Cáp fix Face ID iPhone 11 - JC version 2 (không cần hàn)

0.47974 sec| 1954.906 kb