Thiết bị tách main Wylie-K85 (iPhone X đến 11 Pro Max + Face ID)

0.39776 sec| 1955.984 kb