Mặt kính liền ron iPhone 6 4.7 (Guarantee xanh lá)

0.32617 sec| 1954.414 kb