Miếng dán seal trên main iPhone 6 4.7

0.53972 sec| 1954.531 kb