Khuôn tách main T12A-X (dùng cho iPhone X)

0.36326 sec| 1919.531 kb