Vĩ làm chân IC wifi iPhone 6 4.7

0.44060 sec| 1970.852 kb