Mặt kính liền ron iPhone 8 trắng A+ (Guarantee xanh lá)

0.45853 sec| 1962.203 kb