Fix home 7 đến 8 Plus trắng JC version 6.2

0.45295 sec| 1955.273 kb