Vĩ làm chân IC wifi iPhone 6 4.7

0.49765 sec| 1946.469 kb