Đầu camera Relife M-16 cho kính hiển vi (4K/30 fps)

0.44287 sec| 2023.148 kb