Cáp fix Face ID iPhone 11 - JC version 2 (không cần hàn)

0.42186 sec| 1954.25 kb