Thiết bị tách main T12A-X (dùng cho iPhone X)

0.48218 sec| 1955.578 kb