Vĩ làm chân IC wifi iPhone 6 4.7

0.49805 sec| 1954.445 kb