Miếng dán seal trên main iPhone 6 4.7

0.59366 sec| 1970.938 kb