Khuôn tách main T12A-N12 (dùng cho iPhone 12 series)

6.67627 sec| 1968.547 kb