Đế cấp nhiệt UY-D220V tháo CPU (từ iPhone 5S - iPhone 8 Plus)

0.39826 sec| 1947.117 kb