Phản quang iPhone 6S Plus độ không 3D touch (không nẹp)

0.43424 sec| 1955.047 kb