Mặt kính liền ron iPhone 7 (Guarantee xanh lá)

0.42236 sec| 1970.773 kb