Thiết bị tách main T12A-X3 (Dùng cho iPhone X đến Xs Max)

0.44104 sec| 1955.383 kb