Thiết bị tách main T12A-N13 (dùng cho iPhone 13 mini đến 13 Pro Max)

0.44116 sec| 1956.07 kb