Cáp fix Face ID iPhone 11 - AY (không cần hàn)

0.47600 sec| 1954.695 kb