Bảng giá linh kiện Samsung

29/03/2018 3367
Dòng máy ------ Linh Kiện ------ Giá Bán ------ Ghi Chú

H1 / I8320 ------ Cảm ứng ------ 500.000

Galaxy S / GT-I9000 ------ Khung bezel ------ 150.000
Galaxy S / GT-I9000 / M110s ------ Dây loa tai nghe ------ 80.000
Galaxy S / GT-I9000 / M110s ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung, màu đen ------ 1.250.000
Galaxy S / GT-I9000 / M110s ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung, màu trắng ------ 1.250.000

Galaxy S / Galaxy SL / I9003 ------ Dây loa tai nghe ------ 80.000
Galaxy S / Galaxy SL / I9003 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung ------ 1.000.000
Galaxy S / Galaxy SL / I9003 ------ Màn hình full nguyên bộ, có khung ------ 1.400.000

Galaxy S Infuse 4G / I997 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung ------ 2.600.000

Galaxy S T-MobIle / Galaxy S 4G / Vibrant / SGH-T959 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung ------ 1.350.000
Galaxy S T-MobIle / Galaxy S 4G / Vibrant / SGH-T959 ------ Khung bezel ------ 150.000
Galaxy S T-MobIle / Galaxy S 4G / Vibrant / SGH-T959V ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung ------ 1.450.000

Galaxy S / Captivate / SGH-I897 ------ Chuông ------ 90.000
Galaxy S / Captivate / SGH-I897 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung ------ 1.400.000

Galaxy S / Cetus / Focus I917 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung ------ 1.700.000

Galaxy S Duos / GT-S7562i ------ Cảm ứng đen ------ 650.000
Galaxy S Duos / GT-S7562i ------ Cảm ứng trắng ------ 650.000
Galaxy S Duos / GT-S7562i ------ Chuông ------ 120.000
Galaxy S Duos / GT-S7562i ------ Màn hình ------ 500.000

Galaxy S Advance / GT-I9070 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung ------ 2.250.000

Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Bộ vỏ màu đen màu đen ------ 220.000
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Bộ vỏ màu trắng màu trắng ------ 300.000
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Camera sau ------ 250.000
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Camera trước ------ 70.000
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Cụm chuông màu đen màu đen ------ 70.000
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Cụm chuông trắng màu trắng ------ 70.000
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Dây cáp sạc ------ 80.000
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Dây loa tai nghe ------ 90.000
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Dây phím Cảm ứng ------ 50.000
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Khung bezel màu đen ------ 150.000
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Khung bezel màu trắng ------ 150.000
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Màn hình zin tháo máy, màu đen, luôn khung ------ 1.800.000 ------ Quý khách lưu ý, đối với i9100 có 2 loại, loại G và không có G.
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Màn hình zin tháo máy, màu trắng, luôn khung ------ 1.800.000 ------ Quý khách lưu ý, đối với i9100 có 2 loại, loại G và không có G.
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung, màu đen ------ 1.800.000
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung, màu trắng ------ 1.800.000
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Rung ------ 90.000
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Tai phone Màu trắng ------ 80.000
Galaxy S II (S2) / GT-I9100 ------ Pin ------ 250.000

Galaxy R / GT-I9103 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung ------ 1.550.000

Galaxy S II (S2) / M250S ------ Khung bezel màu đen ------ 270.000
Galaxy S II (S2) / M250S ------ Khung bezel màu trắng ------ 280.000
Galaxy S II (S2) T-Mobile / SGH - T989 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung, màu đen ------ 2.700.000
Galaxy S II (S2) T-Mobile / SGH - T989 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung, màu trắng ------ 2.750.000
Galaxy S II (S2) HD LTE / SHV-E120S ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung ------ 2.700.000
Galaxy S II (S2) / I777 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung ------ 2.500.000

Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Bộ vỏ Màu trắng ------ 350.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Bộ vỏ Màu xanh ------ 350.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Anten sóng ------ 80.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Camera trước ------ 120.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Camera sau ------ 300.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Cụm chuông màu đen ------ 130.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Cụm chuông màu trắng ------ 130.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Dây loa tai nghe ------ 150.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ IC Nguồn ------ 250.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ IC Wifi ------ 450.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Hộp màu trắng ------ 100.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Màn hình full nguyên bộ, có khung, màu trắng ------ 3.300.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Màn hình full nguyên bộ, có khung, màu xanh ------ 3.300.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Màn hình full nguyên bộ, có khung, màu đỏ ------ 3.300.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Màn hình full nguyên bộ, có khung, màu đen ------ 3.300.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung, màu trắng ------ 3.100.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung, màu xanh ------ 3.100.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung, màu đỏ ------ 3.100.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung, màu đen ------ 3.100.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung, màu tím ------ 3.100.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung, màu titan (xám) ------ 3.100.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Rung ------ 70.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Sườn màu trắng ------ 150.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Sườn màu đen ------ 150.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Ổ cứng ------ 600.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Ổ sim ------ 80.000
Galaxy S III (S3) / GT-I9300 ------ Pin ------ 250.000

Galaxy S III (S3) mini / GT-I8190 ------ Màn hình full nguyên bộ - màu trắng ------ 2.250.000
Galaxy S III (S3) mini / GT-I8190 ------ Màn hình full nguyên bộ - màu xanh ------ 2.300.000

Galaxy Note / I9220 / I717 / N7000 / N7003 ------ Bộ sạc ------ 200.000
Galaxy Note / I9220 / I717 / N7000 / N7003 ------ Bộ vỏ + sườn màu đen ------ 350.000
Galaxy Note / I9220 / I717 / N7000 / N7003 ------ Bộ vỏ + sườn màu trắng ------ 350.000
Galaxy Note / I9220 / I717 / N7000 / N7003 ------ Sườn ------ 220.000 ------ Màu đen
Galaxy Note / I9220 / I717 / N7000 / N7003 ------ Bút cảm ứng zin máy ------ 400.000 ------ Hết hàng
Galaxy Note / I9220 / I717 / N7000 / N7003 ------ Cụm chuông ------ 130.000
Galaxy Note / I9220 / I717 / N7000 / N7003 ------ Camera sau ------ 350.000 ------ Hết hàng
Galaxy Note / I9220 / I717 / N7000 / N7003 ------ Camera trước ------ 120.000
Galaxy Note / I9220 / I717 / N7000 / N7003 ------ Dây cáp sạc ------ 150.000 ------ Hết hàng
Galaxy Note / I9220 / I717 / N7000 / N7003 ------ Dây loa tai nghe ------ 70.000
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 ------ IC Công suất ------ 200.000
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 ------ IC nguồn ------ 250.000
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 ------ Khung bezel màu đen ------ 200.000
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 ------ Màn hình full nguyên bộ, màu đen ------ 3.700.000
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 ------ Màn hình full nguyên bộ, màu trắng ------ 3.700.000
Galaxy Note / I9220 / I717 / N7000 / N7003 ------ Rung ------ 100.000
Galaxy Note / I9220 / I717 / N7000 / N7003 ------ Pin ------ 220.000

Galaxy Note II / N7100 ------ Bộ vỏ Màu trắng ------ 500.000
Galaxy Note II / N7100 ------ Bộ vỏ màu đen ------ 350.000
Galaxy Note II / N7100 ------ Camera sau ------ 250.000
Galaxy Note II / N7100 ------ Cụm chuông ------ 100.000
Galaxy Note II / N7100 ------ Dây cảm biến ------ 350.000
Galaxy Note II / N7100 ------ Dây cáp sạc ------ 300.000
Galaxy Note II / N7100 ------ Ổ Cứng ------ 1.300.000
Galaxy Note II / N7100 ------ IC Công suất ------ 200.000
Galaxy Note II / N7100 ------ IC nguồn ------ 450.000
Galaxy Note II / N7100 ------ Khung bezel trắng ------ 220.000
Galaxy Note II / N7100 ------ Khung bezel đen ------ 220.000
Galaxy Note II / N7100 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung, màu trắng ------ 3.900.000
Galaxy Note II / N7100 ------ Màn hình full nguyên bộ, không khung, màu đen ------ 3.900.000
Galaxy Note II / N7100 ------ Rung ------ 85.000
Galaxy Note II / N7100 ------ Pin ------ 200.000

Galaxy Nexus / I9250 ------ Dây cáp sạc ------ 120.000
Galaxy Nexus / I9250 ------ Loa/Mic ------ 70.000
Galaxy Nexus / I9250 ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 2.500.000 ------ Test tại chỗ

Galaxy Nexus S / I9023 ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 1.300.000

Galaxy Y / S5630 ------ Cảm ứng màu trắng ------ 200.000
Galaxy Y / S5630 ------ Cảm ứng màu đen ------ 200.000
Galaxy Y / S5630 ------ Màn hình ------ 250.000

Galaxy Ace / S5830 ------ Cảm ứng ------ 200.000
Galaxy Ace / S5830 ------ Lưng ------ 150.000
Galaxy Ace / S5830 ------ Màn hình ------ 300.000

Galaxy Ace / S5830I ------ Màn hình ------ 300.000

Galaxy Ace W / I8150 ------ Cảm ứng ------ 350.000
Galaxy Ace W / I8150 ------ Màn hình ------ 350.000

Galaxy Ace II/ I8160 ------ Cảm ứng ------ 600.000
Galaxy Ace II/ I8160 ------ Màn hình ------ 950.000

Samsung OmnIa 7 / I8700 ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 2.000.000


Samsung Wave / S8500 ------ Chuông + Sim ------ 80.000
Samsung Wave / S8500 ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 1.700.000
Samsung Wave / S8500 ------ Pin ------ 150.000

Samsung Wave II / S8530 ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 700.000

Samsung Wave II / S8530i ------ Màn hình ------ 300.000


Galaxy Tab 7" / P1000 ------ Bộ vỏ ------ 200.000
Galaxy Tab 7" / P1000 ------ Cảm ứng ------ 250.000
Galaxy Tab 7" / P1000 ------ Màn hình ------ 1.100.000 ------ (3)
Galaxy Tab 7" / P1000 ------ Pin ------ 250.000

Galaxy Tab 7" / P3100 / P310 ------ Cảm ứng ------ 650.000
Galaxy Tab 7" / P3100 / P310 ------ Màn hình ------ 1.200.000

Galaxy Tab 7.0 Plus / P6200 ------ Bộ vỏ ------ 300.000
Galaxy Tab 7.0 Plus / P6200 ------ Cảm ứng màu trắng ------ 650.000
Galaxy Tab 7.0 Plus / P6200 ------ Cảm ứng màu đen ------ 650.000
Galaxy Tab 7.0 Plus / P6200 ------ Màn hình ------ 800.000 ------ (3)
Galaxy Tab 7.0 Plus / P6200 ------ Pin ------ 250.000

Galaxy Tab 7.7 / P6800 ------ Bộ vỏ ------ 300.000
Galaxy Tab 7.7 / P6800 ------ Pin ------ 250.000 ------ Hết hàng

Galaxy Tab 2 / P7300 ------ Cảm ứng ------ 600.000
Galaxy Tab 2 / P7300 ------ Màn hình ------ 1.400.000

Galaxy Tab 10" / P7500 ------ Cảm ứng ------ 550.000
Galaxy Tab 10" / P7500 ------ Màn hình ------ 950.000
0.29583 sec| 2016.602 kb