Đế cấp nhiệt UY-D220V tháo CPU (từ iPhone 5S - iPhone 8 Plus)

0.35294 sec| 1971.875 kb