Phản quang iPhone 6S Plus độ không 3D touch (không nẹp)

0.44177 sec| 1971.313 kb