Cáp fix Face ID iPhone X - JC version 2 (không cần hàn)

0.46712 sec| 1954.25 kb