Thiết bị tách main T12A-XS (dùng cho iPhone XS)

0.67626 sec| 1955.617 kb