Thiết bị tách main T12A-XS (dùng cho iPhone XS)

0.45181 sec| 1967.484 kb