Thiết bị tách main T12A-XSM (dùng cho iPhone XS Max)

0.44795 sec| 1980.109 kb