BẢNG GIÁ VẬT TƯ ÉP KÍNH

29/03/2018 607
Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán

iPhone 7 Plus - Mặt kính đen A+ --- IP-1093 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Mặt kính trắng A+ --- IP-1094 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Mặt kính liền ron trắng A+ (gurantee trắng) --- IP-1074 --- 140.000đ --- 9/10 so với zin - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Mặt kính liền ron đen A+ (guarantee trắng) --- IP-1075 --- 140.000đ --- 9/10 so với zin - Tạm Hết
iPhone 7 Plus - Mặt kính liền ron trắng A+ (guarantee xanh) --- IP-1145 --- 85.000đ
iPhone 7 Plus - Mặt kính liền ron đen A+ (guarantee xanh) --- IP-1146 --- 85.000đ

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán 


iPhone 7 - Mặt kính đen A+ --- IP-1091 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 - Mặt kính trắng A+ --- IP-1092 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 - Mặt kính liền ron trắng A+ (Guarantee trắng) --- IP-1072 --- 125.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 - Mặt kính liền ron đen A+ (Guarantee trắng) --- IP-1073 --- 125.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 7 - Mặt kính liền ron trắng A+ (Guarantee xanh) --- IP-1143 --- 80.000đ
iPhone 7 - Mặt kính liền ron đen A+ (Guarantee xanh) --- IP-1144 --- 80.000đ

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán 

iPhone 6S Plus - Mặt kính trắng, zin --- IP-0862 --- 100.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính đen, zin --- IP-0863 --- 100.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính trắng, loại A+ (guarantee trắng) --- IP-0866 --- 55.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính đen, loại A+ (guarantee trắng) --- IP-0867 --- 55.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính trắng, loại A+ (guarantee xanh) --- IP-1111 --- 49.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính đen, loại A+ (guarantee xanh) --- IP-1112 --- 49.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính trắng, loại A (guarantee vàng) --- IP-1118 --- 42.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính đen, loại A (guarantee vàng) --- IP-1119 --- 42.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính trắng, loại A- --- IP-1065 --- 42.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính đen, loại A- --- IP-1066 --- 42.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính liền ron trắng, loại A+ (guarantee trắng) --- IP-1009 --- 72.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính liền ron đen, loại A+ (guarantee trắng) --- IP-1010 --- 72.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính liền ron trắng, loại A (guarantee vàng) --- IP-1126 --- 55.000đ
iPhone 6S Plus - Mặt kính liền ron đen, loại A (guarantee vàng) --- IP-1127 --- 55.000đ

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán 


iPhone 6S - Mặt kính trắng, zin --- IP-0860 --- 90.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6S - Mặt kính đen, zin --- IP-0861 --- 90.000đ
iPhone 6S - Mặt kính trắng, loại A+ (guarantee trắng) --- IP-0864 --- 55.000đ
iPhone 6S - Mặt kính đen, loại A+ (guarantee trắng) --- IP-0865 --- 55.000đ
iPhone 6S - Mặt kính trắng, loại A+ (guarantee xanh) --- IP-1109 --- 42.000đ
iPhone 6S - Mặt kính đen, loại A+ (guarantee xanh) --- IP-1110 --- 42.000đ
iPhone 6S - Mặt kính trắng, loại A (guarantee vàng) --- IP-1116 --- 39.000đ
iPhone 6S - Mặt kính đen, loại A (guarantee vàng) --- IP-1117 --- 39.000đ
iPhone 6S - Mặt kính trắng, loại A- --- IP-1063 --- 37.000đ
iPhone 6S - Mặt kính trắng, loại A- --- IP-1064 --- 37.000đ
iPhone 6S - Mặt kính liền ron trắng, loại A+ --- IP-1007 --- 65.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
iPhone 6S - Mặt kính liền ron đen, loại A+ --- IP-1008 --- 65.000đ
iPhone 6S - Mặt kính liền ron đen, loại A (guarantee vàng) --- IP-1125 --- 50.000đ

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán 


iPhone 6 Plus - Mặt kính màu trắng, đúng zin --- IP-0604-1 --- 70.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Mặt kính màu đen, đúng zin --- IP-0605-1 --- 75.000đ
iPhone 6 Plus - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- IP-0810 --- 50.000đ --- 9/10 so với zin
iPhone 6 Plus - Mặt kính màu trắng, loại A (guarantee vàng) --- IP-1122 --- 35.000đ
iPhone 6 Plus - Mặt kính màu đen, loại A+ (gurantee trắng) --- IP-0811 --- 50.000đ --- 9/10 so với zin
iPhone 6 Plus - Mặt kính màu đen, loại A+ (gurantee xanh) --- IP-1108 --- 42.000đ
iPhone 6 Plus - Mặt kính màu đen, loại A (guarantee vàng) --- IP-1115 --- 35.000đ
iPhone 6 Plus - Mặt kính màu trắng, loại A --- IP-0604 --- 30.000đ
iPhone 6 Plus - Mặt kính màu đen, loại A --- IP-0605 --- 30.000đ
iPhone 6 Plus - Mặt kính liền ron màu trắng, loại A+ --- IP-1005 --- 65.000đ --- 9/10 so với zin - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
iPhone 6 Plus - Mặt kính liền ron màu trắng, loại A+ (guarantee xanh) --- IP-1128 --- 42.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 Plus - Mặt kính liền ron màu đen, loại A+ --- IP-1006 --- 65.000đ --- 9/10 so với zin
iPhone 6 Plus - Mặt kính liền ron màu đen, loại A (guarantee vàng) --- IP-1123 --- 45.000đ

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán 


iPhone 6 - Mặt kính màu trắng, đúng zin --- IP-0602-1 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 6 - Mặt kính màu đen, đúng zin --- IP-0603-1 --- 70.000đ
iPhone 6 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- IP-0808 --- 45.000đ --- 9/10 so với zin - Tạm hết, Sắp Về ngày 16/2
iPhone 6 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- IP-0809 --- 45.000đ --- 9/10 so với zin
iPhone 6 - Mặt kính màu trắng, loại A+ (guarantee xanh) --- IP-1021 --- 42.000đ --- 9/10 so với zin
iPhone 6 - Mặt kính màu đen, loại A+ (guarantee xanh) --- IP-1022 --- 42.000đ --- 9/10 so với zin
iPhone 6 - Mặt kính màu trắng, loại A (guarantee vàng) --- IP-1113 --- 35.000đ
iPhone 6 - Mặt kính màu đen, loại A (guarantee vàng) --- IP-1114 --- 35.000đ
iPhone 6 - Mặt kính màu trắng, loại A (guarantee trắng) --- IP-0602 --- 25.000đ
iPhone 6 - Mặt kính màu đen, loại A (guarantee trắng) --- IP-0603 --- 25.000đ
iPhone 6 - Mặt kính liền ron màu trắng, loại A+ (guarantee trắng) --- IP-1003 --- 55.000đ --- 9/10 so với zin - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
iPhone 6 - Mặt kính liền ron màu đen, loại A+ (guarantee trắng) --- IP-1004 --- 55.000đ --- 9/10 so với zin
iPhone 6 - Mặt kính liền ron màu đen, loại A (guarantee vàng) --- IP-1121 --- 40.000đ

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán 


iPhone 5S - Mặt kính màu xám, loại A+ --- IP-0486 --- 25.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- IP-0487 --- 25.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Mặt kính màu xám, loại A- --- IP-1062 --- 15.000đ
iPhone 5S - Mặt kính màu trắng, loại A- --- IP-1061 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5S - Mặt kính màu trắng, kèm khung ron zin --- IP-0550 --- 120.000đ --- - Tạm Hết --- Đối với loại hàng này, ưu điểm là khung ron đã được cố định sẵn vào mặt kính bằng máy ép khung ron, nên sẽ không xảy ra xác suất lỗi khi người kỹ thuật dùng tay để ép khung ron rời vào. Nhìn sẽ đẹp hơn.
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng trên màu trắng, zin --- IP-0522 --- 25.000đ
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng dưới màu trắng, zin --- IP-0523 --- 25.000đ
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng trên màu trắng, copy --- IP-0729 --- 10.000đ
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng dưới màu trắng, copy --- IP-0730 --- 10.000đ
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng trên màu xám, zin --- IP-0520 --- 20.000đ
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng dưới màu xám, zin --- IP-0521 --- 20.000đ
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng trên màu xám, copy --- IP-0731 --- 10.000đ
iPhone 5S - Mặt kính nắp lưng dưới màu xám, copy --- IP-0732 --- 10.000đ
iPhone 5 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- IP-0460 --- 19.000đ
iPhone 5 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- IP-0463 --- 19.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Mặt kính màu đen, loại A- --- IP-1062 --- 15.000đ
iPhone 5 - Mặt kính màu trắng, loại A- --- IP-1061 --- 15.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 5 - Mặt kính trên nắp lưng trắng, zin --- IP-0372 --- 20.000đ
iPhone 5 - Mặt kính dưới nắp lưng trắng, zin --- IP-0373 --- 20.000đ
iPhone 5 - Mặt kính trên nắp lưng trắng, copy --- IP-0501 --- 10.000đ
iPhone 5 - Mặt kính dưới nắp lưng trắng, copy --- IP-0502 --- 10.000đ
iPhone 5 - Mặt kính trên nắp lưng đen --- IP-0392 --- 15.000đ
iPhone 5 - Mặt kính dưới nắp lưng đen --- IP-0393 --- 15.000đ
iPhone 5 - Mặt kính trên nắp lưng đen, copy --- IP-0727 --- 10.000đ
iPhone 5 - Mặt kính dưới nắp lưng đen, copy --- IP-0728 --- 10.000đ

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán 

iPhone 4S - Mặt kính màn hình màu đen, loại A+ --- IP-0411 --- 19.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4S - Mặt kính màn hình màu trắng, loại A+ --- IP-0412 --- 16.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
iPhone 4S - Mặt kính màn hình luôn cảm ứng đen --- IPCU-0007 --- 45.000đ --- - Tạm Hết --- Một màn hình 4S gồm 3 lớp: lớp kính trên cùng ta chạm tay vào, lớp cảm ứng ở giữa để tiếp nhận cảm biến, và cuối cùng là màn hình - bộ phận hiển thị. Sản phẩm này gồm cả mặt kính và cảm ứng dùng để thay cho những màn hình đã bị hư cảm ứng.
iPhone 4S - Mặt kính màn hình luôn cảm ứng trắng --- IPCU-0008 --- 45.000đ --- - Tạm Hết --- Một màn hình 4S gồm 3 lớp: lớp kính trên cùng ta chạm tay vào, lớp cảm ứng ở giữa để tiếp nhận cảm biến, và cuối cùng là màn hình - bộ phận hiển thị. Sản phẩm này gồm cả mặt kính và cảm ứng dùng để thay cho những màn hình đã bị hư cảm ứng.

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán 


iPhone 4 - Mặt kính màn hình màu đen, loại zin --- IP-0409 --- 16.000đ
iPhone 4 - Mặt kính màn hình màu trắng, loại zin --- IP-0410 --- 19.000đ --- - Tạm Hết
iPhone 4 - Mặt kính màn hình luôn cảm ứng màu đen, loại A+ --- IPCU-0005 --- 45.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 18/2
iPhone 4 - Mặt kính màn hình luôn cảm ứng màu trắng, loại A+ --- IPCU-0006 --- 45.000đ --- - Tạm Hết

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán 


iPod Gen 4 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- IPO-023 --- 32.000đ --- - Tạm Hết
iPod Gen 4 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- IPO-024 --- 32.000đ --- - Tạm Hết
iPod Gen 5 - Mặt kính màn hình màu đen, loại A+ --- IPO-025 --- 35.000đ --- - Tạm Hết
iPod Gen 5 - Mặt kính màn hình màu trắng, loại A+ --- IPO-026 --- 35.000đ --- - Tạm Hết

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán 


HTC G23 / One X / S320E / S720E / PJ46100 / PJ83100 - Mặt kính --- HTC-0122 --- 110.000đ --- - Tạm Hết
HTC G25 / One S / Ville / z520e / z560e - Mặt kính --- HTC-0121 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
HTC Butterfly / X920e - 4.7'' - Mặt kính --- HTC-0123 --- 110.000đ --- - Tạm Hết
HTC Butterfly / X920d - 5'' / PL99110 - Mặt kính --- HTC-0130 --- 90.000đ

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán 


Galaxy A3 / A300 - Mặt kính trắng, loại A+ --- SS-0416 --- 28.000đ
Galaxy A3 / A300 - Mặt kính đen, loại A+ --- SS-0417 --- 28.000đ
Galaxy A3 / A300 - Mặt kính trắng zin --- SS-0409 --- 100.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy A3 / A300 - Mặt kính đen zin --- SS-0410 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy A3 2016 / A310 - Mặt kính trắng, loại A+ --- SS-0567 --- 32.000đ
Galaxy A3 2016 / A310 - Mặt kính đen, loại A+ --- SS-0568 --- 32.000đ
Galaxy A3 2016 / A310 - Mặt kính gold, loại A+ --- SS-0569 --- 32.000đ

Galaxy A5 / A500 - Mặt kính trắng, loại A+ --- SS-0418 --- 28.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính trắng zin --- SS-0411 --- 45.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính đen, loại A+ --- SS-0419 --- 32.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính đen zin --- SS-0412 --- 40.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính vàng zin --- SS-0413 --- 40.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính vàng, loại A+ --- SS-0433 --- 28.000đ
Galaxy A5 / A500 - Mặt kính hồng zin --- SS-0414 --- 40.000đ

Galaxy A5 2016 / A510 - Mặt kính màu trắng --- SS-0541 --- 35.000đ
Galaxy A5 2016 / A510 - Mặt kính màu đen --- SS-0542 --- 35.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Galaxy A5 2016 / A510 - Mặt kính màu gold --- SS-0543 --- 35.000đ

Galaxy A7 / A700 - Mặt kính trắng, loại A+ --- SS-0420 --- 30.000đ
Galaxy A7 / A700 - Mặt kính đen, loại A+ --- SS-0421 --- 30.000đ
Galaxy A7 / A700 - Mặt kính đen zin --- SS-0415 --- 45.000đ

Galaxy A7 2016 / A710 - Mặt kính màu trắng --- SS-0544 --- 35.000đ
Galaxy A7 2016 / A710 - Mặt kính màu đen --- SS-0545 --- 35.000đ
Galaxy A7 2016 / A710 - Mặt kính màu gold --- SS-0546 --- 35.000đ

Galaxy E5 / E500 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0424 --- 35.000đ
Galaxy E5 / E500 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0425 --- 35.000đ
Galaxy E7 / E700 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0426 --- 35.000đ
Galaxy E7 / E700 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0427 --- 35.000đ

Galaxy J3 2016 / J320 - Mặt kính màu gold --- SS-0580 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Galaxy J3 2016 / J320 - Mặt kính màu trắng --- SS-0581 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Galaxy J3 2016 / J320 - Mặt kính màu đen --- SS-0582 --- 0.0đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2

Galaxy J5 / J500 - Mặt kính màu trắng --- SS-0530 --- 40.000đ
Galaxy J5 / J500 - Mặt kính màu đen --- SS-0531 --- 40.000đ
Galaxy J5 / J500 - Mặt kính màu gold --- SS-0532 --- 40.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2

Galaxy J5 2016 / J510 - Mặt kính trắng, loại A+ --- SS-0571 --- 35.000đ
Galaxy J5 2016 / J510 - Mặt kính đen, loại A+ --- SS-0572 --- 35.000đ
Galaxy J5 2016 / J510 - Mặt kính gold, loại A+ --- SS-0573 --- 35.000đ

Galaxy J7 / J700 - Mặt kính màu trắng --- SS-0533 --- 38.000đ
Galaxy J7 / J700 - Mặt kính màu đen --- SS-0534 --- 38.000đ
Galaxy J7 / J700 - Mặt kính màu gold --- SS-0535 --- 38.000đ
Galaxy J7 / J700 - Mặt kính màu gold, loại A+ --- SS-0570 --- 30.000đ

Galaxy J7 2016 / J710 - Mặt kính trắng, loại A+ --- SS-0574 --- 35.000đ
Galaxy J7 2016 / J710 - Mặt kính đen, loại A+ --- SS-0575 --- 35.000đ
Galaxy J7 2016 / J710 - Mặt kính gold, loại A+ --- SS-0576 --- 35.000đ

Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Mặt kính màn hình màu trắng, loại A+ --- SS-0233 --- 45.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Mega 6.2" / I9200 / I9205 - Mặt kính màn hình màu đen, loại A+ --- SS-0234 --- 40.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0172 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0173 --- 25.000đ
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Mặt kính màu đen, loại zin --- SS-0167 --- 120.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / I9220 / N7000 / N7003 - Mặt kính màu trắng, loại zin --- SS-0168 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Note / I717 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0243 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy Note / I717 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0244 --- 60.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Note 2 / N7100 - Mặt kính màu titan, loại A+ --- SS-0213 --- 55.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0174 --- 30.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0176 --- 35.000đ
Galaxy Note 2 / N7100 - Mặt kính màu trắng, loại zin --- SS-0175 --- 120.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9003 - Mặt kính màn hình màu đen, loại A+ --- SS-0216 --- 38.000đ
Galaxy Note 3 / N900 / N9000 / N9002 / N9004 - Mặt kính màn hình màu trắng, loại A+ --- SS-0215 --- 38.000đ
Galaxy Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Mặt Kính màu trắng, loại A+ --- SS-0402 --- 32.000đ
Galaxy Note 3 Neo / N750 / N7500 / N7502 / N7505 - Mặt Kính màu đen, loại A+ --- SS-0403 --- 32.000đ

Galaxy Note 4 / N915 / N910 - Mặt kính trắng, loại A+ --- SS-0379 --- 35.000đ
Galaxy Note 4 / N915 / N910 - Mặt kính đen, loại A+ --- SS-0380 --- 40.000đ

Galaxy Note 5 / N920 - Mặt kính trắng --- SS-0536 --- 50.000đ
Galaxy Note 5 / N920 - Mặt kính đen --- SS-0537 --- 50.000đ --- - Tạm hết, Sắp Về ngày 19/2
Galaxy Note 5 / N920 - Mặt kính gold --- SS-0538 --- 50.000đ

Galaxy Nexus S / i9250 / i515 / SC-04D - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0221 --- 60.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy Nexus S / I9020 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0250 --- 25.000đ

Galaxy S / I9000 / M110s - Mặt kính màn hình màu đen, loại A+ --- SS-0157 --- 25.000đ
Galaxy S / I9000 / M110s - Mặt kính màn hình màu trắng, loại A+ --- SS-0158 --- 25.000đ

Galaxy S / Galaxy SL / I9003 - Mặt kính --- SS-0245 --- 50.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S T-Mobile / Galaxy S 4G / SGH-T959 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0242 --- 50.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S Advance / I9070 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0252 --- 25.000đ
Galaxy S Advance / I9070 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0251 --- 70.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S2 / I9100 / M250S - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0161 --- 25.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0162 --- 22.000đ
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Mặt kính màu đen zin --- SS-0159 --- 55.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 / I9100 / M250S - Mặt kính màu trắng zin --- SS-0160 --- 40.000đ

Galaxy S2 T-Mobile / SGH - T989 - Mặt kính màn hình màu đen, loại A+ --- SS-0246 --- 25.000đ
Galaxy S2 T-Mobile / SGH - T989 - Mặt kính màn hình màu trắng, loại A+ --- SS-0247 --- 25.000đ

Galaxy S2 AT&T Skyrocket / SGH-I727 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0248 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S2 AT&T Skyrocket / SGH-I727 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0249 --- 60.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu trắng, loại zin --- SS-0164 --- 80.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0169 --- 30.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu đen, loại A+ --- SS-0163 --- 26.000đ
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu đen, loại B --- SS-0217 --- 25.000đ
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu đỏ, loại A+ --- SS-0211 --- 30.000đ
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt Kính màu xanh, loại A+ --- SS-0214 --- 35.000đ
Galaxy S3 / I9300 / I9305 / T999 / I747 - Mặt kính màu titan, loại A+ --- SS-0212 --- 30.000đ

Galaxy S3 mini / I8190 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0224 --- 35.000đ
Galaxy S3 mini / I8190 - Mặt kính màu xanh, loại A+ --- SS-0225 --- 35.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S4 / I9500 - Mặt Kính màu trắng, loại A+ --- SS-0170 --- 19.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Mặt Kính màu đen, loại A+ --- SS-0171 --- 19.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Mặt Kính màu xanh, loại A+ --- SS-0428 --- 19.000đ
Galaxy S4 / I9500 - Mặt Kính màu trắng, loại zin --- SS-0165 --- 60.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S4 / I9500 - Mặt Kính màu đen, loại zin --- SS-0166 --- 60.000đ --- - Tạm Hết

Galaxy S4 Mini / I9190 - Mặt kính màu trắng, loại A+ --- SS-0226 --- 32.000đ
Galaxy S4 Mini / I9190 - Mặt kính màu titan, loại A+ --- SS-0227 --- 32.000đ

Galaxy S6 - Mặt kính trắng zin --- SS-0406 --- 50.000đ
Galaxy S6 - Mặt kính vàng zin --- SS-0407 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 - Mặt kính xanh đen zin --- SS-0465 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 - Mặt kính xanh lục bảo zin --- SS-0466 --- 250.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 - Mặt kính gold kính zin viền copy --- SS-0467 --- 220.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 - Mặt kính xanh đen kính zin viền copy --- SS-0468 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 - Mặt kính trắng loại A+ --- SS-0469 --- 40.000đ
Galaxy S6 - Mặt kính xanh đen loại A+ --- SS-0470 --- 40.000đ
Galaxy S6 - Mặt kính gold loại A+ --- SS-0471 --- 40.000đ
Galaxy S6 - Mặt kính đen loại A+ --- SS-0525 --- 40.000đ

Galaxy S6 Edge - Mặt kính trắng zin --- SS-0408 --- 180.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge - Mặt kính màu gold zin --- SS-0527 --- 110.000đ

Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Mặt kính xanh đen zin làm lại --- SS-0523 --- 300.000đ --- - Tạm Hết
Galaxy S6 Edge Plus / G928 - Mặt kính màu gold zin làm lại --- SS-0524 --- 300.000đ --- - Tạm Hết

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán 

Nokia Asha 206 - Mặt kính màu đen --- NO-0225 --- 50.000đ

Nokia 515 - Mặt kính --- NO-0208 --- 350.000đ --- - Tạm Hết

Nokia N9 - Mặt kính --- NO-0043 --- 55.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Lumia 625 - Mặt kính --- NO-0038 --- 60.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Lumia 730 - Mặt kính --- NO-0271 --- 65.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Lumia 800 - Mặt kính --- NO-0035 --- 45.000đ

Nokia Lumia 900 - Mặt kính --- NO-0036 --- 47.000đ

Nokia Lumia 920 - Mặt kính --- NO-0040 --- 65.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Lumia 925 - Mặt kính --- NO-0039 --- 60.000đ

Nokia Lumia 928 - Mặt kính --- NO-0041 --- 65.000đ --- - Tạm Hết

Nokia Lumia 1020 - Mặt kính --- NO-0037 --- 50.000đ --- - Tạm Hết
Nokia Lumia 1120 - Mặt kính --- NO-0042 --- 80.000đ --- - Tạm Hết

Dòng máy - Linh Kiện - Mã hàng - Giá Bán 


LG - E960 / Google Nexus 4 - Mặt kính --- LG-0007 --- 100.000đ --- - Tạm Hết

0.33054 sec| 2281.297 kb