Khuôn tách main T12A-N12 (dùng cho iPhone 12 series)

0.44004 sec| 1955.641 kb