Cụm camera trước + áp tai iPhone 6 4.7 (loại 2)

0.45534 sec| 1954.828 kb