Màn hình HTC - Windows Phone 8S / Rio / A620d / A620e / PM59100 / PM59110 xanh chuối nguyên bộ

0.40835 sec| 1960.141 kb