Khuôn tách main T12A-XS (dùng cho iPhone XS)

0.70069 sec| 1955.586 kb