Khuôn tách main T12A-N12 (dùng cho iPhone 12 series)

0.43486 sec| 1959.633 kb