Miếng dán seal trên main iPhone 6 4.7

0.50435 sec| 1954.547 kb