WODM TOOL unlock tất cả Micloud

12/10/2018 2883

WODM TOOL unlock tất cả micloud
Tool unlock qua ADB
Không Relock khi kết nối wifi
Chỉ relock khi reset or flash frimware qua miflash.
TOOL này mấy anh VN đang bán 800k nhé :D
https://drive.google.com/file/d/1oEuKsIUzSEMIGQAbN03lx_TCXRGhQJvQ/view
https://drive.google.com/file/d/1TEebkBi7xvs-Al1eOVfQVIDGpOjPIE7H/view

Nguồn: https://vietfones.vn/forum/threads/tool-unlock-all-micloud-adb.1574885/

0.29010 sec| 1916.195 kb