Thiết bị tách main T12A-XS (dùng cho iPhone XS)

0.41058 sec| 1967.609 kb