Bảng giá linh kiện Sony

29/03/2018 1523
Dòng máy ------ Linh Kiện ------ Giá Bán ------ Ghi Chú

Sony Xperia / X10 / X10i / X10a / SO-01B ------ Cảm ứng trắng ------ 350.000
Sony Xperia / X10 / X10i / X10a / SO-01B ------ Cảm ứng đen ------ 450.000
Sony Xperia / X10 / X10i / X10a / SO-01B ------ Màn hình ------ 500.000
Sony Xperia / X10 / X10i / X10a / SO-01B ------ CPU Qualcomm QSD 8250 ------ 350.000
Sony Xperia / X10 / X10i / X10a / SO-01B ------ Flash ------ 400.000

Dòng LT
Sony Xperia Arc / X12 / LT15i ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 800.000 ------ (3)
Sony Xperia Arc S / LT18i ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 800.000 ------ (3)

Sony Xperia P / Nypon / LT22i ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 1.200.000

Sony Xperia V / Xperia AX / LT25i ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 1.500.000

Sony Xperia S / Xperia NX / LT26i ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 1.700.000
Sony Xperia Acro S / LT26w ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 2.350.000

Sony Xperia Ion / LT28i ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 1.500.000 ------ Quý khách vui lòng đem theo main test tại chỗ

Sony Xperia TX / LT29i ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 2.450.000 ------ Quý khách vui lòng đem theo main test tại chỗ

Sony Xperia T / LT30i ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 2.100.000 ------ Quý khách vui lòng đem theo main test tại chỗ

Dòng MT
Sony Xperia Neo V / MT11i ------ Cảm ứng ------ 650.000 ------ (2)
Sony Xperia Neo V / MT11i ------ Màn hình ------ 600.000 ------ (2)

Sony Xperia Neo / MT15i ------ Cảm ứng ------ 650.000 ------ (2)
Sony Xperia Neo / MT15i ------ Màn hình ------ 600.000

Sony Xperia Neo L / MT25i ------ Màn hình ------ 450.000

Sony Xperia Sola / Pepper / MT27i ------ Cảm ứng ------ 450.000
Sony Xperia Sola / Pepper / MT27i ------ Màn hình ------ 550.000

Dòng R
Sony R800 / Xperia Play ------ Cảm ứng ------ 350.000
Sony R800 / Xperia Play ------ Dây nguồn ------ 200.000
Sony R800 / Xperia Play ------ Màn hình ------ 400.000

Dòng ST
Sony Xperia Mini / ST15 / ST15i ------ Màn hình ------ 400.000

Sony Xperia Active / ST17 / ST17i ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 400.000

Sony Xperia Ray / ST18 / ST18i ------ Màn hình full nguyên bộ ------ 400.000

Sony Xperia Micro / ST23 / ST23i ------ Cảm ứng ------ 500.000

Sony Xperia U / Kumquat / ST25 / ST25i ------ Cảm ứng ------ 450.000
Sony Xperia U / Kumquat / ST25 / ST25i ------ Màn hình ------ 750.000

Sony Xperia Go / ST27 / ST27i ------ Cảm ứng ------ 600.000
Sony Xperia Go / ST27 / ST27i ------ Màn hình ------ 550.000

Dòng WT
Sony WT18 / WT18i / Xperia Arco / Walkman ------ Cảm ứng ------ 450.000 ------ (7)
Sony WT18 / WT18i / Xperia Arco / Walkman ------ Màn hình ------ 700.000 ------ (8)
Sony WT19 / WT19i / Coconut / Xperia Live with Walkman ------ Cảm ứng ------ 450.000 ------ (7)
Sony WT19 / WT19i / Coconut / Xperia Live with Walkman ------ Màn hình ------ 700.000 ------ (8)
0.30428 sec| 1934.5 kb