Khuôn tách main T12A-X (dùng cho iPhone X)

0.49621 sec| 1943.789 kb