Bảng Giá Linh Kiện Motorola

29/03/2018 614
A series
Motorola A853 / Milestone 1 - Cảm ứng --- MTCU-0001 --- 200.000
Motorola A853 / Milestone 1 - Màn hình --- MTMH-0002 --- 350.000
Motorola A853 / Milestone 1 - Dây nguồn --- MT-0001 --- 300.000
Motorola A855 / Droid - Cảm ứng --- MTCU-0001 --- 200.000
Motorola A955 / Milestone 2 - Cảm ứng --- MTCU-0003 --- 280.000
Motorola A956 / Droid 2 - Cảm ứng --- MTCU-0004 --- 250.000
Motorola A955 / A956 / Droid 2 - Màn hình --- MTMH-0003 --- 350.000
Motorola A955 / A956 / Droid 2 / Milestone 2 - Dây nguồn --- MT-0002 --- 300.000

MT series
Motorola MB200 / Cliq - Cảm ứng --- MTCU-0005 --- 180.000 - Tạm Hết
Motorola MB300 / Blackflip - Cảm ứng --- MTCU-0006 --- 300.000
Motorola MB501 / Cliq XT - Cảm ứng --- MTCU-0007 --- 300.000
Motorola MB502 / Charm - Cảm ứng --- MTCU-0008 --- 200.000
Motorola MB710 - Màn hình --- MTMH-0001 --- 350.000(6) - Tạm Hết
Motorola MB860 / Atrix - Cảm ứng --- MTCU-0012 --- 400.000

XT series
Motorola XT701 - Màn hình --- MTMH-0001 --- 350.000(6) - Tạm Hết
Motorola XT702 - Cảm ứng --- MTCU-0009 --- 150.000
Motorola XT702 - Dây nguồn --- MT-0001 --- 300.000
Motorola XT720 - Cảm ứng --- MTCU-0011 --- 300.000
Motorola XT720 - Màn hình --- MTMH-0001 --- 350.000(6) - Tạm Hết

0.30407 sec| 1954.414 kb