Miếng dán seal trên main iPhone 6 4.7

0.43682 sec| 1954.656 kb