Cụm camera trước + áp tai iPhone 6 4.7 (loại 2)

0.71455 sec| 1954.836 kb