học phí sửa chữa điện thoại

29/03/2018 351
1. Học phí:
 Đóng 1 lần (100%HP) – Trước ngày khai giảng
   - Giảm 15% HP đối với lớp KTV Đặc Biệt
   - Giảm 10% HP đối với lớp có mức học phí >=10.000.000
   - Giảm 5% HP đối với lớp có mức học phí < 10.000.000

 Đóng 2 lần (áp dụng cho tất cả các mức học phí)
   - Lần 1: đóng 50% học phí
   - Lần 2 (Cách lần 1 - 2 tháng): đóng phần còn lại

• Đóng 3 lần: (không áp dụng cho những học phí dưới 10.000.000)
   - Lần 1: đóng 40% học phí
   - Lần 2 (Cách lần 1 – 1 tháng): đóng tối thiểu 30% học phí
   - Lần 3 (Cách lần 2 – 1 tháng): đóng phần còn lại
0.20989 sec| 1901.281 kb