Vĩ làm chân CPU (A6X) iPad 4

0.34878 sec| 1932.477 kb