Vĩ làm chân Samsung 4 (Amaoe) (Dùng cho các dòng A / S / J cao)

5.40567 sec| 1953.367 kb