Màn hình C5 Ultra / E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra Dual trắng nguyên bộ

0.43113 sec| 1955.43 kb