Fix home 7 đến 8 Plus trắng JC version 6.2

0.53469 sec| 1954.672 kb