Thiết bị tách main T12A-XSM (dùng cho iPhone XS Max)

0.43107 sec| 1955.711 kb