Thấu kính tăng độ zoom 0.5 cho kính hiển vi (Relife RL-M21)

0.30747 sec| 2020.469 kb