Màn hình HTC - Windows Phone 8S / Rio / A620d / A620e / PM59100 / PM59110 trắng nguyên bộ

0.32279 sec| 1960.086 kb