Khuôn tách main T12A-X (dùng cho iPhone X)

0.38300 sec| 1923.398 kb