Cáp fix Face ID iPhone 11 - AY (không cần hàn)

0.48057 sec| 1954.75 kb