Cáp fix Face ID iPhone 12 - AY (không cần hàn)

0.44950 sec| 1954.695 kb