Fix home 7 đến 8 Plus trắng JC version 6.2

3.53724 sec| 1979.063 kb