Cáp fix Face ID JC iPhone 12 / 12 Pro - version 2 (không cần hàn)

0.78966 sec| 1966.492 kb