Khuôn tách main T12A-N12 (dùng cho iPhone 12 series)

0.44937 sec| 1963.594 kb