Thiết bị tách main T12A-X (dùng cho iPhone X)

0.51560 sec| 1979.992 kb