Vĩ làm chân iPhone 5S 0.12 (Hàng Nhật)

0.22907 sec| 2399.242 kb