Miếng dán seal trên main iPhone 6 4.7

0.51712 sec| 1954.734 kb