Khuôn tách main T12A-N12 (dùng cho iPhone 12 series)

0.50149 sec| 1959.508 kb