Thiết bị tách main T12A-XS (dùng cho iPhone XS)

0.62439 sec| 1967.148 kb