Thiết bị tách main T12A-XSM (dùng cho iPhone XS Max)

0.42501 sec| 1955.875 kb