0016 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Cảm ứng Socket hàn --- HTCCU-0015 --- 280.000đ
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Cáp camera --- HTC-0009 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Dây nguồn đệm phím --- HTC-0015 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Flash --- HTC-0016 --- 350.000đ
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Loa --- HTC-0037 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Màn hình Socket gài --- HTCMH-0015 --- 250.000đ
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Màn hình Socket hàn --- HTCMH-0014 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Nút phím bấm --- HTC-0014 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Pin --- HTC-0064 --- 100.000đ
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Socket màn hình --- HTC-0040 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD2 / Leo / T8585 / PB81100 / PB81110 / PB81120 - Sườn --- HTC-0008 --- 150.000đ

HTC HD7 / Schubert / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Bộ vỏ --- HTC-0116 --- 250.000đ
HTC HD7 / Schubert / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Cảm ứng --- HTCCU-0024 --- 210.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD7 / Schubert / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Cáp camera --- HTC-0105 --- 340.000đ
HTC HD7 / Schubert / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Flash --- HTC-0002 --- 350.000đ
HTC HD7 / Schubert / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Màn hình --- HTCMH-0026 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC HD7 / Schubert / T9292 / T9295 / T9296 / PD29100 / PD29110 - Pin --- HTC-0062 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

HTC Herald / T-Mobile Wing / C800 / P4350 - Dây nguồn --- HTC-0034 --- 350.000đ

HTC Imagio / Whitestone / XV6975 - Cảm ứng --- HTCCU-0026 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
HTC Imagio / Whitestone / XV6975 - Màn hình --- HTCMH-0023 --- 140.000đ

HTC Kaiser / P4550 / TyTN II - Cảm ứng --- HTCCU-0037 --- 70.000đ
HTC Kaiser / P4550 / TyTN II - Dây nguồn --- HTC-0033 --- 200.000đ
HTC Kaiser / P4550 / TyTN II - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0036 --- 200.000đ

HTC Mega / Touch 2 / T3333 - Cảm ứng --- HTCCU-0018 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
HTC Mega / Touch 2 / T3333 - Màn hình --- HTCMH-0045 --- 290.000đ

HTC Mozart / T8698 - Cảm ứng --- HTCCU-0027 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
HTC Mozart / T8698 - Flash --- HTC-0019 --- 400.000đ
HTC Mozart / T8698 - Màn hình --- HTCMH-0025 --- 330.000đ

HTC One / E8 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0101 --- 600.000đ --- - Tạm Hết

HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Bộ vỏ màu đen --- HTC-0109 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Bộ vỏ màu trắng --- HTC-0118 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Camera sau --- HTC-0159 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Cảm ứng --- HTCCU-0060 --- 150.000đ
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - CPU (MDM9215M) --- HTC-0186 --- 300.000đ
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Cụm dây đuôi sạc + Micro --- HTC-0195 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Đuôi sạc --- HTC-0166 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Loa --- HTC-0169 --- 30.000đ
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0063 --- 450.000đ
HTC One / M7 / 802D / 802E / 802W - Pin --- HTC-0131 --- 130.000đ

HTC One / M8 - Bộ vỏ trắng --- HTC-0206 --- 700.000đ
HTC One / M8 - Bộ vỏ đen --- HTC-0207 --- 700.000đ
HTC One / M8 - Bộ vỏ xám --- HTC-0208 --- 700.000đ
HTC One / M8 - Bộ vỏ đỏ --- HTC-0209 --- 700.000đ
HTC One / M8 - Bộ vỏ xanh --- HTC-0210 --- 700.000đ
HTC One / M8 - Bộ vỏ gold --- HTC-0211 --- 750.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M8 - Cảm ứng --- HTCCU-0070 --- 150.000đ
HTC One / M8 - Cáp ổ sim --- HTC-0191 --- 220.000đ
HTC One / M8 - Chuông --- HTC-0174 --- 35.000đ
HTC One / M8 - Cụm dây đuôi sạc + Micro --- HTC-0196 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M8 - Loa --- HTC-0171 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M8 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0087 --- 600.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M8 - Mic 4 chân --- HTC-0177 --- 15.000đ --- Xài chung HTC 8x và Nokia 8800 - Tạm Hết
HTC One / M8 - Ổ sim --- HTC-0192 --- 100.000đ
HTC One / M8 - Pin --- HTC-0137 --- 140.000đ

HTC One / M9 - Bộ vỏ --- HTC-0212 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M9 - Bộ vỏ --- HTC-0213 --- 700.000đ
HTC One / M9 - Bộ vỏ nguyên bộ --- HTC-0214 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M9 - Cụm dây đuôi sạc + micro --- HTC-0203 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M9 - Dây nút nguồn, volume, dây cảm biến, ổ thẻ nhớ --- HTC-0204 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
HTC One / M9 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0100 --- 550.000đ
HTC One / M9 - Pin --- HTC-0205 --- 180.000đ

HTC One J / J One / HTL22 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0084 --- 1.100.000đ --- (*)

HTC One Max / 809D / T6 - Chuông --- HTC-0173 --- 35.000đ
HTC One Max / 809D / T6 - Mic --- HTC-0176 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
HTC One Max / 809D / T6 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0080 --- 740.000đ
HTC One Max / 809D / T6 - Pin (B0P3P100) --- HTC-0200 --- 180.000đ --- - Tạm Hết

HTC One Mini / M4 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0083 --- 500.000đ
HTC One Mini / M4 - Pin --- HTC-0202 --- 160.000đ --- - Tạm Hết


HTC One Mini 2 / M8 mini - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0102 --- 650.000đ

HTC One SC / T528D - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0082 --- 540.000đ

HTC One SV / C520E - Camera trước --- HTC-0162 --- 100.000đ
HTC One SV / C520E - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0058 --- 440.000đ --- - Tạm Hết
HTC One SV / C520E - Pin --- HTC-0120 --- 110.000đ --- - Tạm Hết

HTC One XC / X720d - Cảm ứng --- HTCCU-0061 --- 200.000đ

HTC One XL / X325 - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0086 --- 700.000đ --- - Tạm Hết

HTC Radar / PIO6110 / C110E - Cảm ứng --- HTCCU-0040 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
HTC Radar / PIO6110 / C110E - Màn hình --- HTCMH-0040 --- 330.000đ

HTC Rome / Smart / F3188 - Cảm ứng --- HTCCU-0033 --- 190.000đ --- - Tạm Hết
HTC Rome / Smart / F3188 - Màn hình --- HTCMH-0033 --- 280.000đ --- - Tạm Hết

HTC Supersonic / EVO 4G / A9292 / PC3600 / PG86200 - Cảm ứng --- HTCCU-0038 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC Supersonic / EVO 4G / A9292 / PC3600 / PG86200 - Màn hình --- HTCMH-0037 --- 350.000đ

HTC Surround / PD26100 / Mondrian / T8788 - Cảm ứng --- HTCCU-0041 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC Surround / PD26100 / Mondrian / T8788 - Cáp camera --- HTC-0117 --- 300.000đ
HTC Surround / PD26100 / Mondrian / T8788 - Dây nguồn --- HTC-0088 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC Surround / PD26100 / Mondrian / T8788 - Flash --- HTC-0020 --- 400.000đ
HTC Surround / PD26100 / Mondrian / T8788 - Màn hình --- HTCMH-0041 --- 350.000đ --- - Tạm Hết

HTC Titan / Eternity / Ultimate / X310e - Cảm ứng --- HTCCU-0053 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
HTC Titan / Eternity / Ultimate / X310e - Màn hình --- HTCMH-0030 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
HTC Titan / Eternity / Ultimate / X310e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0073 --- 850.000đ --- - Tạm Hết

HTC Titan 2 / TITAN II / Radiant - Cảm ứng --- HTCCU-0056 --- 200.000đ
HTC Titan 2 / TITAN II / Radiant - Màn hình --- HTCMH-0051 --- 600.000đ --- - Tạm Hết
HTC Titan 2 / TITAN II / Radiant - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0060 --- 850.000đ --- - Tạm Hết

HTC Touch Pro / Raphael / T7272 - Cảm ứng --- HTCCU-0049 --- 60.000đ
HTC Touch Pro / Raphael / T7272 - Dây Nguồn --- HTC-0078 --- 340.000đ --- - Tạm Hết
HTC Touch Pro / Raphael / T7272 - Màn hình --- HTCMH-0044 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
HTC Touch Pro / Raphael / T7272 - Pin --- HTC-0068 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

HTC Touch Pro 2 / T7373 - Cảm ứng --- HTCCU-0048 --- 100.000đ
HTC Touch Pro 2 / T7373 - Màn hình --- HTCMH-0027 --- 140.000đ
HTC Touch Pro 2 / T7373 - Dây nguồn --- HTC-0012 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
HTC Touch Pro 2 / T7373 - Pin --- HTC-0069 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

HTC Trophy / Spark / T8686 - Flash --- HTC-0060 --- 250.000đ
HTC Trophy / Spark / T8686 - Cảm ứng --- HTCCU-0055 --- 150.000đ
HTC Trophy / Spark / T8686 - Màn hình --- HTCMH-0052 --- 300.000đ --- - Tạm Hết

HTC Window Phone 8S - Bộ vỏ màu trắng --- HTC-0153 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
HTC Window Phone 8S - Bộ vỏ màu xanh chuối --- HTC-0154 --- 250.000đ
HTC Window Phone 8S - Bộ vỏ màu xanh dương --- HTC-0132 --- 250.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Cảm ứng màu trắng --- HTCCU-0063 --- 100.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Cảm ứng màu đỏ --- HTCCU-0064 --- 100.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Cảm ứng màu xanh dương --- HTCCU-0065 --- 100.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Cảm ứng màu xanh lá --- HTCCU-0066 --- 100.000đ
HTC Window Phone 8S - Đuôi sạc --- HTC-0148 --- 30.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Màn hình --- HTCMH-0057 --- 350.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- HTCMH-0061 --- 400.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Màn hình nguyên bộ, màu xanh dương --- HTCMH-0062 --- 400.000đ
HTC Window Phone 8S / HTC 8S / HTC Zenith / HTC Rio / A620D / A620E / PM59100 / PM59110 - Màn hình nguyên bộ, màu xanh chuối --- HTCMH-0075 --- 450.000đ
HTC Window Phone 8S - Pin --- HTC-0140 --- 130.000đ

HTC Window Phone 8X - Bộ vỏ màu xanh chuối --- HTC-0152 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC Window Phone 8X - Bộ vỏ màu xanh dương --- HTC-0133 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC Window Phone 8X - Bộ vỏ màu đen --- HTC-0134 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
HTC Window Phone 8X / HTC 8X / HTC Accord / C620e - Cảm ứng --- HTCCU-0062 --- 160.000đ
HTC Window Phone 8X - Camera sau --- HTC-0160 --- 230.000đ
HTC Window Phone 8X / C620e - Chuông --- HTC-0175 --- 35.000đ
HTC Window Phone 8X - Khay sim --- HTC-0135 --- 25.000đ --- - Tạm Hết
HTC Window Phone 8X - Loa --- HTC-0172 --- 25.000đ --- - Tạm Hết
HTC Window Phone 8X / HTC 8X / HTC Accord / C620e - Màn hình --- HTCMH-0056 --- 500.000đ --- - Tạm Hết
HTC Window Phone 8X / HTC 8X / HTC Accord / C620e - Màn hình nguyên bộ --- HTCMH-0059 --- 490.000đ
HTC Window Phone 8X - Mic 4 chân --- HTC-0178 --- 15.000đ --- Xài chung HTC One M8 và Nokia 8800 - Tạm Hết
HTC Window Phone 8X - Pin --- HTC-0139 --- 110.000đ


Bảng Giá Linh Kiện Samsung


Samsung - Bộ sạc nhanh (Cốc + Cáp) --- SS-0540 --- 110.000đ --- - Tạm Hết

H1 / I8320 - Cảm ứng zin --- SSCU-0002 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy A3 / A300 - Camera trước --- SS-0481 --- 100.000đ
Galaxy A3 / A300 - Camera sau --- SS-0484 --- 190.000đ
Galaxy A3 / A300 - Cụm cáp sạc --- SS-0516 --- 130.000đ
Galaxy A3 / A300 - Dây socket màn hình + cảm ứng --- SS-0449 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy A3 / A300 - Khung bezel --- SS-0444 --- 60.000đ
Galaxy A3 / A300 - Mặt kính trắng, loại A+ --- SS-0416 --- 28.000đ
Galaxy A3 / A300 - Mặt kính đen, loại A+ --- SS-0417 --- 28.000đ
Galaxy A3 / A300 - Mặt kính trắng zin --- SS-0409 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy A3 / A300 - Mặt kính đen zin --- SS-0410 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy A3 / A300 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, không khung, tháo máy --- SSMH-0152 --- 1.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A3 / A300 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, không khung, zin new --- SSMH-0139 --- 1.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A3 / A300 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, không khung, zin làm lại --- SSMH-0195 --- 1.550.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A3 / A300 - Màn hình nguyên bộ, màu đen, không khung, zin new --- SSMH-0140 --- 1.800.000đ --- (*)
Galaxy A3 / A300 - Nắp lưng màu trắng --- SS-0438 --- 100.000đ
Galaxy A3 / A300 - Nắp lưng màu đen --- SS-0439 --- 100.000đ
Galaxy A3 / A300 - Pin --- SS-0472 --- 120.000đ

Galaxy A3 2016 / A310 - Mặt kính trắng, loại A+ --- SS-0567 --- 32.000đ
Galaxy A3 2016 / A310 - Mặt kính đen, loại A+ --- SS-0568 --- 32.000đ
Galaxy A3 2016 / A310 - Mặt kính gold, loại A+ --- SS-0569 --- 32.000đ
Galaxy A3 2016 / A310 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0229 --- 1.750.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy A5 / A500 - Camera trước --- SS-0482 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy A5 / A500 - Camera sau --- SS-0485 --- 250.000đ
Galaxy A5 / A500 - Dây socket màn hình + cảm ứng --- SS-0450 --- 90.000đ
Galaxy A5 / A500 - Khung bezel --- SS-0445 --- 70.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính trắng, loại A+ --- SS-0418 --- 28.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính trắng zin --- SS-0411 --- 45.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính đen, loại A+ --- SS-0419 --- 32.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính đen zin --- SS-0412 --- 40.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính vàng zin --- SS-0413 --- 40.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính vàng, loại A+ --- SS-0433 --- 28.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính hồng zin --- SS-0414 --- 40.000đ
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, không khung, zin new --- SSMH-0133 --- 2.050.000đ --- (*)
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, không khung, tháo máy --- SSMH-0167 --- 2.100.000đ --- (*)
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, không khung, zin làm lại --- SSMH-0193 --- 1.900.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu gold, không khung --- SSMH-0134 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu gold, không khung, tháo máy --- SSMH-0148 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu gold, không khung, zin làm lại --- SSMH-0194 --- 1.900.000đ --- (*)
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu xám, không khung --- SSMH-0141 --- 2.050.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu xám, không khung, zin new --- SSMH-0142 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu đen, không khung, tháo máy --- SSMH-0168 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A5 / A500 - Màn hình nguyên bộ màu đen, zin làm lại --- SSMH-0248 --- 2.100.000đ --- (*)
Galaxy A5 / A500 - Năp lưng màu trắng --- SS-0440 --- 180.000đ
Galaxy A5 / A500 - Năp lưng màu đen --- SS-0441 --- 180.000đ
Galaxy A5 / A500 - Năp lưng màu gold --- SS-0547 --- 170.000đ
Galaxy A5 / A500 - Pin --- SS-0473 --- 120.000đ

Galaxy A5 2016 / A510 - Lưng màu trắng --- SS-0552 --- 90.000đ
Galaxy A5 2016 / A510 - Lưng màu đen --- SS-0553 --- 90.000đ
Galaxy A5 2016 / A510 - Lưng màu gold --- SS-0554 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy A5 2016 / A510 - Màn hình nguyên bộ màu trắng zin new --- SSMH-0219 --- 2.500.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Galaxy A5 2016 / A510 - Màn hình nguyên bộ màu xanh zin new --- SSMH-0220 --- 2.500.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Galaxy A5 2016 / A510 - Mặt kính màu trắng --- SS-0541 --- 35.000đ
Galaxy A5 2016 / A510 - Mặt kính màu đen --- SS-0542 --- 35.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Galaxy A5 2016 / A510 - Mặt kính màu gold --- SS-0543 --- 35.000đ

Galaxy A7 / A700 - Camera trước --- SS-0483 --- 90.000đ
Galaxy A7 / A700 - Dây socket màn hình + cảm ứng --- SS-0451 --- 90.000đ
Galaxy A7 / A700 - Khung bezel --- SS-0446 --- 80.000đ
Galaxy A7 / A700 - Mặt kính trắng, loại A+ --- SS-0420 --- 30.000đ
Galaxy A7 / A700 - Mặt kính đen, loại A+ --- SS-0421 --- 30.000đ
Galaxy A7 / A700 - Mặt kính đen zin --- SS-0415 --- 45.000đ
Galaxy A7 / A700 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, zin new --- SSMH-0135 --- 2.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A7 / A700 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, zin làm lại --- SSMH-0192 --- 2.400.000đ --- (*)
Galaxy A7 / A700 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0170 --- 2.400.000đ --- (*)
Galaxy A7 / A700 - Màn hình nguyên bộ màu gold, zin làm lại --- SSMH-0196 --- 2.400.000đ --- (*)
Galaxy A7 / A700 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0136 --- 2.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A7 / A700 - Màn hình nguyên bộ màu đen, zin làm lại --- SSMH-0241 --- 2.400.000đ --- (*)
Galaxy A7 / A700 - Nắp lưng màu trắng --- SS-0442 --- 230.000đ
Galaxy A7 / A700 - Nắp lưng màu đen --- SS-0443 --- 230.000đ
Galaxy A7 / A700 - Nắp lưng màu gold --- SS-0548 --- 220.000đ
Galaxy A7 / A700 - Pin --- SS-0474 --- 120.000đ

Galaxy A7 2016 / A710 - Màn hình nguyên bộ màu trắng zin new --- SSMH-0221 --- 3.600.000đ
Galaxy A7 2016 / A710 - Màn hình nguyên bộ màu xanh zin new --- SSMH-0222 --- 3.600.000đ
Galaxy A7 2016 / A710 - Mặt kính màu trắng --- SS-0544 --- 35.000đ
Galaxy A7 2016 / A710 - Mặt kính màu đen --- SS-0545 --- 35.000đ
Galaxy A7 2016 / A710 - Mặt kính màu gold --- SS-0546 --- 35.000đ

Galaxy A8 / A800 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0186 --- 3.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A8 / A800 - Màn hình nguyên bộ màu đen, zin làm lại --- SSMH-0242 --- 3.300.000đ --- (*)
Galaxy A8 / A800 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0190 --- 2.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A8 / A800 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, zin làm lại --- SSMH-0197 --- 3.300.000đ --- (*)
Galaxy A8 / A800 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0191 --- 2.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy A8 / A800 - Màn hình nguyên bộ màu gold, zin làm lại --- SSMH-0198 --- 3.300.000đ --- (*)

Galaxy Ace / S5830 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0010-1 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace / S5830 - Cảm ứng --- SSCU-0003 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace / S5830 - Camera sau --- SS-0306 --- 200.000đ
Galaxy Ace / S5830 - Chuông --- SS-0300 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace / S5830 - Loa --- SS-0322 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace / S5830 - Lưng --- SS-0010 --- 120.000đ
Galaxy Ace / S5830 - Màn hình --- SSMH-0008 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace / S5830 - Pin --- SS-0273 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Ace / S5830I - Màn hình --- SSMH-0035 --- 120.000đ

Galaxy Ace 3 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0042 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace 3 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0043 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace 3 / S7270 / S7272 / S7275 - Màn hình --- SSMH-0122 --- 300.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Ace W / I8150 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0013 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace W / I8150 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0013-1 --- 120.000đ
Galaxy Ace W / I8150 - Màn hình --- SSMH-0018 --- 270.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace W / I8150 - Pin --- SS-0116 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Ace II / I8160 - Cảm ứng --- SSCU-0008 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Ace II / I8160 - Màn hình --- SSMH-0043 --- 450.000đ
Galaxy Ace II / I8160 - Pin --- SS-0088 --- 140.000đ

Galaxy Bean / I8530 - Cảm ứng --- SSCU-0020 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Bean / I8530 - Màn hình --- SSMH-0050 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Bean / I8530 - Pin --- SS-0265 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Core / Core Duos / I8260 / I8262 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0285 --- 120.000đ
Galaxy Core / Core Duos - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0284 --- 120.000đ
Galaxy Core / Core Duos / I8260 / I8262 - Cảm ứng màu trắng loại không camera trước --- SSCU-0083 --- 160.000đ
Galaxy Core / Core Duos - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0060 --- 150.000đ
Galaxy Core / Core Duos - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0060-1 --- 150.000đ
Galaxy Core / Core Duos - Loa + chuông màu đen --- SS-0316 --- 60.000đ
Galaxy Core / Core Duos - Loa + chuông màu trắng --- SS-0316-1 --- 60.000đ
Galaxy Core / Core Duos - Pin --- SS-0268 --- 150.000đ

Galaxy Core 2 Duos / G355H - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0078 --- 120.000đ
Galaxy Core 2 Duos / G355H - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0079 --- 120.000đ
Galaxy Core 2 Duos / G355H - Màn hình --- SSMH-0147 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Core Prime / G360 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0090 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Core Prime / G360 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0093 --- 110.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy E5 / E500 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0479 --- 150.000đ
Galaxy E5 / E500 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0480 --- 150.000đ
Galaxy E5 / E500 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0424 --- 35.000đ
Galaxy E5 / E500 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0425 --- 35.000đ
Galaxy E5 / E500 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0159 --- 1.800.000đ --- (*)
Galaxy E5 / E500 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, zin làm lại --- SSMH-0233 --- 1.700.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy E5 / E500 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0160 --- 1.700.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy E5 / E500 - Màn hình nguyên bộ màu đen zin làm lại --- SSMH-0204 --- 1.700.000đ --- (*)
Galaxy E5 / E500 - Pin --- SS-0475 --- 120.000đ

Galaxy E7 / E700 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0513 --- 280.000đ
Galaxy E7 / E700 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0514 --- 280.000đ
Galaxy E7 / E700 - Cụm cáp sạc --- SS-0515 --- 150.000đ
Galaxy E7 / E700 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0426 --- 35.000đ
Galaxy E7 / E700 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0427 --- 35.000đ
Galaxy E7 / E700 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0161 --- 2.100.000đ --- (*)
Galaxy E7 / E700 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, zin làm lại --- SSMH-0217 --- 2.050.000đ --- (*)
Galaxy E7 / E700 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0162 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy E7 / E700 - Màn hình nguyên bộ màu đen, zin làm lại --- SSMH-0243 --- 2.050.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy E7 / E700 - Màn hình nguyên bộ màu xah, zin làm lại --- SSMH-0252 --- 2.050.000đ --- (*)
Galaxy E7 / E700 - Pin --- SS-0476 --- 120.000đ

Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0291 --- 90.000đ
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0290 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Camera sau --- SS-0119 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Camera trước --- SS-0120 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0030 --- 150.000đ
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Cảm ứng màu xanh --- SSCU-0031 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Cáp sạc --- SS-0328 --- 45.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Chuông màu đen --- SS-0301 --- 70.000đ
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Chuông màu trắng --- SS-0301-1 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9082 - Màn hình --- SSMH-0075 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand / Galaxy Grand Duos / I9080 / I9082 - Pin --- SS-0271 --- 130.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Grand 2 / G7102 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0295 --- 130.000đ
Galaxy Grand 2 / G7102 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0294 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand 2 / G7102 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0071 --- 130.000đ
Galaxy Grand 2 / G7102 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0072 --- 130.000đ
Galaxy Grand 2 / G7106 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0069 --- 190.000đ
Galaxy Grand 2 / G7106 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0070 --- 190.000đ
Galaxy Grand 2 / G7102 - Chuông --- SS-0303 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand 2 / G7102 - Loa --- SS-0323 --- 70.000đ
Galaxy Grand 2 / G7102 / G7106 - Màn hình --- SSMH-0119 --- 380.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Grand 2 / G7102 - Pin --- SS-0274 --- 140.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy J - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0084 --- 190.000đ
Galaxy J - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0085 --- 190.000đ
Galaxy J - Màn hình --- SSMH-0165 --- 300.000đ

Galaxy J1 / J100 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0506 --- 80.000đ
Galaxy J1 / J100 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0507 --- 80.000đ

Galaxy J2 / J200 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0508 --- 120.000đ
Galaxy J2 / J200 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0509 --- 120.000đ
Galaxy J2 / J200 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0179 --- 1.500.000đ
Galaxy J2 / J200 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0180 --- 1.500.000đ
Galaxy J2 / J200 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0181 --- 1.500.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy J3 2016 / J320 - Mặt kính màu gold --- SS-0580 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Galaxy J3 2016 / J320 - Mặt kính màu trắng --- SS-0581 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Galaxy J3 2016 / J320 - Mặt kính màu đen --- SS-0582 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Galaxy J3 2016 / J320 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0245 --- 1.800.000đ
Galaxy J3 2016 / J320 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0246 --- 1.800.000đ
Galaxy J3 2016 / J320 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0247 --- 1.800.000đ

Galaxy J5 / J500 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0498 --- 110.000đ
Galaxy J5 / J500 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0499 --- 110.000đ
Galaxy J5 / J500 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0086 --- 190.000đ
Galaxy J5 / J500 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0087 --- 190.000đ
Galaxy J5 / J500 - Màn hình --- SSMH-0169 --- 650.000đ
Galaxy J5 / J500 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0182 --- 1.800.000đ --- (*)
Galaxy J5 / J500 - Màn hình nguyên bộ màu đen, zin làm lại --- SSMH-0249 --- 1.600.000đ --- (*)
Galaxy J5 / J500 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0183 --- 1.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J5 / J500 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, zin làm lại --- SSMH-0199 --- 1.650.000đ --- (*)
Galaxy J5 / J500 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0184 --- 1.550.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J5 / J500 - Màn hình nguyên bộ màu gold, zin làm lại --- SSMH-0230 --- 1.650.000đ --- (*)
Galaxy J5 / J500 - Mặt kính màu trắng --- SS-0530 --- 40.000đ
Galaxy J5 / J500 - Mặt kính màu đen --- SS-0531 --- 40.000đ
Galaxy J5 / J500 - Mặt kính màu gold --- SS-0532 --- 40.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2

Galaxy J5 2016 / J510 - Mặt kính trắng, loại A+ --- SS-0571 --- 35.000đ
Galaxy J5 2016 / J510 - Mặt kính đen, loại A+ --- SS-0572 --- 35.000đ
Galaxy J5 2016 / J510 - Mặt kính gold, loại A+ --- SS-0573 --- 35.000đ
Galaxy J5 2016 / J510 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0227 --- 1.400.000đ
Galaxy J5 2016 / J510 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0228 --- 1.400.000đ
Galaxy J5 2016 / J510 - Lưng màu trắng --- SS-0555 --- 60.000đ
Galaxy J5 2016 / J510 - Lưng màu đen --- SS-0556 --- 60.000đ

Galaxy J7 / J700 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0500 --- 140.000đ
Galaxy J7 / J700 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0501 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy J7 / J700 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0088 --- 180.000đ
Galaxy J7 / J700 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0089 --- 180.000đ
Galaxy J7 / J700 - Màn hình --- SSMH-0166 --- 650.000đ
Galaxy J7 / J700 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0185 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J7 / J700 - Màn hình nguyên bộ màu gold, zin làm lại --- SSMH-0200 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J7 / J700 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0188 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J7 / J700 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, zin làm lại --- SSMH-0211 --- 2.100.000đ --- (*)
Galaxy J7 / J700 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0189 --- 2.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy J7 / J700 - Màn hình nguyên bộ màu đen, zin làm lại --- SSMH-0250 --- 2.100.000đ --- (*)
Galaxy J7 / J700 - Mặt kính màu trắng --- SS-0533 --- 38.000đ
Galaxy J7 / J700 - Mặt kính màu đen --- SS-0534 --- 38.000đ
Galaxy J7 / J700 - Mặt kính màu gold --- SS-0535 --- 38.000đ
Galaxy J7 / J700 - Mặt kính màu gold, loại A+ --- SS-0570 --- 30.000đ

Galaxy J7 2016 / J710 - Mặt kính trắng, loại A+ --- SS-0574 --- 35.000đ
Galaxy J7 2016 / J710 - Mặt kính đen, loại A+ --- SS-0575 --- 35.000đ
Galaxy J7 2016 / J710 - Mặt kính gold, loại A+ --- SS-0576 --- 35.000đ
Galaxy J7 2016 / J710 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0239 --- 1.900.000đ --- (*)
Galaxy J7 2016 / J710 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0225 --- 1.900.000đ --- (*)
Galaxy J7 2016 / J710 - Màn hình nguyên bộ màu gold nguyên bộ luôn khung --- SSMH-0251 --- 1.900.000đ --- (*)
Galaxy J7 2016 / J710 - Lưng màu trắng --- SS-0549 --- 100.000đ
Galaxy J7 2016 / J710 - Lưng màu đen --- SS-0550 --- 100.000đ
Galaxy J7 2016 / J710 - Lưng màu gold --- SS-0551 --- 100.000đ

Galaxy J7 Prime / G610 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0255 --- 1.450.000đ
Galaxy J7 Prime / G610 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0256 --- 1.450.000đ

Galaxy Mini / S5570 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0011 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mini / S5570 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0012 --- 140.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Mega 5.8" / I9150 / I9152 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0035 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mega 5.8" / I9150 / I9152 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0036 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mega 5.8" / I9150 - Chuông --- SS-0193 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mega 5.8" / I9150 - Dây loa tai nghe --- SS-0194 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mega 5.8" / I9150 / I9152 - Màn hình --- SSMH-0129 --- 500.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0292 --- 170.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0293 --- 180.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0065 --- 200.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Cảm ứng màu xanh --- SSCU-0066 --- 200.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Camera sau --- SS-0307 --- 210.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Camera trước --- SS-0315 --- 60.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Chuông --- SS-0302 --- 120.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Khung bezel --- SS-0435 --- 110.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Khung sườn --- SS-0434 --- 120.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Loa --- SS-0324 --- 60.000đ
Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu trắng - không cần chạm vẫn có cảm ứng --- SSMH-0091 --- 850.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đen - không cần chạm vẫn có cảm ứng --- SSMH-0092 --- 850.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đen - chạm tay mới có cảm ứng --- SSMH-0121 --- 1.200.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Mặt kính màn hình màu trắng, loại A+ --- SS-0233 --- 45.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Mặt kính màn hình màu đen, loại A+ --- SS-0234 --- 40.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mega 6.2" / I9200 - Pin --- SS-0272 --- 120.000đ

Galaxy Note 8" / N5100 / N5110 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0061 --- 280.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 8" / N5100 / N5110 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0061-1 --- 250.000đ
Galaxy Note 8" / N5110 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0091 --- 0.0đ --- không lỗ loa - Tạm Hết
Galaxy Note 8" / N5100 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0092 --- 200.000đ --- có lỗ loa - Tạm Hết
Galaxy Note 8" / N5100 - Chuông + Mic --- SS-0312 --- 60.000đ
Galaxy Note 8" / N5100 - Dây cáp sạc --- SS-0332 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 8" / N5100 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SSMH-0149 --- 1.300.000đ --- (*)
Galaxy Note 8" / N5100 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SSMH-0150 --- 1.500.000đ --- (*)
Galaxy Note 8" / N5110 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SSMH-0175 --- 1.900.000đ --- (không lỗ loa) - Tạm Hết
Galaxy Note 8" / N5110 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SSMH-0176 --- 1.900.000đ --- (không lỗ loa) - Tạm Hết
Galaxy Note 8" / N5100 - Pin --- SS-0333 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Note / N7000 - Bộ sạc --- SS-0023 --- 80.000đ
Galaxy Note / N7000 - Bộ vỏ + sườn màu đen --- SS-0005 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Bộ vỏ + sườn màu trắng --- SS-0074 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Sườn màu đen --- SS-0077 --- 100.000đ
Galaxy Note / N7000 - Cụm chuông --- SS-0006 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Camera sau --- SS-0025 --- 80.000đ
Galaxy Note / N7000 - Camera trước --- SS-0024 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Dây cáp sạc --- SS-0012 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Dây loa tai nghe --- SS-0013 --- 40.000đ
Galaxy Note / N7000 - Dây phím --- SS-0198 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Dây socket cảm ứng --- SS-0336 --- 30.000đ
Galaxy Note / N7000 - Dây socket màn hình --- SS-0335 --- 35.000đ
Galaxy Note / N7000 - Dây test màn hình --- SS-0180 --- 100.000đ
Galaxy Note / N7000 - IC Công suất --- SS-0101 --- 60.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note / N7000 - IC nguồn --- SS-0102 --- 70.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note / N7000 - Keo khô OCA 3 lớp 250u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- DC-0080 --- 9.000đ
Galaxy Note / N7000 - Keo dán viền --- SS-0356 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Khung bezel màu đen --- SS-0094 --- 50.000đ
Galaxy Note / N7000 - Khung bezel màu trắng --- SS-0094-1 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Khung sườn màu trắng --- SS-0057 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SSMH-0005 --- 1.700.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SSMH-0005-1 --- 1.700.000đ --- (*)
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0172 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0173 --- 25.000đ
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Mặt kính màu đen, loại zin --- SS-0167 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Mặt kính màu trắng, loại zin --- SS-0168 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / N7000 - Main đo --- SS-0050 --- 100.000đ
Galaxy Note / N7000 - Ổ cứng --- SS-0111 --- 450.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note / N7000 - Rung --- SS-0029 --- 60.000đ
Galaxy Note / N7000 - Pin --- SS-0092 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / I717 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0243 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / I717 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0244 --- 60.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Note 2 / N7100 - Bộ vỏ Màu trắng --- SS-0064 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0064-1 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Bút cảm ứng --- SS-0392 --- 120.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Bút cảm ứng --- SS-0393 --- 120.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Camera sau --- SS-0071 --- 120.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Cụm chuông --- SS-0066 --- 40.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Dây cảm biến --- SS-0065 --- 40.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Dây cáp sạc --- SS-0089 --- 50.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Dây socket cảm ứng --- SS-0338 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Dây socket màn hình --- SS-0337 --- 40.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Film màn hình --- DC-0100 --- 7.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - IC Công suất --- SS-0104 --- 100.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note 2 / N7100 - IC Cấp áp --- SS-0151 --- 150.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note 2 / N7100 - IC nguồn nhỏ --- SS-0105-1 --- 100.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note 2 / N7100 - IC nguồn --- SS-0105 --- 100.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note 2 / N7100 - Khung bezel trắng --- SS-0202 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Khung bezel đen --- SS-0203 --- 50.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Keo dán viền --- SS-0357 --- 8.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Loa --- SS-0317 --- 55.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu trắng --- SSMH-0025-1 --- 2.000.000đ --- (*)
Galaxy Note 2 / N7100 - Màn hình nguyên bộ, LUÔN khung, màu trắng --- SSMH-0131 --- 0.0đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đen --- SSMH-0025 --- 2.000.000đ --- (*)
Galaxy Note 2 / N7100 - Mặt kính màu titan, loại A+ --- SS-0213 --- 55.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0174 --- 30.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0176 --- 35.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Mặt kính màu trắng, loại zin --- SS-0175 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Main đo --- SS-0149 --- 180.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Ổ Cứng --- SS-0103 --- 200.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note 2 / N7100 - Ổ sim --- SS-0327 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / E250S - Ổ sim --- SS-0389 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Rung --- SS-0072 --- 50.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Sườn trắng --- SS-0075 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 / N7100 - Sườn đen --- SS-0076 --- 80.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Pin --- SS-0085 --- 130.000đ

Galaxy Note 2 10.1 / N8000 / N8010 / N8013 / N8020 - Cáp đuôi sạc --- SS-0084 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 2 10.1 / N8000 / N8010 / N8013 / N8020 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0045 --- 180.000đ
Galaxy Note 2 10.1 / N8000 / N8010 / N8013 / N8020 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0044 --- 180.000đ
Galaxy Note 2 10.1 / N8000 / N8010 / N8013 / N8020 - Pin --- SS-0278 --- 180.000đ

Galaxy Note 2 10.1 - 2014 / P600 / P601 / P605 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0062 --- 200.000đ

Galaxy Note 3 - Bộ sạc (Cốc + Cáp) --- SS-0232 --- 120.000đ
Galaxy Note 3 - Bút cảm ứng Màu trắng --- SS-0394 --- 120.000đ
Galaxy Note 3 - Bút cảm ứng màu đen --- SS-0395 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9003 - Camera trước --- ss-0210 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9003 - Camera sau --- SS-0228 --- 250.000đ
Galaxy Note 3 - Cáp sạc --- SS-0218 --- 110.000đ
Galaxy Note 3 - Chuông --- SS-0304 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 3 - Dây test màn hình --- SS-0255 --- 120.000đ
Galaxy Note 3 - Dây phím cảm ứng --- SS-0297 --- 70.000đ
Galaxy Note 3 - Dây socket cảm ứng --- SS-0340 --- 35.000đ
Galaxy Note 3 - Dây socket màn hình --- SS-0339 --- 40.000đ
Galaxy Note 3 - Film màn hình --- DC-0206 --- 8.500đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 3 - IC nguồn --- SS-0386 --- 250.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy Note 3 - Keo dán viền --- SS-0358 --- 9.000đ
Galaxy Note 3 - Keo khô OCA 3 lớp 250u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- DC-0205 --- 9.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Galaxy Note 3 / N9000 - Khung viền bezel --- SS-0369 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N9005 - Khung viền bezel --- SS-0486 --- 150.000đ
Galaxy Note 3 / N9000 - Khung sườn --- SS-0504 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N9005 - Khung sườn --- SS-0563 --- 110.000đ
Galaxy Note 3 - Loa --- SS-0318 --- 60.000đ
Galaxy Note 3 - Lưng màu trắng --- SS-0257 --- 40.000đ
Galaxy Note 3 - Lưng màu đen --- SS-0258 --- 40.000đ
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9003 - Mặt kính màn hình màu đen, loại A+ --- SS-0216 --- 38.000đ
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9004 - Mặt kính màn hình màu trắng, loại A+ --- SS-0215 --- 38.000đ
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9005 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, không khung --- SSMH-0096 --- 2.300.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9005 - Màn hình nguyên bộ, màu đen, không khung --- SSMH-0095 --- 2.300.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9005 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, có khung --- SSMH-0130 --- 3.200.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9005 - Màn hình nguyên bộ, màu đen, có khung --- SSMH-0095-1 --- 3.200.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9005 - Màn hình nguyên bộ, màu hồng, có khung --- SSMH-0114 --- 3.100.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy Note 3 - Main đo --- SS-0264 --- 230.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 3 - Ổ sim --- SS-0334 --- 80.000đ
Galaxy Note 3 - Pin --- SS-0223 --- 140.000đ
Galaxy Note 3 - Vĩ làm chân (Mã S5027) --- SS-0254 --- 30.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Mặt Kính màu trắng, loại A+ --- SS-0402 --- 32.000đ
Galaxy Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Mặt Kính màu đen, loại A+ --- SS-0403 --- 32.000đ
Galaxy Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng không khung --- SSMH-0137 --- 1.850.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Màn hình nguyên bộ, màu đen không khung --- SSMH-0138 --- 1.850.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng luôn khung --- SSMH-0116 --- 1.850.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Màn hình nguyên bộ, màu đen luôn khung --- SSMH-0117 --- 1.850.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy Note 4 - Bút cảm ứng trắng --- SS-0396 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 4 - Bút cảm ứng đen --- SS-0397 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 4 - Bút cảm ứng vàng --- SS-0398 --- 150.000đ
Galaxy Note 4 - Bút cảm ứng hồng --- SS-0399 --- 150.000đ
Galaxy Note 4 / N910 - Camera sau Version F --- SS-0404 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 4 / N910 - Camera sau Version C --- SS-0405 --- 180.000đ
Galaxy Note 4 / N915 - Cáp sạc loại 2 sim --- SS-0505 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 4 - Dây socket màn hình --- SS-0436 --- 55.000đ
Galaxy Note 4 - Dây socket cảm ứng --- SS-0437 --- 50.000đ
Galaxy Note 4 / N910 - Keo dán viền --- SS-0400 --- 10.000đ
Galaxy Note 4 - Khung bezel --- SS-0461 --- 200.000đ
Galaxy Note 4 - Khung sườn màu trắng --- SS-0462 --- 240.000đ
Galaxy Note 4 - Khung sườn màu đen --- SS-0460 --- 250.000đ
Galaxy Note 4 - Lưng màu trắng --- SS-0378 --- 80.000đ
Galaxy Note 4 - Lưng màu đen --- SS-0459 --- 80.000đ
Galaxy Note 4 / N915 / N910 - Mặt kính trắng, loại A+ --- SS-0379 --- 35.000đ
Galaxy Note 4 / N915 / N910 - Mặt kính đen, loại A+ --- SS-0380 --- 40.000đ
Galaxy Note 4 / N915 / N910 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SSMH-0112 --- 3.100.000đ --- (*)
Galaxy Note 4 / N915 / N910 - Màn hình nguyên bộ, màu gold --- SSMH-0177 --- 3.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 4 / N915 / N910 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SSMH-0111 --- 3.100.000đ --- (*)
Galaxy Note 4 / N915 / N910 - Ổ sim --- SS-0383 --- 80.000đ
Galaxy Note 4 / N910 - Pin --- SS-0401 --- 100.000đ
Galaxy Note 4 / N910 - Pin loại linh kiện --- SS-0562 --- 100.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Galaxy Note 4 - Vĩ làm chân --- SS-0388 --- 25.000đ

Galaxy Note 5 / N920 - Màn hình nguyên bộ màu bạc --- SSMH-0171 --- 4.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 5 / N920 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, zin làm lại --- SSMH-0237 --- 4.400.000đ --- (*)
Galaxy Note 5 / N920 - Màn hình nguyên bộ màu xanh đen --- SSMH-0173 --- 4.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 5 / N920 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0172 --- 4.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 5 / N920 - Màn hình nguyên bộ màu xanh đen zin làm lại --- SSMh-0203 --- 4.400.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 5 / N920 - Màn hình nguyên bộ màu gold zin làm lại --- SSMh-0202 --- 4.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note 5 / N920 - Mặt kính trắng --- SS-0536 --- 50.000đ
Galaxy Note 5 / N920 - Mặt kính đen --- SS-0537 --- 50.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Galaxy Note 5 / N920 - Mặt kính gold --- SS-0538 --- 50.000đ
Galaxy Note 5 / N920 - Lưng trắng --- SS-0557 --- 150.000đ
Galaxy Note 5 / N920 - Lưng đen --- SS-0558 --- 170.000đ
Galaxy Note 5 / N920 - Lưng gold --- SS-0559 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note 5 / N920 - Pin --- SS-0560 --- 110.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2

Galaxy Note Edge - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, có khung --- SSMH-0156 --- 3.700.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note Edge - Màn hình nguyên bộ, màu đen, có khung --- SSMH-0157 --- 3.700.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy Note Edge - Pin --- SS-0502 --- 110.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Nexus S / i9250 / i515 / SC-04D - Dây cáp sạc --- SS-0020 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Nexus S / i9250 / i515 / SC-04D - Loa/Mic --- SS-0019 --- 60.000đ
Galaxy Nexus S / i9250 / i515 / SC-04D - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0221 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Nexus S / i9250 / i515 / SC-04D - Màn hình nguyên bộ --- SSMH-0017 --- 1.800.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy Nexus S / I9020 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0250 --- 25.000đ

Galaxy Nexus S / I9023 - Màn hình nguyên bộ --- SSMH-0012 --- 1.100.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy Prime / G530 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0447 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Prime / G530 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0448 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Prime / G530 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0076 --- 100.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Galaxy Prime / G530 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0077 --- 100.000đ
Galaxy Prime / G530 - Màn hình --- SSMH-0132 --- 350.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Core 2 Duos / G355H - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0078 --- 120.000đ
Galaxy Core 2 Duos / G355H - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0079 --- 120.000đ

Galaxy R / I9103 - Màn hình nguyên bộ, không khung --- SSMH-0038 --- 900.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S / I9000 - Khung bezel đen --- SS-0143 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 - Khung bezel trắng --- SS-0080 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 - Main đo --- SS-0046 --- 130.000đ
Galaxy S / I9000 - Sườn màu trắng --- SS-0144 --- 40.000đ
Galaxy S / I9000 - Sườn màu đen --- SS-0145 --- 40.000đ
Galaxy S / I9000 - Nắp lưng + Sườn đen --- SS-0070 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 - Nắp lưng + Sườn trắng --- SS-0146 --- 90.000đ
Galaxy S / I9000 - Bộ Vỏ (Lưng + Sườn + Bezel) trắng --- SS-0208 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 / M110s - Dây loa tai nghe --- SS-0014 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 / M110s - Dây socket màn hình --- SS-0341 --- 30.000đ
Galaxy S / I9000 / M110s - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đen --- SSMH-0002 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 / M110s - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu trắng --- SSMH-0031 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 / M110s - Mặt kính màn hình màu đen, loại A+ --- SS-0157 --- 25.000đ
Galaxy S / I9000 / M110s - Mặt kính màn hình màu trắng, loại A+ --- SS-0158 --- 25.000đ
Galaxy S / I9000 / M110s - Ổ cứng --- SS-0002 --- 200.000đ --- Đối với M110s thì sau khi đóng ổ cứng này vào, repair boot chạy chương trình là ok - Tạm Hết
Galaxy S / I9000 / M110s - Pin --- SS-0178 --- 90.000đ
Galaxy S / M110s - Bộ Vỏ (Lưng + Sườn + Bezel) --- SS-0152 --- 200.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S / Galaxy SL / I9003 - Dây loa tai nghe --- SS-0015 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / Galaxy SL / I9003 - Dây test màn hình --- SS-0179 --- 100.000đ
Galaxy S / Galaxy SL / I9003 - Mặt kính --- SS-0245 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / Galaxy SL / I9003 - Màn hình nguyên bộ, không khung --- SSMH-0003 --- 500.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / Galaxy SL / I9003 - Main đo --- SS-0047 --- 130.000đ
Galaxy S / Galaxy SL / I9003 - IC Nguồn --- SS-0115 --- 200.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S / Galaxy SL / I9003 - Ổ cứng --- SS-0100 --- 90.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành

Galaxy S Infuse 4G / I997 - Màn hình nguyên bộ, không khung --- SSMH-0021 --- 1.000.000đ --- (*)

Galaxy S T-Mobile / Galaxy S 4G / SGH-T959 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0242 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S T-Mobile / Galaxy S 4G / SGH-T959 - Màn hình nguyên bộ, luôn khung, đệm phím --- SSMH-0006 --- 1.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S T-Mobile / Galaxy S 4G / SGH-T959 - Màn hình màu đen, nguyên bộ, luôn khung, đệm phím --- SSMH-0052 --- 1.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S T-Mobile / Galaxy S 4G / SGH-T959 / SGH-T959V - Khung bezel --- SS-0056 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S T-Mobile / Galaxy S 4G / Vibrant / SGH-T959V - Màn hình nguyên bộ, không khung --- SSMH-0016 --- 950.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S / Captivate / SGH-I897 - Chuông --- SS-0097 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S / Captivate / SGH-I897 - Màn hình nguyên bộ, luôn khung --- SSMH-0007 --- 1.100.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy S / Cetus / Focus I917 - Màn hình nguyên bộ, không khung --- SSMH-0020 --- 1.200.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy S Duos / S7562 - Cảm ứng đen --- SSCU-0021 --- 140.000đ --- Loại có camera trước
Galaxy S Duos / S7562 - Cảm ứng đen - hàng zin --- SSCU-0025 --- 150.000đ --- Loại có camera trước - Tạm Hết
Galaxy S Duos / S7562 - Cảm ứng trắng --- SSCU-0022 --- 140.000đ --- Loại có camera trước - Tạm Hết

Galaxy S Duos / S7562i - Cảm ứng đen --- SSCU-0017 --- 150.000đ --- Loại không có camera trước
Galaxy S Duos / S7562i - Cảm ứng trắng --- SSCU-0018 --- 150.000đ --- Loại không có camera trước
Galaxy S Duos / S7562i - Chuông --- SS-0087 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S Duos / S7562i - Màn hình --- SSMH-0041 --- 150.000đ

Galaxy S Advance / I9070 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0252 --- 25.000đ
Galaxy S Advance / I9070 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0251 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S Advance / I9070 - Màn hình nguyên bộ, không khung --- SSMH-0037 --- 1.100.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy S2 / I9100 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0026 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0027 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Camera sau --- SS-0004 --- 190.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Camera trước --- SS-0003 --- 70.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0032 --- 100.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Cụm chuông màu đen --- SS-0032 --- 25.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Cụm chuông màu trắng --- SS-0032-1 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Dây cáp sạc --- SS-0022 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Dây loa tai nghe --- SS-0016 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Dây phím cảm ứng --- SS-0001 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Dây socket cảm ứng --- SS-0343 --- 35.000đ
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Dây socket màn hình --- SS-0342 --- 35.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Film màn hình --- DC-0132 --- 5.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Keo dán viền --- SS-0352 --- 7.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Khung bezel màu đen --- SS-0069 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Khung bezel màu trắng --- SS-0069-1 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Khung sườn màu đen --- SS-0156 --- 200.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Main đo --- SS-0048 --- 80.000đ
Galaxy S2 / I9100 - Ổ cứng --- SS-0114 --- 500.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S2 / I9100 - Rung --- SS-0052 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Tai phone Màu trắng --- SS-0037 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 - Pin --- SS-0036 --- 90.000đ
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đen --- SSMH-0001 --- 1.000.000đ --- (*)
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu trắng --- SSMH-0001-1 --- 1.000.000đ --- (*)
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0161 --- 25.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0162 --- 22.000đ
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Mặt kính màu đen zin --- SS-0159 --- 55.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Mặt kính màu trắng zin --- SS-0160 --- 40.000đ
Galaxy S2 / M250S - Khung bezel màu đen --- SS-0078 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / M250S - Khung bezel màu trắng --- SS-0079 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S2 T-Mobile / SGH - T989 - Mặt kính màn hình màu đen, loại A+ --- SS-0246 --- 25.000đ
Galaxy S2 T-Mobile / SGH - T989 - Mặt kính màn hình màu trắng, loại A+ --- SS-0247 --- 25.000đ
Galaxy S2 T-Mobile / SGH - T989 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đen --- SSMH-0023 --- 1.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S2 T-Mobile / SGH - T989 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu trắng --- SSMH-0032 --- 800.000đ --- (*)
Galaxy S2 T-Mobile / SGH - T989 - Pin --- SS-0265 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S2 AT&T Skyrocket / SGH-I727 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0248 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 AT&T Skyrocket / SGH-I727 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0249 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 AT&T Skyrocket / SGH-I727 - Màn hình màu đen, nguyên bộ, không khung --- SSMH-0061 --- 1.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S2 AT&T Skyrocket / SGH-I727 - Pin --- SS-0265 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S2 AT&T JellyBam / SGH-I777 - Màn hình nguyên bộ, không khung màu đen --- SSMH-0054 --- 1.650.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S2 AT&T JellyBam / SGH-I777 - Màn hình nguyên bộ, không khung màu trắng --- SSMH-0033 --- 1.000.000đ --- (*)

Galaxy S2 LTE / Jelly Bean / I9210 - Màn hình màu đen, nguyên bộ, không khung --- SSMH-0062 --- 0.0đ --- - Tạm Hết

Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120L - Bộ vỏ màu đen --- SS-0283 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120L - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0282 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120S - Bộ vỏ màu đen --- SS-0281 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120S - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0280 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120S - Màn hình màu đen, nguyên bộ, không khung --- SSMH-0036 --- 1.000.000đ --- (*)
Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120S - Màn hình màu trắng, nguyên bộ, không khung --- SSMH-0051 --- 2.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120S - Ổ sim --- SS-0325 --- 55.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 HD LTE / SHV-E120S / E120L / E110S - Pin --- SS-0265 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S3 / I9300 - Bộ vỏ Màu trắng --- SS-0044 --- 60.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Bộ vỏ Màu xanh --- SS-0043 --- 60.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Anten sóng --- SS-0042 --- 30.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Cáp nút home --- SS-0061 --- 50.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Camera trước --- SS-0034 --- 100.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Camera sau --- SS-0071 --- 120.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0033 --- 150.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Cáp đuôi sạc --- SS-0142 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Cụm chuông màu đen --- SS-0028 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Cụm chuông màu trắng --- SS-0107 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - CPU --- SS-0150 --- 850.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Dây loa --- SS-0033 --- 40.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Dây loa tai nghe --- SS-0018 --- 110.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Dây socket cảm ứng --- SS-0345 --- 35.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Dây socket màn hình --- SS-0344 --- 35.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Film màn hình --- DC-0098 --- 7.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Hộp màu trắng --- SS-0106 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - IC Camera --- SS-0109 --- 300.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S3 / I9300 - IC cấp áp --- SS-0112 --- 200.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S3 / I9300 - IC Nguồn --- SS-0098 --- 50.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S3 / I9300 - IC Wifi --- SS-0099 --- 70.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S3 / I9300 - Keo dán viền --- SS-0353 --- 7.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Keo khô OCA 3 lớp 250u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- DC-0079 --- 6.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Màn hình nguyên bộ, có khung, màu trắng --- SSMH-0014 --- 1.500.000đ --- (*)
Galaxy S3 / I9300 - Màn hình nguyên bộ, có khung, màu xanh --- SSMH-0014-1 --- 1.500.000đ --- (*)
Galaxy S3 / I9300 - Màn hình nguyên bộ, có khung, màu đỏ --- SSMH-0014-2 --- 2.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Màn hình nguyên bộ, có khung, màu đen --- SSMH-0028 --- 2.450.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Màn hình nguyên bộ, có khung, màu titan --- SSMH-0047 --- 1.500.000đ --- (*)
Galaxy S3 / I9300 - Main đo --- SS-0049 --- 80.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Nút home màu trắng/xanh --- SS-0060 --- 25.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Khung bezel màu trắng --- SS-0055 --- 70.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Khung bezel màu xanh --- SS-0055-01 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Khung bezel màu đen --- SS-0113 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Khung bezel màu đỏ --- SS-0055-02 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Sườn màu trắng --- SS-0095 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Sườn màu đen --- SS-0096 --- 55.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Ổ cứng đã có data --- SS-0110 --- 100.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu trắng --- SSMH-0027-2 --- 1.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu xanh --- SSMH-0027 --- 1.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đỏ --- SSMH-0014-3 --- 1.500.000đ --- (*)
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu đen --- SSMH-0027-1 --- 1.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu tím --- SSMH-0040 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu titan (xám) --- SSMH-0039 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu trắng, loại zin --- SS-0164 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0169 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0163 --- 26.000đ
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu đen, loại B --- SS-0217 --- 25.000đ
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu đỏ, loại A+ --- SS-0211 --- 30.000đ
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt Kính màu xanh, loại A+ --- SS-0214 --- 35.000đ
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu titan, loại A+ --- SS-0212 --- 30.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Rung --- SS-0040 --- 40.000đ
Galaxy S3 / I9300 - Ổ sim --- SS-0051 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Pin --- SSMH-0026 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Tai nghe --- SS-0038 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Vĩ làm chân --- SS-0148 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 - Vĩ làm chân CPU (JS5012) --- SS-0207 --- 30.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S3 mini / I8190 - Camera sau --- SS-0082 --- 150.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Camera trước --- SS-0313 --- 90.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Chuông màu trắng --- SS-0083 --- 60.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Chuông màu đen --- SS-0083-1 --- 60.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Dây socket cảm ứng --- SS-0347 --- 40.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Dây socket màn hình --- SS-0346 --- 35.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Loa --- SS-0319 --- 55.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0224 --- 35.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Mặt kính màu xanh, loại A+ --- SS-0225 --- 35.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 mini / I8190 - Màn hình nguyên bộ - màu trắng --- SSMH-0045 --- 750.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Màn hình nguyên bộ - màu xanh --- SSMH-0044 --- 750.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 mini / I8190 - Pin --- SS-0267 --- 130.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S4 / I9500 - Anten sóng --- SS-0134 --- 20.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Camera trước --- SS-0124 --- 50.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Camera sau --- SS-0125 --- 150.000đ
Galaxy S4 / I9505 - Camera sau --- SS-0497 --- 160.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Cáp sạc --- SS-0132 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Chuông --- SS-0129 --- 60.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Dây tai nghe trong --- SS-0138 --- 70.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Dây phím cảm ứng --- SS-0296 --- 40.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Dây loa --- SS-0135 --- 50.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Dây socket cảm ứng --- SS-0349 --- 40.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Dây socket màn hình --- SS-0348 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Film màn hình --- DC-0099 --- 7.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Hộp luôn phụ kiện --- SS-0127 --- 120.000đ
Galaxy S4 / I9500 - IC cấp áp --- SS-0238 --- 200.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S4 / I9500 - IC cấp áp sạc --- SS-0197 --- 200.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S4 / I9500 - IC nguồn lớn --- SS-0387 --- 120.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S4 / I9505 - IC nguồn nhỏ --- SS-0236-1 --- 150.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S4 / I9505 - IC nguồn lớn --- SS-0236 --- 150.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S4 / I9500 / I9505 - IC Wifi --- SS-0237 --- 250.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S4 / I9500 - Keo khô OCA 3 lớp 250u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- DC-0078 --- 6.500đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Keo dán viền --- SS-0354 --- 7.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Khung bezel màu trắng --- SS-0121 --- 70.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Khung bezel màu xanh --- SS-0122 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I337 - Khung bezel --- SS-0526 --- 80.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Khung sườn --- SS-0140 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Lưng màu xanh đen --- SS-0131 --- 50.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Lưng màu trắng --- SS-0141 --- 50.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Màn hình nguyên bộ luôn khung màu trắng --- SSMH-0048 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Màn hình nguyên bộ luôn khung màu xanh --- SSMH-0049 --- 1.700.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Màn hình nguyên bộ không khung màu trắng --- SSMH-0081 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Màn hình nguyên bộ không khung màu đen --- SSMH-0090 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Main đo --- SS-0365 --- 150.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Main full chức năng --- SS-0137 --- 600.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Mặt Kính màu trắng, loại A+ --- SS-0170 --- 19.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Mặt Kính màu đen, loại A+ --- SS-0171 --- 19.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Mặt Kính màu xanh, loại A+ --- SS-0428 --- 19.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Mặt Kính màu trắng, loại zin --- SS-0165 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Mặt Kính màu đen, loại zin --- SS-0166 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Main đo --- SS-0222 --- 110.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Miếng dán guaranty màn hình --- SS-0147 --- 10.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Miếng đồng sau lưng màn hình --- SS-0478 --- 20.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Galaxy S4 / I9500 - Ổ cứng --- SS-0196 --- 600.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S4 / I9500 - Ổ sim --- SS-0133 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Rung --- SS-0130 --- 35.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Pin --- SS-0123 --- 130.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Tai nghe --- SS-0177 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Tem dán ốc - một con --- SS-0128 --- 0.0đ --- - Tạm Hết

Galaxy S4 / I337 - Cáp đuôi sạc --- SS-0367 --- 65.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S4 Active / I9295 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0390 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 Active / I9295 - Bộ vỏ màu xanh --- SS-0391 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 Active / I9295 - Cảm ứng màu trắng, zin --- SSCU-0073 --- 200.000đ
Galaxy S4 Active / I9295 - Cảm ứng màu xanh, zin --- SSCU-0074 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 Active / I9295 - Cảm ứng màu xanh --- SSCU-0075 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 Active / I9295 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SSMH-0105 --- 1.050.000đ --- (*)
Galaxy S4 Active / I9295 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SSMH-0106 --- 1.050.000đ --- (*) - Tạm Hết

Galaxy S4 Mini / I9190 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0289 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 Mini / I9190 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0288 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 Mini / I9190 - Camera sau --- SS-0310 --- 150.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 - Camera trước --- SS-0195 --- 70.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 - Chuông --- SS-0298 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 Mini / I9190 - Dây socket cảm ứng --- SS-0351 --- 35.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 - Dây socket màn hình --- SS-0350 --- 40.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 - Loa --- SS-0321 --- 60.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0226 --- 32.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 - Mặt kính màu titan, loại A+ --- SS-0227 --- 32.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu titan --- SSMH-0070 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S4 Mini / I9190 - Màn hình nguyên bộ, không khung, màu trắng --- SSMH-0070-1 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S4 Mini / I9190 / I9195 - Ổ sim --- SS-0326 --- 55.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 / I9195 - Pin --- SS-0270 --- 150.000đ

Galaxy S5 / G900H - Bộ dây socket màn hình cảm ứng --- SS-0359 --- 80.000đ
Galaxy S5 / G900H - Camera sau --- SS-0309 --- 140.000đ
Galaxy S5 / G900H - Camera trước --- SS-0368 --- 50.000đ
Galaxy S5 / G900H - Cáp sạc --- SS-0241 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S5 / G900V - Cáp sạc --- SS-0494 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S5 / G900H - Chuông --- SS-0305 --- 20.000đ
Galaxy S5 / G900H - Dây test màn hình --- SS-0253 --- 120.000đ
Galaxy S5 / G900H - Film màn hình (dùng để ép kính) --- DC-0179 --- 7.000đ
Galaxy S5 / G900H - IC cấp áp (77804) --- SS-0262 --- 150.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S5 / G900H - IC nguồn (S2MPS11B4) --- SS-0261 --- 200.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S5 / G900H - IC Wifi --- SS-0263 --- 180.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Galaxy S5 / G900H - Keo dán viền --- SS-0355 --- 7.000đ
Galaxy S5 / G900H - Khung bezel --- SS-0366 --- 90.000đ
Galaxy S5 / G900H - Khung sườn --- SS-0370 --- 100.000đ
Galaxy S5 / G900H - Lưng trắng --- SS-0374 --- 50.000đ
Galaxy S5 / G900H - Lưng đen --- SS-0375 --- 50.000đ
Galaxy S5 / G900H - Lưng vàng --- SS-0376 --- 50.000đ
Galaxy S5 / G900H - Lưng xanh --- SS-0377 --- 50.000đ
Galaxy S5 / G900H - Màn hình nguyên bộ không khung, màu đen --- SSMH-0120 --- 2.500.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy S5 / G900H - Màn hình nguyên bộ không khung, màu gold --- SSMH-0158 --- 2.500.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy S5 / G900H - Màn hình nguyên bộ không khung, màu trắng --- SSMH-0109 --- 2.500.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy S5 / G900H - Màn hình nguyên bộ không khung, màu trắng, zin tháo máy --- SSMH-0163 --- 2.600.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy S5 / G906S - Màn hình nguyên bộ không khung, màu đen --- SSMH-0143 --- 2.750.000đ --- (*) - Có main test tại chỗ - Tạm Hết
Galaxy S5 / G900H - Main full --- SS-0239 --- 6.500.000đ
Galaxy S5 / G900H - Main đo --- SS-0256 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S5 / G900H - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0360 --- 30.000đ
Galaxy S5 / G900H - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0361 --- 30.000đ
Galaxy S5 / G900H - Miếng đồng sau lưng màn hình --- SS-0477 --- 20.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Galaxy S5 / G900H - Ổ cứng (KMV3W000LM-B310) --- SS-0260 --- 800.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Galaxy S5 / G900H - Pin --- SS-0266 --- 120.000đ
Galaxy S5 / G900H - Vĩ làm chân --- SS-0259 --- 25.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S6 / G920 - Camera sau --- SS-0577 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Galaxy S6 - Dây socket màn hình + cảm ứng --- SS-0452 --- 90.000đ
Galaxy S6 / G920 - Lưng trắng --- SS-0487 --- 80.000đ
Galaxy S6 / G920 - Lưng xanh đen --- SS-0488 --- 80.000đ
Galaxy S6 / G920 - Lưng gold --- SS-0489 --- 80.000đ
Galaxy S6 / G920 - Keo dán viền --- SS-0492 --- 12.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 / G920 - Keo khô OCA 3 lớp 250u --- DC-0529 --- 8.000đ
Galaxy S6 / G920 - Khung sườn trắng --- SS-0510 --- 240.000đ
Galaxy S6 / G920 - Khung sườn xanh đen --- SS-0511 --- 240.000đ
Galaxy S6 / G920 - Khung sườn gold --- SS-0512 --- 240.000đ
Galaxy S6 - Miếng dán màn hình TPU --- PK-0269 --- 35.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 / G920 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0144 --- 3.550.000đ --- (*) - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Galaxy S6 / G920 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, zin làm lại --- SSMH-0218 --- 3.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 / G920 - Màn hình nguyên bộ màu xanh --- SSMH-0145 --- 3.550.000đ --- (*) - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Galaxy S6 / G920 - Màn hình nguyên bộ màu xanh, zin làm lại --- SSMH-0210 --- 3.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 / G920 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0153 --- 3.550.000đ --- (*) - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Galaxy S6 / G920 - Màn hình nguyên bộ màu gold zin làm lại --- SSMH-0205 --- 2.950.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 - Mặt kính trắng zin --- SS-0406 --- 50.000đ
Galaxy S6 - Mặt kính vàng zin --- SS-0407 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 - Mặt kính xanh đen zin --- SS-0465 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 - Mặt kính xanh lục bảo zin --- SS-0466 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 - Mặt kính gold kính zin viền copy --- SS-0467 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 - Mặt kính xanh đen kính zin viền copy --- SS-0468 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 - Mặt kính trắng loại A+ --- SS-0469 --- 40.000đ
Galaxy S6 - Mặt kính xanh đen loại A+ --- SS-0470 --- 40.000đ
Galaxy S6 - Mặt kính gold loại A+ --- SS-0471 --- 40.000đ
Galaxy S6 - Mặt kính đen loại A+ --- SS-0525 --- 40.000đ
Galaxy S6 / G920 - Pin --- SS-0565 --- 100.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2

Galaxy S6 Edge / G925 - Keo dán viền --- SS-0493 --- 12.000đ
Galaxy S6 Edge / G925 - Lưng trắng --- SS-0490 --- 120.000đ
Galaxy S6 Edge / G925 - Lưng gold --- SS-0491 --- 120.000đ
Galaxy S6 Edge - Mặt kính trắng zin --- SS-0408 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge - Mặt kính màu gold zin --- SS-0527 --- 110.000đ
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0146 --- 3.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình nguyên bộ màu gold zin làm lại --- SSMH-0206 --- 3.600.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0154 --- 3.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, zin làm lại --- SSMH-0201 --- 3.650.000đ --- (*)
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0155 --- 3.800.000đ --- (*)
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình nguyên bộ màu xanh ngọc lục bảo --- SSMH-0187 --- 3.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge / G925 - Màn hình nguyên bộ màu xanh ngọc lục bảo zin làm lại --- SSMH-0207 --- 3.600.000đ --- (*)
Galaxy S6 Edge / G925 - Pin --- SS-0564 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Mặt kính xanh đen zin làm lại --- SS-0523 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Mặt kính màu gold zin làm lại --- SS-0524 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0178 --- 4.800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Màn hình nguyên bộ màu gold, luôn khung --- SSMH-0209 --- 6.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Màn hình nguyên bộ màu xanh đen, luôn khung --- SSMH-0208 --- 6.000.000đ --- (*)
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Màn hình nguyên bộ màu gold, zin làm lại --- SSMH-0213 --- 4.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Màn hình nguyên bộ màu bạc, zin làm lại --- SSMH-0214 --- 4.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, zin làm lại --- SSMH-0215 --- 4.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Màn hình nguyên bộ màu trắng, luôn khung --- SSMH-0244 --- 4.400.000đ --- (*) - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Miến dán pin --- SS-0528 --- 12.000đ
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Pin --- SS-0518 --- 110.000đ
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Socket USB trên main --- SS-0539 --- 80.000đ

Galaxy S7 / G930 - Keo khô OCA 3 lớp 250u nguyên bộ màu trắng --- DC-0530 --- 8.000đ
Galaxy S7 / G930 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0223 --- 3.000.000đ
Galaxy S7 / G930 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- SSMH-0224 --- 3.000.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S7 / G930 - Màn hình nguyên bộ màu xanh đen --- SSMH-0240 --- 3.000.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S7 / G930 - Pin --- SS-0578 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2

Galaxy S7 Edge / G935 - Màn hình nguyên bộ xanh đen luôn khung --- SSMH-0216 --- 5.500.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S7 Edge / G935 - Pin --- SS-0579 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2

Galaxy Trend / S7390 / S7392 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0080 --- 120.000đ
Galaxy Trend / S7390 / S7392 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0081 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Y / S5360 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0006 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Y / S5360 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0019 --- 120.000đ
Galaxy Y / S5360 - Màn hình --- SSMH-0009 --- 190.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy V / G313 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0063 --- 130.000đ
Galaxy V / G313 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0064 --- 130.000đ
Galaxy V / G313F - Màn hình --- SSMH-0110 --- 250.000đ
Galaxy V / G313H - Màn hình --- SSMH-0115 --- 250.000đ

Samsung Omnia 7 / I8700 - Màn hình nguyên bộ --- SSMH-0019 --- 1.650.000đ --- (*) - Tạm Hết

Samsung Wave / S8500 - Chuông + Sim --- SS-0011 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Samsung Wave / S8500 - Màn hình nguyên bộ --- SSMH-0011 --- 1.700.000đ --- (*) - Tạm Hết
Samsung Wave / S8500 - Pin --- SS-0108 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

Samsung Wave 2 / S8530 - Màn hình rời --- SSMH-0015-1 --- 150.000đ
Samsung Wave 2 / S8530 - Màn hình nguyên bộ --- SSMH-0015 --- 550.000đ --- - Tạm Hết

Samsung Wave 2 / S8530i - Màn hình --- SSMH-0035 --- 120.000đ

Samsung Win / I8550 / I8552 - Bộ vỏ màu đen --- SS-0287 --- 120.000đ
Samsung Win / I8550 / I8552 - Bộ vỏ màu trắng --- SS-0286 --- 120.000đ
Samsung Win / I8550 / I8552 - Camera sau --- SS-0308 --- 90.000đ
Samsung Win / I8550 / I8552 - Camera trước --- SS-0314 --- 90.000đ
Samsung Win / I8550 / I8552 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0058 --- 100.000đ
Samsung Win / I8550 / I8552 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0059 --- 100.000đ
Samsung Win / I8550 / I8552 - Chuông màu đen --- SS-0299 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Samsung Win / I8550 / I8552 - Chuông màu trắng --- SS-0299-1 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Samsung Win / I8550 / I8552 - Loa --- SS-0320 --- 55.000đ
Samsung Win / I8550 / I8552 - Pin --- SS-0269 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Samsung Win / I8550 / I8552 - Màn hình --- SSMH-0124 --- 300.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Tab 7" / P1000 - Bộ vỏ --- SS-0007 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7" / P1000 - Bộ sạc --- SS-0329 --- 70.000đ
Galaxy Tab 7" / P1000 - Cốc sạc --- SS-0330 --- 30.000đ
Galaxy Tab 7" / P1000 - Cảm ứng --- SSCU-0001 --- 160.000đ
Galaxy Tab 7" / P1000 - Màn hình --- SSMH-0004 --- 320.000đ --- -3
Galaxy Tab 7" / P1000 - Pin --- SS-0041 --- 150.000đ

Galaxy Tab 7" / P3100 / P310 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0009 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7" / P3100 / P310 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0023 --- 150.000đ
Galaxy Tab 7" / P3100 / P310 - Chuông + Mic --- SS-0311 --- 80.000đ
Galaxy Tab 7" / P3100 / P310 - Màn hình --- SSMH-0024 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7" / P3100 / P310 - Pin --- SS-0277 --- 130.000đ

Galaxy Tab 7" / P3110 / P3113 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0039 --- 160.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7" / P3110 / P3113 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0039-1 --- 190.000đ
Galaxy Tab 7" / P3110 / P3113 - Pin --- SS-0277 --- 130.000đ

Galaxy Tab 7" / P5100 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0014 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7" / P5100 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0034 --- 190.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7" / P5100 - Camera sau --- SS-0432 --- 100.000đ
Galaxy Tab 7" / P5100 / P5110 - Pin --- SS-0279 --- 200.000đ

Galaxy Tab 7.0 Plus / P6200 - Bộ vỏ --- SS-0009 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7.0 Plus / P6200 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0007 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7.0 Plus / P6200 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0007-1 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7.0 Plus / P6200 - Màn hình --- SSMH-0046 --- 350.000đ --- (3) - Tạm Hết
Galaxy Tab 7.0 Plus / P6200 - Pin --- SS-0053 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Tab 7.7 / P6800 - Bộ vỏ --- SS-0008 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 7.7 / P6800 - Pin --- SS-0054 --- 200.000đ --- Hết hàng - Tạm Hết

Galaxy Tab 2 / P7300 - Cảm ứng --- SSCU-0010 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 2 / P7300 - Màn hình --- SSMH-0042 --- 1.150.000đ --- (*)

Galaxy Tab 3 Lite / T110 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0082 --- 160.000đ

Galaxy Tab 3 Lite / T111 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0048 --- 120.000đ
Galaxy Tab 3 Lite / T111 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0049 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 3 Lite / T111 - Màn hình --- SSMH-0128 --- 330.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 3 Lite / T110 / T111 - Pin --- SS-0385 --- 180.000đ

Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T210 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0028 --- 130.000đ
Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T210 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0029 --- 220.000đ
Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T210 - Pin --- SS-0372 --- 160.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T211 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0026 --- 180.000đ
Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T211 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0027 --- 210.000đ
Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T211 - Camera sau --- SS-0430 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T211 - Màn hình --- SSMH-0127 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 3 7.0" / SM-T211 - Pin --- SS-0372 --- 160.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T310 - Cảm ứng màu trắng (loại không có lỗ loa) --- SSCU-0037 --- 210.000đ
Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T310 - Cảm ứng màu đen (loại không có lỗ loa) --- SSCU-0038 --- 250.000đ
Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T311 - Film màn hình --- DC-0231 --- 25.000đ
Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T311 - Keo khô OCA 3 lớp 250u (1 lần bán 50 miếng trở lên) --- DC-0207 --- 40.000đ
Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T310 - Màn hình --- SSMH-0126 --- 800.000đ

Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T311 - Cảm ứng màu trắng (có lỗ loa) --- SSCU-0040 --- 210.000đ
Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T311 - Cảm ứng màu đen (có lỗ loa) --- SSCU-0041 --- 240.000đ
Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T311 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0123 --- 1.300.000đ --- (*)
Galaxy Tab 3 8.0" / SM-T311 - Pin --- SS-0275 --- 160.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Tab 3 10.1" / P5200 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0067 --- 210.000đ
Galaxy Tab 3 10.1" / P5200 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0068 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 3 10.1" / P5200 - Camera sau --- SS-0431 --- 120.000đ
Galaxy Tab 3 10.1" / P5200 - Màn hình --- SSMH-0118 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 3 10.1" / P5200 - Pin --- SS-0384 --- 180.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2

Galaxy Tab 4 / T230 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0057 --- 200.000đ
Galaxy Tab 4 / T230 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0057-1 --- 200.000đ
Galaxy Tab 4 / T231 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0050 --- 160.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 4 / T231 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0051 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 4 / T230 / T231 - Màn hình --- SSMH-0113 --- 400.000đ

Galaxy Tab 4 / T331 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0054 --- 150.000đ
Galaxy Tab 4 / T331 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0053 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tap 4 / T330 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0055 --- 190.000đ
Galaxy Tap 4 / T330 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0056 --- 200.000đ
Galaxy Tap 4 / T330 / T331 - Pin --- SS-0371 --- 190.000đ

Galaxy Tab Pro 8.4 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0052 --- 350.000đ

Galaxy Tab 10" / P7100 - Pin --- SS-0429 --- 240.000đ

Galaxy Tab 10" / P7500 - Cảm ứng màu đen --- SSCU-0005 --- 170.000đ
Galaxy Tab 10" / P7500 - Cảm ứng màu trắng --- SSCU-0005-1 --- 190.000đ
Galaxy Tab 10" / P7500 - Cáp màn hình --- SS-0081 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 10" / P7500 - Dây cáp sạc --- SS-0199 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Tab 10" / P7500 - Màn hình --- SSMH-0013 --- 950.000đ --- (*)
Galaxy Tab 10" / P7500 - Pin --- SS-0276 --- 230.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Tab E 9.6" / T560 / T561 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SSMH-0253 --- 1.500.000đ --- (*)
Galaxy Tab E 9.6" / T560 / T561 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SSMH-0254 --- 1.500.000đ --- (*)


Bảng Giá Linh Kiện Sony

Sony Xperia / X10 / X10i / X10a / SO-01B - Cảm ứng trắng --- SNCU-0001 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Sony Xperia / X10 / X10i / X10a / SO-01B - Cảm ứng đen --- SNCU-0002 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Sony Xperia / X10 / X10i / X10a / SO-01B - Màn hình --- SNMH-0020 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Sony Xperia / X10 / X10i / X10a / SO-01B - CPU Qualcomm QSD 8250 --- HTC-0001 --- 250.000đ
Sony Xperia / X10 / X10i / X10a / SO-01B - Flash --- SN-0001 --- 20.000đ


Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Bộ vỏ màu đen --- SN-0006 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Bộ vỏ màu trắng --- SN-0005 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Chuông --- SN-0043 --- 15.000đ
Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Dây mic --- SN-0046 --- 10.000đ
Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Đuôi sạc --- SN-0051 --- 10.000đ
Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Loa --- SN-0038 --- 15.000đ
Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0001 --- 450.000đ --- (3) - Tạm Hết
Sony LT15i / LT18i / Xperia Arc / Xperia Arc S - Pin --- SN-0021 --- 90.000đ --- - Tạm Hết

Sony LT22i / Xperia P / Nypon - Bộ vỏ màu trắng --- SN-0063 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT22i / Xperia P / Nypon - Bộ vỏ màu đen --- SN-0064 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT22i / Xperia P / Nypon - Bộ vỏ màu đỏ --- SN-0065 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT22i / Xperia P / Nypon - Màn hình nguyên bộ, không khung --- SNMH-0011 --- 600.000đ
Sony LT22i / Xperia P / Nypon - Màn hình nguyên bộ, có khung --- SNMH-0025 --- 650.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT22i / Xperia P / Nypon - Pin --- SN-0100 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

Sony LT25i / Xperia V / Xperia AX / Sony Tsubasa / SO-01E - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0016 --- 620.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT25i / Xperia V / Xperia AX / Sony Tsubasa / SO-01E - Pin --- SN-0022 --- 100.000đ

Sony LT26i / Xperia S / Xperia Acr HD / Xperia NX / Sony Zonomi / SO-02D - Bộ vỏ màu trắng --- SN-0056 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT26i / Xperia S / Xperia Acr HD / Xperia NX / Sony Zonomi / SO-02D - Bộ vỏ màu đen --- SN-0057 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT26i / Xperia S / Xperia Acr HD / Xperia NX / Sony Zonomi / SO-02D - Dây nguồn --- SN-0082 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT26i / Xperia S / Xperia Acr HD / Xperia NX / Sony Zonomi / SO-02D - IC Chuông --- SN-0077 --- 100.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Sony LT26i / Xperia S / Xperia Acr HD / Xperia NX / Sony Zonomi / SO-02D - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0007 --- 480.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT26i / Xperia S / Xperia Acr HD / Xperia NX / Sony Zonomi / SO-02D - Ổ sim --- SN-0132 --- 220.000đ
Sony LT26i / Xperia S / Xperia Acr HD / Xperia NX / Sony Zonomi / SO-02D - Pin --- SN-0023 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

Sony LT26w / Xperia Acro S / Xperia Acro HD / Sony Hikari - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0018 --- 270.000đ --- - Tạm Hết

Sony LT28i / LT28at / AOBA / Xperia Ion LTE - Bộ vỏ màu đen --- SN-0058 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT28i / LT28at / AOBA / Xperia Ion LTE - Bộ vỏ màu đỏ --- SN-0059 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT28i / LT28at / AOBA / Xperia Ion LTE - Dây mic --- SN-0128 --- 100.000đ
Sony LT28i / LT28at / AOBA / Xperia Ion LTE - Dây nút nguồn volume --- SN-0127 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT28i / LT28at / AOBA / Xperia Ion LTE - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0009 --- 550.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT28i / LT28at / AOBA / Xperia Ion LTE - Ổ sim --- SN-0007 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
Sony LT28i / LT28at / AOBA / Xperia Ion LTE - Pin --- SN-0024 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

Sony LT29i / Xperia TX / Xperia GX - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0019 --- 650.000đ --- (*) - Tạm Hết

Sony LT30i / LT30at / LT30p / Sony Mint / Xperia T - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0017 --- 650.000đSony C1505 / Xperia E - Cảm ứng --- SNCU-0014 --- 120.000đ
Sony C1505 / Xperia E - Màn hình --- SNMH-0028 --- 170.000đ

Sony C1905 / Xperia M - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0026 --- 130.000đ
Sony C1905 / Xperia M - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0027 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Sony C1905 / Xperia M - Màn hình --- SNMH-0048 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Sony C1905 / Xperia M - IC nguồn --- SN-0075 --- 150.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành

Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Cảm ứng --- SNCU-0047 --- 95.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Cảm ứng --- SNCU-0048 --- 95.000đ --- - Tạm Hết
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Cụm cáp sạc --- SN-0167 --- 50.000đ
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Cáp ổ sim --- SN-0170 --- 50.000đ
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Dây nút nguồn --- SN-0166 --- 70.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Lưng màu trắng --- SN-0168 --- 50.000đ
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Lưng màu đen --- SN-0169 --- 55.000đ
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Màn hình full nguyên bộ màu trắng, zin new --- SNMH-0067 --- 650.000đ --- (*)
Sony Xperia M4 Aqua / E2306 / E2312 / E2333 / E2363 - Màn hình full nguyên bộ màu đen, zin new --- SNMH-0068 --- 600.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony Xperia M4 Aqua - Pin --- SN-0153 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Sony Xperia M5 / M5 Dual / E5633 / E5643 / E5663 / E5603 / E5606 / E5653 - Màn hình màu trắng --- SNMH-0098 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony Xperia M5 / M5 Dual / E5633 / E5643 / E5663 / E5603 / E5606 / E5653 - Màn hình màu đen --- SNMH-0099 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony C2104 / C2105 / S36h / Xperia L - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0023 --- 150.000đ
Sony C2104 / C2105 / S36h / Xperia L - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0022 --- 150.000đ
Sony C2104 / C2105 / S36h / Xperia L - Lưng màu đen --- SN-0171 --- 150.000đ
Sony C2104 / C2105 / S36h / Xperia L - Màn hình --- SNMH-0045 --- 450.000đ --- - Tạm Hết

Sony C2305 / Xperia C - Bộ vỏ màu đen --- SN-0151 --- 130.000đ
Sony C2305 / Xperia C - Bộ vỏ màu trắng --- SN-0152 --- 130.000đ
Sony C2305 / Xperia C - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0019 --- 120.000đ
Sony C2305 / Xperia C - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0020 --- 110.000đ
Sony C2305 / Xperia C - Màn hình --- SNMH-0041 --- 330.000đ --- - Tạm Hết
Sony C2305 / Xperia C - Pin --- SN-0148 --- 160.000đ
Sony C5302 / Xperia SP - Bộ vỏ màu trắng --- SN-0149 --- 220.000đ
Sony C5302 / Xperia SP - Bộ vỏ màu đen --- SN-0150 --- 220.000đ
Sony C5302 / Xperia SP - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0017 --- 120.000đ
Sony C5302 / Xperia SP - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0018 --- 120.000đ
Sony C5302 / Xperia SP - Màn hình --- SNMH-0040 --- 320.000đ
Sony C5302 / Xperia SP - Pin --- SN-0147 --- 130.000đ

Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Cảm ứng --- SNCU-0036 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Chuông --- SN-0042 --- 15.000đ
Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Dây mic --- SN-0045 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Đuôi sạc --- SN-0053 --- 20.000đ
Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Loa --- SN-0037 --- 10.000đ
Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Màn hình nguyên bộ, zin new --- SNMH-0036 --- 900.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Màn hình nguyên bộ, zin làm lại --- SNMH-0066 --- 650.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C5502 / C5503 / M36h / Xperia ZR / Xperia A - Pin --- SN-0030 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

Sony C6502 / C6503 / C6506 / LT35 / Xperia ZL - Dây mic --- SN-0133 --- 80.000đ
Sony C6502 / C6503 / C6506 / LT35 / Xperia ZL - Dây nút nguồn volume --- SN-0129 --- 70.000đ
Sony C6502 / C6503 / C6506 / LT35 / Xperia ZL - Dây tai nghe --- SN-0130 --- 70.000đ
Sony C6502 / C6503 / C6506 / LT35 / Xperia ZL - Đuôi sạc --- SN-0084 --- 15.000đ
Sony C6502 / C6503 / C6506 / LT35 / Xperia ZL - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SNMH-0046 --- 700.000đ --- (*)
Sony C6502 / C6503 / C6506 / LT35 / Xperia ZL - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SNMH-0047 --- 700.000đ --- (*)

Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Camera sau --- SN-0080 --- 180.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Camera trước --- SN-0081 --- 80.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Cảm ứng --- SNCU-0016 --- 150.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Chuông --- SN-0040 --- 15.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Cụm chuông + Rung --- SN-0134 --- 110.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Dây cảm biến --- SN-0124 --- 80.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Dây nút nguồn --- SN-0131 --- 60.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Mic --- SN-0045 --- 30.000đ --- Xài chung Z1, ZR, Z Ultra - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Dây socket màn hình --- SN-0071 --- 70.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Đuôi sạc --- SN-0048 --- 15.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - IC công suất --- SN-0014 --- 50.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - IC chuông --- SN-0076 --- 100.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - IC nguồn nhỏ (PM 8921) --- SN-0072 --- 60.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - IC nguồn lớn (PM 8921) --- SN-0072-1 --- 200.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Keo dán viền mặt trước chống nước --- SN-0105 --- 10.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Keo dán viền mặt sau chống nước --- SN-0106 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Khung sườn trắng --- SN-0090 --- 80.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Khung sườn đen --- SN-0091 --- 100.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Khung sườn tím --- SN-0092 --- 100.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Loa --- SN-0034 --- 10.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng trắng, tháo máy --- SN-0008 --- 40.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng đen, tháo máy --- SN-0009 --- 40.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng tím, tháo máy --- SN-0010 --- 40.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng (NFC) màu đen --- SN-0120 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng (NFC) màu trắng --- SN-0121 --- 65.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng trắng, zin new --- SN-0008-1 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng đen, loại 2 --- SN-0235 --- 25.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng đen, zin new --- SN-0009-1 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Lưng tím, zin new --- SN-0010-1 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Màn hình nguyên bộ, zin tháo máy --- SNMH-0087 --- 750.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Màn hình nguyên bộ, không khung zin new --- SNMH-0056 --- 800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Màn hình nguyên bộ, không khung zin làm lại --- SNMH-0022 --- 600.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Màn hình nguyên bộ, luôn khung, màu trắng --- SNMH-0030 --- 800.000đ --- (*)
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Màn hình nguyên bộ, luôn khung, màu đen --- SNMH-0029 --- 1.400.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Màn hình nguyên bộ, luôn khung, màu tím --- SNMH-0038 --- 1.900.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Miếng phản quang --- SN-0015 --- 60.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Rung --- SN-0054 --- 50.000đ
Sony C6602 / C6603 / L36 / L36h / Xperia Z / Sony Yuga - Pin --- SN-0017 --- 100.000đ

Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Cảm ứng zin --- SNCU-0031 --- 350.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Camera sau --- SN-0146 --- 200.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Chuông --- SN-0041 --- 25.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Dây tai nghe + cảm biến --- SN-0126 --- 80.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Mic --- SN-0045 --- 30.000đ --- Xài chung Sony Z, Z1, ZR - Tạm Hết
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Đuôi sạc --- SN-0050 --- 20.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Loa --- SN-0036 --- 25.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Lưng màu trắng --- SN-0011 --- 55.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Lưng màu đen --- SN-0012 --- 55.000đ
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0032 --- 900.000đ --- (*)
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Màn hình tháo máy màu đen --- SNMH-0034 --- 3.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Màn hình tháo máy màu trắng --- SNMH-0035 --- 3.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Miếng phản quang --- SN-0016 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6833 / XL39h / Xperia Z Ultra / Sony Togari - Pin --- SN-0020 --- 130.000đ

Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Camera sau --- SN-0078 --- 200.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Camera trước --- SN-0079 --- 90.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Cảm ứng --- SNCU-0025 --- 170.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Chuông --- SN-0040 --- 15.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Mic --- SN-0045 --- 30.000đ --- Xài chung Sony Z, ZR, Z Ultra - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Dây nút nguồn + volume + mic --- SN-0125 --- 100.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Đuôi sạc --- SN-0049 --- 10.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Film màn hình --- DC-0214 --- 13.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - IC nguồn (PM 8941) --- SN-0073 --- 60.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Loa --- SN-0035 --- 10.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Keo dán viền mặt trước chống nước --- SN-0107 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Keo dán viền mặt sau chống nước --- SN-0108 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Keo dán viền khung giữa chống nước --- SN-0109 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Keo dán viền lưng chống nước --- SN-0110 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Khung sườn màu trắng --- SN-0093 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Khung sườn màu đen --- SN-0094 --- 400.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Khung viền màn hình màu trắng --- SN-0095 --- 100.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Khung viền màn hình màu đen --- SN-0096 --- 80.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Lưng màu trắng --- SN-0018 --- 40.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Lưng màu trắng (loại 2) --- SN-0210 --- 25.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Lưng màu đen --- SN-0018-1 --- 40.000đ --- - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Lưng màu đen (loại 2) --- SN-0211 --- 25.000đ
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Màn hình nguyên bộ, zin new --- SNMH-0031 --- 800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Màn hình nguyên bộ, zin làm lại --- SNMH-0082 --- 650.000đ --- (*)
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Màn hình nguyên bộ, zin tháo máy không khung --- SNMH-0065 --- 1.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Màn hình nguyên bộ, zin tháo máy có khung đen --- SNMH-0062 --- 1.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Màn hình nguyên bộ, zin tháo máy có khung trắng --- SNMH-0063 --- 1.100.000đ --- (*) - Tạm Hết
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Miếng phản quang --- SN-0122 --- 55.000đ --- Số lượng giá 40k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony C6902 / C6903 / C6906 / Xperia Z1 / Sony Honami - Pin --- SN-0019 --- 110.000đ

Sony C6916 / Xperia Z1s T-Mobile - Cảm ứng zin --- SNCU-0035 --- 220.000đ
Sony C6916 / Xperia Z1s T-Mobile - Màn hình nguyên bộ, zin new --- SNMH-0052 --- 850.000đ --- (*)
Sony C6916 / Xperia Z1s T-Mobile - Màn hình nguyên bộ, zin tháo máy --- SNMH-0064 --- 850.000đ --- (*)
Sony C6916 / Xperia Z1s T-Mobile - Lưng --- SN-0159 --- 50.000đ

Sony D2202 / D2203 / D2206 / D2212 / D2243 / Xperia E - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SNMH-0059 --- 550.000đ
Sony D2202 / D2203 / D2206 / D2212 / D2243 / Xperia E - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SNMH-0060 --- 550.000đ

Sony D2303 / D2305 / D2306 / D2403 / D2406 / M2 - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0045 --- 100.000đ
Sony D2303 / D2305 / D2306 / D2403 / D2406 / M2 - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0046 --- 100.000đ
Sony D2302 / D2303 / D2305 / D2306 / M2 / M2 Dual - Dây nút nguồn volume --- SN-0164 --- 70.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony D2302 / D2303 / D2305 / D2306 / M2 / M2 Dual - Đuôi sạc --- SN-0172 --- 20.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony D2302 / D2303 / D2305 / D2306 / M2 / M2 Dual - Lưng màu trắng --- SN-0155 --- 60.000đ
Sony D2302 / D2303 / D2305 / D2306 / M2 / M2 Dual - Lưng màu đen --- SN-0156 --- 60.000đ
Sony D2303 / D2305 / D2306 / D2403 / D2406 / M2 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SNMH-0053 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Sony D2303 / D2305 / D2306 / D2403 / D2406 / M2 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SNMH-0054 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Sony D2303 / D2305 / D2306 / D2403 / D2406 / M2 - Ổ sim --- SN-0154 --- 90.000đ
Sony D2303 / D2305 / D2306 / D2403 / D2406 / M2 - Pin --- SN-0227 --- 100.000đ

Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Bộ phím sườn xanh lá --- SN-0181 --- 60.000đ
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Bộ phím sườn trắng --- SN-0182 --- 60.000đ
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Bộ phím sườn đen --- SN-0183 --- 60.000đ
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0039 --- 160.000đ
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0040 --- 160.000đ
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SNMH-0076 --- 800.000đ
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SNMH-0088 --- 800.000đ --- - Tạm Hết
Sony D2533 / D2502 / C3 / Xperia C3 Dual - Pin --- SN-0223 --- 110.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2

Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Bộ phím sườn xanh lá --- SN-0184 --- 60.000đ
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Bộ phím sườn trắng --- SN-0185 --- 60.000đ
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Bộ phím sườn đen --- SN-0186 --- 60.000đ
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0043 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0044 --- 140.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- SNMH-0079 --- 850.000đ
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Màn hình nguyên bộ màu đen --- SNMH-0080 --- 1.000.000đ
Sony Xperia E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / Xperia C4 Dual - Pin --- SN-0224 --- 110.000đ

Sony D5303 / D5306 / D5316 / XM50 / Tianchi / Xperia T2 Ultra - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0037 --- 200.000đ
Sony D5303 / D5306 / D5316 / XM50 / Tianchi / Xperia T2 Ultra - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0038 --- 200.000đ
Sony D5303 / D5306 / D5316 / XM50 / Tianchi / Xperia T2 Ultra - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SNMH-0043 --- 800.000đ
Sony D5303 / D5306 / D5316 / XM50 / Tianchi / Xperia T2 Ultra - Màn hình nguyên bộ, màu đen, zin new --- SNMH-0051 --- 650.000đ

Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Cảm ứng --- SNCU-0034 --- 140.000đ
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Keo dán viền mặt trước chống nước --- SN-0115 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Keo dán viền mặt sau chống nước --- SN-0116 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Màn hình nguyên bộ, zin new --- SNMH-0055 --- 750.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Lưng trắng --- SN-0160 --- 50.000đ
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Lưng trắng (loại 2) --- SN-0215 --- 25.000đ
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Lưng đen --- SN-0161 --- 50.000đ
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Lưng vàng --- SN-0162 --- 60.000đ
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Lưng hồng --- SN-0163 --- 60.000đ
Sony D5503 / Xperia Z1 mini / Z1 Compact - Pin --- SN-0141 --- 120.000đ

Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0032 --- 170.000đ
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0033 --- 170.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Keo dán viền khung giữa chống nước --- SN-0117 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Keo dán viền mặt trước chống nước --- SN-0118 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Keo dán viền mặt sau chống nước --- SN-0119 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, zin new --- SNMH-0069 --- 900.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Màn hình nguyên bộ, màu đen, zin new --- SNMH-0070 --- 900.000đ --- - Tạm Hết
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, zin làm lại --- SNMH-0074 --- 900.000đ
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Màn hình nguyên bộ, màu đen, zin làm lại --- SNMH-0075 --- 860.000đ
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Màn hình nguyên bộ, màu đen, zin linh kiện --- SNMH-0086 --- 800.000đ --- hàng copy
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Lưng trắng --- SN-0157 --- 40.000đ
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Lưng trắng (loại 2) --- SN-0222 --- 25.000đ
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Lưng đen --- SN-0158 --- 40.000đ
Sony D5803 / D5833 / M55W / Xperia Z3 mini / Z3 Compact - Pin --- SN-0165 --- 130.000đ

Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Bộ phím sườn trắng --- SN-0196 --- 80.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Bộ phím sườn đen --- SN-0197 --- 80.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Bộ phím sườn tím --- SN-0198 --- 80.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Camer sau --- SN-0135 --- 200.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Camera trước --- SN-0137 --- 90.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Cảm ứng zin --- SNCU-0028 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Keo dán viền mặt trước chống nước --- SN-0111 --- 10.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Keo dán viền mặt sau chống nước --- SN-0112 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Khung sườn màu trắng --- SN-0097 --- 400.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Khung sườn màu đen --- SN-0098 --- 400.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Khung sườn màu tím --- SN-0099 --- 400.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Lưng màu trắng --- SN-0089 --- 45.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Lưng màu trắng (loại 2) --- SN-0214 --- 25.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Lưng màu đen --- SN-0088 --- 45.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Màn hình nguyên bộ, zin new --- SNMH-0039 --- 950.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Màn hình nguyên bộ, zin tháo máy --- SNMH-0061 --- 950.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Màn hình nguyên bộ, zin làm lại --- SNMH-0084 --- 850.000đ
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Miếng phản quang --- SN-0123 --- 80.000đ --- - Tạm Hết --- Số lượng giá 40k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony D6502 / D6503 / D6543 / L50 / L50W / Xperia Z2 - Pin --- SN-0139 --- 110.000đ --- Số lượng giá 40k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl

Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Bộ phím sườn trắng --- SN-0199 --- 70.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Bộ phím sườn đen --- SN-0200 --- 70.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Bộ phím sườn gold --- SN-0202 --- 70.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0030 --- 150.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0029 --- 130.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Camera sau --- SN-0136 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Camera trước --- SN-0138 --- 90.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Dây nút nguồn volume --- SN-0144 --- 130.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Keo dán viền mặt trước chống nước --- SN-0113 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Keo dán viền mặt sau chống nước --- SN-0114 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Khung sườn màu trắng --- SN-0101 --- 200.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Khung sườn màu đen --- SN-0102 --- 200.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Khung sườn màu vàng --- SN-0103 --- 200.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Khung sườn màu xanh --- SN-0104 --- 470.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Loa --- SN-0143 --- 20.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Lưng màu đen --- SN-0085 --- 45.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Lưng màu đen (loại 2) --- SN-0221 --- 25.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Lưng màu trắng --- SN-0086 --- 45.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Lưng màu trắng (loại 2) --- SN-0212 --- 25.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Lưng màu đồng --- SN-0087 --- 45.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Lưng màu đồng (loại 2) --- SN-0213 --- 25.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, zin new --- SNMH-0049 --- 850.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, zin làm lại --- SNMH-0083 --- 800.000đ
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Màn hình nguyên bộ, màu đen, zin new --- SNMH-0050 --- 850.000đ --- - Tạm Hết
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Màn hình nguyên bộ, màu đen, zin làm lại --- SNMH-0085 --- 800.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Sony D6603 / D6643 / D6616 / D6633 / D6653 / Xperia Z3 - Pin --- SN-0140 --- 130.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2 --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl

Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Bộ phím sườn trắng --- SN-0203 --- 70.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Bộ phím sườn đen --- SN-0204 --- 70.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Bộ phím sườn gold --- SN-0205 --- 70.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0041 --- 220.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0042 --- 220.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Khung sườn màu đen --- SN-0228 --- 350.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Khung sườn màu trắng --- SN-0229 --- 350.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Khung sườn màu gold --- SN-0230 --- 350.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Lưng màu đen (loại 2) --- SN-0220 --- 25.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Lưng màu đen --- SN-0178 --- 50.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Lưng màu trắng (loại 2) --- SN-0236 --- 0.0đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Lưng màu trắng --- SN-0177 --- 50.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SNMH-0072 --- 1.000.000đ --- (*) --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SNMH-0073 --- 1.000.000đ --- (*) - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2 --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z4 / E6533 / E6533 / E6508 - Pin --- SN-0225 --- 110.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl

Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Bộ phím sườn trắng --- SN-0206 --- 70.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Bộ phím sườn đen --- SN-0207 --- 70.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Bộ phím sườn gold --- SN-0208 --- 70.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Bộ phím sườn xanh lá --- SN-0209 --- 70.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Cảm ứng màu đen --- SNCU-0049 --- 180.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Cảm ứng màu trắng --- SNCU-0050 --- 200.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Khung sườn màu đen --- SN-0231 --- 350.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Khung sườn màu trắng --- SN-0232 --- 350.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Khung sườn màu gold --- SN-0233 --- 350.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Khung sườn màu xanh --- SN-0234 --- 350.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Lưng màu trắng --- SN-0179 --- 60.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Lưng màu đen --- SN-0180 --- 60.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SNMH-0077 --- 1.200.000đ --- (*) --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SNMH-0078 --- 1.250.000đ --- (*) - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2 --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Màn hình nguyên bộ, màu đen, zin làm lại --- SNMH-0097 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2 --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony Xperia Z5 / Z5 Dual / E6603 / E6633 / E6653 / E6683 (Dual) / SO-01H / SOV32 / 501SO - Pin --- SN-0226 --- 110.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl

Sony Xperia Z5 Premium / Z5 Plus / E6853 / E6883 - Màn hình màu đen --- SNMH-0096 --- 1.250.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl

Sony E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra / C5 Ultra Dual - Bộ phím sườn xanh lá --- SN-0187 --- 60.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra / C5 Ultra Dual - Bộ phím sườn trắng --- SN-0188 --- 60.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra / C5 Ultra Dual - Bộ phím sườn đen --- SN-0189 --- 60.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra / C5 Ultra Dual - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SNMH-0071 --- 1.300.000đ --- (*) --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
Sony E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra / C5 Ultra Dual - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SNMH-0081 --- 1.300.000đ --- (*) - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2 --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl

Dòng MT
Sony MT11i / Xperia Neo V - Cảm ứng --- SNCU-0004 --- 300.000đ --- (2) - Tạm Hết
Sony MT11i / Xperia Neo V - Màn hình --- SNMH-0003 --- 350.000đ --- (2) - Tạm Hết

Sony MT15i / Xperia Neo - Cảm ứng --- SNCU-0004 --- 300.000đ --- (2) - Tạm Hết
Sony MT15i / Xperia Neo - Màn hình --- SNMH-0003 --- 350.000đ --- - Tạm Hết

Sony MT25i / Xperia Neo L - Cảm ứng --- SNCU-0003 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Sony MT25i / Xperia Neo L - Màn hình --- SNMH-0012 --- 130.000đ
Sony MT25i / Xperia Neo L - IC Công suất --- SN-0013 --- 100.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Sony MT25i / Xperia Neo L - Pin --- SN-0029 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Sony MT27i / Xperia Sola / Pepper - Cảm ứng --- SNCU-0008 --- 150.000đ
Sony MT27i / Xperia Sola / Pepper - Màn hình --- SNMH-0008 --- 300.000đ --- - Tạm Hết

Dòng R
Sony R800 / Xperia Play - Cảm ứng --- SNCU-0003 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Sony R800 / Xperia Play - Dây nút nguồn volume --- SN-0066 --- 50.000đ
Sony R800 / Xperia Play - Dây nguồn --- SN-0004 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Sony R800 / Xperia Play - Màn hình --- SNMH-0012 --- 130.000đ
Sony R800 / Xperia Play - Pin --- SN-0031 --- 90.000đ

Dòng SK
Sony SK17 / SK17i / Xperia Mini Pro - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SNMH-0021 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
Sony SK17 / SK17i / Xperia Mini Pro - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SNMH-0027 --- 400.000đ --- - Tạm Hết

Dòng ST
Sony ST15 / ST15i / Xperia Mini - Màn hình --- SNMH-0013 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

Sony ST17 / ST17i / Xperia Active - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0004 --- 300.000đ --- - Tạm Hết

Sony ST18 / ST18i / Xperia Ray - Màn hình nguyên bộ --- SNMH-0005 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST18 / ST18i / Xperia Ray - Pin --- SN-0025 --- 120.000đ

Sony ST21 / ST21i / Xperia Tipo - Cảm ứng --- SNCU-0012 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST21 / ST21i / Xperia Tipo - Màn hình --- SNMH-0026 --- 170.000đ --- - Tạm Hết

Sony ST23 / ST23i / Xperia Micro - Cảm ứng --- SNCU-0010 --- 120.000đ
Sony ST23 / ST23i / Xperia Micro - Màn hình --- SNMH-0024 --- 170.000đ

Sony ST25 / ST25i / Xperia U / Kumquat - Cảm ứng --- SNCU-0005 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST25 / ST25i / Xperia U / Kumquat - Màn hình --- SNMH-0010 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST25 / ST25i / Xperia U / Kumquat - Pin --- SN-0026 --- 70.000đ --- - Tạm Hết

Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Cảm ứng --- SNCU-0011 --- 120.000đ
Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Chuông --- SN-0044 --- 15.000đ
Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Dây mic --- SN-0047 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Đuôi sạc --- SN-0052 --- 20.000đ
Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - IC nguồn (PM 89029) --- SN-0074 --- 60.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Loa --- SN-0039 --- 10.000đ
Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Màn hình --- SNMH-0023 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST26 / ST26i / Xperia J / Sony Jlo - Pin --- SN-0027 --- 90.000đ

Sony ST27 / ST27i / Xperia Go - Bộ vỏ màu trắng --- SN-0060 --- 180.000đ
Sony ST27 / ST27i / Xperia Go - Bộ vỏ màu đen --- SN-0061 --- 180.000đ
Sony ST27 / ST27i / Xperia Go - Bộ vỏ màu vàng --- SN-0062 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST27 / ST27i / Xperia Go - Cảm ứng --- SNCU-0009 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Sony ST27 / ST27i / Xperia Go - Đuôi sạc --- SN-0083 --- 20.000đ
Sony ST27 / ST27i / Xperia Go - Màn hình --- SNMH-0015 --- 220.000đ
Sony ST27 / ST27i / Xperia Go - Pin --- SN-0028 --- 90.000đ

Dòng WT
Sony WT18 / WT18i / Xperia Arco / Walkman - Cảm ứng đen --- SNCU-0006 --- 220.000đ --- (7) - Tạm Hết
Sony WT18 / WT18i / Xperia Arco / Walkman - Cảm ứng trắng --- SNCU-0007 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
Sony WT18 / WT18i / Xperia Arco / Walkman - Màn hình --- SNMH-0006 --- 150.000đ --- -8
Sony WT19 / WT19i / Coconut / Xperia Live with Walkman - Cảm ứng đen --- SNCU-0006 --- 220.000đ --- (7) - Tạm Hết
Sony WT19 / WT19i / Coconut / Xperia Live with Walkman - Cảm ứng trắng --- SNCU-0007 --- 220.000đ --- (7) - Tạm Hết
Sony WT19 / WT19i / Coconut / Xperia Live with Walkman - Màn hình --- SNMH-0006 --- 150.000đ --- -8
Sony WT19 / WT19i / Coconut / Xperia Live with Walkman - Pin --- SN-0033 --- 50.000đ --- - Tạm Hết

Sony W20 / Zylo - Dây nút nguồn --- SN-0055 --- 30.000đ
Sony W20 / Zylo - Pin --- SN-0032 --- 50.000đ

Dòng WT
Xperia Tablet Z LTE / SO-03E / SGP321 - Cảm ứng --- SNCU-0015 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
Xperia Tablet Z LTE / SO-03E / SGP321 - Màn hình full nguyên bộ --- SNMH-0057 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết

Xperia Tablet Z2 - Màn hình full nguyên bộ --- SNMH-0058 --- 1.500.000đ --- (*) - Tạm Hết
Bảng Giá Linh Kiện Blackberry


Blackberry Javelin
Blackberry Javelin 8900 - Màn hình mã 002 --- BBMH-0013 --- 300.000đ --- - Tạm Hết

Blackberry Bold
Blackberry Bold 9000 - Màn hình mã 001 --- BBMH-0001 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Bold 9000 - Màn hình mã 002 --- BBMH-0002 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Bold 9000 - Màn hình mã 003 --- BBMH-0003 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

Blackberry Bold 9700 - Bộ vỏ đen --- BB-0004 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Bold 9700 - Bộ vỏ trắng --- BB-0004-1 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Bold 9700 / 9780 - Màn hình mã 001 --- BBMH-0004 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Bold 9700 / 9780 - Màn hình mã 002 màu đen --- BBMH-0005 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Bold 9700 / 9780 - Màn hình mã 002 màu trắng --- BBMH-0005-1 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Bold 9700 / 9780 - Màn hình mã 003/004 --- BBMH-0006 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Bold 9700 - Pin --- BB-0006 --- 10.000đ --- - Tạm Hết

Blackberry Bold 9900 / 9930 - Cảm ứng --- BBCU-0003 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Bold 9900 / 9930 - Màn hình mã 001 --- BBMH-0010 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Bold 9900 / 9930 - Màn hình mã 001 - nguyên bộ --- BBMH-0014 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Bold 9900 / 9930 - Màn hình mã 002 --- BBMH-0012 --- 300.000đ
Blackberry Bold 9900 / 9930 - Màn hình mã 002 - nguyên bộ --- BBMH-0012-1 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Bold 9900 - Pin --- BB-0007 --- 100.000đ --- Hết hàng - Tạm Hết

Blackberry Storm
Blackberry Storm 9500 / 9530 - Màn hình dây vàng - nguyên bộ --- BBMH-0008 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Storm 9500 / 9530 - Màn hình dây xanh - nguyên bộ --- BBMH-0008-1 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Storm 9520 / 9550 - Màn hình nguyên bộ --- BBMH-0009 --- 240.000đ --- - Tạm Hết

Blackberry Torch
Blackberry Torch 9800 - Bộ vỏ --- BB-0005 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Torch 9800 - Cảm ứng --- BBCU-0004 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Torch 9800 - Dây nguồn --- BB-0001 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Torch 9800 - Dây nguồn pin --- BB-0002 --- 80.000đ
Blackberry Torch 9800 - Màn hình --- BBMH-0007 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

Blackberry Torch 9860 - Cảm ứng --- BBCU-0001 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Torch 9860 - Màn hình --- BBMH-0011 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

Blackberry Porsche
Blackberry Porsche 9981 - Dây nguồn phím --- BB-0008 --- 2.000.000đ

Blackberry Q10
Blackberry Q10 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- BBMH-0016 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Q10 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- BBMH-0015 --- 450.000đ --- - Tạm Hết

Blackberry Z3 - Màn hình nguyên bộ --- BBMH-0021 --- 800.000đ --- - Tạm Hết

Blackberry Z10-3G - Màn hình nguyên bộ màu đen --- BBMH-0017 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Z10-3G - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- BBMH-0017-1 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Z10-4G - Màn hình nguyên bộ màu đen --- BBMH-0018 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Blackberry Z10-4G - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- BBMH-0018-1 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

Blackberry Z30 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- BBMH-0019 --- 920.000đ
Blackberry Z30 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- BBMH-0020 --- 800.000đ --- - Tạm Hết

Blackberry - Bộ Sạc --- BB-0003 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Bảng Giá Linh Kiện Nokia

Nokia - Pin BL - 5C --- NO-0077 --- 35.000đ --- - Tạm Hết
Nokia - Vĩ làm chân BL - 5C --- NO-0193 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
Nokia 3610S - Chuông --- NO-0104 --- 20.000đ
Nokia 3610S - Loa --- NO-0118 --- 20.000đ
Nokia 3610S - Mic --- NO-0140 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Nokia 5233 / 5230 - Cảm ứng đen --- NOCU-0010 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Nokia 5233 / 5230 - Cảm ứng trắng --- NOCU-0011 --- 80.000đ
Nokia 5800 - Cảm ứng --- NOCU-0012 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia 5800 - Màn hình --- NOMH-0013 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

Nokia 603 - Màn hình --- NOMH-0003 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

Nokia 6500c - Dây cáp sạc --- NO-0012 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Nokia 6500s - Dây nguồn không camera - hàng zin --- NO-0002 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Nokia 6700 - Camera --- NO-0011 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Nokia 6700c - Màn hình --- NOMH-0002 --- 240.000đ --- - Tạm Hết
Nokia 6760S - Dây nguồn --- NO-0017 --- 200.000đ --- - Tạm Hết

Nokia 8800 Arte / 8800e - Chuông --- NO-0107 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
Nokia 8800 Arte / 8800e - Dây nguồn --- NO-0003 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Nokia 8800 Arte / 8800e - Loa --- NO-0129 --- 30.000đ
Nokia 8800 Arte / 8800e - Màn hình --- NOMH-0001 --- 1.990.000đ --- (*) - Tạm Hết --- Hàng này không về nữa do TQ không có hàng. Không cần phản hồi hàng hết. Chỉ có loại tháo máy giá 4300k, loại ép dây 3300k (hàng hãng)
Nokia 8800 Arte / 8800e - Mic 4 chân --- NO-0088 --- 30.000đ --- Xài chung HTC One M8, HTC 8x - Tạm Hết

Nokia Asha 105 - Bộ vỏ màu đen --- NO-0189 --- 40.000đ
Nokia Asha 105 - Bộ vỏ màu xanh dương --- NO-0203 --- 40.000đ

Nokia Asha 106 - Màn hình --- NOMH-0056 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Asha 107 - Màn hình --- NOMH-0057 --- 200.000đ --- - Tạm Hết

Nokia E63 / E71 / E72 - Màn hình --- NOMH-0052 --- 130.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Asha 202 - Cảm ứng --- NOCU-0043 --- 100.000đ

Nokia Asha 206 - Mặt kính màu đen --- NO-0225 --- 50.000đ

Nokia Asha 300 - Cảm ứng --- NOCU-0044 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Asha 301 - Màn hình --- NOMH-0053 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Asha 303 - Cảm ứng --- NOCU-0041 --- 120.000đ

Nokia Asha 305 / Asha 306 - Cảm ứng --- NOCU-0039 --- 80.000đ
Nokia Asha 305 / Asha 306 / 3050 - Màn hình --- NOMH-0054 --- 250.000đ

Nokia Asha 307 / Asha 308 / Asha 309 / Asha 310 - Cảm ứng --- NOCU-0033 --- 150.000đ
Nokia Asha 307 / Asha 308 / Asha 309 / Asha 310 - Màn hình --- NOMH-0049 --- 250.000đ

Nokia Asha 311 - Cảm ứng --- NOCU-0029 --- 120.000đ
Nokia Asha 311 - Màn hình --- NOMH-0039 --- 150.000đ
Nokia Asha 311 - Pin --- NO-0061 --- 50.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Asha 501 - Cảm ứng --- NOCU-0031 --- 150.000đ
Nokia Asha 501 - Màn hình --- NOMH-0050 --- 160.000đ

Nokia Asha 502 - Cảm ứng --- NOCU-0028 --- 300.000đ

Nokia Asha 503 - Cảm ứng --- NOCU-0040 --- 250.000đ
Nokia Asha 503 - Màn hình --- NOMH-0062 --- 250.000đ

Nokia 515 - Bàn phím màu đen --- NO-0209 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Nokia 515 - Lưng màu bạc --- NO-0206 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Nokia 515 - Lưng màu đen --- NO-0205 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
Nokia 515 - Lưng màu champange --- NO-0207 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia 515 - Mặt kính --- NO-0208 --- 350.000đ --- - Tạm Hết

Nokia 603 - Cảm ứng màu trắng --- NOCU-0016 --- 200.000đ
Nokia 603 - Cảm ứng màu đen --- NOCU-0018 --- 170.000đ

Nokia C1-00 - Chuông --- NO-0103 --- 20.000đ
Nokia C1-00 - Loa --- NO-0117 --- 20.000đ
Nokia C1-00 - Mic --- NO-0139 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Nokia C1-00 / C1-01 / C1-02 / C1-03 / C2-00 / X1-01 / 101 / 100 / 110 / 113 - Màn hình --- NOMH-0044 --- 60.000đ --- - Tạm Hết

Nokia C2-02 - Chuông --- NO-0102 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
Nokia C2-02 - Loa --- NO-0115 --- 15.000đ
Nokia C2-02 - Mic --- NO-0137 --- 10.000đ
Nokia C2-03 / C2-06 - Cảm ứng màu trắng --- NOCU-0034-1 --- 60.000đ
Nokia C2-03 / C2-06 - Cảm ứng màu đen --- NOCU-0034 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Nokia C2-02 / C2-03 / C2-05 / C2-06 / C2-07 - Màn hình --- NOMH-0042 --- 100.000đ

Nokia C3-00 / E5-00 / X2-01 / Asha 200 / Asha 201 / Asha 302 - Màn hình --- NOMH-0037 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Nokia C3-01 - Cảm ứng màu vàng --- NOCU-0032 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Nokia C3-01 - Cảm ứng màu đen --- NOCU-0036 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Nokia C3-01 - Chuông --- NO-0108 --- 20.000đ
Nokia C3-01 - Loa --- NO-0071 --- 30.000đ
Nokia C3-01 - Pin --- NO-0059 --- 60.000đ
Nokia C3-01 / X3-02 / 206 / Asha 202 / Asha 300 - Màn hình --- NOMH-0038 --- 120.000đ

Nokia C5-00 - Bộ vỏ --- NO-0141 --- 50.000đ --- - Tạm Hết

Nokia C5-03 / C5-06 - Cảm ứng màu đen --- NOCU-0037 --- 120.000đ
Nokia C5-03 / C5-06 - Cảm ứng màu trắng --- NOCU-0038 --- 120.000đ
Nokia C5-03 - Chuông --- NO-0101 --- 20.000đ
Nokia C5-03 - Loa --- NO-0116 --- 20.000đ
Nokia C5-03 - Mic --- NO-0138 --- 10.000đ

Nokia C6-00 - Cảm ứng đen --- NOCU-0001 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Nokia C6-00 - Cảm ứng trắng --- NOCU-0002 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Nokia C6-00 - Dây nguồn --- NO-0018 --- 190.000đ --- - Tạm Hết
Nokia C6-01 - Cảm ứng --- NOCU-0035 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Nokia C6-01 - Chuông --- NO-0111 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
Nokia C6-01 - Loa --- NO-0066 --- 30.000đ
Nokia C6-01 - Màn hình --- NOMH-0059 --- 500.000đ
Nokia C7 - Cảm ứng --- NOCU-0008 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
Nokia C7 - Chuông --- NO-0112 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Nokia C7 - Loa --- NO-0070 --- 30.000đ
Nokia C7 - Màn hình --- NOMH-0043 --- 450.000đ --- - Tạm Hết

Nokia E63 - Main trắng --- NO-0021 --- 650.000đ --- Hết hàng - Tạm Hết
Nokia E71 / E72 / X6 - Loa --- NO-0067 --- 30.000đ
Nokia E71 - Chuông --- NO-0109 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
Nokia E71 - Main trắng --- NO-0020 --- 500.000đ
Nokia E71 - Mic --- NO-0089 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Nokia E71 - Pin --- NO-0062 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Nokia E72 - Chuông --- NO-0110 --- 20.000đ --- - Tạm Hết

Nokia M7 - Chuông --- NO-0114 --- 40.000đ --- - Tạm Hết
Nokia M7 - Loa --- NO-0136 --- 40.000đ --- - Tạm Hết
Nokia M7 - Mic --- NO-0090 --- 10.000đ --- - Tạm Hết

Nokia E7 - Bộ sạc --- NO-0031 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
Nokia E7 - Màn hình zin, có khung --- NOMH-0010 --- 490.000đ --- - Tạm Hết

Nokia N700 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0018 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N900 - Dây nguồn --- NO-0009 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N70 - Màn hình zin mới 100% --- NOMH-0004 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N81 - Dây nguồn --- NO-0004 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N85 - Dây nguồn --- NO-0023 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N86 - Dây nguồn --- NO-0005 --- 150.000đ
Nokia N95 - Màn hình --- NOMH-0012 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N95 2G - Dây nguồn --- NO-0006 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N95 8G - Dây nguồn --- NO-0007 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N96 - Dây nguồn --- NO-0008 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N97 - Cảm ứng đen --- NOCU-0006 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N97 - Cảm ứng trắng --- NOCU-0007 --- 250.000đ
Nokia N97 - Màn hình --- NOMH-0005 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N97 - Dây nguồn --- NO-0019 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N97 mini - Cảm ứng đen --- NOCU-0004 --- 250.000đ
Nokia N97 mini - Cảm ứng trắng --- NOCU-0005 --- 300.000đ
Nokia N97 mini - Chuông --- NO-0106 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N97 mini - Đuôi sạc đen --- NO-0064 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N97 mini - Đuôi sạc --- NO-0063 --- 30.000đ
Nokia N97 mini - Loa --- NO-0128 --- 30.000đ
Nokia N97 mini - Mic --- NO-0087 --- 20.000đ
Nokia N97 mini / 5230 / 5233 / 5800 / X6 / C5-03 / C5-04 / C5-05 / C5-06 / C6 / 500 - Màn hình --- NOMH-0040 --- 200.000đ

Nokia N8 - Loa --- NO-0127 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N8 - Cảm ứng màu đen --- NOCU-0003 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N8 - Chuông --- NO-0105 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N9 - Bộ vỏ --- NO-0032 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N9 - Camera sau --- NO-0153 --- 80.000đ
Nokia N9 - Chuông --- NO-0099 --- 30.000đ
Nokia N9 - Loa --- NO-0125 --- 30.000đ
Nokia N9 - Mặt kính --- NO-0043 --- 55.000đ --- - Tạm Hết
Nokia N9 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0007 --- 750.000đ --- (*)
Nokia N9 - Mic --- NO-0086 --- 10.000đ
Nokia N9 - IC Công suất --- NO-0238 --- 100.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Nokia N9 - Pin --- NO-0057 --- 130.000đ

Nokia N5000 - Màn hình --- NOMH-0058 --- 150.000đ

Nokia Lumia 430 - Cảm ứng --- NOCU-0053 --- 200.000đ
Nokia Lumia 430 - Màn hình --- NOMH-0078 --- 450.000đ
Nokia Lumia 435 - Cảm ứng --- NOCU-0054 --- 120.000đ
Nokia Lumia 435 - Màn hình --- NOMH-0077 --- 450.000đ

Nokia Lumia 520 - Bộ vỏ màu đen --- NO-0173 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 520 - Bộ vỏ màu đỏ --- NO-0175 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 520 - Bộ vỏ màu trắng --- NO-0176 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 520 - Bộ vỏ màu vàng --- NO-0177 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 520 - Bộ vỏ màu xanh dương --- NO-0174 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 520 - Camera sau --- NO-0148 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 520 - Cảm ứng zin new --- NOCU-0020 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 520 - Cảm ứng zin làm lại --- NOCU-0052 --- 110.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 520 - Chuông --- NO-0091 --- 20.000đ
Nokia Lumia 520 - IC Cặp SAMSUNG328 --- NO-0240 --- 150.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Nokia Lumia 520 - IC Công suất (77606-52) --- NO-0237 --- 150.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Nokia Lumia 520 - IC nguồn PM 8038 --- NO-0239 --- 200.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Nokia Lumia 520 - Keo dán khung ron --- NO-0204 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 520 - Khung sườn --- NO-0179 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 520 - Loa --- NO-0068 --- 30.000đ
Nokia Lumia 520 - Màn hình --- NOMH-0021 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 520 - Mic --- NO-0078 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 520 - Miếng đệm cảm ứng - màn hình --- NO-0170 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 520 - Nút chụp hình --- NO-0211 --- 25.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 520 - Pin --- NO-0227 --- 80.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Lumia 530 - Cảm ứng --- NOCU-0049 --- 120.000đ
Nokia Lumia 530 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0067 --- 350.000đ

Nokia Lumia 535 - Cảm ứng --- NOCU-0048 --- 160.000đ
Nokia Lumia 535 - Màn hình --- NOMH-0076 --- 270.000đ

Nokia Lumia 540 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0079 --- 750.000đ

Nokia Lumia 610 - Loa --- NO-0069 --- 30.000đ
Nokia Lumia 610 - Camera sau --- NO-0151 --- 80.000đ
Nokia Lumia 610 - Cảm ứng luôn khung --- NOCU-0019 --- 170.000đ
Nokia Lumia 610 - Chuông --- NO-0096 --- 20.000đ
Nokia Lumia 610 - Màn hình --- NOMH-0017 --- 200.000đ
Nokia Lumia 610 - Mic --- NO-0083 --- 10.000đ

Nokia Lumia 620 - Bộ vỏ trắng --- NO-0158 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 620 - Bộ vỏ đen --- NO-0074 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 620 - Bộ vỏ vàng --- NO-0122 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 620 - Camera sau --- NO-0149 --- 80.000đ
Nokia Lumia 620 - Cảm ứng --- NOCU-0017 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 620 - Cảm ứng hàng zin --- NOCU-0022 --- 280.000đ
Nokia Lumia 620 - Chuông --- NO-0092 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 620 - Đuôi sạc --- NO-0155 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 620 - IC Cặp SAMSUNG328 --- NO-0240 --- 150.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
Nokia Lumia 620 - IC Công suất (77606-52) --- NO-0237 --- 150.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Nokia Lumia 620 - IC nguồn --- NO-0239 --- 200.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Nokia Lumia 620 - Loa --- NO-0065 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 620 - Màn hình --- NOMH-0019 --- 210.000đ
Nokia Lumia 620 - Mic --- NO-0079 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 620 - Nút chụp hình --- NO-0212 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 620 - Pin --- NO-0058 --- 80.000đ

Nokia Lumia 625 - Bộ vỏ cam --- NO-0135 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 625 - Bộ vỏ trắng --- NO-0145 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 625 - Bộ vỏ đen --- NO-0133 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 625 - Bộ vỏ đỏ --- NO-0146 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 625 - Bộ vỏ vàng --- NO-0131 --- 200.000đ
Nokia Lumia 625 - Camera sau --- NO-0154 --- 100.000đ
Nokia Lumia 625 - Cảm ứng zin làm lại --- NOCU-0024 --- 140.000đ
Nokia Lumia 625 - Cảm ứng zin hãng --- NOCU-0024-1 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 625 - Chuông --- NO-0093 --- 20.000đ
Nokia Lumia 625 - Dây nút nguồn volume --- NO-0272 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 625 - Đuôi sạc --- NO-0229 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 625 - Keo dán sườn --- NO-0213 --- 10.000đ
Nokia Lumia 625 - Loa --- NO-0120 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 625 - Lưng trắng --- NO-0220 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 625 - Lưng đen --- NO-0221 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 625 - Lưng cam --- NO-0222 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 625 - Lưng vàng --- NO-0241 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 625 - Mặt kính --- NO-0038 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 625 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0024 --- 700.000đ
Nokia Lumia 625 - Mic --- NO-0080 --- 10.000đ
Nokia Lumia 625 - Miếng đệm cảm ứng - màn hình --- NO-0169 --- 20.000đ
Nokia Lumia 625 - Pin --- NO-0045 --- 220.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Lumia 630 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0068 --- 400.000đ

Nokia Lumia 640 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0075 --- 480.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 640XL - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0074 --- 650.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Lumia 710 - Cảm ứng luôn khung, màu đen --- NOCU-0021 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 710 - Màn hình --- NOMH-0011 --- 350.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Lumia 720 - Bộ vỏ đen --- NO-0132 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 720 - Bộ vỏ đỏ --- NO-0172 --- 200.000đ
Nokia Lumia 720 - Bộ vỏ trắng --- NO-0166 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 720 - Bộ vỏ xanh dương --- NO-0171 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 720 - Camera sau --- NO-0147 --- 150.000đ
Nokia Lumia 720 - Cảm ứng --- NOCU-0026 --- 200.000đ
Nokia Lumia 720 - Chuông --- NO-0094 --- 20.000đ
Nokia Lumia 720 - Dây nguồn volume --- NO-0143 --- 100.000đ
Nokia Lumia 720 - Film màn hình --- NO-0044 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 720 - Khe đậy sim + thẻ nhớ trắng --- NO-0215 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 720 - Khe đậy sim + thẻ nhớ đen --- NO-0216 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 720 - Khe đậy sim + thẻ nhớ vàng --- NO-0217 --- 80.000đ
Nokia Lumia 720 - Khe đậy sim + thẻ nhớ đỏ --- NO-0218 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 720 - Khe đậy sim + thẻ nhớ xanh dương --- NO-0219 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 720 - Loa --- NO-0121 --- 30.000đ
Nokia Lumia 720 - Màn hình nguyên bộ, ép kính --- NOMH-0020 --- 400.000đ
Nokia Lumia 720 - Mic --- NO-0081 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 720 - Nắp lưng màu trắng --- NO-0252 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 720 - Pin --- NO-0268 --- 160.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Lumia 730 - Mặt kính --- NO-0271 --- 65.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 730 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0073 --- 1.430.000đ --- (*) - Tạm Hết

Nokia Lumia 800 - Mặt kính --- NO-0035 --- 45.000đ
Nokia Lumia 800 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0008 --- 800.000đ --- (*) - Tạm Hết
Nokia Lumia 800 - Pin --- NO-0057 --- 130.000đ
Nokia Lumia 810 - Cảm ứng --- NOCU-0027 --- 250.000đ

Nokia Lumia 820 - Cảm ứng copy --- NOCU-0015 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 820 - Cảm ứng zin --- NOCU-0023 --- 250.000đ
Nokia Lumia 820 - Màn hình --- NOMH-0016 --- 850.000đ --- (*) - Tạm Hết

Nokia Lumia 830 - Cảm ứng --- NOCU-0050 --- 220.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Lumia 900 - Mặt kính --- NO-0036 --- 47.000đ
Nokia Lumia 900 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0014 --- 1.500.000đ --- (*)
Nokia Lumia 900 - Pin --- NO-0269 --- 200.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Lumia 920 - Bộ vỏ --- NO-0194 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 920 - Cảm ứng --- NOCU-0025 --- 220.000đ
Nokia Lumia 920 - Camera sau --- NO-0051 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 920 - Cáp sạc --- NO-0050 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 920 - Chuông --- NO-0097 --- 20.000đ
Nokia Lumia 920 - Dây tai nghe --- NO-0052 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 920 - Đuôi sạc --- NO-0256 --- 15.000đ
Nokia Lumia 920 - IC Công suất 4355023 --- NO-0238 --- 100.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
Nokia Lumia 920 - Loa --- NO-0053 --- 40.000đ
Nokia Lumia 920 - Mặt kính --- NO-0040 --- 65.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 920 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0015 --- 600.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 920 - Mic --- NO-0084 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 920 - Pin --- NO-0049 --- 150.000đ

Nokia Lumia 925 - Bộ vỏ màu trắng --- NO-0184 --- 300.000đ
Nokia Lumia 925 - Camera sau --- NO-0150 --- 150.000đ
Nokia Lumia 925 - Chuông --- NO-0095 --- 20.000đ
Nokia Lumia 925 - Mặt kính --- NO-0039 --- 60.000đ
Nokia Lumia 925 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0023 --- 1.600.000đ --- (*)
Nokia Lumia 925 - Mic --- NO-0082 --- 10.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 925 - Pin --- NO-0270 --- 160.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Lumia 928 - Mặt kính --- NO-0041 --- 65.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 928 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0026 --- 800.000đ --- (*) - Tạm Hết

Nokia Lumia 930 - Cảm ứng --- NOCU-0051 --- 300.000đ
Nokia Lumia 930 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0071 --- 1.500.000đ --- (*)

Nokia Lumia 1020 - Loa --- NO-0126 --- 10.000đ
Nokia Lumia 1020 - Mặt kính --- NO-0037 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 1020 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0025 --- 950.000đ --- (*) - Tạm Hết

Nokia Lumia 1120 - Mặt kính --- NO-0042 --- 80.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Lumia 1320 - Cảm ứng --- NOCU-0045 --- 200.000đ
Nokia Lumia 1320 - Cảm ứng zin --- NOCU-0045-1 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 1320 - Camera sau --- NO-0152 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 1320 - Chuông --- NO-0098 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 1320 - Loa --- NO-0124 --- 30.000đ
Nokia Lumia 1320 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0048 --- 1.000.000đ --- (*)
Nokia Lumia 1320 - Mic --- NO-0085 --- 10.000đ

Nokia Lumia 1520 - Cảm ứng --- NOCU-0046 --- 280.000đ
Nokia Lumia 1520 - Cảm ứng zin --- NOCU-0046-1 --- 500.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 1520 - Film màn hình --- NO-0267 --- 16.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 1520 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0047 --- 1.100.000đ --- (*) - Tạm Hết

Nokia X - Cảm ứng --- NOCU-0030 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Nokia X - Đuôi sạc --- NO-0251 --- 50.000đ
Nokia X - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0045 --- 700.000đ
Nokia X - Lưng màu đen --- NO-0223 --- 150.000đ
Nokia X - Lưng màu cam --- NO-0224 --- 150.000đ

Nokia X2 - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0072 --- 750.000đ

Nokia XL - Cảm ứng --- NOCU-0047 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Nokia XL - Màn hình nguyên bộ --- NOMH-0069 --- 500.000đ --- (*) - Tạm Hết

Nokia X2-00 - Bộ vỏ --- NO-0024 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Nokia X2-01 - Bộ vỏ --- NO-0025 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Nokia X2-02 - Chuông --- NO-0100 --- 20.000đ
Nokia X2-02 - Loa --- NO-0119 --- 20.000đ --- - Tạm Hết
Nokia X2-02 - Màn hình --- NOMH-0055 --- 300.000đ --- - Tạm Hết

Nokia X3 - Cảm ứng --- NOCU-0009 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Nokia X3 - Dây nguồn --- NO-0010 --- 70.000đ
Nokia X3 / X2-00 / 7020 / C5-00 - Màn hình --- NOMH-0041 --- 120.000đ
Nokia X3-02 - Cảm ứng --- NOCU-0042 --- 110.000đ
Nokia X3-02 - Dây phím + Ổ Sim + Thẻ nhớ --- NO-0130 --- 30.000đ --- - Tạm Hết

Nokia X6 - Cảm ứng --- NOCU-0014 --- 150.000đ
Nokia X6 - Chuông --- NO-0113 --- 30.000đ
Nokia X6 - Main trắng --- NO-0016 --- 850.000đ --- - Tạm Hết
Nokia X6 - Loa --- NO-0067 --- 30.000đ
Nokia X6 - Pin --- NO-0060 --- 70.000đ --- - Tạm Hết

Nokia X7 - Cảm ứng zin, có khung --- NOCU-0013 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
Nokia X7 - Màn hình --- NOMH-0009 --- 270.000đ --- - Tạm Hết


Bảng Giá Linh Kiện Motorola


A series
Motorola A853 / Milestone 1 - Cảm ứng --- MTCU-0001 --- 150.000đ --- (4) - Tạm Hết
Motorola A853 / Milestone 1 - Màn hình --- MTMH-0002 --- 250.000đ
Motorola A853 / Milestone 1 - Dây nguồn --- MT-0001 --- 290.000đ --- (5) - Tạm Hết
Motorola A855 / Droid - Cảm ứng --- MTCU-0001 --- 150.000đ --- (4) - Tạm Hết
Motorola A955 / Milestone 2 - Cảm ứng --- MTCU-0003 --- 220.000đ
Motorola A956 / Droid 2 - Cảm ứng --- MTCU-0004 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
Motorola A955 / A956 / Droid 2 - Màn hình --- MTMH-0003 --- 340.000đ
Motorola A955 / A956 / Droid 2 / Milestone 2 - Dây nguồn --- MT-0002 --- 290.000đ --- - Tạm Hết

MT series
Motorola MB200 / Cliq - Cảm ứng --- MTCU-0005 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Motorola MB300 / Blackflip - Cảm ứng --- MTCU-0006 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Motorola MB501 / Cliq XT - Cảm ứng --- MTCU-0007 --- 290.000đ
Motorola MB502 / Charm - Cảm ứng --- MTCU-0008 --- 190.000đ
Motorola MB710 - Màn hình --- MTMH-0001 --- 340.000đ --- (6) - Tạm Hết
Motorola MB860 / Atrix - Cảm ứng --- MTCU-0012 --- 340.000đ --- Không bảo hành nếu tháo guarantee, quý khách thông cảm đây là yêu cầu của nhà cung cấp. - Tạm Hết

XT series
Motorola XT701 - Màn hình --- MTMH-0001 --- 340.000đ --- (6) - Tạm Hết
Motorola XT702 - Cảm ứng --- MTCU-0009 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
Motorola XT702 - Dây nguồn --- MT-0001 --- 290.000đ --- (5) - Tạm Hết
Motorola XT720 - Cảm ứng --- MTCU-0011 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
Motorola XT720 - Màn hình --- MTMH-0001 --- 340.000đ --- (6) - Tạm Hết

Dòng máy - Mã hàng - Linh Kiện  - Giá Bán
SKY A760 - Cảm ứng trắng --- SKYCU-0001 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
SKY A760 - Cảm ứng đen --- SKYCU-0002 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
SKY A760 - Lưng trắng --- SKY-0001 --- 100.000đ
SKY A760 - Lưng đen --- SKY-0002 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
SKY A760 - Màn hình --- SKYMH-0001 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
SKY A760 - Pin --- SKY-0029 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

SKY A770 - Cảm ứng đen --- SKYCU-0004 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
SKY A770 - Cảm ứng trắng --- SKYCU-0003 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
SKY A770 - Khung sườn benzen trắng --- SKY-0005 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
SKY A770 - Khung sườn benzen đen --- SKY-0006 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
SKY A770 - Lưng trắng --- SKY-0003 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
SKY A770 - Lưng đen --- SKY-0004 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
SKY A770 - Màn hình --- SKYMH-0002 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
SKY A770 - Pin --- SKY-0037 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

SKY A800 - Cảm ứng trắng --- SKYCU-0005 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
SKY A800 - Cảm ứng đen --- SKYCU-0006 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
SKY A800 - Khung sườn benzen trắng --- SKY-0009 --- 150.000đ
SKY A800 - Khung sườn benzen đen --- SKY-0010 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
SKY A800 - Lưng trắng --- SKY-0007 --- 120.000đ
SKY A800 - Lưng đen --- SKY-0008 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
SKY A800 - Màn hình --- SKYMH-0003 --- 280.000đ --- - Tạm Hết
SKY A800 - Pin --- SKY-0031 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

SKY A810 - Cảm ứng trắng --- SKYCU-0007 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
SKY A810 - Cảm ứng đen --- SKYCU-0008 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
SKY A810 - Khung sườn benzen trắng --- SKY-0013 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
SKY A810 - Khung sườn benzen đen --- SKY-0014 --- 120.000đ
SKY A810 - Lưng trắng --- SKY-0011 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
SKY A810 - Lưng đen --- SKY-0012 --- 120.000đ
SKY A810 - Màn hình --- SKYMH-0004 --- 280.000đ --- - Tạm Hết
SKY A810 - Pin --- SKY-0032 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

SKY A820 - Cảm ứng trắng --- SKYCU-0009 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
SKY A820 - Cảm ứng đen --- SKYCU-0010 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
SKY A820 - Màn hình --- SKYMH-0005 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
SKY A820 - Bộ vỏ (Lưng + sườn + viền benzen) màu trắng phiên bản L --- SKY-0015 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
SKY A820 - Pin --- SKY-0033 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

SKY A830 - Bộ vỏ (Lưng + viền benzen) đen --- SKY-0017 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
SKY A830 - Bộ vỏ (Lưng + viền benzen) trắng --- SKY-0016 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
SKY A830 - Cảm ứng trắng --- SKYCU-0011 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
SKY A830 - Cảm ứng đen --- SKYCU-0012 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
SKY A830 - Màn hình --- SKYMH-0006 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
SKY A830 - Ổ cứng --- SKY-0038 --- 350.000đ --- IC mới - Tạm Hết --- IC mới không bảo hành
SKY A830 - Pin --- SKY-0034 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

SKY A840 - Lưng trắng --- SKY-0018 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
SKY A840 - Cảm ứng màu trắng --- SKYCU-0015 --- 200.000đ
SKY A840 - Cảm ứng màu đen --- SKYCU-0016 --- 200.000đ
SKY A840 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SKYMH-0008 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
SKY A840 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SKYMH-0007 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
SKY A840 - Pin --- SKY-0035 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

SKY A850 - Cảm ứng màu trắng --- SKYCU-0021 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
SKY A850 - Cảm ứng màu đen --- SKYCU-0022 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
SKY A850 - Lưng Phiên bản K - màu đen --- SKY-0023 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
SKY A850 - Lưng Phiên bản K - màu trắng --- SKY-0022 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
SKY A850 - Lưng Phiên bản L - màu đen --- SKY-0025 --- 150.000đ
SKY A850 - Lưng Phiên bản L - màu trắng --- SKY-0024 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
SKY A850 - Lưng Phiên bản S - màu đen --- SKY-0021 --- 150.000đ
SKY A850 - Lưng Phiên bản S - màu trắng --- SKY-0020 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
SKY A850 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SKYMH-0010 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
SKY A850 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SKYMH-0009 --- 750.000đ --- - Tạm Hết
SKY A850 - Pin --- SKY-0036 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

SKY A860 - Cảm ứng trắng --- SKYCU-0013 --- 550.000đ --- - Tạm Hết
SKY A860 - Cảm ứng đen --- SKYCU-0014 --- 550.000đ --- - Tạm Hết
SKY A860 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SKYMH-0016 --- 800.000đ --- - Tạm Hết
SKY A860 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SKYMH-0015 --- 900.000đ --- (*) - Tạm Hết
SKY A860 - Pin --- SKY-0039 --- 160.000đ --- - Tạm Hết

SKY A870 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SKYMH-0012 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
SKY A870 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SKYMH-0011 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
SKY A870 - Pin --- SKY-0040 --- 200.000đ --- - Tạm Hết

SKY A880 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SKYMH-0019 --- 1.050.000đ --- (*) - Tạm Hết

SKY A890 - Cảm ứng màu trắng --- SKYCU-0017 --- 300.000đ
SKY A890 - Cảm ứng màu đen --- SKYCU-0018 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
SKY A890 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SKYMH-0018 --- 1.300.000đ --- (*) - Tạm Hết
SKY A890 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SKYMH-0017 --- 1.300.000đ --- (*) - Tạm Hết

SKY A900 - Cảm ứng màu đen --- SKYCU-0019 --- 800.000đ --- - Tạm Hết
SKY A900 - Cảm ứng màu trắng --- SKYCU-0020 --- 800.000đ --- - Tạm Hết
SKY A900 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- SKYMH-0014 --- 1.200.000đ --- (*) - Tạm Hết
SKY A900 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- SKYMH-0013 --- 1.200.000đ --- (*) - Tạm Hết

SKY T100k - Bộ vỏ (Lưng + Sườn benzen) --- SKY-0026 --- 250.000đ

SKY - Cốc sạc --- SKY-0027 --- 40.000đ --- - Tạm Hết
SKY - Cáp sạc --- SKY-0028 --- 25.000đ


Bảng Giá Linh Kiện ASUS


ASUS Zenfone 2 5" / ZE500ML / Z00D - Cáp ổ sim --- AS-0017 --- 120.000đ
ASUS Zenfone 2 5" / ZE500ML / Z00D - IC Sạc --- AS-0031 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Zenfone 2 5" / ZE500ML / Z00D - Màn hình nguyên bộ nguyên bộ --- ASMH-0019 --- 500.000đ

ASUS Zenfone 2 5.5" / ZE550ML / ZE551ML / Z008D / Z00AD - Cảm ứng --- ASCU-0029 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Zenfone 2 5.5" / ZE550ML / ZE551ML / Z008D / Z00AD - Cáp ổ sim --- AS-0032 --- 100.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
ASUS Zenfone 2 5.5" / ZE550ML / Z008D - Màn hình nguyên bộ nguyên bộ, zin new --- ASMH-0020 --- 550.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Zenfone 2 5.5" / ZE551ML / Z00AD - Màn hình nguyên bộ nguyên bộ, zin làm lại --- ASMH-0023 --- 500.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Zenfone 2 5.5" / ZE550ML / ZE551ML / Z008D / Z00AD - Lưng vàng --- AS-0018 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Zenfone 2 5.5" / ZE550ML / ZE551ML / Z008D / Z00AD - Lưng đỏ --- AS-0019 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Zenfone 2 5.5" / ZE550ML / ZE551ML / Z008D / Z00AD - Lưng đen --- AS-0020 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

ASUS Zenfone 4 / A400CG - Cảm ứng --- ASCU-0020 --- 140.000đ
ASUS Zenfone 4 / A400CG - Màn hình nguyên bộ nguyên bộ, zin new --- ASMH-0018 --- 350.000đ --- - Tạm Hết

ASUS Zenfone 4.5 / A450CG - Cảm ứng --- ASCU-0027 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Zenfone 4.5 / A450CG - Màn hình nguyên bộ, zin new --- ASMH-0016 --- 550.000đ

ASUS Zenfone 5 / A500KL - Cảm ứng --- ASCU-0002 --- 120.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
ASUS Zenfone 5 / A500KL - Cáp ổ sim --- AS-0014 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Zenfone 5 / A500KL - Cụm đuôi sạc + micro --- AS-0030 --- 80.000đ
ASUS Zenfone 5 / A500KL - Lưng đen --- AS-0022 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Zenfone 5 / A500KL - Lưng trắng --- AS-0023 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Zenfone 5 / A500KL - Lưng đỏ --- AS-0024 --- 150.000đ
ASUS Zenfone 5 / A500KL - Lưng xanh --- AS-0025 --- 150.000đ
ASUS Zenfone 5 / A500KL - Lưng tím --- AS-0026 --- 150.000đ
ASUS Zenfone 5 / A500KL - Lưng vàng --- AS-0027 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Zenfone 5 / A500KL - Màn hình nguyên bộ nguyên bộ, zin làm lại --- ASMH-0003 --- 430.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
ASUS Zenfone 5 / A500KL - Pin --- AS-0006 --- 150.000đ

ASUS Zenfone 6 / A600CG / A601CG - Cảm ứng --- ASCU-0003 --- 170.000đ
ASUS Zenfone 6 / A600CG / A601CG - Cáp ổ sim --- AS-0015 --- 110.000đ
ASUS Zenfone 6 / A600CG / A601CG - Lưng --- AS-0028 --- 150.000đ
ASUS Zenfone 6 / A600CG / A601CG - Lưng --- AS-0029 --- 150.000đ
ASUS Zenfone 6 / A600CG / A601CG - Màn hình nguyên bộ, zin new --- ASMH-0004 --- 650.000đ --- (*) - Tạm Hết
ASUS Zenfone 6 / A600CG / A601CG - Màn hình nguyên bộ, zin làm lại --- ASMH-0021 --- 450.000đ
ASUS Zenfone 6 / A600CG / A601CG - Pin --- AS-0007 --- 170.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl

ASUS Zenfone C - Cảm ứng --- ASCU-0028 --- 160.000đ --- - Tạm Hết --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
ASUS Zenfone C - Màn hình nguyên bộ --- ASMH-0024 --- 450.000đ --- - Tạm Hết --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl

ASUS Zenfone Go 4.5" / ZC451TG - Màn hình nguyên bộ --- ASMH-0030 --- 500.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl

ASUS Zenfone Go 5" / ZC500TG - Màn hình nguyên bộ --- ASMH-0029 --- 500.000đ --- - Tạm Hết --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl

ASUS Zenfone Max / ZC550KL - Màn hình nguyên bộ màu đen --- ASMH-0031 --- 500.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2 --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
ASUS Zenfone Max / ZC550KL - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- ASMH-0032 --- 500.000đ --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl

ASUS Zenpad / Z370 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- ASMH-0027 --- 650.000đ --- - Tạm Hết --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl
ASUS Zenpad / Z370 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- ASMH-0028 --- 650.000đ --- - Tạm Hết --- Số lượng giá 35k. Thêm bao bì + 5k/cai - 4k/sl

ASUS ME102A / K00F / MEMO Pad 10 - Cảm ứng màu trắng --- ASCU-0013 --- 270.000đ --- - Tạm Hết
ASUS ME102A / K00F / MEMO Pad 10 - Cảm ứng màu đen --- ASCU-0014 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

ASUS ME172 / K0W / MEMO Pad - Cảm ứng --- ASCU-0012 --- 230.000đ
ASUS ME172 / K0W / MEMO Pad - Màn hình --- ASMH-0007 --- 290.000đ

ASUS ME173 / ME173x / K00B / MEMO Pad HD7 - Cảm ứng --- ASCU-0004 --- 190.000đ --- - Tạm Hết
ASUS ME173 / K00B / MEMO Pad HD7 - Màn hình --- ASMH-0006 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
ASUS ME173x / K00B / MEMO Pad HD7 - Màn hình --- ASMH-0006-1 --- 300.000đ

ASUS ME175KG / ME175CG / K00S / K00Z / Fone Pad 7 Dual sim - Màn hình --- ASMH-0008 --- 400.000đ --- - Tạm Hết

ASUS ME176 / MEMO Pad - Cảm ứng màu trắng --- ASCU-0008 --- 320.000đ
ASUS ME176 / MEMO Pad - Cảm ứng màu đen --- ASCU-0009 --- 320.000đ

ASUS ME180 / K00L / MEMO Pad 8 - Cảm ứng màu trắng --- ASCU-0006 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
ASUS ME180 / K00L / MEMO Pad 8 - Cảm ứng màu đen --- ASCU-0007 --- 280.000đ --- - Tạm Hết
ASUS ME180 / K00L / MEMO Pad 8 - Màn hình --- ASMH-0017 --- 650.000đ --- - Tạm Hết

ASUS ME181 / ME181CX - Cảm ứng màu trắng --- ASCU-0010 --- 280.000đ
ASUS ME181 / ME181CX - Cảm ứng màu đen --- ASCU-0011 --- 250.000đ

ASUS M301T / MEMO Pad Smart - Màn hình --- ASMH-0014 --- 700.000đ

ASUS FE170CG / K012 - Cảm ứng zin làm lại, guarantee xanh --- ASCU-0019 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
ASUS FE170CG / K012 - Cảm ứng loại copy, guarantee trắng --- ASCU-0019-1 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
ASUS FE170CG / K012 - Màn hình --- ASMH-0015 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
ASUS FE170CG / K012 - Pin --- AS-0021 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

ASUS ME581 / K015 - Cảm ứng màu trắng --- ASCU-0030 --- 600.000đ
ASUS ME581 / K015 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- ASMH-0025 --- 1.200.000đ --- - Tạm Hết
ASUS ME581 / K015 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- ASMH-0026 --- 1.200.000đ

ASUS FE375 / K019 / FonePad 7 - Cảm ứng --- ASCU-0031 --- 250.000đ

ASUS FE380 / K016 / FonePad 8 - Cảm ứng màu trắng --- ASCU-0023 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
ASUS FE380 / K016 / FonePad 8 - Cảm ứng màu đen --- ASCU-0024 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

ASUS Pad ME370T / Eee Pad MEMO - Màn hình --- ASMH-0009 --- 300.000đ

ASUS Pad ME370T - 2012 / ASUS Nexus Tablet / Google Nexus 7 / Google Nexus Tablet - Cảm ứng --- ASCU-0001 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Pad ME370T - 2012 / ASUS Nexus Tablet / Google Nexus 7 / Google Nexus Tablet - Camera trước --- AS-0012 --- 100.000đ
ASUS Pad ME370T - 2012 / ASUS Nexus Tablet / Google Nexus 7 / Google Nexus Tablet - Cáp màn hình --- AS-0001 --- 80.000đ
ASUS Pad ME370T - 2012 / ASUS Nexus Tablet / Google Nexus 7 / Google Nexus Tablet - Chuông --- AS-0010 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Pad ME370T - 2012 / ASUS Nexus Tablet / Google Nexus 7 / Google Nexus Tablet - Cáp đuôi sạc --- AS-0016 --- 200.000đ
ASUS Pad ME370T - 2012 / ASUS Nexus Tablet / Google Nexus 7 / Google Nexus Tablet - Màn hình nguyên bộ, zin làm lại --- ASMH-0001 --- 750.000đ --- Có main test tại chỗ - Tạm Hết
ASUS Pad ME370T - 2012 / ASUS Nexus Tablet / Google Nexus 7 / Google Nexus Tablet - Pin --- AS-0002 --- 200.000đ --- - Tạm Hết

ASUS Pad ME370T - 2013 / ASUS Nexus Tablet / Google Nexus 7 / Google Nexus Tablet - Cảm ứng --- ASCU-0022 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Pad ME370T - 2013 / ASUS Nexus Tablet / Google Nexus 7 / Google Nexus Tablet - Camera sau --- AS-0013 --- 120.000đ
ASUS Pad ME370T - 2013 / ASUS Nexus Tablet / Google Nexus 7 / Google Nexus Tablet - Cáp màn hình --- AS-0003 --- 130.000đ
ASUS Pad ME370T - 2013 / ASUS Nexus Tablet / Google Nexus 7 / Google Nexus Tablet - Chuông --- AS-0011 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Pad ME370T - 2013 / ASUS Nexus Tablet / Google Nexus 7 / Google Nexus Tablet - Màn hình nguyên bộ --- ASMH-0002 --- 800.000đ --- Có main test tại chỗ - Tạm Hết
ASUS Pad ME370T - 2013 / ASUS Nexus Tablet / Google Nexus 7 / Google Nexus Tablet - Pin nguyên bộ --- AS-0005 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

ASUS Pad ME371 / K004 / FonePad - Cảm ứng --- ASCU-0005 --- 230.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Pad ME371 / K004 / FonePad - Màn hình --- ASMH-0010 --- 380.000đ

ASUS Pad ME400 / VivoTab Smart 10.1" - Màn hình --- ASMH-0011 --- 900.000đ

ASUS Pad ME372 / K00E / FonePad 7 - Cảm ứng --- ASCU-0021 --- 220.000đ
ASUS Pad ME372 / K00E / FonePad 7 - Màn hình --- ASMH-0022 --- 380.000đ --- - Tạm Hết
ASUS Pad ME372 / K00E / FonePad 7 - Màn hình nguyên bộ --- ASMH-0005 --- 900.000đ --- - Tạm Hết

ASUS T100 / Transformer Book - Cảm ứng --- ASCU-0015 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
ASUS T100 / Transformer Book - Màn hình --- ASMH-0012 --- 750.000đ

ASUS TF101 / Eee Pad Transformer - Cảm ứng --- ASCU-0016 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

ASUS TF103 / Transformer Pad - Cảm ứng màu trắng --- ASCU-0025 --- 500.000đ --- - Tạm Hết
ASUS TF103 / Transformer Pad - Cảm ứng màu đen --- ASCU-0026 --- 480.000đ --- - Tạm Hết

ASUS TF201 / Eee Pad Transformer Prime - Cảm ứng --- ASCU-0017 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
ASUS TF201 / Eee Pad Transformer Prime - Màn hình --- ASMH-0013 --- 750.000đ

ASUS TF600 / Vivo Tap RT - Cảm ứng --- ASCU-0018 --- 350.000đ --- - Tạm Hết


Bảng Giá Linh Kiện LG

LG - BL40 - Màn hình --- LGMH-0001 --- 240.000đ --- - Tạm Hết

LG - D410 / L90 Dual - Pin --- LG-0013 --- 100.000đ

LG - D618 / G2 Mini Dual - Màn hình full nguyên bộ, màu trắng nguyên bộ, màu trắng --- LGMH-0022 --- 750.000đ
LG - D618 / G2 Mini Dual - Màn hình full nguyên bộ, màu đen --- LGMH-0032 --- 700.000đ

LG - D800 / Optimus G2 - Cụm dây cáp sạc --- LG-0048 --- 180.000đ --- - Tạm Hết

LG - D802 / D805 / Optimus G2 - Bộ vỏ màu trắng --- LG-0051 --- 400.000đ
LG - D802 / D805 / Optimus G2 - Bộ vỏ màu đen --- LG-0052 --- 400.000đ
LG - D802 / D805 / Optimus G2 - Cảm ứng màu trắng --- LGCU-0034 --- 180.000đ
LG - D802 / D805 / Optimus G2 - Cảm ứng màu đen --- LGCU-0035 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
LG - D802 / D805 / Optimus G2 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- LGMH-0009 --- 700.000đ --- - Tạm Hết
LG - D802 / D805 / Optimus G2 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- LGMH-0010 --- 700.000đ
LG - D802 / D805 / Optimus G2 - Pin --- LG-0017 --- 150.000đ

LG - D855 / Optimus G3 - Cảm ứng màu đen --- LGCU-0026 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
LG - D855 / Optimus G3 - Cảm ứng màu trắng --- LGCU-0027 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
LG - D855 / Optimus G3 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- LGMH-0028 --- 1.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
LG - D855 / Optimus G3 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- LGMH-0029 --- 1.000.000đ --- (*)

LG - Optimus G3 mini - Cảm ứng màu đen --- LGCU-0028 --- 250.000đ
LG - Optimus G3 mini - Cảm ứng màu trắng --- LGCU-0029 --- 250.000đ
LG - Optimus G3 mini - Màn hình nguyên bộ nguyên bộ, màu trắng --- LGMH-0033 --- 1.300.000đ --- (*)
LG - Optimus G3 mini - Màn hình nguyên bộ nguyên bộ, màu đen --- LGMH-0034 --- 1.300.000đ --- (*)

LG - G4 / H810 / H811 / H812 / H815 / H818 / LS991 / US991 / VS986 - Màn hình nguyên bộ nguyên bộ, màu đen --- LGMH-0044 --- 1.050.000đ --- (*) - Tạm Hết

LG - D320 / L70 - Cảm ứng màu đen --- LGCU-0040 --- 150.000đ --- (Loại có nút home)
LG - D320 / L70 - Cảm ứng màu trắng --- LGCU-0041 --- 200.000đ --- (Loại có nút home)
LG - D320 / D325 / L70 - Màn hình --- LGMH-0039 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

LG - D680 / D682 / D684 / Optimus G Pro Lite - Cảm ứng màu đen, loại 2 phím cảm ứng --- LGCU-0030 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
LG - D680 / D682 / D684 / Optimus G Pro Lite - Cảm ứng màu trắng, loại 2 phím cảm ứng --- LGCU-0031 --- 200.000đ
LG - D685 / D686 / Optimus G Pro Lite - Cảm ứng màu đen, loại 4 phím cảm ứng --- LGCU-0044 --- 200.000đ
LG - D685 / D686 / Optimus G Pro Lite - Cảm ứng màu trắng, loại 4 phím cảm ứng --- LGCU-0045 --- 230.000đ
LG - D680 / Optimus G Pro Lite - Màn hình --- LGMH-0031 --- 550.000đ --- - Tạm Hết

LG - D820 / Google Nexus 5 - Bộ vỏ màu trắng --- LG-0020 --- 400.000đ
LG - D820 / Google Nexus 5 - Bộ vỏ màu đen --- LG-0021 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
LG - D820 / Google Nexus 5 - Camera sau --- LG-0028 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
LG - D820 / Google Nexus 5 - Camera trước --- LG-0036 --- 150.000đ
LG - D820 / Google Nexus 5 - Cáp sạc --- LG-0035 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
LG - D820 / Google Nexus 5 - Màn hình nguyên bộ --- LGMH-0007 --- 650.000đ --- (*) - Tạm Hết
LG - D820 / Google Nexus 5 - Pin --- LG-0010 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

LG - E440 / E445 / Optimus L4 - Màn hình --- LGMH-0017 --- 200.000đ --- - Tạm Hết

LG - E610 / E612 / E615 Dual / Optimus L5 - Màn hình --- LGMH-0019 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
LG - E610 / E612 / E615 Dual / Optimus L5 - Pin --- LG-0014 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

LG - E900 - Màn hình --- LGMH-0015 --- 100.000đ

LG - E960 / Google Nexus 4 - Camera sau --- LG-0005 --- 120.000đ
LG - E960 / Google Nexus 4 - Camera trước --- LG-0029 --- 120.000đ
LG - E960 / Google Nexus 4 - Cảm ứng zin --- LGCU-0009 --- 240.000đ --- - Tạm Hết
LG - E960 / Google Nexus 4 - Cảm ứng copy --- LGCU-0009-1 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
LG - E960 / Google Nexus 4 - Cáp sạc --- LG-0034 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
LG - E960 / Google Nexus 4 - Mặt kính --- LG-0007 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
LG - E960 / Google Nexus 4 - Màn hình nguyên bộ, zin new --- LGMH-0002 --- 800.000đ --- - Tạm Hết
LG - E960 / Google Nexus 4 - Lưng màu đen --- LG-0002 --- 450.000đ --- - Tạm Hết
LG - E960 / Google Nexus 4 - Lưng màu trắng --- LG-0002-1 --- 300.000đ
LG - E960 / Google Nexus 4 - Sườn --- LG-0009 --- 200.000đ
LG - E960 / Google Nexus 4 - Pin --- LG-0003 --- 130.000đ

LG - E970 / Optimus G - Cáp đuôi sạc --- LG-0027 --- 150.000đ
LG - E970 / Optimus G - Màn hình nguyên bộ --- LGMH-0030 --- 1.000.000đ --- - Tạm Hết

LG - F100 / Optimus Vu / P895 - Cảm ứng màu trắng, 2 phím cảm ứng --- LGCU-0017 --- 270.000đ
LG - F100 / Optimus Vu / P895 - Cảm ứng màu đen, 2 phím cảm ứng --- LGCU-0016 --- 270.000đ
LG - F100 / Optimus Vu / P895 - Chuông --- LG-0022 --- 120.000đ
LG - F100 / Optimus Vu / P895 - Màn hình --- LGMH-0012 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
LG - F100 / Optimus Vu / P895 - Pin --- LG-0018 --- 150.000đ --- - Tạm Hết

LG - F160 / Optimus LTE 2 - Cảm ứng màu trắng --- LGCU-0018 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
LG - F160 / Optimus LTE 2 - Cảm ứng màu đen --- LGCU-0019 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
LG - F160 / Optimus LTE 2 - Pin --- LG-0019 --- 150.000đ

LG - F180 / Optimus G / E975 - Cảm ứng loại zin, guarantee màu xanh --- LGCU-0010 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
LG - F180 / Optimus G / E975 - Cảm ứng loại copy - xài tốt - đã test --- LGCU-0010-1 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
LG - F180 / Optimus G / E975 - Camera sau --- LG-0006 --- 200.000đ
LG - F180 / Optimus G / E975 - Camera trước --- LG-0026 --- 130.000đ
LG - F180 / Optimus G / E975 - Chuông --- LG-0033 --- 120.000đ
LG - F180 / Optimus G / E975 - Khay sim trắng --- LG-0030 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
LG - F180 / Optimus G / E975 - Khay sim đen --- LG-0031 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
LG - F180 / Optimus G / E975 - Lưng màu đen --- LG-0001-1 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
LG - F180 / Optimus G / E975 - Lưng màu trắng --- LG-0001 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
LG - F180 / Optimus G / E975 - Màn hình nguyên bộ, mặt kính copy --- LGMH-0041 --- 900.000đ --- - Tạm Hết
LG - F180 / Optimus G / E975 - Màn hình nguyên bộ, zin làm lại mặt kính zin --- LGMH-0004 --- 850.000đ --- - Tạm Hết
LG - F180 / Optimus G / E975 - Ổ cứng --- LG-0032 --- 100.000đ --- IC mới --- IC mới không bảo hành
LG - F180 / Optimus G / E975 - Pin --- LG-0003 --- 130.000đ

LG - F200 / Optimus Vu 2 - Cảm ứng màu trắng, 4 phím cảm ứng --- LGCU-0015 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
LG - F200 / Optimus Vu 2 - Cảm ứng màu đen, 4 phím cảm ứng --- LGCU-0014 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
LG - F200 / Optimus Vu 2 - Màn hình --- LGMH-0011 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
LG - F200 / Optimus Vu 2 - Pin --- LG-0019 --- 150.000đ

LG - F220 / Optimus GK - Cảm ứng --- LGCU-0046 --- 200.000đ
LG - F220 / Optimus GK - Màn hình nguyên bộ --- LGMH-0035 --- 950.000đ --- (*) - Tạm Hết

LG - F240 / Optimus G Pro - Cảm ứng màu đen --- LGCU-0011 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
LG - F240 / Optimus G Pro - Cảm ứng màu đen, zin new --- LGCU-0011-1 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
LG - F240 / Optimus G Pro - Cảm ứng màu trắng --- LGCU-0012 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
LG - F240 / Optimus G Pro - Cảm ứng màu trắng, zin new --- LGCU-0012-1 --- 200.000đ
LG - F240 / Optimus G Pro - Cáp đuôi sạc --- LG-0053 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
LG - F240 / Optimus G Pro - Cáp ổ sim --- LG-0042 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
LG - F240 / Optimus G Pro - Lưng trắng --- LG-0040 --- 200.000đ
LG - F240 / Optimus G Pro - Lưng đen --- LG-0041 --- 200.000đ
LG - F240 / Optimus G Pro / E980 / E985 / E988 - Màn hình --- LGMH-0020 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
LG - F240 / Optimus G Pro / E980 / E985 / E988 - Pin --- LG-0012 --- 160.000đ --- - Tạm Hết

LG - F260 / US780 / Optimus F7 - Cảm ứng màu đen --- LGCU-0038 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
LG - F260 / US780 / Optimus F7 - Cảm ứng màu trắng --- LGCU-0039 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
LG - F260 / US780 / Optimus F7 - Màn hình --- LGMH-0038 --- 280.000đ --- - Tạm Hết

LG - F310 / Optimus GX - Cảm ứng màu đen --- LGCU-0042 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
LG - F310 / Optimus GX - Cảm ứng màu trắng --- LGCU-0043 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
LG - F310 / Optimus GX - Màn hình --- LGMH-0040 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

LG - F320 / Optimus G2 Pro / L-01F - Bộ vỏ màu trắng --- LG-0049 --- 400.000đ
LG - F320 / Optimus G2 Pro / L-01F - Bộ vỏ màu đen --- LG-0050 --- 400.000đ
LG - F320 / Optimus G2 Pro / L-01F - Cảm ứng màu đen, zin làm lại, guarantee xanh --- LGCU-0033 --- 200.000đ
LG - F320 / Optimus G2 Pro / L-01F - Cảm ứng màu trắng, zin làm lại, guarantee trắng --- LGCU-0032 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
LG - F320 / Optimus G2 Pro / L-01F - Dây cảm biến --- LG-0044 --- 120.000đ
LG - F320 / Optimus G2 Pro / L-01F - Cụm ổ sim, phím nguồn, phím volume --- LG-0045 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
LG - F320 / Optimus G2 Pro / L-01F - Cụm dây cáp sạc --- LG-0046 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
LG - F320 / Optimus G2 Pro / L-01F - Cụm dây cáp sạc --- LG-0047 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
LG - F320 / Optimus G2 Pro / L-01F - Màn hình nguyên bộ, màu đen, zin làm lại --- LGMH-0013 --- 750.000đ --- Có main test tại chỗ - Tạm Hết
LG - F320 / Optimus G2 Pro / L-01F - Màn hình nguyên bộ, màu trắng, zin làm lại --- LGMH-0023 --- 750.000đ --- Có main test tại chỗ

LG - F350 / Optimus G Pro 2 / D830 / F350 / D837 / D838 - Cảm ứng màu đen --- LGCU-0036 --- 230.000đ
LG - F350 / Optimus G Pro 2 / D830 / F350 / D837 / D838 - Cảm ứng màu trắng --- LGCU-0037 --- 230.000đ
LG - F350 / Optimus G Pro 2 / D830 / F350 / D837 / D838 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- LGMH-0036 --- 1.000.000đ --- (*) - Tạm Hết
LG - F350 / Optimus G Pro 2 / D830 / F350 / D837 / D838 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- LGMH-0037 --- 1.000.000đ --- (*) - Tạm Hết

LG - L22 / Isai - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- LGMH-0042 --- 1.150.000đ --- (*) - Tạm Hết
LG - L22 / Isai - Màn hình nguyên bộ màu đen --- LGMH-0043 --- 1.150.000đ --- (*) - Tạm Hết

LG - SU620 / Optimus LTE LU6200 - Cảm ứng trắng --- LGCU-0024 --- 300.000đ
LG - SU620 / Optimus LTE LU6200 - Cảm ứng đen --- LGCU-0025 --- 300.000đ

LG - P700 / P705 / Optimus L7 - Cảm ứng màu trắng --- LGCU-0020 --- 200.000đ
LG - P700 / P705 / Optimus L7 - Cảm ứng màu đen --- LGCU-0020-1 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
LG - P700 / P705 / P700 / P710 / P713 / P715 / Optimus L7 - Màn hình --- LGMH-0018 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
LG - P700 - Pin --- LG-0015 --- 100.000đ

LG - P920 / Optimus 3D - Cảm ứng --- LGCU-0004 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
LG - P925 / SU760 - Cảm ứng --- LGCU-0003 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
LG - P920 / Optimus 3D / P925 / SU760 - Màn hình --- LGMH-0021 --- 160.000đ --- - Tạm Hết
LG - P920 / Optimus 3D / P925 / SU760 - Pin --- LG-0011 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

LG - P930 / SU640 - Cảm ứng --- LGCU-0047 --- 250.000đ --- - Tạm Hết

LG - P970 / Optimus Black / L-07C / Optimus Bright / KU5900 - Cảm ứng trắng --- LGCU-0006 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
LG - P970 / Optimus Black / L-07C / Optimus Bright / KU5900 - Cảm ứng đen --- LGCU-0005 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
LG - P970 / Optimus Black / L-07C / Optimus Bright / KU5900 - Màn hình --- LGMH-0016 --- 200.000đ
LG - P970 / Optimus Black / L-07C / Optimus Bright / KU5900 - Pin --- LG-0016 --- 100.000đ

LG - P990 / P999 / SU660 / Optimus 2X - Cảm ứng đen --- LGCU-0002 --- 300.000đ
LG - P990 / P999 / SU660 / Optimus 2X - Cảm ứng trắng --- LGCU-0002-1 --- 300.000đ
LG - P990 / P999 / SU660 / Optimus 2X - Màn hình --- LGMH-0014 --- 150.000đ
LG - P999 - Cảm ứng --- LGCU-0001 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
LG - SU660 / Optimus 2X - Cảm ứng trắng --- LGCU-0013 --- 300.000đ
LG - SU660 / Optimus 2X - Cảm ứng đen --- LGCU-0013-1 --- 250.000đ

Bảng Giá Linh Kiện Oppo

Oppo - A33 / Neo 7 - Màn hình nguyên bộ --- OPMH-0011 --- 500.000đ --- - Tạm Hết

Oppo - F1 / A35 - Cảm ứng màu trắng --- OPCU-0013 --- 180.000đ
Oppo - F1 / A35 - Cảm ứng màu đen --- OPCU-0014 --- 180.000đ

Oppo - R819 / Find Mirror - Cảm ứng màu trắng --- OPCU-0009 --- 170.000đ --- - Tạm Hết
Oppo - R819 / Find Mirror - Cảm ứng màu đen --- OPCU-0010 --- 170.000đ

Oppo - R821 - Cảm ứng --- OPCU-0001 --- 110.000đ

Oppo - R827 / Find Mini - Cảm ứng --- OPCU-0004 --- 150.000đ --- - Tạm Hết
Oppo - R827 / Find Mini - Cụm đuôi sạc, mic, rung --- OP-0003 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Oppo - R827 / Find Mini - Màn hình nguyên bộ --- OPMH-0002 --- 450.000đ

Oppo - R829 / R1 - Cảm ứng trắng --- OPCU-0005 --- 150.000đ
Oppo - R829 / R1 - Cảm ứng đen --- OPCU-0006 --- 150.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Oppo - R829 / R1 - Cụm đuôi sạc, mic, rung --- OP-0004 --- 150.000đ
Oppo - R829 / R1 - Lưng đen --- OP-0002 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Oppo - R829 / R1 - Lưng tím --- OP-0006 --- 150.000đ
Oppo - R829 / R1 - Lưng trắng --- OP-0001 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Oppo - R829 / R1 - Màn hình nguyên bộ, màu đen --- OPMH-0003 --- 550.000đ
Oppo - R829 / R1 - Màn hình nguyên bộ, màu trắng --- OPMH-0005 --- 550.000đ --- - Tạm Hết

Oppo - R831 / Neo - Cảm ứng trắng --- OPCU-0003 --- 90.000đ
Oppo - R831 / Neo - Cảm ứng đen --- OPCU-0002 --- 120.000đ
Oppo - R831 / Neo - Cụm đuôi sạc, mic, rung --- OP-0005 --- 130.000đ

Oppo - U705 / Find Way - Cảm ứng --- OPCU-0007 --- 170.000đ

Oppo - U707 / Find Way S - Cảm ứng --- OPCU-0008 --- 200.000đ

Oppo - X909 / Find 5 - Cảm ứng --- OPCU-0011 --- 120.000đ
Oppo - X909 / Find 5 - Màn hình nguyên bộ --- OPMH-0001 --- 600.000đ

Oppo - X9006 / X9007 / X9076 / X9077 / Find 7 - Cảm ứng --- OPCU-0012 --- 120.000đ
Oppo - X9006 / X9007 / X9076 / X9077 / Find 7 - Màn hình nguyên bộ --- OPMH-0004 --- 570.000đ --- - Tạm Hết

Oppo - X9706 - Màn hình nguyên bộ --- OPMH-0009 --- 800.000đ

Oppo - R7 - Màn hình nguyên bộ --- OPMH-0006 --- 2.200.000đ --- - Tạm Hết
Oppo - R7 Lite - Màn hình nguyên bộ --- OPMH-0010 --- 1.950.000đ --- - Tạm Hết
Oppo - R7S - Màn hình nguyên bộ --- OPMH-0007 --- 2.200.000đ
Oppo - R7 Plus - Màn hình nguyên bộ --- OPMH-0008 --- 2.200.000đ

Bảng Giá Linh Kiện Oppo


Xiaomi Mi 2 - Cảm ứng --- XICU-0015 --- 130.000đ
Xiaomi Mi 2 / Mi 2S - Màn hình nguyên bộ --- XIMH-0007 --- 450.000đ

Xiaomi Mi 3 - Cảm ứng --- XICU-0001 --- 140.000đ
Xiaomi Mi 3 - Màn hình nguyên bộ --- XIMH-0002 --- 500.000đ
Xiaomi Mi 3 - Pin --- XI-0001 --- 180.000đ

Xiaomi Mi 3 - Lưng trắng --- XI-0018 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Xiaomi Mi 3 - Lưng đen --- XI-0019 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2

Xiaomi Mi 4 - Cảm ứng --- XICU-0002 --- 140.000đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Mi 4 - Màn hình nguyên bộ --- XIMH-0001 --- 550.000đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Mi 4 - Lưng trắng --- XI-0014 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Xiaomi Mi 4 - Lưng đen --- XI-0015 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Xiaomi Mi 4 - Pin --- XI-0002 --- 180.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2

Xiaomi Mi 4C / Mi 4i - Cảm ứng --- XICU-0011 --- 170.000đ
Xiaomi Mi 4C / Mi 4i - Màn hình nguyên bộ --- XIMH-0008 --- 500.000đ

Xiaomi Mi 4S - Cảm ứng màu trắng --- XICU-0012 --- 220.000đ
Xiaomi Mi 4S - Cảm ứng màu đen --- XICU-0013 --- 220.000đ
Xiaomi Mi 4S - Cảm ứng màu gold --- XICU-0014 --- 220.000đ
Xiaomi Mi 4S - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- XIMH-0009 --- 600.000đ
Xiaomi Mi 4S - Màn hình nguyên bộ màu đen --- XIMH-0010 --- 600.000đ
Xiaomi Mi 4S - Màn hình nguyên bộ màu gold --- XIMH-0011 --- 570.000đ
Xiaomi Mi 4S - Lưng màu trắng --- XI-0011 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Xiaomi Mi 4S - Lưng màu gold --- XI-0012 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Xiaomi Mi 4S - Lưng màu đen --- XI-0013 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2

Xiaomi Mi 5 - Mặt kính màu trắng --- XI-0006 --- 35.000đ
Xiaomi Mi 5 - Mặt kính màu đen --- XI-0007 --- 35.000đ
Xiaomi Mi 5 - Mặt kính màu gold --- XI-0008 --- 35.000đ
Xiaomi Mi 5 - Mặt kính màu hồng --- XI-0009 --- 35.000đ
Xiaomi Mi 5 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- XIMH-0017 --- 650.000đ
Xiaomi Mi 5 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- XIMH-0018 --- 650.000đ
Xiaomi Mi 5 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- XIMH-0019 --- 670.000đ
Xiaomi Mi 5 - Lưng màu trắng --- XI-0016 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Xiaomi Mi 5 - Lưng màu đen --- XI-0017 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2

Xiaomi Mi 5S - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- XIMH-0026 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Xiaomi Mi 5S - Màn hình nguyên bộ màu gold --- XIMH-0027 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2

Xiaomi Mi Max - Lưng màu trắng --- XI-0020 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Xiaomi Mi Max - Lưng màu gold --- XI-0021 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Xiaomi Mi Max - Pin --- XI-0010 --- 160.000đ

Xiaomi Redmi 1 - Cảm ứng --- XICU-0006 --- 150.000đ

Xiaomi Redmi 2 - Cảm ứng --- XICU-0007 --- 160.000đ
Xiaomi Redmi 2 - Màn hình nguyên bộ --- XIMH-0013 --- 550.000đ
Xiaomi Redmi 2 - Pin --- XI-0003 --- 120.000đ

Xiaomi Redmi 3 - Cảm ứng màu trắng --- XICU-0008 --- 150.000đ
Xiaomi Redmi 3 - Cảm ứng màu đen --- XICU-0009 --- 150.000đ
Xiaomi Redmi 3 - Cảm ứng màu gold --- XICU-0010 --- 150.000đ
Xiaomi Redmi 3 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- XIMH-0015 --- 500.000đ
Xiaomi Redmi 3 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- XIMH-0016 --- 500.000đ
Xiaomi Redmi 3 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- XIMH-0014 --- 570.000đ

Xiaomi Redmi 4 - Cảm ứng màu trắng --- XICU-0020 --- 130.000đ
Xiaomi Redmi 4 - Cảm ứng màu đen --- XICU-0021 --- 130.000đ
Xiaomi Redmi 4 - Cảm ứng màu gold --- XICU-0022 --- 130.000đ
Xiaomi Redmi 4 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- XIMH-0023 --- 620.000đ
Xiaomi Redmi 4 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- XIMH-0024 --- 620.000đ
Xiaomi Redmi 4 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- XIMH-0025 --- 620.000đ

Xiaomi Redmi Note - Màn hình nguyên bộ --- XIMH-0003 --- 500.000đ

Xiaomi Redmi Note 2 - Cảm ứng --- XICU-0003 --- 130.000đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Redmi Note 2 - Màn hình nguyên bộ --- XIMH-0012 --- 450.000đ
Xiaomi Redmi Note 2 - Pin --- XI-0004 --- 120.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2

Xiaomi Redmi Note 3 - Cảm ứng màu trắng --- XICU-0004 --- 160.000đ
Xiaomi Redmi Note 3 - Cảm ứng màu đen --- XICU-0005 --- 160.000đ
Xiaomi Redmi Note 3 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- XIMH-0004 --- 500.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Xiaomi Redmi Note 3 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- XIMH-0005 --- 500.000đ
Xiaomi Redmi Note 3 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- XIMH-0006 --- 500.000đ
Xiaomi Redmi Note 3 - Lưng màu trắng --- XI-0023 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Xiaomi Redmi Note 3 - Lưng màu đen --- XI-0024 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Xiaomi Redmi Note 3 - Pin --- XI-0005 --- 130.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2

Xiaomi Redmi Note 4 - Cảm ứng màu trắng --- XICU-0017 --- 120.000đ
Xiaomi Redmi Note 4 - Cảm ứng màu đen --- XICU-0018 --- 120.000đ
Xiaomi Redmi Note 4 - Cảm ứng màu gold --- XICU-0019 --- 120.000đ
Xiaomi Redmi Note 4 - Màn hình nguyên bộ màu trắng --- XIMH-0020 --- 500.000đ
Xiaomi Redmi Note 4 - Màn hình nguyên bộ màu đen --- XIMH-0021 --- 500.000đ
Xiaomi Redmi Note 4 - Màn hình nguyên bộ màu gold --- XIMH-0022 --- 500.000đ
Xiaomi Redmi Note 4 - Lưng màu trắng --- XI-0022 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2

Xiaomi Mi Pad 2 - Cảm ứng màu đen --- XICU-0016 --- 520.000đ --- - Tạm Hết

Xiaomi Phụ Kiện - Bao da Sạc dự phòng Xiaomi 10000 mAh phiên bản 2016 --- PK-0545 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Bao da Sạc dự phòng Xiaomi 16000 mAh --- PK-0547 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Bao da Sạc dự phòng Xiaomi 20000 mAh --- PK-0544 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Bao da Sạc dự phòng Xiaomi 5000 mAh --- PK-0546 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Bộ cảm biến thân nhiệt Xiaomi --- PK-0481 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Bộ cảm biến thông minh gắn cửa Xiaomi --- PK-0429 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Bộ điều khiển hồng ngoại đa năng Xiaomi NDZ-08-GA --- PK-0422 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Bộ dụng cụ làm vườn Xiaomi --- PK-0484 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Bộ Pin số 7 Xiaomi --- PK-0430 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Bút kiểm tra nước TDS Xiaomi chính hãng --- PK-0440 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Xiaomi chính hãng --- PK-0427 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Camera hồng ngoại Xiaomi HD, 720 pixel --- PK-0347 --- 590.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 16/2
Xiaomi Phụ Kiện - Camera hành trình Xiaomi dành cho xe hơi --- PK-0431 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Camera Yi Sport - Basic Edition --- PK-0413 --- 1.450.000đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Cân điện tử Xiaomi --- PK-0439 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Chuông cửa Xiaomi --- PK-0480 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Cốc sạc Xiaomi 2A --- PK-0432 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Đế kê điện thoại Kungfu Xiaomi --- PK-0447 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Đèn bàn Xiaomi --- PK-0454 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Đèn LED Xiaomi --- PK-0252 --- 65.000đ --- 1 đầu USB 1 đầu sạc Xiaomi - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Đèn ngủ Xiaomi chính hãng --- PK-0453 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Gậy Chụp hình Xiaomi --- PK-0329 --- 200.000đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Gậy phao nước camera Xiaomi --- PK-0387 --- 200.000đ --- Sử dụng cho Camera Yi Sport - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Giày thông minh Xiaomi màu đen size 40 --- PK-0516 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Giày thông minh Xiaomi màu đen size 41 --- PK-0517 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Giày thông minh Xiaomi màu xám size 42 --- PK-0514 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Giày thông minh Xiaomi màu xám size 43 --- PK-0515 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Loa Bluetooth Xiaomi cannon 2 ( Loa bluetooth đèn ngủ) --- PK-0426 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Loa Bluetooth Xiaomi cannon mini ( cannon lite ) --- PK-0428 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Loa bluetooth Xiaomi Squarebox 2015 --- PK-0386 --- 800.000đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Loa Xiaomi chính hãng --- PK-0242 --- 350.000đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Mi Drome ( Máy bay Xiaomi ) --- PK-0513 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Miếng lót chuột bằng kim loại Xiaomi (loại lớn) --- PK-0451 --- 0.0đ --- 1 đầu USB 1 đầu sạc Xiaomi - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Miếng lót chuột bằng kim loại Xiaomi (loại nhỏ) --- PK-0450 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Miếng lót chuột bằng vải Xiaomi (loại lớn) --- PK-0449 --- 0.0đ --- Sử dụng cho Camera Yi Sport - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Miếng lót chuột bằng vải Xiaomi (loại nhỏ) --- PK-0448 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Miếng lót chuột mini Xiaomi --- PK-0521 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Ổ cắm sạc thông minh Xiaomi --- PK-0423 --- 0.0đ --- Sử dụng cho Camera Yi Sport - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Ổ cắm sạc USB Xiaomi (3 ổ cắm + 3 đầu USB) --- DC-0308 --- 200.000đ
Xiaomi Phụ Kiện - Ốp lưng dẻo Mi Max - Xiaomi --- PK-0493 --- 0.0đ --- 1 đầu USB 1 đầu sạc Xiaomi - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Ốp lưng dẻo Redmi 3S - Xiaomi chính hãng --- PK-0495 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Ốp lưng Mi Max - Xiaomi (Flip Cover) --- PK-0492 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Ốp lưng Redmi 3S - Xiaomi (Flip Cover) --- PK-0494 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Ốp lưng Xiaomi Mi4 --- PK-0469 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Ốp lưng Xiaomi Mi4 Remax Jane Series --- PK-0485 --- 0.0đ --- Sử dụng cho Camera Yi Sport - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Ốp lưng Xiaomi Note 3 --- PK-0468 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Router wifi Xiaomi nano màu đen --- PK-0446 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Router wifi Xiaomi nano màu trắng --- PK-0445 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Sạc đa năng xiaomi 4 cổng USB --- PK-0425 --- 0.0đ --- 1 đầu USB 1 đầu sạc Xiaomi - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Sạc dự phòng Xiaomi 10000 mAh phiên bản 2016 --- PK-0478 --- 540.000đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Sạc dự phòng Xiaomi 10000 mAh phiên bản mới màu titan --- PK-0436 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Sạc xe hơi Xiaomi --- PK-0392 --- 280.000đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Sạc xe hơi Xiaomi 2 USB 3.6A --- PK-0442 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Sạc xe hơi Xiaomi kết nối bluetooth tích hợp loa --- PK-0393 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Tai nghe Xiaomi Headphone Mi Hi-Fi --- PK-0435 --- 0.0đ --- Sử dụng cho Camera Yi Sport - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Tai nghe Xiaomi Iron gold --- PK-0424 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Tai nghe Xiaomi Piston 3.0 --- PK-0437 --- 0.0đ --- 1 đầu USB 1 đầu sạc Xiaomi - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Tai nghe Xiaomi Piston Air --- PK-0444 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Tay cầm chơi game kết nối ko dây Bluetooth Xiaomi --- PK-0434 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Thiết bị khuếch đại wifi Xiaomi --- DC-0360 --- 160.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
Xiaomi Phụ Kiện - Tivi box Xiaomi 1 --- PK-0433 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - USB phát wifi Xiaomi --- PK-0452 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Vỏ Silicon sạc dự phòng Xiaomi 10000 mAh chính hãng --- PK-0541 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Vỏ Silicon sạc dự phòng Xiaomi 16000 mAh --- PK-0542 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Vỏ Silicon sạc dự phòng Xiaomi 20000 mAh --- PK-0543 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Vỏ Silicon sạc dự phòng Xiaomi 5000 mAh --- PK-0540 --- 0.0đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Vòng tay thông minh Miband 2 --- PK-0467 --- 800.000đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Wifi Router Gen 3 --- PK-0414 --- 630.000đ --- - Tạm Hết
Xiaomi Phụ Kiện - Xiaomi Router Miwifi 2015 tích hợp ổ cứng 1TB --- PK-0441 --- 0.0đ --- - Tạm Hết

Bảng Giá Linh Kiện Các Hãng Khác

ACER - S100 - Màn hình --- ACMH-0001 --- 400.000đ --- - Tạm Hết
ACER - S200 - Màn hình --- ACMH-0002 --- 450.000đ
ACER - W500 - Cảm ứng --- ACCU-0001 --- 450.000đ --- - Tạm Hết

AMAZON - Kindle Fire - Cảm ứng --- AMCU-0002 --- 320.000đ --- - Tạm Hết
AMAZON - Kindle Fire HD 7'' - Cảm ứng --- AMCU-0001 --- 400.000đ

Bảng GiáLinh Kiện Dell

Dell Streak 5" - Cốc sạc --- DE-0002 --- 50.000đ
Dell Streak 5" - Dây bẹ phím --- DE-0004 --- 150.000đ

Dell Venue - Cảm ứng --- DECU-0001 --- 750.000đ
Dell Venue Pro - Cảm ứng --- DECU-0002 --- 690.000đ --- - Tạm Hết

LENOVO - A3300 - Cảm ứng --- LECU-0002 --- 200.000đ --- - Tạm Hết

LENOVO - A3500 - Cảm ứng --- LECU-0003 --- 200.000đ

LENOVO - A5500 / IDEA TAB 7 - Cảm ứng --- LECU-0004 --- 220.000đ --- - Tạm Hết

LENOVO - A7600 / IDEA TAB 7 - Cảm ứng --- LECU-0005 --- 300.000đ

LENOVO - P780 - Cảm ứng --- LECU-0001 --- 160.000đ --- - Tạm Hết
LENOVO - P780 - Màn hình nguyên bộ --- LEMH-0003 --- 650.000đ --- - Tạm Hết

LENOVO - K900 - Màn hình nguyên bộ --- LEMH-0001 --- 650.000đ --- (*) - Tạm Hết

LENOVO - K910 - Màn hình nguyên bộ --- LEMH-0002 --- 600.000đ --- - Tạm Hết

0.80724 sec| 5063.344 kb