Thiết bị tách main T12A-X (dùng cho iPhone X)

0.58055 sec| 1960.102 kb