Thiết bị tách main T12A-X (dùng cho iPhone X)

0.42671 sec| 1955.594 kb