Điều Khoản Sử Dụng

29/03/2018 479

 

Bằng việc truy cập vào website linhkiendtdd.vn, quý khách đã xác nhận về việc đồng ý với các điều khoản sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào. Xin quý khách vui lòng đọc các điều khoản sử dụng một cách thận trọng trước khi sử dụng Trang Web này :

 

-        Sử dụng Trang Web hoặc các nội dung của Trang Web vì bất kỳ mục đích thương mại nào không được phép.

-        Thực hiện bất kỳ hình thức nào mang tính chất đầu cơ, giả dối hoặc gian lận.

-        Truy cập, điều chỉnh hoặc sao chép bất kỳ nội dung hay thông tin nào của Trang Web bằng việc sử dụng bất kỳ thiết bị tự động, phần mềm thu thập dữ liệu, hoặc các phương tiện tự động hóa khác hoặc bất kỳ quy trình bằng tay nào vì bất kỳ mục đích nào khi chưa có văn bản cho phép trước của chúng tôi.

-        Vi phạm các hạn chế trong bất kỳ danh mục loại trừ các thiết bị tự động nào trên Trang Web hoặc dùng các thủ đoạn để tránh né hoặc lách các biện pháp khác được sử dụng để ngăn ngừa hoặc hạn chế việc truy cập vào Trang Web.

-        Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt, hoặc có thể áp đặt, theo sự suy xét của chúng tôi, một việc tải dữ liệu lớn không hợp lý hay không cân xứng trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

-        Chỉ dẫn trực tiếp tới bất kỳ phần nào của Trang Web (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các đường dẫn về việc mua) vì bất kỳ mục đích nào khi chưa có văn bản cho phép trước của chúng tôi.

-        Bán lại, sử dụng, sao chép, điều chỉnh (ví dụ như các phần mềm thu thập dữ liệu), hiển thị, tải về hoặc mô phỏng lại bất kỳ nội dung hoặc thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên Trang Web vì bất kỳ hoạt động hay mục đích thương mại hoặc cạnh tranh nào.

-        "Chắp ghép", "nhân bản" hay lồng ghép linh kien dien thoai theo cách khác bất kỳ phần nào của Trang Web vào bất kỳ trang web nào khác khi chưa có văn bản cho phép trước của chúng tôi.

-        Đăng tải bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào (theo bất kỳ và tất cả các luật hoặc quy định áp dụng) lên hoặc thông qua Trang Web, hoặc bất kỳ nội dung nào ủng hộ hoạt động bất hợp pháp.

-        Đăng tải, hoặc cung cấp các liên kết tới, bất kỳ nội dung nào có chứa tài liệu mà có thể được coi là có hại, tục tĩu, khiêu dâm, không đứng đắn, dâm ô, bạo lực, lạm dụng, xúc phạm, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, lăng mạ, đe dọa, không ngay thẳng, quấy rối, thù oán hoặc khó chịu theo cách khác.

-        Đăng tải hoặc cung cấp các liên kết tới, bất kỳ nội dung nào có chứa tài liệu mang tính chất phỉ báng, vu khống, giả dối hoặc bôi nhọ.

-        Đăng tải bất kỳ nội dung nào vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, pháp luật điều chỉnh bí mật thương mại, quyền bí mật đời tư, hoặc công khai.

-        Đăng tải bất kỳ nội dung nào mà quý khách không có quyền cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác.

-        Mạo danh một cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc đưa ra tuyên bố sai hoặc xuyên tạc mối liên kết của quý khách với một cá nhân hoặc tổ chức, hoặc chấp nhận một nhận dạng sai nếu mục đích của việc làm như vậy là để lừa dối, đánh lừa, hoặc lừa đảo người khác.

-        Sửa đổi các định dạng, hoặc khai thác hình ảnh các linh kien dien thoai kể cả bằng cách giả mạo các danh mục, để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào mà quý khách đăng tải.

-        Sử dụng Trang Web bằng bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, quá tải, hoặc làm ảnh hưởng hoặc gây trở ngại theo cách khách với việc sử dụng Trang Web hoặc thiết bị máy tính của người dùng khác, hoặc gây thiệt hại, gián đoạn hoặc hạn chế các chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng, hoặc thiết bị viễn thông nào.

-        Cố gắng truy cập trái phép vào Trang Web, bất kỳ trang web có liên quan nào, các tài khoản khác, hệ thống máy tính, hoặc các mạng kết nối vào Trang Web, thông qua việc xâm nhập, khai thác mật khẩu, hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.

-        Làm bất cứ điều gì khác mà có thể gây thiệt hại cho Trang Web, bôi nhọ danh tiếng của Tín Thành sẽ bị trừng phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam.

0.35811 sec| 2061.258 kb